Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com

Sizin Siyaset Anlayışınız Batsın. Önce İnsan Olun

Konuya; devam etmekte olan İnşaat ve de faal bölümün İşletmesi sürecinde çıkacak aksaklık ( ? ) ve sorunlar ( ? ) havalimanını yapan iktidarı yıpratır düşüncesi ile yaklaşmak ve bu noktadan çıkışla yapılan konuşmalar çirkin ötesi aptal ve de hepimize karşı düşmanca. Bunlar cehaletin doruk noktasına yükselmiş okuryazar cahiller. Önce İnsan olun. Sonra tartışın.

Akıllı Düşman Akılsız Dosttan İyidir

THY’ de görev yapan çalışanlardan bir örnek: Şirketine sahip çıkma gayreti ile 15 sene önceki görevlileri kötüleyip, Şecaat arz ederken sirkatini söyleyen, kaş yapayım derken göz çıkartan biri. Kötü niyetli mi? Değil gibi. Tenkide açığız, çamur atmak yok diyor. Tenkidin hangi konuda yapılabileceğini de adeta ise tarifliyor. Sanki başlığı doğrulayan bir tür.

Dinlemek, Anlayamamak, İnanmamak + Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Biz Atamızı hiçbir zaman tabu haline getirmedik. Sağ olsaydı kendisi bunu şiddetle reddederdi. Şu sözünü hatırlayarak onu bazı ülke liderlerinin “ Ben olmasam, Ben gidersem “ ile başlayan narsist sözleri ile karşılaştırın. Ve de aradaki farkı görün. “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

THY’nin Etik Değerlerden Yoksun Disiplin ve Etik Kurulu

Bazı unvanlar vardır. Adı, yapılan işin ne kadar önemli olduğunu düşündürür insana. Etik Kurulu Başkanı, Disiplin kurulu Başkanı vb. Bu bölümleri önemli kılan o görevlere atanan yöneticilerdir. Bakarsınız ünite canlanmış dimdik, çalışıyor veya yöneticilerine uyup şahsiyetsizleşerek şirketin kenar süsü haline dönüşmüş. Var gibi yok derler ya. İşte o hesap.

THY Teknik A.Ş: TIS Yalnız Sendikanın, Yönetimin ve Çalışanın Sorunu Değil

Bir anket yapın. Göreceksiniz ki kendi arzusu işten ayrılanların büyük bir oranı işyerini yöneticileri yüzünden bırakmışlardır. Personel devir hızı yüksek olan şirket patronları nedense bunu hiç dikkate almazlar. İşin maddi ve manevi şartlarının yetersizliği bir tarafa, şirketin, çalışanın en önemli sorunu sağır ve nalıncı keseri zihniyetli yöneticiler.

THY Eski Genel Müdürü Ve Yönetim Kurulu Başkanı Asıl Bizlerin Yakınıydı

THY’nın bu günkü tepe yönetimine neden kızıyorum? Beni, 2002’ de Türk Hava Yollarından uzaklaştıran 2 tepe yönetici hakkında hep müspet konuşmaya ve yazmaya mecbur ediyorlar. Daha doğrusu bu günlerde yaşanan bazı olayları onların dönemindeki benzeri konudaki yaşanmışlarla karşılaştırınca bu sonuç kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve de her zaman çıkacak gibi.

Müşteri Odaklı Şirketler. Sendikalar ve Siyaset

İlker Beyin bir basın toplantısında “ THY müşteri odaklı bir şirket demesi insanları güldürür artık.. Kendisine olayı mı, olayın üzerine bizzat diktiği tüy mü hatırlatırlar onu bilemem. Sendikaların yaptığı mücadele ile siyaset ilişkisini gösteren çok örnek var. Bu durumda işçi örgütlerinin siyasetten kopuk olmalarının gerektiğini düşünmek yanlış olur

Şirketin Mensubu Olmak, Militanı (*) Gibi Davranmak Ve Yalanlar.

Kuruma mensubiyet duygusu olan kişi ahlaki ilkelerini muhafaza ederken çıkarı için doğrudan vazgeçmez. Sesi gür ve yetkili olanın değil haklının yanında durur. Militanlık duygusu hissedenler ise; kişi veya görüşe körü körüne bağlanırken benimsedikleri kültürün benliklerine kazıyarak şekillendirdiği, standart tek düze ve tartışılır bir tavır sergilerler.

IGA Dünyanın En Büyüklerinden Biri Olacak: Ona En Büyük Türk’ün Adı Yakışır

Dünyanın sayılı en büyük havalimanlarından biri olacak İGA’nın uluslararası kayıtlara da girecek olan isminin sonradan değiştirilmesi hoş bir manzara arz etmez. Bu husus haliyle münazara konusu olacaktır. Havalimanımızın isimlendirilmesini bu şekle dönüşmeden kalıcı bir şekilde yapmak gerek. Türkiye’mize, ülkemize yakışanı yapın gönüller sizinle olur.

Şu An İçin En İyi İş, Sahip Olduğunuzdur. Ona Sıkı Sıkı Sarılın.

Ekonomik kriz var mı? Yok mu? Tırmanır mı? Tırmanmaz mı? Durur mu? Durmaz mı? Bu ve benzeri şartlarda en iyi iş sahip olduğunuzdur. Vakit, onu muhafaza etmek için sıkıca sarılmak zamanıdır. İşinizin uçup gitmesine neden olacak hiçbir davranışta bulunmanız şart. Aklıselim bunu gerektirir. Her halde aranızda bunun tersini yapacak kadar aptal olan kimse yoktur.(?)

Sektörümüz Yöneticileri Çalışanı Hiç Olmazsa Öldürmüyor. Hasta Ediyorlar

Bu yazıyı sektörümüz yöneticilerine teşekkür etmek için yazdık. Zira Burcu Özçelik hanımın yazısında USA ve İngiltere’de uzun çalışma saatleri, düşük ücret, iş özel yaşam dengesi bozukluğu vb. nedenlerle ölen çalışan sayılarını görünce şaşırdık. Hiç olmaz ise bizim yöneticiler bu nedenlerle çalışanı öldürmüyor. Yalnız sinir hastası ediyorlar. Buna da şükür

Kedi Nankör, Karga Kindar, Tilki Kurnaz, Yılan Sinsi. İnsan İse Hepsi

Şimdi sizler söyleyin. Yavrusunu üzen insanı bir yere tüneyip bekleyen ve ona intikam almak için saldıran karga mı sinsi bir düşman yoksa salt aynı dünya görüşünde sahip olmamaları nedeni ile kinini içine hapsedip şirkette tensikat zamanı gelince, yalnız o insanın değil tüm ailenin ekmeği ile oynayarak çirkin kinini kusan insan denilen yaratık mı daha kindar?

Ülkede Artan Sosyal Uyumsuzluk Ve Hizmet Sektörü İnsanlarının Depresif Hali

Şirketinizde tasarruf denince akla ilk önce “ tensikat ” geliyor ve bu icraat belirli bir zümreden alkış topluyorsa, yöneticileriniz patronların ağzından çıkan en olmayacak şeyleri savunurken “ HEPİMİZ BİR AİLEYİZ” masalını anlatıyorsa şirketteki sosyal uyumsuzluk tepe yapacak ve DEPRESYON ayrılmaz bir parçanız olarak sizinle birlikte yaşayacaktır.

Ülkeler Parasızlıktan Değil Ahlaksızlıktan Çöker. ( Cicero)

İnsan yaratılış özelliklerini korumakla yükümlü kılınmış olan ve davranışlarını iradesiyle belirleyebilen bir varlık. İyilik ya da kötülükten birini seçip uygulayabilecek güce sahip. İyiliğe yönelir ve yeteneklerini o yönde geliştirirse güzel ahlaklı bir insan, kötülüğe sapar ve o yönde kendini geliştirirse kötü ahlaklı bir yaratık olarak nitelendirilir

İşte Bizim Sevgili (?) Yöneticilerimiz

Bizi işimizden, iş yerimizden soğutanlar kimlerdir sizce. En tepedeki yöneticilerimiz mi? Yoksa bize yakın çizgide çalışan günümüzü birlikte geçirdiğimiz orta seviyede yönetici olan ilk amirlerimiz mi? Askerlikte bir söz vardır. Kurada eve uzak bir yer çekince teselli babından söylenir. “ Üzülme; yerin iyisi değil çavuşun iyisi önemli” denir. Bu da aynı hesap.

Devlet, Fetö Konusundaki Hatalarını Onarıyor. THY 211 Kazazede İçin Ne Yapıyor?

Devlet Fetö suçlaması ile görevden aldığı çalışanları suçsuz iseler görevlerine iade ediyor. THY’ nın tepeleri aynı bahaneye başka renk bir kulp takarak işten attığı çalışanlar için Yargıtay’ın işe iade kararına rağmen haklarını ödedik “ o iş bitti diyerek ” hiçbir işlem yapmıyor ve şirketi istihdam konusunda tıpkı özel bir çiftlikmiş gibi yönetmeyi sürdürüyor

Turkish Do&Co'da neler oluyor? Şerefiye bedeli istemek THY için hak değil mi?

DO&CO’nun THY ikram hizmetine çok ( + ) katkısı oldu. Tabii ki kar da edecek. Bu arada THY’nın da hakkını alması şart. Yapılan ilk sözleşmede şerefiye bedeli talebinde bulunmaması bir hata. Bu ihmalden (?) ötürü şirketin binlerce TL kayba uğradığı açık. Yenilenecek olan sözleşmede bu talepte bulunulacağı kesin. İyi de bu zararı kim yarattı, bunun sorumlusu kim?

Sen Bağlısın, Ama İş Yerinin Sana Ne Kadar Bağlı Kalacağını Bilemezsin

Z kuşağı şu anda sahnelerimizde rol almış değil. Şu anda yazıdaki tabloda özellikleri kırmızı zemin üzerinde belirginleştirilmiş olan Y kuşağı var iş yaşamında. Bu kuşağın genel özellikleri sektörümüzde görev yapan aynı kuşak çalışanların özellikleri ile çakışmıyor. Belli ki bu özellikler kişinin yetiştirilme tarzına, tahsiline vb. değişkenlik arz ediyor...

Performansın Ölçümlenmesi: İşten Atılmayı Kolaylaştırıcı Bir Sisteme Dönüştü

Siz hiç personelinizin performans değerlendirme puanları düşük, çalışanı eğitememişsiniz diye sicil amiri yöneticinin sorgulandığını hiç gördünüz mü? Ya şirketteki personel devir hızı çok fazla diye çalışanla yapılan mülakat esnasında görevli olan IK uzmanlarına hesap sorulduğuna şahit olan var mı? Evet; düşük performansın sorumlusu yalnız çalışan değil

Yaşam Maçındaki Kasıtlı Şarjlar Ve Faulsüz Bir Maç Hayali

Durduğunuz yerde bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Muhtemelen yaşam maçının birinci devresinde yaptığınız faulün ertelenmiş cezasıdır içinde bulunduğunuz durum. Dua edin ki bu maçın hakemi değişik. Bu hakem yqptığınız kasti faullere rağmen sizi hemen yaşam maçının dışına göndermiyor .Yalnız sarı veya kırmızı bir kart gösterip ikaz ediyor veya oyun dışı bırakıyor

Dürüst Olmayan İnsanın Kantarı Ayar Tutmaz.

Güvensiz kalpler karaktersiz insanların eseri. Evet, işten atılanların arkasından sevinenlerin varlığını ve buna karar verenlerin çalışanlarca alkışlandığını gördük. Tepelere güven duygusu kalmadı. Birine güven duyabilmek için, kişide öncelikle insani duygulara sahip olma vasfı aramak gerek. Galiba onları güvenilmez kılan da bu konudaki eksiklikleri.

2017'nin en iyi iş vereni seçilen THY'na şapka çıkartacaktım ama?

Araştırma şirketi diyor ki; “Çalışmayı yaparken En değerli varlığınız çalışanlarınızın geri bildirimlerini alırız”. THY’nin çalışanlarına bakışı böyle mi? Bana göre hayır. Bu yarışmanın deneklerini kim seçti? Bu çalışanları denek olmaları için kim görevlendirdi? Herhalde Araştırma şirketi değil. İyi de, Geriye Kim Kaldı ki? THY ve Onun Saygın Yöneticileri.

Dışlanan On Bini Aşkın THY Çalışanı Adına Soruyorum?

THY yönetimi bir gün tensikata gitmeğe mecbur olsa şirkette 2004 öncesi işe girmiş olan kimse kalmadığına göre, ilk sırada artık sizler olacaksınız. Her akşam eve giderken bunu düşünmek nasıl bir duygu? Evet, dışlandıkları dönemde zaten çalışmayıp hep oturuyorlardı diye arkalarından adeta teneke çaldığınız on bini aşkın çalışan adına soruyorum. Ne dersiniz?

Hani, Bir Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmasını Hukuk Düzeni Korumazdı?

Medeni kanunda, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı"nın "Dürüstlük Kuralı" ile aynı maddede, aynı nitelikte düzenlendiğini açık. Evet, bu yasak, "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ifadesinden anlaşıldığı gibi emredici. Yani aksi, taraflarca kararlaştırılamaz. Aksi tavır hâkim tarafından resen dikkate alınır. Güzel sözler ( ? )

Tepe Yöneticileriniz İçin “Performans Değerlendirme ” Formatı

Sn. Baltaş’ın yazısı bir yöneticinin vasıflarını ortaya koyuyor. Yazıdaki yönetici özelliklerini bizimkilerle karşılaştırın. Onlar 211 kişi kovdu. Siz yalnız 2 kişiyi size iftira ettikleri için atın gitsinler. Nedenini soran olursa Amerika’daki mikropla ilişkilendirmeyin. Size yakışmaz. İşletmesel gereklilik dersiniz. Oturup ne olduğunu düşünsünler.