01 Şubat 2014, Cumartesi 09:34:15

UÇUŞ SİSTEMİ MİLLİLEŞTİ

İnsansız Hava Aracı’nın İsrail’den ithal edilen uçuş kontrol sistemi millileştirildi. TUSAŞ, uçuşların güvenirliği için kritik olan sistemi geliştirerek dışa bağımlılığa son verdi.
  • olrur şişir me haber olması muhtemel ama sahada görmek lazm
  • Sonunda derken?Neyin sonunda?
  • Eminim ,sonunda güzel birsey cikacak ortaya. emegi gecen herkese tesekkür. ve basarilarin devami..
  • İzin verseler daha neler üretilir. Unutmayalım, elin adamları daima iyi olanı kendine saklar.
  • Hayırlı olsun.Ne guzel söylemiş atalarımız emeklemeden yürünmez
  • Güzel bir başarı , tebrik ediyorum sonuna kadar destekliyoruz.
  • Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan; En ufak bir çaba sarfettin mi TAI'nin faaliyetlerini detaylı incelemek için? TAI kadar taş düşsün başına; Git Arabistan'ında otur rahat rahat; Orada her şey milli (yersen)
  • 3 sene öncede tamamen yerli denmişti.Şimdi bir bölümü daha millileştirildi haberi,bizlerin nasıl yanıltıldığının göstergesidir.İnsanlar,böyle eleştiride bulununca hemen Amerikan israil'den alsak dahamı iyi olurdu,kötüde olsak biz yapıyoruz gibi hemen cepheleşmelere giriyorlar.Hayır,tabikide bu projeden her Türk gurur duyar.Sıkıntı,olmayan bir şeyi var gibi gösterip,üstüne bir de bundan siyasi rant elde edilme hevesi.Yok tamamı yerli İHAlar,milgemler falan filan..Maalesef yok öyle bir dünya.Merak ediyorum,bırakın gemi motorunu aviyoniğini,örneğin bu iha'nın motorunu biz mi üretiyoruzda yerli iha diyebiliyoruz Allah aşkına?Sıkıntı olan şey halkın yanıltılması.Tamamı milli yalanının söylenmesi..
  • Demek % 120 milli oldu. Hayatiniz Yalan sizin emekli sefiller

İnsansız Hava Aracı’nın İsrail’den ithal edilen uçuş kontrol sistemi millileştirildi. TUSAŞ, uçuşların güvenirliği için kritik olan sistemi geliştirerek dışa bağımlılığa son verdi.

İn­san­sız Ha­va Ara­cı­’nın (AN­KA) kri­tik par­ça­la­rın­dan bi­ri da­ha mil­li­leş­ti­ril­di. Uçuş Kon­trol Bil­gi­sa­ya­rı (TU­KOB) ile AN­KA­’nın uçuş yö­ne­ti­mi gü­ve­ni­lir ha­le ge­ti­ril­di. Sis­tem yer­li ola­rak ge­liş­ti­ril­me­den ön­ce İs­ra­il’­den it­hal edi­li­yor­du.

ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Türk Ha­va­cı­lık ve Uçak Sa­na­yi­i A.Ş (TU­SAŞ) ha­va araç­la­rı için stra­te­jik önem­de olan Uçuş Kon­trol Sis­te­mi­’ni (TU­KOB) mil­li ola­rak üret­ti. Bugün'de yer alan habere göre; ATAK, AN­KA, Hür­kuş, öz­gün he­li­kop­ter, mil­li jet uça­ğı gi­bi pro­je­le­ri yü­rü­ten TU­SAŞ, da­ha ön­ce it­hal edi­len ve uçuş­la­rın gü­ve­nir­li­ği için kri­tik olan bu sis­te­mi ge­liş­ti­re­rek dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı son­lan­dır­dı.     

İT­HAL EDİ­LEN­DEN DA­HA İYİ

TU­SA­Ş’­tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, TU­KO­B’­un ta­sa­rı­mı ve üre­ti­mi 15 ay­da ta­mam­lan­dı ve AN­KA­’ya en­teg­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­di. Ya­pı­lan test­ler­de TU­KO­B’­un, İs­ra­il’­den it­hal edi­lip AN­KA­’ya mon­te edi­len sis­tem­den da­ha yük­sek per­for­mans gös­ter­di. Sis­te­min İn­gil­te­re­’de ya­pı­lan ka­li­fi­kas­yon test­le­rin­den ba­şa­rıy­la geç­ti­ği be­lir­til­di.

HELİKOPTERDE KULLANILACAK

TU­SAŞ açık­la­ma­sın­da, “Tü­rev­le­ri ile şir­ke­ti­mi­zin ge­liş­tir­di­ği ve ge­liş­ti­re­ce­ği in­san­lı ve in­san­sız uçak­lar, he­li­kop­ter­ler ve uzay plat­form­la­rın­da kul­la­nı­la­bi­le­cek mo­dü­ler­lik­te bir ürün olan mil­li uçuş kon­trol bil­gi­sa­ya­rı­mı­zın tüm sek­tör için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­z” de­nil­di.

10 ADET SİPARİŞ

ANKA için TUSAŞ ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında 26 Ekim 2013’te 10 araç için seri üretim anlaşması imzalandı. TSK, silahsız olan ANKA-S ile havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını milli olarak üretilen ANKA ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

TESTTE DÜŞTÜ

Prototİp olarak üretilen 5 ANKA’nın ikisi test aşamasında sistem arızaları nedeniyle düşmüştü. ANKA’lar önce 2 Ekim 2012’de Eskişehir’de test uçuşları sırasında, ardından 6 Aralık 2013’te Batman üzerinde gözetleme faaliyeti gerçekleştirirken çakılmıştı. Kazaların yaşanmasının ardından TSK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) talebi ile uydu üzerinden kontrol, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü kamera özelliklerinin milli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

UÇUŞ SİSTEMİ MİLLİLEŞTİ

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (11)

inşallah daha iyi ~ 9 yıl önce
olrur şişir me haber olması muhtemel ama sahada görmek lazm

Yanıtla

Kalan karakter 1000
TAI ~ 9 yıl önce
Sonunda derken?Neyin sonunda?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
TAI ~ 9 yıl önce
Eminim ,sonunda güzel birsey cikacak ortaya. emegi gecen herkese tesekkür. ve basarilarin devami..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 9 yıl önce
İzin verseler daha neler üretilir. Unutmayalım, elin adamları daima iyi olanı kendine saklar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 9 yıl önce
Hayırlı olsun.Ne guzel söylemiş atalarımız emeklemeden yürünmez

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 9 yıl önce
Güzel bir başarı , tebrik ediyorum sonuna kadar destekliyoruz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Yok yaa'ya ~ 9 yıl önce
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan; En ufak bir çaba sarfettin mi TAI'nin faaliyetlerini detaylı incelemek için? TAI kadar taş düşsün başına; Git Arabistan'ında otur rahat rahat; Orada her şey milli (yersen)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
vatandaş ~ 9 yıl önce
3 sene öncede tamamen yerli denmişti.Şimdi bir bölümü daha millileştirildi haberi,bizlerin nasıl yanıltıldığının göstergesidir.İnsanlar,böyle eleştiride bulununca hemen Amerikan israil'den alsak dahamı iyi olurdu,kötüde olsak biz yapıyoruz gibi hemen cepheleşmelere giriyorlar.Hayır,tabikide bu projeden her Türk gurur duyar.Sıkıntı,olmayan bir şeyi var gibi gösterip,üstüne bir de bundan siyasi rant elde edilme hevesi.Yok tamamı yerli İHAlar,milgemler falan filan..Maalesef yok öyle bir dünya.Merak ediyorum,bırakın gemi motorunu aviyoniğini,örneğin bu iha'nın motorunu biz mi üretiyoruzda yerli iha diyebiliyoruz Allah aşkına?Sıkıntı olan şey halkın yanıltılması.Tamamı milli yalanının söylenmesi..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
kapak :) ~ 9 yıl önce
seri üretimde motorda yerli olacak (bir çeşit dizel motor olacak) tei tarafından geliştiriliyor.
vatandaş ~ 9 yıl önce
-cek -cak zaten hep..Sen ne demek istemediğimi anlamadın sanırım,bu araçlar hali hazırda tamamen milli değil,sıkıntı bir çok parçası yabancı olan hava ve deniz araçlarının %100 yerliymiş yalanına sığınılması.Ve de bundan siyasi rant elde edilmesi,tamam? Elbette bir gün yapıla "cak"dır.
yok yaa? ~ 9 yıl önce
Demek % 120 milli oldu. Hayatiniz Yalan sizin emekli sefiller

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000