03 Haziran 2008, Salı 08:06:25

KKTC'de havaalanı tartışması sürüyor!

Bakan Usar, dün düzenlediği basın toplantısında, Geçitkale İhalesi'yle ilgili olarak basında çıkan bazı iddiaları ve ihaleyle ilgili olarak Asil Nadir'in açtığı davayı değerlendirdi.

Basın toplantısında ihale süreci, ihaleyi alan şirketin tescili, şirket ortakları, yatırımların finansmanı, sözleşmenin imzalanması, ihalede öngörülen kira bedeli konularında bilgiler veren Usar, basın mensuplarının ihaleyi kazanan şirket ve sözleşmenin imzalanma tarihine yoğunlaşan sorularını da yanıtladı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar, Geçitkale Havaalanı'nın özel uygulama koşullarıyla 15 yıllığına özel işletmeye açılmasıyla ilgili ihalenin ileriye götürülmemesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

İşadamı Asil Nadir'in ihalenin iptal edilmesi yönündeki taleplerinin "dayanaktan yoksun" olduğunu söyleyen Bakan Usar, "İhalenin iptalini gerektirecek herhangi bir husus olmadığı gibi, ihalenin iptaliyle Sayın Nadir'in elde edeceği herhangi bir hak veya menfaat söz konusu değildir" dedi.

Bakan Usar, "çok iyi hazırlanmış ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmiş bir ihale" olduğunu belirttiği Geçitkale Havaalanı ihalesiyle ilgili olarak, ihalenin özüyle ilgili olmayan kuşkular oluşturulmak istenildiğini belirterek, 2 yıllık bir çalışma neticesinde, ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından değil, konuyla ilgili kişilerin de içinde yer alacağı, daha teknik, özel bir ihale komisyonu aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve şartnamelerin de bakanlığı ile TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin ortak çalışmasıyla hazırlandığını anlattı.

CAS VE TESCİL SÜRECİ

Komisyonun değerlendirmeleri ve Bakanlar Kurulu kararıyla İngiltere'de kurulmuş bir şirket olan Cyprus Aviation Sevices Ltd Şirketi'nin (CAS) teklifinin uygun bulunduğunu ve havaalanının bu şirkete kiralandığını belirten Usar, şirketin yabancı bir şirket olarak Şirketler Mukayyitliği'ne tescili gerektiği ve bu aşamada, KTHY ile Havaş'ın kurmuş olduğu CAS ile isim benzerliği nedeniyle tescilin yapılamayacağının Mukayyitlik tarafından ilgili şirkete bildirildiğini kaydetti. Usar şöyle devam etti:

"Tescilin gerçekleşmeyeceğinin bildirilmesi üzerine 'Castlegate Aviation Ltd' olarak yeni bir şirket kurulması yönüne gidilmiştir. Ancak daha sonra yapılan temaslar sonucu 'Cyprus Aviation Services Ltd'in tescili için bir sakınca olmayacağı ifade edilerek, İngiltere'de kayıtlı bir şirketin yabancı bir şirket olarak kaydının yapılabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultudaki öneri Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Dolayısıyla ihaleyi kazanan şirketin tescilinde bir gecikmenin söz konusu olması halinde bunun büyük ölçüde devlet kurumlarından kaynaklandığı ve ilgili şirketin sorumlu tutulmasının söz konusu olamayacağı açıktır." "ŞİRKET ORTAKLARI ARASINDA ASİL NADİR DE YOK RUM DA YOK" CAS şirketinin ortaklarıyla ilgili bilgi de veren Usar, iddia edildiği gibi şirketin ortakları arasında Asil Nadir'in bulunmadığını söyledi.

Şirkette Kıbrıslı Rum ortak bulunmadığını da ifade eden Usar, ortaklar hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını anlattı ve "İhale süresi sonunda teklif veren CAS'ın ortakları kimler idiyseydi, bugün itibarıyla da aynı kişiler olup David Harry Millham, James Aitcheson Beveridge, Charles Andrew Popplestone ve Thomas Quinn'dir" dedi.

"NADİR'İN TALEPLERİ DAYANAKTAN YOKSUN"

Nadir'in, ihalenin iptal edilmesi yönündeki taleplerinin dayanaktan yoksun olduğunu belirten Usar şunları kaydetti:

"İngiltere Şirketler Mukayyitliği'nden alınan resmi belgeler incelendiğinde söz konusu şirketin ortakları arasında Sayın Nadir'in olmadığı da görülmektedir. Nitekim bakanlığımızın aksi yönde ne yazılı, ne de sözlü herhangi bir açıklaması bulunmaktadır. Sayın Nadir, kendisine hisse verileceği taahhüdünde bulunulduğunu ve bu taahhüdün yerine getirilmediğini ifade etmektedir. Burada devleti ya da ihaleyi ilgilendiren herhangi bir durum söz konusu değildir. Burada ifade edilen uyuşmazlık tamamen özel hukuku ilgilendiren bir husus olup yargıyı ilgilendirmektedir. Nitekim Sayın Nadir de bu uyuşmazlığın çözümü için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde dava açmıştır. Konunun ihaleyi veya ihale sonucu imzalanan kira sözleşmesini ilgilendiren herhangi bir yanı yoktur. Olmadığı için de, ihalenin iptal edilmesi yönündeki taleplerinin dayanaktan yoksun olduğu aşikrdır." "BAŞBAKAN'IN İFADESİ RESMİ KAYITLARI DEĞİŞTİRMEZ" Usar, Başbakan'ın "ihaleyi Asil Nadir'in kazanmış olmasından dolayı heyecan duyduğu" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine ise, "Sayın Başbakan böyle bir ifade ortaya koymuş olabilir. Böyle bir ifade ortaya koyması resmi kayıtları değiştirebilecek bir niteliğe sahip midir? Değildir" dedi ve Asil Nadir'in şirket ortağı olduğu yönünde bakanlık olarak resmi bir açıklamaları bulunmadığını yineledi.

Bakan Usar, Asil Nadir'in ihalenin iptali için Yüksek İdare Mahkemesi'nde açtığı dava konusunda ise şöyle konuştu:

"Bizce herhangi bir sonuç getirmeyecektir. Çünkü ihalenin iptalini gerektirecek herhangi bir husus olmadığı gibi, ihalenin iptaliyle Sayın Nadir'in elde edeceği herhangi bir hak veya menfaat söz konusu değildir. Kendileri ile CAS arasında yasal bir sorun varsa, yukarıda da belirtildiği gibi bunun çözüm yeri yargıdır ki Sayın Nadir Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde dava açmış bulunmaktadır. Devletimiz gelirlerine ve ekonomimize ciddi katkı sağlayacak ihalenin, ileriye götürülmemesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir." YATIRIMLARIN FİNANSMANI Usar, yatırımların finansmanıyla ilgili olarak ise ihale aşamasında 4 milyar Euro sermayeye sahip Portekiz bankası "Espirito Santo Bankası"nın, CAS'ın ihaleyi kazanıp sözleşmeyle işletme hakkını elde etmesi halinde 35 milyon İngiliz Sterlini tutarında finansman sağlayacağını bizzat İngiltere'deki genel müdürünün yazısıyla ihale komisyonuna aktardığını belirterek, "Nitekim 500 bin Euro tutarındaki geçici teminat ile 1 milyon Euro tutarındaki kati teminat, ilgili banka tarafından verilmiş bulunmaktadır.

Garanti mektupları Ziraat Bankası kanalıyla verilmiştir" şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Salih Usar, CAS şirketinin tescilinin yapılacağının kesinleşmesi ve kati teminatın sunulması üzerine sözleşmenin kendisi ve Şirket Direktörü Beveridge tarafından nisan ayı içinde imzalandığını, ancak tarih olarak, Bakanlar Kurulu'nun tescil müracaatını onaylayan kararının alındığı 14 Mayıs 2008'in sözleşmeye kaydedildiğini açıkladı.

Sözleşmenin tarihi konusunda kendisine ısrarlı sorular da sorulan Usar, tarihin önemli olmadığını, önemli olanın irade olduğunu belirterek sözleşmedeki tarihin, gelecekte herhangi bir sorunun yaşanması halinde hangi tarihin esas alınacağına vurgu yapmak için olduğunu, sözleşmenin esasıyla ilgili bir husus olmadığını vurguladı.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Bakan Usar, kendisi ve şahitlerden birinin yurtdışına giriş çıkışlarıyla ilgili yayın yapılamasını da "kişilik haklarına yapılan ciddi bir saldırı" olarak niteledi ve "mahkeme kararı olmaksızın Polis Genel Müdürlüğü'nün yetkisiz kişilere bu konuda resmi belgeyle bilgi vermesi ve bunların basında yer almasının da Polis Genel Müdürlüğü'nü yasal sorumluluk altına soktuğunu" kaydetti.

İhalenin hayata geçmesiyle ciddi yatırımlar gerçekleştirileceği ve bölgede önemli bir istihdam potansiyeli yaratılacağını ifade eden Usar, ihalenin kira bedeli olarak devlete katkısının birinci yıl 1 milyon 737 bin Euro ve KDV olduğunu, bunun her yıl yüzde 3 oranında artırılacağını ifade etti.

Usar, "İyi bir ihale gerçekleştirildiği ve devletin azami yararı elde edeceği kesindir" dedi.

KKTC'de havaalanı tartışması sürüyor!

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000