Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Savaş Uçağı

Yıllarca Lockheed F-104G Starfighter, NATO hava kuvvetlerinin belkemiğini teşkil etti. Yetmişli senelerin ortasında artık yenilenmeliydi. Almanlar ve İtalyanlar zaten kararlarını vermişlerdi.

Düşün ve Sorun..!

Çoğu düşünce bilinçsizdir ve genel tahmin ile bu % 98 civarındadır. Bilinç, düşünce buzdağının görünen kısmıdır.

Göç almak…

Jeopolitik rekabet, demografik dengesizlikler, siyasi çalkantı, ekonomik altüst oluş, teknolojik bozulma ve iklim değişikliği gibi eşzamanlı küresel riskler ve zorluklarla karşı karşıyayız.

Savaş pilotundan robotik öncüsüne…

ABD Donanması'nın ilk kadın savaş pilotlarından biri olan mühendislik ve robotik profesörü, uçaklarda ve arabalarda otomasyonun vaadi ve tehlikesi hakkında konuşuyor ve "insan muhakemesini değiştirmekten insan muhakemesini güçlendirmeye çok belirgin bir geçiş" öngörüyor.

Kaçınılmaz Çöküş

“Cehaletin egemen olduğu toplumlarda, toplum mekanizmasının orasında burasında aksaklıklar baş gösterir ve sonunda tüm bu aksaklıklar bir araya gelerek toplumu birdenbire çökertir.

Akademik Gelecek

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal diyor ki; “Yeni bir Üniversite, fakülte, bölüm açmayın. Küçük illerde 2006 sonrası açılan Üniversiteleri merkezi bir ilde birleştirerek üniversite sayısını azaltın.

Cumhuriyet, Demokrasi ve Felsefe

Fransız İhtilalinden çıkmış olan Cumhuriyet kavramıyla anglo-sakson tarihin oluşturmuş olduğu biçiminde demokrasi kavramını birbirine karıştırmanın bedelini hepimiz bugün inkar edilmez bir zihinsel karışıklıkla ödüyoruz.

Felsefe

“Spinoza der ki; ‘Eğer bir ülkede devlet, vatandaşlarının dini kanaatlerine karışır, düşüncelerini ifade etmelerine imkan vermezse, düşünce, duygu, bilinç, vicdan, ruh, esaret altına, baskı altına alınamaz, insanlar onu hala düşünmeye, hala öyle düşünmeye, devam edebilir ve ederler.

Gelecek nasıl gelecek..?

Sana ve ülkene kastı olanları yenmek mi istiyorsun? Matematik bileceksin, fizik kimya bileceksin. Yazılım bileceksin.! Çocuklarına beş yaşından itibaren kodlamayı öğreteceksin.

Uzay, Tanım ve Hukuk

Bu tanıma paralel hava sahaları A’dan G’ye kadar kontrol özellikli sınıflandırılmış ve kullanım çeşit ve şekli kullanıcı seçimine bırakılmıştır. (Annex 11, Böl.2.6)

Mesaj

Elbert Hubbart'ın Garcia'ya Mektup (A Message to Garcia) adlı yaklaşık yüz sene önce "Philistine" adlı aylık derginin 1899 Şubat sayısında yayımlanan yazısı, tarihin en fazla okunan yazı özelliğini taşır.

Liyakat

Türkiye'nin en yüksek üçüncü dereceli devlet nişanını "İlim ve sanatta Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilir" diyerek hiçbir Türk vatandaşımıza Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı vermemekteyiz.

Global Innovation

Endüstrinin Yeniden Doğuşu (renaissance), dünya çapında yeni icat etme, öğrenme, üretme, iyileştirme ve ticaret yöntemleriyle ortaya çıkıyor. Ekonomiyi finanse etmek ve yenilemeyi desteklemek için yeni bir mantıkla geliyor.

Sepet

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve şeker hastalığına sebep olan geni buldu.

Ne iş ne okul…

Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu aşı pasaportuyla ilgili tutum, havacılık sektörünü de etkileyecek. Bu uygulamanın sinyalleri ortaya çıktığı zaman Türk Sivil Havacılığı çalışanlarının Avrupa Birliği onaylı aşılar İle aşılanmasının önemli olduğunu vurgulamıştım...

Endüstri 4-0 Eğitim

“Tüm yaş gurupları içerisinde üniversiteye kayıtlı nüfus oranı %9 ile OECD birincisiyiz. Bu ABD'de %6, Almanya'da ise %3.7 . Ayrıca ülkemizde; 21 Üniversite hiç Uluslararası etkinlik düzenlememiş, 21 Üniversite hiçbir sosyal sorumluluk projesi yapmamış,

YÖK, SHGM ve UTED

YÖK “Eleman” unvanına yapılan itirazı yerinde buldu ve yine akıllara durgunluk veren yeni bir unvan üretti. Yeni unvan “Lisansiyer”

Hikaye

Benim adıma bir site kurmamın amacı sadece eğitim ve bilgilendirme nedeniyledir. Buna gerek duyuş nedenim ise çok hüzünlü bir hikaye. Elbette benim için hüzünlü.

KSG- Kamuya açık Sevgi Gösterisi

Bir ankete göre, erkeklerin% 37'si ve kadınların% 32'si kız/erkek arkadaşlarını "daha üniversiteye gitmeden önce" herkesin önünde öpüşmüş. KSG olarak da bilinen bu halka açık şefkat gösterisi, ilişkideki insanlar için iyi olabilir, ancak isteksizce tanıklık eden çoğu insan için utanç verici bir durum da yaratabilir.

Nano IHA

Uçan insansız hava araçları küçülüyor, daha akıllı, daha ucuz ve daha korkutucu hale geliyor. En önce şunu hatırlatalım. Her bir buluş, üç nesil gelişip sivil yaşama uyarlanmadan, halka tanıtılmaz ve halka sunulan çeşidi ise en masum halidir.

Leader - Önder

Biliyorum şaşıracaksınız ama istatistiksel olarak, bu kişilerin erkek olması kadın olmasından daha olasıdır. Bu doğru. Erkekler yetenekleri açısından, kadınlara göre daha fazla aldanmaktadır.

5.ci HAK..!

Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilatının Azası olup işbu Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşmasını imza ve kabul eden Devletler aşağıdaki hususatı beyan ederler:

Son 17…

Havacılıkta mevcut 4 Lisans, Üniversiteler tarafından ders olarak verilemiyor. Nedeni ise hem aday olmanın hem lisan bilmenin hem de öğretmenin mutlaka o bölümde mevcut en az şartları yerine getirmiş ve Lisans sahibi olmak şartından dolayıdır.

Fırıldaklı – IHA

Drone terimi, deHavilland DH82B "Kraliçe Arı" uzaktan kumandalı uçaklardan gelmektedir. Bu tanım da 80 yıl öncesine dayanmaktadır! Drone, uzaktan veya otonom olarak yönlendirilen insansız bir araç veya uçan bir nesnedir.

Eğitim ve Tarih

Zaman zaman çeşitli ortamlarda yayınlanan yazılarım için eleştiriler alıyorum. Bu eleştirilerin çoğunluğunda, anlamakta ya da inanmakta zorlandıkları konular için benden bazı açıklama isteyenler oluyor.