Servet BAŞOL
Servet BAŞOL servetbasol@airporthaber.com

A new airport is born

Yeni bir havalimanının oluşturulması, Avrupa havacılık haritasında önemli bir değişikliktir ve bir gecede gerçekleşmez.

Profesör Garson..!

Sertaç Aktan’ın Türkiye'de profesörlük mü yurt dışında garsonluk mu? yazısı, bende değişik duygular yarattı. Üç defa Yurtdışında değişik ülkelerde ev açıp, yaşamış ve üç defa da çalıştığım o ülkelerde kalma teklifi almış ve hepsini de reddetmiş birisi olarak, geçmiş ile günümüzü değerlendirip, günümüzü geçmiş ile karşılaştırıp kıyaslamama neden oldu.

Sistem ve kölesi

Sistem ve kölesiGeçen hafta SAW-ERZ ve KYS-SAW AnadoluJet ile uçtum. SAW, bildiğimiz SAW. Modern, teknolojik, kalabalık ve düzenli. Evden kayıt yaptırıp, gelen simgeyi polis ve yolcu alım noktalarında göstererek uçağa bindik, el bavullarımız sayesinde inişte de beklemedik.

Anıtkabir...

Toplam 750 bin metrekaredir, bunun 120 bin metrekarelik bölümü anıt bloğudur, geriye kalan 630 bin metrekarelik bölümü ise, onbinlerce ağaçtan oluşan Barış Parkı'dır.

Berlin Havalimanları..!

Berlin’in Havalimanlarının kaderlerini bilir misiniz?

Neden ders almıyoruz?

Kültür, karar ve davranışlarımızı etkiler. Kültür, havacılık emniyetinin ve güvenliğinin önemli ve temel konusudur.

İlk Bakışta Eğitim © Education at a Glance

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) Okuma Yazma Çalışması Sürecinde İlerleme. PISA, okuryazarlığı, kişinin hedeflerine ulaşması, bilgi ve potansiyelini geliştirmesi ve topluma katılması için yazılı metinleri anlama, kullanma ve yansıtma olarak tanımlamaktadır.

Dil, düşüncemizi nasıl etkiler?

Dil, ağzımızdan çıkarttığımız çeşitli “ses” titreşimlerin kulaklarımız tarafından algılanıp beynimize iletilen titreşimlerin düşünceye çevrilmesi ile oluşur.

Hepsi bu mu?

Bu hafta iki havacılık aşkından bahsetmem gerekiyor. Benim onların çalışmalarını övgüyle anmam yeterli değil. Bilinmeli ve hatta örnek alınmalı.

İlerleme..!

1400 yıl öncesi, feminizmden çok önceydi. Kadınlar kapılar arkasına kilitlenip, örtülerle saklanır mıydı sizce? Aslında, Peygamber'in ilk eşinin, bizim bugün CEO dediğimiz konumda olduğu biliniyor. Onun kervanları, diğer tüm tüccarların kervanlarının toplamına eşit büyüklükte idi. Başarılı bir tüccardı. Dahası, büyük bir ithalat-ihracat şirketini yönetiyordu.

Tank

İktidar sahiplerinin özlem ve gururla andıkları Osmanlı İmparatorluğu’nda hiçbir zaman çelik sanayii olmadı. Dolayısıyla Cumhuriyet kurulduğunda ülkede çelik üreten hiçbir fabrika bulunmuyordu. Demir çelik sanayii olarak adlandırılabilecek tesisler, birkaç küçük dökümhaneden ibaretti.

Yetenek kazanımı ve Eğitimi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık endüstrisinde İnsan Kaynakları uzmanlarının küresel araştırma sonuçlarını, yetenek edinme, eğitim ve gelişimindeki temel zorlukları vurgulayarak yayınladı.

Seyahat Ekonomisi

Ekonomi, herkes için prensipte yeterince üretildiği, ancak bu hizmetlere ve ürünlere erişim araçlarının sürekli olarak sıkılaştığı bir noktaya gelmiştir. Yani bu yeni dönem, artık üretimle ilgili çok fazla değil, ne kadar üretildiği ile de ilgili değil; daha çok dağıtımla ilgili. Ticaretten hükümete her şey gibi, siyaset de değişecek, serbest piyasa inançları değişecek, sosyal yapılar değişecek.

Düşün için dil, dil için sözce..!

Adamın birinin babadan yadigâr antik ipek bir halısı varmış. Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş buna göstermiş, ama kimse talip olmamış. Sonunda zengin birini bulmuş ve ona götürmüş.

Aklın Yolu...

Tarih 1938'di. O yıllar Ege'nin kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde, bir muhtar halkla el ele vererek önemli işlere imza atıyordu.. Muhtar aydın, çalışkan, çok sevilen, doğayı çok seven, çok bilge bir insandı.. Yörede nam salmıştı. Köylüler muhtara besledikleri güvenle özverili çalışırdı..

Karar Vermenin Doğası

Güç kararlar vermek için çeşitli teknikler geliştirmişiz. Kısmi kararlar, gecikmeli kararlar, geçici kararlar, ideal olmayan kararlar, eksik kararlar, indirgenmiş kararlar, genişletilmiş kararlar… Yakından incelendiğinde görülür ki bunların her biri karar vermeği kolaylaştırır.

Karar vermek…

Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama Kral bile onu kıskanırmış… Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, Kral bu at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış.. “Bu at, bir at değil benim için; bir dost, insan dostunu satar mı” dermiş hep...

Amatör Havacılık

Tarih 16 Aug 1838. Sadrazam Reşid Paşa, samimi İngiliz elcisi Lord Strarford Canning'le Osmanlı-İngiltere ticaret anlaşması imzaladı.

İstanbul Atatürk Airport

Konumu ve yapısı gereği, EUROCONTROL, İstanbul TMA’nin tamamen yeniden yapılandırılması zorunluluğu, İstanbul TMA’de kullanılan tüm SID ve STAR’ların yeniden yapılanması, AHL’nin sınırlı da olsa hizmet vereceği de dikkate alınarak, hava trafik operasyonuna muhtemel etkisinin en aza indirilmesi gereği nedenleri ile;

Açık Yenilikler 2017

16-18 Ekm 2017 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilen bu 6. oturum, 98 ülkeden 18.200 katılımcı ile her anlamda rekor kıran bir toplantı oldu. Üç gün süren iş, hükümet ve toplumla ilgili tematik oturumlarda, 650'den fazla konuşmacının sunumları gerçekleştirildi.

İnsan ve İnsanımız

Başarımız İnsanımıza bağlıdır. Büyümek ve gelişmek için, analizler hakkında bir dizi odak grupla çalışan katılımcı ile yeni fikir geliştirmeye yardımcı olun. İnsanları, iş ile ilgili fikir geliştirmeye katılmaları için destekleyin.

ICAO TRIP Strategy

2016 yılında toplam yolcu sayısı 3,8 milyara, uluslararası uçuşlarla ise 1,6 milyara yaklaşan yolcu taşınmış ve bu rakamın en son ICAO projeksiyonlarına göre 2030 yılına kadar 3 milyara yükselmesi bekleniyor.

Akıllı Tahtalar

1976 yılı programında yer alan içeriğin dört dönemi esas alan 1991- 1992 programına uygulanmasının güçlüğü nedeniyle kredili sistemi esas alan 1991-1992 programı uygulamadan kaldırılmıştır.

Sözce dağarcığı

06 Mart 2018 saat 14:30 gibi FaceBook’da sevgili Ali Rıza Saral, şöyle bir müjdeyi paylaştı;

PİETA’YI GÖRMEK - Üretim ve Yaratıcılıkta Döngünün Rolü

Matematikte yakınsamak, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Değişken bir büyüklüğün durağan bir büyüklüğe, hiçbir zaman erişmemek şartıyla gittikçe yaklaşışı” olarak tanımlanır. Belirli bir fonksiyonu uyguladığımızda çıkan sonuç, giderek her uygulanışta belirli bir değere yakınsıyorsa o fonksiyonun limitine, sınır değerine ulaşırız.