Servet BAŞOL
Servet BAŞOL servetbasol@airporthaber.com

Mutluluk üzerine…

“Satürn-5 roketiyle uzaya gönderilen Apollo 11 aracı üç günlük yolculuktan sonra 20 Temmuz 1969’da Ay Modülü Kartal’ı Ay’a indirmişti. Araç personelinden Michael Collins Ay yörüngesinde kalırken Armstrong ve Aldrin Ay’a ayak basan ilk insanlar olmuşlardı."

Havalimanı Yangınla Mücadele Sınıflandırması

Yangınla savaş ve kurtarma Not- Yangınla savaş ve kurtarma için 9.2 deki bilgilere bakınız.

Öteki Gündem...

Yeni bir yüzyıla girmekteyiz. Bu yüzyıl, başka hiç bir yüzyıla benzemeyecek, çünkü sayısal.! Kürel bir dünya, küreselizm öne çıkıyor. Kapitalizm yerine Küreselizm. Marksizm yerine Özyönetim. 1966 yılında Birleşmiş Milletler'ce kabul edilen ikiz yasalar var.

Mahkumiyet vs Güvenlik Kültürü

Skyguide, Zürih Yüksek Mahkemesi'nin bir hava trafik kontrolörüne karşı verilen mahkumiyet kararını, hayal kırıklığı olarak yorumladı. “Bu mahkumiyet, İsviçre'nin hava seyrüsefer servislerinde derinden yerleşik güvenlik kültürünü, İsviçre ve Avrupa için tehlikeye sokan bir örnek teşkil etmektedir” dedi.

Planlı yaşam döngüsü..!

İster inanın ister inanmayın şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir ampul var. Bu ampul 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle 117 yıldır yanıyor. Dolayısıyla “dünyanın en uzun süreli yanan ampulü” unvanıyla rekorlar kitabına da girmiş durumda.

Küresel Cinsiyet Farkı Raporu 2017

Yetenek, büyüme ve rekabet gücü için en önemli faktörlerden biridir. Hem dinamik hem de kapsayıcı olan gelecekteki ekonomileri inşa etmek için herkesin eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamalıyız. Kadınlar ve kızlar, hem faydalanıcı hem de şekillendirici olarak entegre olmadığında küresel topluluk, küresel zorlukları ele almak ve yeni fırsatları değerlendirmek için kritik olan beceri, fikir ve bakış açılarını kaybeder.

Güvenlik Bilinci

“Kötü bir olay, bir kaza olduğunda her toplumun güvenlik bilinci sınanır.

Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili antlaşmalar

ABD ile yapılan ilk ikili anlaşma, 23 Şubat 1945 tarihinde imzalandı. Borç alma ve kiralamalarla ilgili olan bu anlaşma TBMM'de 4780 sayıyla yasalaştı. Anlaşmanın temel özelliği, adının Karşılıklı Yardım Anlaşması olmasına karşın, ABD isteklerinin Türkiye tarafından kabul edilmesi ve Türkiye'yi ağır yükümlülükler altına sokmasıydı. Anlaşmada, “Koruyucu Hükümler” olarak yer alan maddelerle, Türkiye'nin değil ABD'nin “hakları” korunuyordu. Anlaşmanın II. maddesi şöyleydi:

Albert Jean François ROPER

Albert Jean François Roper, 21 Nisan 1891'de Paris'te doğdu. Paris'teki Hukuk Fakültesini bitirerek hukuk üzerinde çalışmalarına başladı. Roper askerliğini 1914'te piyade ve 1916'da Uçan Kolordu'ya geçerek I. Dünya Savaşı'nda havacı olarak tamamladı. Savaşın sonunda, bir avcı filosuna komuta eden bir kaptan pilottu. Kendisine beş nişan ve bir Lejyon Chevalier Onur Haçı verilmişti.

A new airport is born

Yeni bir havalimanının oluşturulması, Avrupa havacılık haritasında önemli bir değişikliktir ve bir gecede gerçekleşmez.

Profesör Garson..!

Sertaç Aktan’ın Türkiye'de profesörlük mü yurt dışında garsonluk mu? yazısı, bende değişik duygular yarattı. Üç defa Yurtdışında değişik ülkelerde ev açıp, yaşamış ve üç defa da çalıştığım o ülkelerde kalma teklifi almış ve hepsini de reddetmiş birisi olarak, geçmiş ile günümüzü değerlendirip, günümüzü geçmiş ile karşılaştırıp kıyaslamama neden oldu.

Sistem ve kölesi

Sistem ve kölesiGeçen hafta SAW-ERZ ve KYS-SAW AnadoluJet ile uçtum. SAW, bildiğimiz SAW. Modern, teknolojik, kalabalık ve düzenli. Evden kayıt yaptırıp, gelen simgeyi polis ve yolcu alım noktalarında göstererek uçağa bindik, el bavullarımız sayesinde inişte de beklemedik.

Anıtkabir...

Toplam 750 bin metrekaredir, bunun 120 bin metrekarelik bölümü anıt bloğudur, geriye kalan 630 bin metrekarelik bölümü ise, onbinlerce ağaçtan oluşan Barış Parkı'dır.

Berlin Havalimanları..!

Berlin’in Havalimanlarının kaderlerini bilir misiniz?

Neden ders almıyoruz?

Kültür, karar ve davranışlarımızı etkiler. Kültür, havacılık emniyetinin ve güvenliğinin önemli ve temel konusudur.

İlk Bakışta Eğitim © Education at a Glance

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) Okuma Yazma Çalışması Sürecinde İlerleme. PISA, okuryazarlığı, kişinin hedeflerine ulaşması, bilgi ve potansiyelini geliştirmesi ve topluma katılması için yazılı metinleri anlama, kullanma ve yansıtma olarak tanımlamaktadır.

Dil, düşüncemizi nasıl etkiler?

Dil, ağzımızdan çıkarttığımız çeşitli “ses” titreşimlerin kulaklarımız tarafından algılanıp beynimize iletilen titreşimlerin düşünceye çevrilmesi ile oluşur.

Hepsi bu mu?

Bu hafta iki havacılık aşkından bahsetmem gerekiyor. Benim onların çalışmalarını övgüyle anmam yeterli değil. Bilinmeli ve hatta örnek alınmalı.

İlerleme..!

1400 yıl öncesi, feminizmden çok önceydi. Kadınlar kapılar arkasına kilitlenip, örtülerle saklanır mıydı sizce? Aslında, Peygamber'in ilk eşinin, bizim bugün CEO dediğimiz konumda olduğu biliniyor. Onun kervanları, diğer tüm tüccarların kervanlarının toplamına eşit büyüklükte idi. Başarılı bir tüccardı. Dahası, büyük bir ithalat-ihracat şirketini yönetiyordu.

Tank

İktidar sahiplerinin özlem ve gururla andıkları Osmanlı İmparatorluğu’nda hiçbir zaman çelik sanayii olmadı. Dolayısıyla Cumhuriyet kurulduğunda ülkede çelik üreten hiçbir fabrika bulunmuyordu. Demir çelik sanayii olarak adlandırılabilecek tesisler, birkaç küçük dökümhaneden ibaretti.

Yetenek kazanımı ve Eğitimi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık endüstrisinde İnsan Kaynakları uzmanlarının küresel araştırma sonuçlarını, yetenek edinme, eğitim ve gelişimindeki temel zorlukları vurgulayarak yayınladı.

Seyahat Ekonomisi

Ekonomi, herkes için prensipte yeterince üretildiği, ancak bu hizmetlere ve ürünlere erişim araçlarının sürekli olarak sıkılaştığı bir noktaya gelmiştir. Yani bu yeni dönem, artık üretimle ilgili çok fazla değil, ne kadar üretildiği ile de ilgili değil; daha çok dağıtımla ilgili. Ticaretten hükümete her şey gibi, siyaset de değişecek, serbest piyasa inançları değişecek, sosyal yapılar değişecek.

Düşün için dil, dil için sözce..!

Adamın birinin babadan yadigâr antik ipek bir halısı varmış. Satmaya karar vermiş. Ona göstermiş buna göstermiş, ama kimse talip olmamış. Sonunda zengin birini bulmuş ve ona götürmüş.

Aklın Yolu...

Tarih 1938'di. O yıllar Ege'nin kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde, bir muhtar halkla el ele vererek önemli işlere imza atıyordu.. Muhtar aydın, çalışkan, çok sevilen, doğayı çok seven, çok bilge bir insandı.. Yörede nam salmıştı. Köylüler muhtara besledikleri güvenle özverili çalışırdı..

Karar Vermenin Doğası

Güç kararlar vermek için çeşitli teknikler geliştirmişiz. Kısmi kararlar, gecikmeli kararlar, geçici kararlar, ideal olmayan kararlar, eksik kararlar, indirgenmiş kararlar, genişletilmiş kararlar… Yakından incelendiğinde görülür ki bunların her biri karar vermeği kolaylaştırır.