Servet BAŞOL
Servet BAŞOL servetbasol@airporthaber.com

İbo mu Kafka mı?

İbo`yu bilmeme şaşırmadınız, ama Metallica`yı ve Kafka`yı biliyor olmam ilginç gelmiştir size belki. Olgunlar Sokak`taki seyyar kitapçılardan kitaplar alıyorum. “Milena`ya Mektuplar”ı okudum Kafka`dan, diğerlerini de okuyacağım.

Birleşik Akıl

2 yaş altı çocukların uçaklarda taşınmaları (kucakta ya da pusetlerle koltuklarda) istenen verimi sağlamamış görünmekte.

Reform

Hava Kuvvetlerimizin doğal görevi Ulusal Savunmadır. Bu durum dünya politikalarının akışına ve dünya barışının teminatı anlayışlarının karşılıklı yardım ilkesine bağlı olarak kabul edilir.

Yeni, yepyeni yenilik…

Durağan bir şirket kültürü, teknik gelişime karşı duran en güçlü engeldir. Yüzyıllardır gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan şirketler, bu engeli aşmak için çabalamaktadırlar. Üretici ve gelişimcilerin ortaya koydukları ürün ve/ya da buluşlar, şirketlerdeki risk saplantısını ancak işletime uygunluk ile aşabilir ve doğa ile uyumlu kalabilirler.

Risk Kültürü

Değerli Katılımcı, Öncelikle bu ankete zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.

Schadenfreude

“İNSANA ait bazı duyguları, bilincimizin derinliğinde yaşayan baskı altındaki tavırları ifade etmek açısından Almanca'dan uygun başka dil yokmuş gibi geliyor bana

Prof. Salih Neftçi…

Türkiye’nin uluslararası alanda yetiştirdiği en önemli ekonomistlerden biriydi. “Finans dehası” olarak tanınırdı. Dünya Bankası’na, Çin Merkez Bankası’na, Uluslararası Kalkınma Ajansı’na, ABD Dışişleri Bakanlığı’na danışmanlık yapardı. Öngörüleri paha biçilmezdi. ABD, Çin, İsviçre üniversitelerinde ders verirdi.

Sürüngen Kompleksi

Beynin 3 katmanı var: 1. Katman: Reptilian sistem-Sürüngen beyin-İlkel beyin- R Kompleks: En yaşlı beynimiz, sürüngen ve kertenkelelerde de mevcut. Öncelikli hedefi hayatta kalmak, ikinci hedefi soyunu çoğaltmak. Bizim beynimizin %10'unu sürüngenlerin beyninin tamamını kaplıyor. Düşünmez, içgüdüseldir. Yeni şeyler öğrenmeyi sevmez.

ÖZÜR ve TEŞEKKÜR

Özür dilemenin “öğrenmek” ile doğrudan olan ilişkisini hep reddederiz. Bilmiyor olmanın ortaya çıkardığı gerçekle yüzleşmekten korkarız. Bilmediğimizin ortaya çıkma endişesi de bizleri “gibi” davranmaya zorlar. İstemeden yaptıklarımız ile düşünmeden yapılmış olanlar için kabahat/suç gibi geri dönüşleri karşılamaktan hep korkarız.

Kaza ve Beklenmedik Olay

Bizler için her şey “beklenmedik bir olay” değil, “kaza” dır. Beklenmedik olayın mutlaka bir suçlusu olacaktır. Kaza ise, kimseyi suçlamaz.

Kadın ve Havacılık - II

8 Mart1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamıştı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi.

Kadın ve Havacılık - I

7-13 Mart 2016 Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedeniyle yazımı iki bölüm halinde yayınlayacağım. Sadece şunu hatırlatmak isterim. İngilizcede ki He-She; Arapçadaki Al-İl; İtalyancadaki İl-La; Fransızcadaki La-Le; İspanyolcadaki El-La ve Rusçadaki Он ve Она gibi betimleme, cinsiyet ayrımı, vs.. Rusya Federasyonu Anayasasında yoktur.

MMGFT – GADSS

8 Mart 2014 tarihinde Malezya Havayollarına ait bir B-777’nin Kuala Lumpur- Beijing arası Çin Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından kayıp ilan edilmesi ile başlayan ve halen bulunamamış olan MH-370 sefer sayılı uçak nedeniyle ortaya çıkan bu yeni durum üzerine ICAO tarafından 12-13 Mayıs 2014 tarihinde başlatılan Multidisciplinary Meeting on Global Flight Tracking (MMGFT) Çok amaçlı özel “Küresel Uçak Takip” toplantısı yapılmıştır.

"Bu ayıp bize yeter"

Ben de dahil tüm yazanlar hep bir eksiği dile getirmek, gelişim ve ilerleme için yazmakta. Yazanların çoğu yetki ve bilgi sahibi. Aralarında benim gibi 40 yıllık deneyimi olanlar var. Biz zaten çok severiz bu sözü; “40 yıldır havacıyım, böylesini görmedim

Yaratılan Gerçeklik

Fransa'da çok sıcak geçen yaz nedeniyle, Paris'te yalnız yaşayıp sıcaktan ölen yaşlıların tespiti ve toplanması sorun olmuştu. Ancak, çürüme kokusu duyulunca müdahale edilebiliyorlardı ki bu da en son istenendi. Yani tamamen sübjektif olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçekliğe gerek vardı.

Kandırıkcı

Düşünmek yerine inanmayı tercih ederek, kandırılmaya daha açık oluyoruz. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının tepesinde Atatürk’ün bir sözü yazılıdır. “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”

Tambora

Bu günlere nasıl gelindiğini düşünürken, hiç akla gelmeyen doğa olaylarının yanı sıra, kendi geleceğimizi düşünmeden nasıl harcadığımızı gören, bilen ve farkında olan var mıdır diye merak ediyorum.

Seyrüsefer

Ufukların ardında yeni toprak, insan ve servet arayan cesur denizciler, Kutup Yıldızı yanı sıra yol göstermeleri için yanlarında kuş taşırlardı.

Cehalet- Mutluluk- Bilgi

Bilgiden hep korkmuş ve yararlanmak için çaba harcamak gerektiğini görmüş olduğumuzdan, yararsız ve çabasız elde edeceğimiz mazeretleri tercih etmişizdir. Biliriz ki bilgi, beraberinde sorumluluk getirir ve gereği sizden beklenir.

Neden Harf Devrimi?

1 Kasım 1928 günü 1353 sayılı “Yeni Türk Harfleri’nin kabul ve tatbiki hakkındaki kanun” un kabul edildiği gündür. Şu günlerde dilimize gereken önemi göstermekten uzağız. Biz havacılar ise, Türkçe’den çok İngilizce üzerine yoğunlaşmaktayız.

NATO’ya Uçak Seçimi

Yıllarca Lockheef F-104G Starfighter, NATO hava kuvvetlerinin belkemiğini teşkil etti. Yetmişli senelerin ortasında artık yenilenmeliydi. Almanlar ve İtalyanlar zaten kararlarını vermişlerdi. İngilizlerle birlikte Panavia Tornado uçağını seçmişlerdi.

Örnekleme

Bağımsız Havalimanları Komisyonu 2012 yılında £20.35 (€28,87 – $31.79) milyon tutarında bir bütçe ile Birleşik Krallık tarafından kurulmuş ve yoğun meydanların ilk 5 sene için kapasite ve pist kullanım veriminin arttırılmasını hedeflemiştir.

Eğitim kim ve ne içindir?

Günümüzdeki eğitim sistemi, akademik yetenek üzerine kuruludur. Kamu yararı hiç düşünülmemiştir. Her şey, endüstrinin gereklerine bağlıdır. Bundan dolayı kamu eğitimi ikiye bölünmüş durumdadır. Endüstriyel iş sahaları önceliklidir.

İncebelli

ICAO sözleşmesinin 38. Maddesi, Uluslar arası standartlar ile ülke standartları arasındaki farklılıkların bildirilmesini emrettiği halde, biz sadece 2 (yazı ile İKİ) Ek (Annex) için bildirimde bulunmuşuz. Son Ek.19 ise Ek-15 ile birlikte SMS konusunda elde edilen bilgilerin paylaşımını da zorunlu kılar.

Tayyip ve Taiwan

Eğitim sistemindeki yanlışların etkisi çok geniş bir alanda kendini gösterir.