Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Bilinç

Kötü bir olay, bir kaza olduğunda her toplumun güvenlik bilinci sınanır. Kötü bir olayın tekrarlanmaması birincil derecede önemlidir.

Algılama

Tanımlanamayan Varlıkların Algılanması Üzerine Algıladığımız şeyleri tanımlayabiliriz. Bu, tanımlayamadığımız şeyleri algılamadığımız anlamına gelmez. Giriş pertürbasyonu (karmaşıklığı) çok küçükse, işitemeyiz, göremeyiz vs. ama varlığı tanımlayabiliriz.

Kuş Beyinli

Geçen hafta Eski SHGM Gn Md Yrd., Topkapı Üniv. MYO Hav. Böl.Bşk. Ümit Çendek, ICAO belgelerine dayanan bir araştırmadan bahsetmişti kısaca.

RADAR ve Gelişimi

1886–1888'de Alman fizikçi Heinrich Hertz, İskoç fizikçi James Clerk Maxwell tarafından 1862–4'te geliştirilen denklemlerde tahmin edilen elektromanyetik dalgaların (radyo dalgaları dahil) varlığını kanıtlayan bir dizi deney yaptı.

Tohum

Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştü ki, dayanamayıp bir armut çaldı. Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator'un karşısına çıkardılar. Hırsız imparatoru görünce ona şöyle dedi;..

Felsefe

Felsefe sözcüğü Yunanca köklerinde kendini açığa vurur: -philo, sevgi ve sophia, bilgelik.

ABD’de Milletler

Şu gerçeği vurgulamak gerekli. ABD’nde çeşitli milletler, kendi hasletleri ile meşhur olmuşlardır.

PAZARLAMA

ABD’nin pazarlama taktikleri saymakla bitmez. Yalanlarını, başarısızlıkları ve beceriksizliklerini bile ballandıra ballandıra bir övünç hikayesi olarak pazarlarlar. Bu hafta Havacılık ile ilgili olan en önemli iki konuyu inceleyelim.

Neden…

Bana kalırsa, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, kuşkusuz insanlığı bekleyen bir "total totalitarizm" tehlikesine karşı edebiyatın bağrından yükselen bir uyarı çığlığıdır.

Vergi...

Türkiye’de Gıda Bankacılığının Hukuki Temelleri; 02.01.2004 tarihli, 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 40 ve 89 no’lu maddelerinde ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17 no’lu maddesinde yapılan değişikliklerle Gıda Bankacılığı faaliyetlerini destekleyecek vergi düzenlemeleri yapılmıştır:

Ogün...

Türkiye’nin nüfusu 13 milyondu. 11 milyon kişi köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı, 37 bininde okul yoktu. 30 bin köyde, yani her dört köyün üçünde cami yoktu. Traktör sayısı sıfırdı, karasabandan başka bir şey yoktu. Ayçiçeği üretimi yoktu, şeker üretimi yoktu, ekmeklik un bile ithal ediliyordu, pirinç ithal ediliyordu, yağmur yağmazsa sulama yoktu.

Tüm Kadınlar eşittirler ama…

Mısır üreten bir çiftçi varmış. Her yıl en kaliteli mısır ödülünü alırmış. Bir gün bir gazeteci onunla söyleşi yapmak istemiş. Çiftçi ile söyleşirken oldukça ilginç bir bilgiye ulaşmış. Çiftçi ödül aldığı mısır tohumlarını, ekmeleri için komşularına da veriyormuş...

Sıra dışı profesörler

Prof. Dr. Muhan Soysal’ın sağlığında hizmete açılan ‘Prof. Dr. Muhan Soysal Kütüphanesi’, İİBF B binasında Prof. Dr. Muhan Soysal’ın bağışladığı kitapları ve diğer kaynakları kullanıcılara sunmaya devam ediliyor. ODTÜ İşletme Bölümü bünyesinde başlatılan “Prof. Dr. Muhan Soysal İşletmecilik Eğitiminde Yenilikçilik Ödülü” programı ise hızını kesmeden devam ediyor.

Emir mi, öğüt mü?…

Bir profesör, sosyoloji sınıfındaki öğrencilerini Baltimore şehrinin kenar mahallesine göndermiş ve o bölgede yaşayan 200 erkek çocuğun durumlarını araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değerlendirme yapmalarını istemişti. Araştırma yapan öğrencilerin hemen hepsi bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının olmadığını dile getirmişlerdi.

Özgürlük…!

Eskiden eğitimli olmanın ne kadar çok gerekli olduğuna inanır ve bu fikri savunurdum. Sonraları bu inancıma kabuğunu çatlatarak dışarı çıkmayı ekledim. Evinden sokağa çıkmayı, sokaktan mahalleyi gezmeyi, mahalleden köyü bilmeyi, köyden kasabaya gitmeyi, kasabadan şehri fethetmeyi, şehirlerden sonra da başka ülke ve insanlarını görmenin insan ufkunu nasıl genişletip yeni ufuklar açtığını herkese anlatmanın önemine inandım.

Kadın Eli Değse idi….

Eğitim hakkı, 19. yüzyıla kadar yalnız yönetimi elinde tutan soylularla varlıklılara tanınırken, halkın eğitilmesi düşüncesi 1789 Fransa Devrimi ile başlamıştır.

REFİK SAYDAM HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ

Arapça Hıfzı Sıhha; Türkçe Sağlığı Koruma anlamındadır. Osmanlı’da çiçek ve kuduz aşılarının üretiminin başlamasının ardından yıllar içinde ortaya çıkan diğer birçok hastalık için de aşılar geliştirildi.

Hakikat Rejimi

Bilgi ve şiddet arasındaki ilişkiler, "hakikat rejimi" tanımını sunarak özetleyen Foucault'nun yardımıyla daha iyi anlaşılabilir:

Eğitim çaresizliği

Güney Afrika'da bir üniversitenin giriş kapısına derin derin düşündürmesi için şu mesaj asıldı:

CEHALETTEN GAFLETE

23 yıllık hekimlik hayatımda sanırım en az yarım milyon insanı muayene etmiş, konuşmuş, dertlerini dinlemiş, acılarını dindirmeye çalışmışımdır. Hekimlik her ne kadar pozitif bilimler kategorisinde kabul edilse de bence aynı zamanda bir sosyal bilimdir.

Biat

Anadolu Türklerinin yüzyıllar alan Batı’ya göçü, onlarca Türk asıllı boyun kah yerleşik devletler kurarak kah kabileler olarak oradan oraya göçünden oluşur. Doğan KUBAN’ın “Batı’ya Göçün Sanatsal Evreleri” kitabının “Türk Sanat Tarihi Sorunsalı” adlı kısmı bunu çok güzel inceler.

Görev Yetki ve Sorumluluk

PS: Bu arada hatırlatayım, başlıkta gördüğünüz, Rodin'den Dekoratif Sanatlar Müzesi'ne davetkar bir giriş kapısı yapmasını isteyen heyete, Dante'nin Cehennem'ine olan hayranlığına dayanarak Dante'nin bazı karakterlerinin eskizlerini geliştirmesi ile oluşan 6cm boyundaki demir kapı figürlerinden biridir.

AGNOTOLOJİ

Türkiye'nin yeni düzeni için toplanan verilere bakalım. OECD'nin 2019 yılında yayınladığı raporun 165. sayfasındaki tabloya göre; - Temel yeteneklerden (basic skills) mahrum insanlar Türkiye nüfusunun %39'unu oluşturuyor; bu oran bağnaz denilen Polonya'da %15, halkı aptal denilen ABD'de %14, bizi kıskanan Almanya'da %11, Japonya'da ise %4.

David Schwarz

David Schwarz (20 Aralık 1850 - 13 Ocak 1897) bir Macar havacılık öncüsüydü. Schwarz’ın Keszthely'de doğduğu söylenir. Macaristan Krallığı, o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası idi.

Kültürel Zeka

Ekip biçmek, hayatta kalmak ve ürün yetiştirmek için gelenek, görenek ve tavırların bir sonraki nesle öğretilmesi, değişen şartlarda oluşan töre ve simgelerle yenilenen işleme verilen ad. Aslen dar bir alanda oluşan bu kültür, göçebelikle birlikte değişime uğrayarak çeşitlenmiş ve nüfus ile orantılı yeni üretim, ekip biçme ve daha fazla ürün almak gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamıştır.