Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

HAVACILIK TÜRKÇESİ

Kullanılan kavramların zamanla iyileşeceğine kötüleştiğini görmüş ve düzgün Türkçe kullanılmadan, çevirilere özen göstermeden Havacılık Eğitimi vermenin başımıza açacağı zararlardan bahsetmiştim.

Yeni Nesil Korsanlık

3 Mayıs 1972: Ankara-İstanbul seferini yapan THY’nin DC-9 “Boğaziçi” adlı uçağı 4 Türk korsan tarafından Sofya’ya kaçırıldı. Korsanlar, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyordu. Uçak yolcuları arasında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü de bulunuyordu.

Kavram’lar ve halimiz.!

Havayolu İşletmeleri ile Havameydanı / Havalimanı İşletmeleri ICAO Ek’lerine göre sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Havacılıkta “Yasak” kavramı yoktur.

KAZA ve ROOT-CAUSE

Kaza diyebilmek için ortada GAP analizleri, Politika, Yöntem, Olay Raporlama ve Emniyet İletişimi, Geriye dönük Olay Raporlama, ileriye dönük Tehlike Belirleme, Emniyet Göstergeleri ve Hedefleri, Adil Kültür, Kalite Güvence, Sürekli SMS Gelişimi, Acil Duruma Hazırlıklı Olma eğitim ve uygulamalarını ve tüm bunların yapıldığının SHGM tarafından onayını da reddetmemiz lazım. Artık “gibi” davranmaktan vazgeçmenin zamanı çoktan geldi de geçiyor...

Kullanıcının Emniyet Seviyeleri

Sistem tanımı yaparken geleneksel olarak kullanıcı, sistemin dışında ayrı bir varlık olarak belirlenirdi. Oysa son zamanlarda kullanıcının kendisi de sistem tanımı içine alınmakta. Çünkü günümüzün karışık sistemlerinde kullanıcının kendisi de sistemin davranışı ve gelişimini etkiliyor.

SMS Cameras

Her konuda olduğu gibi, karayolları kaza sigortası konusunda da Rusya, çok önemli ve örnek olacak bir uygulamaya yer vermişti. Sigorta kapsamına giren tüm arabalara “Cam Corder” koymuştu. Böylece durum tespiti için kayıtların incelenmesi, gerçekten çok önemli yardımcı veri deposu haline gelmişti.

SHY-YDK

Gürsan Teknik Hizmetler A.Ş, SHY 145 Bakım Denetlemesi, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu Denetlemesi ve F Bakım Kuruluşu Denetlemesi konularında SHGM adına sektörü denetleme yetkisine sahip olacak.

EĞİTİM VE GELİŞİM

İlk defa Kasım 2009 yılında EASA Internal Group on Personnel Training (IGPT) tarafından gündeme getirilip EASA International Conference on Pilot Training konferansında ele alınan konu, bu günlerde FAA tarafından tasarı haline getirilince tekrar gündeme geldi.

SMS ve CEZA

“Hava alanı işletmecisi, hava alanında uçuş veya uçak işlemleri yürüten işletmeciler ile diğer tüm hava alanı kullanıcılarını hava alanına ait uçuş ve yer emniyeti ile hava alanı düzenine ilişkin kurallara uymaya zorlayıcı tedbirleri almak zorundadır”.

ATCo DAY

Coşkulu tınıları sayesinde Fransa’nın ‘La Marseillaise’i dünyanın en çok tanınan milli marşları arasına girdi. Fransa ulusal marşı 1792’de yazıldı ve kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılarak Yunanistan ve Rusya’daki devrimlere ilham kaynağı oldu.

Demosthenes

15 Nisan 2006 Tarih ve 26140 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hubris...

“Hubris” eski Yunan’da genel olarak iktidardakilerin, kendi yeteneklerini olduğundan fazla görüp gerçek ile bağlantı kaybı yaşadıklarını ifade etme anlamında kullanılırdı. Aşırı gurur ve kibrin oluşturacağı tehlikelere karşı bizi uyaracak kitap, makale ve çalışmalar elbet var.

CRM - ADİL KÜLTÜR - SMS

Her işin eğitimi, okumayı bilen herkes tarafından verilebilir. Elektrik Mühendisi CRM dersi verebilir konu üzerinde çalıştı ise. Hele üniversitelerimizde Üzerinde çalışmış olmasa da verir. Nedir ki CRM? Atla deve değil ki. Zaten veriyorlar.

ICAO Ek-19

SHGM de Devletin her konuda olduğu gibi yine teknik içerikli Uluslararası toplantılara kendi başına katılma geleneğini sürdürmüş ve bu toplantıya da bir Baş Delege (SHGM), bir ICAO Temsilcisi (Dış İşleri Bakanlığı) ve dört Danışman (SHGM) ile katılmış ve HLSC ile ilgili NGAP hakkındaki gelişmeler ise talimatlara yansıtılmamıştır.

ŞURA

Görülen odur ki devlet ve üniversitelerimiz, sorunların birazının farkında. İleriye doğru adım atabilmek için ise, yasa gerekiyor. Sivil Havacılıkta yasa, hep lisans sahipleri uygulayıcılar tarafından yapılmakta olduğundan (ICAO, EASA, FAA, CAA, TCCA, CASA, NZ CAA ve dahası hep NPA usulü çalışırlar), biz de yasalarımızı lisanslı profesyonellerin yasa oluşturabilmesi için ana katılımcı olmalarını sağlama yönünde düzenlemeliyiz.

Küresel Bakış ve Orman Yangınları

Şöyle dışarıdan bakarsak, ülkeme binlerce baz istasyonu cihazı satılmış, çoğu yan yana konuşlanmış ve bir baz istasyonu üzerinden tüm operatörler faydalanabilecek iken rekabet adı altında sömürü körüklenmiş ve şu sıralarda yasal olarak ulusal roaming zorunlu ise de konu “mahkemelerde dolaşıma” sunulduğundan hem Türk ekonomisi hem de bizler dışarıya bunun faturasını ödemeye devam etmekteyiz. Bir baz istasyonu, tüm şebekelere hizmet verebilir.

DANGEROUS GOODS

1956’da ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) tarafından ilk defa uygulamaya konan Tehlikeli Maddelerin Taşınması hakkındaki tavsiyeler, IATA DGR, IMDG Code, RID kuralları sonrası GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals” devreye girer.

KAZ VE İSTATİSTİK

Örneğin Ryanair’ın dünyada en fazla uluslararası tarifeli yolcu taşıyan havayolu olması bu ilginç istatistiklerden sadece bir tanesi. Aynı havayolunun uyguladığı düşük maliyetli ve doğal olarak düşük gelirli operasyon nedeniyle elde ettiği gelir açısından bakıldığında dünyadaki ilk on şirket arasına bile girememesi de bir başka ilginç nokta.

ALDATMAK

Ucuz havayolu şirketi Ryanair, dünyanın en karlı havayolu şirketi konumunda. Başarının sırrı değişmiyor: Düşük maaşlar, kamu parasını küçük havaalanlarına yatırmak ve her türlü hizmeti para karşılığında yapmak.

YETİŞTİRDİK - Mİ?

Günümüzde gençler dünya çapında, ailelerine göre üç kat daha fazla işsizlikle karşı karşıya kalma riskine sahipler. Yunanistan, İspanya ve Güney Afrika’da gençlerin yarısından fazlası işsiz; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika’da işsiz gençlerin oranı %25’lerde.

SIRADANLIĞIN ZAFERİ

“Sıradanlığın zaferi diye bir şeyden bahsediliyor, yurtdışında da bu böyle. Çok kötü. Neden kötü? Bir kere üniversiteleri perişan etmiş durumda sıradanlığın zaferi.

Oyunu Sürdürmek

İş adamı tıraş olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir. Derken, kapının önünden ağır ağır geçen paspal, sevimsiz bir çocuk görürler. Berber, iş adamının kulağına fısıldar; 'Bakın bu çocuk var ya, dünyanın en aptal çocuklarından biridir! Seyredin şimdi...'

Demo

Edinburg Üniversitesi tarih profesörü Alexander Tytler 1787’de, Atina Cumhuriyetinin çöküşü ile ilgili şunları söylemişti;

UBUNTU

“Küresel” kavramı, küresel ekonomi, küresel kültür vs. toplum mühendislerinin emsalsiz çalışmaları ile kafamıza kazınırken; Küresel ölçekte yayınlanan televizyon yarışmalarında, ekip arkadaşını satmanın kazanç getirdiği oyunlar almış başını gidiyorken;

Kuraldışı Zihin Fırtınası

Önce 29 Ock 2013 Salı günü 28543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SHY-İPC de yapılan değişikliğe bir göz atalım.