19 Aralık 2008, Cuma 14:50:11

FLY AIR AVUKATINDAN PATRONLARA ACİL ÇAĞRI

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün FLY Air'a ait uçuş ruhsatını tamamen iptal etmesinin ardından şirketin avukatı Sezai Hacımurtazaoğlu, FLY Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Shafiei Koopaei'ye uyarılarla dolu bir mektup yazdı.

İşte SHGM'nin Fly Air'a ait uçuş ruhsatını iptal etmesinin ardından Avukat M.Sezai Hacımurtazaoğlu tarafından yapılan o çağrı:

Size aşağıda yazacağım konular çok önemli ve çok acildir. Konular hakkında karar verilip, gereği mutlaka yapılmalıdır. Aksi taktirde hiçbir telafisi yoktur. İmza ve temsil yetkileri sizde olduğu için sizin ve diğer ortakların tüm menfaatleri, çıkarları ve olası zararları ve kayıplardan siz sorumlu olacaksınız. Bu yüzden gereğini mutlaka yapmanız veya bu konularda bir karar almanız gerekmektedir.

1) Malum olduğunuz üzere; 03.09.2008 tarihli Mehmet Hasançebi tarafından yazılan yazıda Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü’nün (SHGM) Fly Havayolları A.Ş.’ne ait işletme ruhsatını “3” ay  süre ile askıya aldığını bildirmiştir ve bu karara karşı gerekli dava açılmıştır. (Bu davanın tüm masrafları Mehmet Bey tarafından karşılanmıştır.)

2) Ancak; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen “3” aylık süre  01.12.2008 tarihinde sona erdiğinden; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  bu kez; 04.12.2008 tarih ve 39200 sayılı yazısı ile İşletme Ruhsatını İPTAL etmiştir. Şimdi bu işleme karşı da en geç 20.01.2009 tarihine kadar dava açılması gerekmektedir. Dava açılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu konuda sizin kararınız beklenmektedir.

3) Bu arada 22.09.2008 tarihli yazımda bildirdiğim gibi; konkordato davasının duruşması 24.12.2008 gününe bırakılmıştır. Bu duruşmada 346.650.-YTL dava harcı yatırılmadığından konkordatonun REDDİNE karar verilmesi muhtemeldir.Bunun sonucunu bekleyen Alacaklı firmalar, özellikle Havaş, Eindhoven Handling, Fransa Sivil Havacılık Müdürlüğü vs.firmalar Fly Havayolları A.Ş. hakkında iflas kararı isteyeceklerdir.Bu iflas kararı alınmadan önce haklarımızı kaybetmemek için; Fly Havayolları A.Ş.’nin işletme ruhsatını 22.10.2006 tarihinde askıya alıp; 25.01.2007 tarihinde haksız olarak iptal eden ve yargı kararları ile bu işlemleri kaldırılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aleyhinde yaklaşık 35.000.000.-USD ‘lik tazminat davasını açmak üzere hazırlamış bulunmaktayım. Ancak bu davanın açılması için yaklaşık 480.000.-USD dava harcının yatması gerekmektedir.Aksi taktirde davanın açılması mümkün değildir.Bu davanın lehimize sonuçlanması çok büyük bir ihtimaldir. Zira; daha önce almış olduğumuz mahkeme kararları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nin haksız bir şekilde ruhsatımızı iptal ettiği konusunda mahkeme karar vermiştir. Şimdi sadece zarar ziyanın tesbiti yapılarak bunun ödenmesi için dava açılacaktır. Kaldı ki; dava kaybedilir ise; yatıracağınız 480.000.-USD dava harcını geri alacağınızdan, maddi bir kaybınız da olmayacaktır. Bu davanın kazanılması halinde şirketimizin tüm borçlarını ödeyip,sıfır borçlu ve sermayesi olan bir şirket durumuna gelecektir. Dolayısıyla; yukarıdaki konularla ilgili görüşme yapmak ve bir karar vermek için tarafıma, bilgi vermenizi rica ederim.

4) Fly Havayolları A.Ş.’nin Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçları ile ilgili af kapsamındaki 31.10.2008 (620.000.-USD) ve 30.11.2008 (620.000.-USD) tarihli iki taksidi ödenmemiş olup, 31.12.2008 tarihinde de 620.000.-USD 3.taksit ödemesinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yeni çıkan vergi affı yapılandırmasından faydalanılarak Vergi Dairesi’ne olan toplam borçlarımız 18 ay taksitlendirme yapılmış olup, ilk taksit ödemesi de 60.000 USD ve 31.12.2008 tarihindedir. Bu taksitler zamanında ödenmediği taktirde yapılandırmalar bozulacak, toplam borçlarımızı, aftan dolayı yapılan indirimler de kaldırılacağı için eski haliyle tamamını tek kalemde ödemek zorunda kalacağız ve ödenmediği için yasal olarak şirketin iflası istenip,şirket’e ait tüm varlıklara  haciz işlemlerine başlanacak , dolayısıyla şirketimiz zor durumda kalacak ve tüm varlıklarımız elimizden alınacaktır. Bu nedenle gerekli ödemelerin yapılabilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini ya da alternatif çözümler için görüşmemizi öneriyorum.

Tüm bu konular hakkında karar verip, gerekli girişimlerin ve müdahalelerin yapılması için, çok kısa süre içinde siz, Mehmet bey ve ben birlikte bir görüşme yapmalıyız.Bu görüşmeyi çok kısa sürede ( 30.12.2008 ‘den önce) mutlaka gerçekleştirmeliyiz.

Sizden bu görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağının teyidini bekliyorum.Konu çok hassas, çok önemli ve de çok acildir.Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Fly Havayolları A.Ş. vekili,
Av. M.Sezai Hacımurtazaoğlu

FLY AIR AVUKATINDAN PATRONLARA ACİL ÇAĞRI

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000