03 Temmuz 2009, Cuma 10:47:30

SHGM'DEN MÜTHİŞ PROJE

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, çevreci havaalanları için kolları sıvadı. Yeşil havaalanlarına hizmet tarifelerinde indirimlerle teşvikler sağlanacak.
  • Projeyi eleştirmeden önce nasıl uygulanacağını ve nezaman başlayacağını merak ediyoruz.Ayrıca proje başarılı olacak mı bunu hep birlikte göreceğiz
  • SHGM projelerle uğraşıyor güzel ama birazda ellerindeki işleri bitirip şu lisans işlerinide bi halletselerdi. keşke
  • öncelikler arkadaşım sorunları yaz da bilelim korkutma insanı HAD konusunda haklısın gören çalışıyorlar sanır
  • Ekonomik krizden havayolları çok etkilendi onlara da proje istiyoruz
  • bilgi sahibi olduğu için fikir üreten proje sahiplerine gönül dolusu teşekkürler... yolunuz açık devam edin, saldırılar her zaman oldu ve olacak. meyva veren ağaç taşlanır.
  • Dostlar alış verişte görsün....Yeni projelerle ilgileninceye kadar Atatürk havaalanı ile ilgili sorunların çözülmesi gerekmez mi? Her an bir şey olacak korkusuyla uçuyoruz... bu arada SHGM-HAD çalışanları da arka arkaya yağdırdığı olumlu yorumları ile görevini yerine getirmiş! Her zaman böyle tribüne oynarız
  • nerden nereye!!!kendini bile bakamayan shgm artık heryönüyle sektöre liderlik ediyor.emeği geçenlere teşekkür
  • Bir çevre gönüllüsü olarak çevre projelerini her zaman destekliyoruz ve devamını bekliyoruz
  • bu nasıl bir üretkenlik!!!gerçekten tebrikler..çağdaş ve günümüz duyarlılığına yakışacal bir proje...helal sizeee
  • Proje gerçekten güzel ama havayolları içinde proje istiyoruz

Ulaşım modlarında bugüne kadar yapılmamış bir proje hayata geçiriliyor… Çevre ile ilgili her konuda sorumlulukları yerine getirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak, tüm insanlığın en başta gelen görevlerindendir.

Bu nedenle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi için “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” adı altında bir proje başlatıldı.

SHGM Genel Müdürü Ali Arıduru konu hakkında kısa bir açıklama yaparak, “Son dört yıldır havaalanlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, uluslararası standartlara uygunluğun ve her türlü yolcu kolaylığının sağlanmasına yönelik gösterdiğimiz çabalar meyvelerini vermiştir. Başlattığımız “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” projesiyle ise yepyeni ufuklar açılacak ve artık havaalanlarımız “çevre dostu” olacaktır.” dedi.

Bilindiği üzere, insanoğlu, çevresel kirlenme nedeniyle çok sayıda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Çevresel kirlenmenin oluşmadan önlenebilmesi, çevreye duyarlı havaalanlarının çoğalması ve bu havaalanlarında çevreci stratejilerin devam etmesiyle olabiliyor. Bu nedenle, havaalanlarının, bulundukları bölgede yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etki yaratmaması,  bölgesel ve küresel kirliliğe yol açmasının engellenmesi, başta gürültü olmak üzere, hava ve su kirliliğinin doğal yaşama olan etkilerinin azaltılması ve kontrol altına alınabilmesi için gerekli önlemleri kapsayan bu proje hayata geçirildiği ifade edildi.

Gelinen son noktada; havaalanlarımızın çevreye duyarlı hale gelebilmesini teminen, havaalanı kullanıcılarının yerine getirmesi gereken kriterler SHGM tarafından belirlendi. Havaalanındaki tüm kullanıcılar tarafından bu kriterlerin yerine getirilmesi durumunda o havaalanı Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü tarafından “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” olarak adlandırılacak, bu çerçevede gereklikleri yerine getiren kurum ve kuruluşlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hizmet Tarifesinde indirimler ile teşvikler sağlanacak ve bu çerçevede destek verileceği de belirtildi.

Bir havaalanında, bu şartları yerine getiren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş kuruluşun, o havaalanı için ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılacağı açıklandı. Eğer, bir havaalanındaki tüm kuruluşlar bu şartları yerine getirirse; o havaalanına “Yeşil Havaalanı (Green Airport)” unvanı verileceği ve bu havaalanında hizmet veren, havaalanı işletmecisi dahil, tüm kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Bu projenin, sektöre önemli bir teşvik sağlayacağı gibi, havaalanlarının çevreye duyarlı hale gelebilmesi için yapılacak işlemlerde de itici bir unsur olacağı da belirtildi.

İşte SHGM tarafından hayata geçirilecek o müthiş projenin detayları:

A. Havaalanında bulunan tüm kuruluşların sağlaması gerekenler:

1. Kuruluş tarafından bir çevre politikası oluşturulmalıdır. Bu üst yönetim tarafından onaylanmalıdır.
2. Kuruluş, dokümante edilmiş çevre amaçlarını ve hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve devamını sağlamalıdır.
3. Kuruluşta çevre amaçlarının belirlenme ölçütlerinin neler olduğu açıklanmalıdır. Kuruluşta çevre ile ilgili bir sorumlu belirlenmelidir. Bu kişi havaalanlarında çalışan bir personel olabileceği gibi, çevre konusunda uzman bir firmadan danışmanlık hizmeti satın alınarak da sağlanabilir. Hedeflere ulaşılma durumunu önceden belirlenmiş olan sürelerde düzenli olarak gözden geçirerek değerlendirmelidir. Hedeflere ne derecede ulaşıldığı periyodik olarak raporlanmalı ve gerekiyorsa çevresel amaç ve hedeflerde revizeye gidilmelidir.
4. Çevresel risk analizi yapılmalıdır.
5. Kuruluşlar, katı atıkların tesis içinde toplanması ve uzaklaştırılmasından sorumlu kişileri/kuruluşları tanımlamalı ve bir katı atık yönetim planı oluşturmalıdır. Bu plana göre;
- Evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve en son 05.04.2005 tarihinde 25777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak revize edilen Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince depolanması, taşınması ve uzaklaştırılması esasları çerçevesince bertaraf edilmesinin sağlaması gereklidir.
- Plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsayan geri dönüştürülebilir atıkların katı atıklardan ayrı olarak toplanması ve 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 06.11.2008 tarihi ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik çerçevesince bertarafının sağlanması gereklidir.
- Havaalanında oluşan atık pil ve akümülatörler 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bertarafının sağlanması gereklidir.
- Tehlikeli atıklar (Yağlı üstübü, kimyasallı atıklar, florasanlar, atık yağlar ve araç lastikleri) 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince depolanması, uzaklaştırılması, azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamalıdır.
6. Araçları bulunan kuruluşlarda araçlardan çıkan eski lastikler, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda bu atıkların doğrudan veya dolaylı olarak çevreye atılmasının önlenmesi ve geri kazanım ve bertarafı için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
7. Havalimanı içerisinde araçları bulunan ve liman dışına araçları çıkmayan kuruluşlar, egsoz emisyon ölçümünü yaptırmalı ve çevreye verilecek zararın en aza indirilmesi için tedbirler almalıdır.
8. Katı atıkların kontrolü ve atık mahallinde ayrışımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için özellikle kuruluş personelinin bilinçlendirilmesi, bu konuda yetkili makamlarca personele eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

B. Havaalanı İşletmecisinin sağlaması gerekenler:

1. Havaalanında, yemekhane, sosyal tesisler, terminal binası, bürolar  vs. den gelen evsel nitelikli sıvı atıklar, havaalanı içinde toplanarak  31.12.2004  tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de değişikliğe uğrayan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesince uzaklaştırılmalıdır.
2. Havaalanı işletmecisi (Ulaştırma Bakanlığı) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 8 çerçevesince Gürültü haritası hazırlamakla ve Madde 20 çerçevesince gürültü ölçümlerinin yaptırarak, gürültüyü izlemek ve denetlemekle sorumludur.
Gürültü önleyici tedbirlerin alınması için, havaalanı işletmecisinin koordinesinde ve havaalanı kullanıcılarının katılımı ile “GÜRÜLTÜ ÇALIŞMA KOMİSYONU” adı altında bir komisyon oluşturulması ve bu komisyon kontrolünde gürültü haritası, gürültü eylem planları ve gürültü önleyici tedbirlerin hazırlanması gerekmektedir.
Gürültü önleyici tedbirler (gürültü panelleri gibi) alınmalıdır.
3. İşletmeci kuruluşlar ısınmadan kaynaklanan emisyonları için 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre emisyon ölçümü yaptırarak Emisyon İzni almakla yükümlüdür.
4. Hava araçlarının temizliklerinde kullanılan müstahzarlar (kimyasal maddeler)  çevreye olan etkilerinin asgari düzeye çekilmesi için önlemler alınmalıdır. Hava araçları için ayrı bir alan belirlenmeli veya yıkamada kullanılan kimyasal maddenin ayrı olarak toplanması için bir düzenleme yapılmalıdır.
5. Gürültü önleyici tedbirlerin alınması için, havaalanı işletmecisinin koordinesinde ve havaalanı kullanıcılarının katılımı ile “GÜRÜLTÜ ÇALIŞMA KOMİSYONU” adı altında bir komisyon oluşturulması ve bu komisyon kontrolünde gürültü haritası, gürültü eylem planları ve gürültü önleyici tedbirlerin hazırlanması gerekmektedir.

C. Havaalanında yer alan sağlık tesislerinin sağlaması gerekenler:

1. Havaalanlarında mevcut olan poliklinikler, revir vb. sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı için 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince yönetim planı oluşturulmalıdır.

D. Bakım kuruluşlarının sağlaması gerekenler:

1. Bakım-onarım hizmeti sunan kuruluşlar bu hizmet sırasında oluşan kimyasal, boya, akaryakıt ile kontamine olmuş atıkları 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince bertarafını sağlamakla yükümlüdür.
2. Bakım sırasında açığa çıkan makine atık yağları 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince ayrı toplamak, geçici depolamak ve Lisanslı firmalarca bertarafını temin etmekle yükümlüdür.
3. İnsan sağlığına zararlı ortam oluşturmasına neden olan akaryakıt ile çalışan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi) ile hareket eden araçların kullanılması tercih edilmelidir.
4. Hava araçlarında kullanılamayacak olan parçalar imha edilmelidir.
5. Hava ikmal hizmeti veren akaryakıt depolama ve dolum (ihrakiye) tesisleri Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kalitesi Kontrolü Yönetmeliği’ne göre emisyon ölçümü yaptırarak kapasiteleri dahilinde Emisyon İzni almakla yükümlüdür..

E. Ramp hizmeti çalışma ruhsatına sahip yer hizmeti veren kuruluşlarının sağlaması gerekenler:

1. Kimyasal, boya, makine yağı ile bulaşmış ve geri dönüşüm imkanı olmayan atıklar 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince konteynırlarda geçici depolamakla yükümlüdür.
2. Makine atık yağları ayrı toplanarak 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesince belirli periyotlarda, taşıma lisans sahibi ilgili kuruluşlara teslim edilir, bertaraf lisans sahibi kuruluşlarca bertaraf edilir.
3. İnsan sağlığına zararlı ortam oluşturmasına neden olan akaryakıt ile çalışan araçlar yerine, elektrik enerjisi ile hareket eden araçların kullanılması gerekmektedir.

F. Terminal işletmecisinin sağlaması gereken gereklilikler:

1. Terminal içerisinde yer alan büfe, gazete bayii, döviz bürosu, banka, PTT gibi küçük çapta faaliyet gösteren kuruluşların yukarıda belirten hususları yerine getirmesi zorunlu değildir. Ancak, Terminal İşletmecisi tarafından terminal genelinde yapılan düzenlemelere bu kuruluşlar tarafından uyulması gerekmektedir. Terminal işletmecisi, terminal genelinde, bu kuruluşların da yararlanabileceği düzenlemeler yapmalı ve bu kuruluşların uygulamalara uyumunu takip etmelidir.

SHGM'DEN MÜTHİŞ PROJE

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (16)

Misafir ~ 13 yıl önce
Projeyi eleştirmeden önce nasıl uygulanacağını ve nezaman başlayacağını merak ediyoruz.Ayrıca proje başarılı olacak mı bunu hep birlikte göreceğiz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
SHGM projelerle uğraşıyor güzel ama birazda ellerindeki işleri bitirip şu lisans işlerinide bi halletselerdi. keşke

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
öncelikler arkadaşım sorunları yaz da bilelim korkutma insanı HAD konusunda haklısın gören çalışıyorlar sanır

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
Ekonomik krizden havayolları çok etkilendi onlara da proje istiyoruz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
bilgi sahibi olduğu için fikir üreten proje sahiplerine gönül dolusu teşekkürler... yolunuz açık devam edin, saldırılar her zaman oldu ve olacak. meyva veren ağaç taşlanır.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
Dostlar alış verişte görsün....Yeni projelerle ilgileninceye kadar Atatürk havaalanı ile ilgili sorunların çözülmesi gerekmez mi? Her an bir şey olacak korkusuyla uçuyoruz... bu arada SHGM-HAD çalışanları da arka arkaya yağdırdığı olumlu yorumları ile görevini yerine getirmiş! Her zaman böyle tribüne oynarız

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
nerden nereye!!!kendini bile bakamayan shgm artık heryönüyle sektöre liderlik ediyor.emeği geçenlere teşekkür

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
Bir çevre gönüllüsü olarak çevre projelerini her zaman destekliyoruz ve devamını bekliyoruz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
bu nasıl bir üretkenlik!!!gerçekten tebrikler..çağdaş ve günümüz duyarlılığına yakışacal bir proje...helal sizeee

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 13 yıl önce
Proje gerçekten güzel ama havayolları içinde proje istiyoruz

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000