20 Temmuz 2010, Salı 17:59:22

SABİHA GÖKÇEN'DE İLK KEZ NE UYGULANACAK?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı için ilk kez slot talimatı yayınladı.
  • SAW ülkemizde DHMİ dışında işletilen nerede ise tek havalimanı. ( hezarfen ve benzerlerini konuya dahil etmiyorum ) Dolayısı ile buranın havalimanı otoritesi; DHMİ değil Savunma Sanayi Müsteşarlığı adına HEAŞ tarafından yürütülmektedir. Halen pist ve apron yönetimide HEAŞ dadır. İSG ile alakalı değildir. SAW da yalnızca Kule hizmetleri İSG ye devirden sonra DHMİ ye devredilmiştir. Dolayısı ile bu yönetmelik muhtemelen DHMİ de uygulanmayacaktır. SAW da HEAŞ tarafından yazılan yönetmelikler uygulanacaktır.ç
  • slot 5431 le shgm nin altında kanun değişmedikçe bu böyle. sen az mevzuat oku. devir olmuş olabilir bu kanun değişti anlamına gelmiyor. sen yanlış haber diyorsan bende yanlış yorum diyorum. okumak güzeldir
  • SLOT YAYINLAMALARI GAYET NORMAL.....!!!! SLOTUN SEBEBİ BUYUK BIR IHTIMALLE PIST VE PARK POZISYONLARININ DOLULUĞUNDAN COK ....BIZIM 8 DAIRELI APARTMANIMIZIN ANA KAPISINDAN DAHA UFAK KAPIDAN YOLCULARI KOCA TERMINALDEN CIKARTMA INATCILIGINI MEYDAN MUDURUNUN 3-5 KISI DAHA AZ CALISTIRICAM DIYE GOSTERMESIDIR......!!!! SABIHA GOKCEN DEN CIKIS KAPISI 1 TANE VEDE ONUN GENISLIGIDE 150 CM...BIZIM APARTMANIN 300CM... UTAN GENEL MUDUR ...
  • Slot Koordinasyon Merkezi Aylar aylar önce DHMI bünyesine geçti. Artık SHGM ile bir alakası yok.. büyük ihtimal bunu yayınlayamayacaksınız ama haber yaparken biraz araştırın öyle yapın.. Ayrıca SAW DHMI ye bağlı bir meydan değil o yüzden DHMI nin bu konuda önemli bir yaptırımız olamaz ayrıca SMA meydan..
  • Atatğrk ve Sabiha Gökçen doldu ve taşıyor. Artık Bütün Havayolları Bursa'nın yolunu mutlaka ögrenecekler. Siz gelmek istemeyin ama sizi şartlar mutlaka Bursaya gönderecek. Artık direnemezsiniz. Bingo
  • Slotları da adam etseniz hizmeti ne yapacaksınız ? Hizmet kocaman bir sıfır...
  • bu iş heaş isg tarafından yapılıp shgm tarafından denetlenecekse uygun olmuş. dhmi nin sitesindeki talimatta saw da vardı. yanlış olurdu. yavaş yavaşta bu slot işlerini özel şirketlere devretseler ne güzel olur. sadece denetim de olsa devlet kurumları.
  • Tüm havayolları aynı saatte uçmak istiyordu, SAW da operasyonun aksamasının sebebi de bu aslında.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Sabiha Gökçen Havalimanı için 2010 kış tarifeleriyle birlikte uygulanmak üzere ilk kez slot talimatı yayınladı.

İşte SHGM tarafından yayınlanan o talimatname:

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI SLOT UYGULAMA ESAS VE USULLERİ TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, 2010 Kış Tarife dönemi itibariyle tarifesi düzenlenecek olan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki slot uygulamaları konusundaki esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Talimat, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nı kullanan hava taşıyıcıları, onları temsil eden kuruluşlar, havaalanı işletmecisi, terminal işletmecisi ve hava trafik kontrol hizmeti sağlayan kuruluş ile slot taleplerini değerlendiren tarife düzenleyicilerinin uyması gereken kuralları ve standartları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5431 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak, Avrupa Birliği ve IATA kural ve standartları referans alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatın uygulanmasında;

a) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

c) Havaalanı İşletmecisi: Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişileri,

ç) Hava Taşıyıcısı: Yaz Tarife Dönemi için en geç 31 Ocak veya Kış Tarife Dönemi için en geç 31 Ağustos tarihi itibariyle geçerli bir işletme ruhsatına veya dengine sahip olan, iş uçuşu düzenleyenler de dâhil olmak üzere tüm sivil uçak işletmecilerini,

d) Hava Taşıyıcısı Grubu: Belirli bir hava hizmetini sağlamak amacıyla ortak operasyonlar, franchise operasyonlar düzenleyen veya kod paylaşımı yapan iki ya da daha fazla hava taşıyıcısını,

e) Koordinasyon Parametreleri: Havaalanı altyapısının ve ayrı alt sistemlerinin performansını etkileyen tüm teknik, işletmesel ve çevresel faktörleri yansıtacak şekilde, her bir koordinasyon döneminde slot tahsisi için mevcut olan kapasiteyi,

f) Slot: Havaalanına belirli bir tarih ve saatte iniş veya kalkış yapabilmek için gerekli olan havaalanı altyapısının tamamının kullanmasına yönelik olarak, tarife düzenleyicisi tarafından bu talimata uygun olarak verilen izni, (İniş slotunda takoz koyma (on-block) ve kalkış slotunda takoz çekme (off-block) saati esastır.)

g) Slot Serisi: Bir tarife dönemi içerisinde, düzenli aralıklarla haftanın aynı gününde, aynı saatler için talep edilmesine müteakip tahsis edilen veya bu mümkün değil ise, önerilen en yakın saatler için tahsis edilen en az 5 (beş) slotu,

ğ) Tarife Dönemi: Hava taşıyıcılarının tarifelerinde de kullanıldığı üzere, Mart ayının son Pazar günü başlayan Yaz veya Ekim ayının son Pazar günü başlayan Kış olmak üzere belirli bir dönemi,

h) Tarifesi Düzenlenen Havaalanı: Hava taşıyıcılarının gerçekleşen veya planlanan operasyonlarının düzenlenmesi amacıyla bir tarife düzenleyicisinin atandığı, günün, haftanın veya yılın bazı dönemlerinde yoğunluk yaşanması muhtemel olan ve bu durumun hava taşıyıcılarının kendi rızaları çerçevesindeki gönüllü işbirliği ile çözülmesi mümkün olan havaalanını,

ı) Terminal İşletmecisi: Havaalanlarında havaalanı işletmecisi dışında Yap İşlet Devret Modeli kapsamında veya diğer bir şekilde terminal işletmeciliği yapan işletmeci ile “Sivil Havacılık İşletmelerinin Askeri Meydanlardan Yararlanabilmeleri İçin Genelkurmay Başkanlığı Ulaştırma Bakanlığı Genel Protokolü” kapsamında sivil-askeri müşterek olarak kullanılan havaalanlarında sadece sivil havacılık işletmelerinin sorumluluğunda bulunan terminaller ve diğer sivil tesis ve hizmetleri işleten işletmeciyi,

i) Yeni Giriş: Herhangi bir gün için yapılan 1 (bir) adet slot talebinin (bu slot talebi, bir slot serisinin parçası olmak zorundadır) uygun olarak değerlendirilmesi durumunda; aynı havaalanında, aynı gün içerisinde 5 (beş) adet slottan daha az sayıda slota sahip olan hava taşıyıcısını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Tarife Düzenleyicisi

MADDE 5 – (1) Tarife düzenleyicisi Genel Müdürlük onayına müteakip havaalanı işletmecisi tarafından görevlendirilir.

(2) Tarife düzenleyicisi, Ulusal Slot Baş Koordinatörü denetiminde; bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

(3) Tarife düzenleyicisi uluslararası tarife konferanslarına katılacaktır.

(4) Tarife düzenleyicisi, hava taşıyıcılarına tavsiyelerde bulunacak ve havaalanında yoğunluk yaşanma olasılığı olan durumlarda alternatif varış ve/veya kalkış zamanları önerecektir.

(5) Tarife düzenleyicisi, hava taşıyıcılarının operasyonlarının, kendilerine tavsiye edilen tarifelerine uyumunu izleyecektir. Bu uyum kontrolleri, havaalanı işletmecisi, terminal işletmecisi ve hava trafik kontrol hizmeti sağlayan kuruluş ile işbirliği yapılarak yürütülecektir.

Koordinasyon Parametreleri

MADDE 6 – (1) Havaalanı işletmecisi tarafından terminal işletmecisi ve hava trafik kontrol hizmeti sağlayan kuruluş ile işbirliği yapılarak havaalanında, ilgili tüm teknik, operasyonel ve çevresel kısıtlamaların yanı sıra, bunlardaki değişimler de hesaba katılarak yılda iki kere slot tahsisi için parametrelerin belirlenmesi sağlanacaktır.

Parametreler, tarife düzenleyicisine historik hakların bildiriminden en geç bir ay önce iletilecektir.

Bilgi ve Belgeler

MADDE 7 – (1) Havaalanında faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan tüm hava taşıyıcıları tarife düzenleyicisine kendilerinden istenen ilgili tüm bilgi ve belgeleri uygun format ve süre içerisinde sunacaklardır. Hava taşıyıcıları, özellikle slot talebi esnasında yeni giriş statüsünden faydalanıp faydalanmayacağını bildirecektir.

(2) Bir hava taşıyıcısı 1 inci fıkrada bahsedilen bilgiyi sağlayamazsa veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi sağlarsa, tarife düzenleyicisi ilgili hava taşıyıcısı tarafından yapılan slot talebi veya taleplerini göz önüne almayacaktır. Tarife düzenleyicisi söz konusu hava taşıyıcısına mazeretini beyan etme fırsatını verecektir.

Slot Tahsisi

MADDE 8 – (1) Her tarife döneminin başlangıcında bir önceki senenin aynı tarife döneminin slot serileri slot havuzuna düşecektir.

(2) 1 inci fıkra aşağıdaki koşullar sağlanırsa uygulanmayacaktır:
bir slot serisi bir hava taşıyıcısı tarafından tarifeli ve düzenli charter seferler düzenlemek için kullanıldığında ve söz konusu hava taşıyıcısı bahse konu slot serisini, en az %80 oranında kullandığında veya kullanmama nedeni Madde 10 – (4) a) b) kapsamına girdiğinde.

Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda, söz konusu hava taşıyıcısı bir sonraki senenin aynı tarife döneminde de talep etmesi halinde bahse konu slot serisine sahip olacaktır.

(3) Tüm slot taleplerinin hava taşıyıcılarını tatmin edecek şekilde karşılanamadığı bir durumda, tercih ticari hava taşımacılığının tarifeli ve düzenli charter seferlerinden yana kullanılacaktır. Aynı tür hava taşımacılığı içerisinde öncelik yıl boyu süren faaliyetlere verilecektir.

(4) Talep edilen slot tahsis edilemiyorsa, tarife düzenleyicisi talep eden hava taşıyıcısına bunun sebeplerini bildirecek ve en yakın alternatif slotu önerecektir.

(5) Tarife düzenleyicisi planlı slot tahsisine ilave olarak, uçuştan kısa bir süre önce yapılan münferit slot taleplerini de karşılamaya çalışacaktır.

(6) Tarifeli ve düzenli charter seferler için yapılacak değişiklik talepleri, düzenli aralıklarla planlanan en az 5 seferi (slot serisi) içermelidir. Tarifeli ve düzenli charter seferler için operasyonel nedenlerden kaynaklı olarak münferit slot değişikliği yapılmaz.

(7) Devlet uçuşları, ambulans uçuşları, insani yardım uçuşları ve acil inişler slota tabi
değildir. Bunların dışında kalan tüm uçuşlar slota tabidir ve kapasite kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

(8) Teknik arızası olan bir hava aracı için parça getirmek amacıyla düzenlenen seferler için yapılan slot talepleri kapasite kriterlerinden bağımsız tutularak değerlendirilecektir.

Slot Hareketliliği

MADDE 9 – (1) Slotlar:

a) bir hava taşıyıcısı tarafından, bir hattan veya servis tipinden, diğer bir hat veya servis tipine transfer edilebilir,

b) i) ana işletme ve bağlı işletmeler arasında ve aynı ana işletmenin bağlı işletmeleri arasında,

ii) bir hava taşıyıcısının sermayesi üzerinde kontrol elde etmenin bir parçası olarak,

iii) slotların tahsis edildiği hava taşıyıcısının tamamen devralınması durumunda transfer edilebilir.

c) hava taşıyıcıları arasında karşılıklı olarak takas edilebilir.

(2) 1 inci fıkrada bahsedilen transfer veya takasların onaylanması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

a) tüm teknik, operasyonel ve çevresel kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, havaalanı faaliyetlerinde aksaklığa neden olmamaktadır;

b) bir slot transferi 3. fıkranın kapsamına girmemektedir.

(3) a) İflastan kaynaklanan devralmalar dışında, yeni girişlere tahsis edilen slotlar iki denk tarife dönemi süresince transfer edilemezler.

b) İlk olarak talep edilen zamanlar doğrultusunda yapılan iyileştirmeler dışında, yeni girişlere tahsis edilen slotlar iki denk tarife dönemi süresince takas edilemezler.

Slot Havuzu

MADDE 10 – (1) Tarife düzenleyicisi 8 inci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen slotlar dışındaki slotların hepsini içerecek bir havuz oluşturacaktır.

(2) Bir hava taşıyıcısı, kendisine tahsis edilen bir slot serisini en az %80 oranında seferlerini icra etmemek suretiyle kullanmaz ise ve kullanmama nedeni Madde 10 – (4) a) b) kapsamında değil ise, bir sonraki senenin aynı tarife döneminde bahse konu slot serisine sahip olamayacaktır.

(3) Bir hava taşıyıcısına bir sonraki yaz dönemi için 31 Ocak'tan önce veya bir sonraki kış dönemi için 31 Ağustos'tan önce tahsis edilen fakat o tarihlerden önce yeniden tahsis için tarife düzenleyicisine iade edilen slotlar kullanım hesaplamasında göz önüne alınmaz.

(4) Slot serisinin %80 oranında kullanımı sağlanamadığında ve kullanmama nedeni
aşağıdakilerden herhangi birine dayanılarak haklı çıkartılamadığında, o seriyi oluşturan tüm slotlar slot havuzuna konulacaktır:

a) hava taşıyıcısının kontrolü dışında gerçekleşen aşağıdaki durumlarda:
bahse konu sefer için genellikle kullanılan uçak tipinin uçuştan men edilmesi; havaalanı veya hava sahasının kullanıma kapanması; havaalanlarındaki operasyonların tarife döneminin önemli bir kısmında ciddi şekilde bozulması;

b) Hava taşıyıcısının operasyonlarını planladığı şekilde yürütmesini pratik ve/veya teknik olarak imkânsız hale getiren hizmet aksaklıkları.

(5) 8 inci maddenin 2 inci fıkrası dışında kalan slotlar, başvuran hava taşıyıcıları arasında dağıtılacaktır. Bu slotların %50'si, yeni girişlerin talepleri tüm taleplerin %50’sinden az değil ise, ilk olarak yeni girişlere tahsis edilecektir.

(6) Talep edilen zamana göre +/- 1 saatlik zaman dilimi içerisinde bir slot serisi teklif edilen ama bu teklifi kabul etmeyen bir yeni giriş, o tarife dönemi için yeni giriş statüsünü kaybedecektir.

(7) 4 üncü maddede tanımlanan hava taşıyıcısı grubu işletmelerinden sadece bir tanesi istenen slotlar için başvurabilir. Başvuran işletme 8 inci maddenin 2 inci fıkrası kapsamındaki kazanılmış hakların temin edilmesi konusunda tüm gereklilikleri karşılama sorumluluğunu taşır.
Bir hava taşıyıcısına tahsis edilen slotlar, slotların tahsis edildiği hava taşıyıcısının kodunun koordinasyon ve monitoring (izleme) çalışmaları için aynı kalması şartıyla, ortak uçuş gerçekleştiren başka (bir) hava taşıyıcısı/taşıyıcıları tarafından söz konusu ortak uçuş için kullanılabilir. Ortak uçuşun sona ermesi halinde, ortak kullanılan slotlar ilk tahsis edildikleri hava taşıyıcısının uhdesinde kalır. Ortak uçuş yapan hava taşıyıcıları, seferler başlamadan önce, tarife düzenleyicisine, bu seferler hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Tarife düzenleyicisi, oluşum sürecinde olan bir hava taşıyıcısına koşullu olarak tahsis ettiği slot serilerini, hava taşıyıcısının aşağıda belirtilen tarihlerde işletme lisansı veya dengine sahip olmaması veya lisans vermeye yetkili otoritenin havayolunun işletme lisansının veya denginin ilgili tarife dönemi başlamadan verilmesinin olası görülmediğini beyan etmesi halinde, bir sonraki yaz dönemi için 31 Ocak'ta veya bir sonraki kış dönemi için 31 Ağustos'ta geri alarak slot havuzuna koyar.

(2) Tarife düzenleyicisi bir hava taşıyıcısının, 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası kapsamında takas ile aldığı bir slot serisini öngörüldüğü şekilde kullanmadığını tespit ederse, bu slotları geri alır ve slot havuzuna koyar.

(3) Seferlerini tekrarlanan bir şekilde ve kasti olarak tahsis edilen slottan önemli ölçüde farklı bir saatte gerçekleştiren veya slotları tahsiste belirtilenden önemli ölçüde farklı bir şekilde kullanan ve bu yolla havaalanında veya hava trafik işlemlerinde aksaklık yaratan hava taşıyıcıları, 8 inci maddenin 2 inci fıkrasındaki statülerini kaybedeceklerdir. Tarife düzenleyicisi söz konusu hava taşıyıcısından tarife döneminin kalanında bahse konu olan slot serisini geri almaya ve hava taşıyıcısını dinlemesine müteakip tek bir uyarının ardından slotları havuza koymaya karar verebilir.

(4) a) 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasına aykırı davranmamak şartıyla, 8 inci maddenin 2 inci fıkrasında tanımlanan %80 kullanma oranına bir hava taşıyıcısı ulaşamıyorsa, tarife düzenleyicisi, söz konusu hava taşıyıcısını dinledikten sonra bahse konu slot serisini tarife döneminin kalanında geri alıp, havuza koymaya karar verebilir.

b) 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasına aykırı davranmamak şartıyla, eğer slot serisinin %20'sine denk gelen bir zaman geçtiğinde söz konusu slot serisinden hiçbir slot kullanılmamışsa, tarife düzenleyicisi, bahse konu slot serisini ilgili hava taşıyıcısını dinledikten sonra tarife döneminin kalanında havuza koyacaktır.

Diğer Ülkelerle İlişkiler

MADDE 12 – (1) Diğer ülkelerin ilgili birimlerinin, kendi ülkelerinin veya üçüncü ülkelerin hava taşıyıcılarına, Türk hava taşıyıcıları ile eşit muamele yapmadığı ve daha avantajlı davrandığı görüldüğünde, ilgili ülkenin eşitlik ilkesine aykırı davranışının önlenmesini sağlamak amacıyla, bu Talimatın uygulanmasını tamamen ve kısmen askıya almak da dâhil olmak üzere, o ülkenin havayolu taşıyıcısı veya taşıyıcılarına karşı önlemler alınmasına karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici MADDE 13 – (1)
Havaalanın ilk kez tarife düzenlemesi kapsamına alınacağı 2010 Kış Tarife Dönemi ve onu takip eden 2011 Yaz Tarife Dönemi için yapılacak slot tahsislerinde havaalanını düzenli olarak kullanan hava taşıyıcılarına öncelik tanınacaktır.
Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Talimat hükümlerini Genel Müdür yürütür.

SABİHA GÖKÇEN'DE İLK KEZ NE UYGULANACAK?

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (8)

Misafir ~ 12 yıl önce
SAW ülkemizde DHMİ dışında işletilen nerede ise tek havalimanı. ( hezarfen ve benzerlerini konuya dahil etmiyorum ) Dolayısı ile buranın havalimanı otoritesi; DHMİ değil Savunma Sanayi Müsteşarlığı adına HEAŞ tarafından yürütülmektedir. Halen pist ve apron yönetimide HEAŞ dadır. İSG ile alakalı değildir. SAW da yalnızca Kule hizmetleri İSG ye devirden sonra DHMİ ye devredilmiştir. Dolayısı ile bu yönetmelik muhtemelen DHMİ de uygulanmayacaktır. SAW da HEAŞ tarafından yazılan yönetmelikler uygulanacaktır.ç

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
slot 5431 le shgm nin altında kanun değişmedikçe bu böyle. sen az mevzuat oku. devir olmuş olabilir bu kanun değişti anlamına gelmiyor. sen yanlış haber diyorsan bende yanlış yorum diyorum. okumak güzeldir

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
SLOT YAYINLAMALARI GAYET NORMAL.....!!!! SLOTUN SEBEBİ BUYUK BIR IHTIMALLE PIST VE PARK POZISYONLARININ DOLULUĞUNDAN COK ....BIZIM 8 DAIRELI APARTMANIMIZIN ANA KAPISINDAN DAHA UFAK KAPIDAN YOLCULARI KOCA TERMINALDEN CIKARTMA INATCILIGINI MEYDAN MUDURUNUN 3-5 KISI DAHA AZ CALISTIRICAM DIYE GOSTERMESIDIR......!!!! SABIHA GOKCEN DEN CIKIS KAPISI 1 TANE VEDE ONUN GENISLIGIDE 150 CM...BIZIM APARTMANIN 300CM... UTAN GENEL MUDUR ...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Slot Koordinasyon Merkezi Aylar aylar önce DHMI bünyesine geçti. Artık SHGM ile bir alakası yok.. büyük ihtimal bunu yayınlayamayacaksınız ama haber yaparken biraz araştırın öyle yapın.. Ayrıca SAW DHMI ye bağlı bir meydan değil o yüzden DHMI nin bu konuda önemli bir yaptırımız olamaz ayrıca SMA meydan..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Atatğrk ve Sabiha Gökçen doldu ve taşıyor. Artık Bütün Havayolları Bursa'nın yolunu mutlaka ögrenecekler. Siz gelmek istemeyin ama sizi şartlar mutlaka Bursaya gönderecek. Artık direnemezsiniz. Bingo

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Slotları da adam etseniz hizmeti ne yapacaksınız ? Hizmet kocaman bir sıfır...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
bu iş heaş isg tarafından yapılıp shgm tarafından denetlenecekse uygun olmuş. dhmi nin sitesindeki talimatta saw da vardı. yanlış olurdu. yavaş yavaşta bu slot işlerini özel şirketlere devretseler ne güzel olur. sadece denetim de olsa devlet kurumları.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Tüm havayolları aynı saatte uçmak istiyordu, SAW da operasyonun aksamasının sebebi de bu aslında.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000