03 Mart 2024, Pazar 10:30:21

Pegasus Genel Kurul tarihini açıkladı

Pegasus Havayolları, Genel Kurul tarihini duyurdu.
  • bu toplantılardan işçi ve personele güzel prim kararının çıkamasını umut ediyoruz verir mi mehmet nane ? rakip firmalara bakıyoruz insanlar 70 ila 100 bin arası prim aldı ayrıca skoda firması bile 29 maaş ikramiye berdiği şu enflasyon karşısında bir kere de ali sabancı şaşırtsın bizleri....! yoksa işçi sirkülasyonu yapmaya devam eder firma

Pegasus Havayolları, Genel Kurul tarihini duyurdu.

Pegasus'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; Genel Kurulun 28 Mart saat 10'da şirket genel merkezinde yapılacağı açıklandı.

Pegasus açıklaması:

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Dönem Kârının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Faaliyet Raporu, Faaliyet Raporu ekinde yer alan ve güncel Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) atıflarını içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Sürdürülebilirlik Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan teklif ve bilgilendirme içeriklerini kapsayan Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye PiyasasıKanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paysenetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel KurulToplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlükleriniyerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Biriminden gerekli bilgileri alabilir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Ana Sözleşmemizin 17'nci maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi hükmüne uygun olarak söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın da dâhil olmak üzere kamuya açık olarak düzenlenecektir.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Pegasus Genel Kurul tarihini açıkladı

Yorumlar

saw apron ~ 3 ay önce
bu toplantılardan işçi ve personele güzel prim kararının çıkamasını umut ediyoruz verir mi mehmet nane ? rakip firmalara bakıyoruz insanlar 70 ila 100 bin arası prim aldı ayrıca skoda firması bile 29 maaş ikramiye berdiği şu enflasyon karşısında bir kere de ali sabancı şaşırtsın bizleri....! yoksa işçi sirkülasyonu yapmaya devam eder firma

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000