06 Nisan 2020, Pazartesi
Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

ICAO ve COVID-19

COVID-19 gibi hastalıklar, insanlar arasında bulaşabildikleri için seyahat eden halk için bir risk oluşturur. Bu nedenle, ilgili tüm paydaşların hava taşımacılığı ile yayılmasını sınırlamaya yardımcı olması önemlidir. ICAO, WHO, IATA, TIACA ve ACI, bir insan salgınının etkilerini azaltmak için her düzeyde uygun planlama ve eylem sağlamak amacıyla havacılığa özgü bu tek kaynağın geliştirilmesinde yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

Devlet, Hava Taşımacılığı Operatörleri ve Genel Halk için Soru ve Cevapları;

ICAO’nun Düzenleyici Çerçevesi

S1-Devletler COVID-19 gibi uluslararası endişe verici bulaşıcı hastalıklara yanıt verdiğinde ICAO standartları organizasyon açısından ne gerektirir?

a) Bulaşıcı hastalıkların patlak vermesine yönelik planlamaya atıfta bulunan bir “Ulusal Havacılık Planı”na sahip olmalıdır. ICAO tarafından sağlanan rehberliğe ve (WHO) DSÖ'den temin edilebilen hazırlık rehberine uymalıdır.

b) ICAO Doc10042 Model Ulusal Hava Taşımacılığı Kolaylaştırma Programı uyarınca, tüm ilgili devlet kurumlarının ve bakanlıklarının ve diğer paydaşların hastalığın yayılmasını önleme konusundaki rollerini ve sorumluluklarını açıklayan bir “Ulusal Hava Taşımacılığı Kolaylaştırma Programı” veya benzeri bir kuruluş mevcut olmalıdır.

S2-Bir Devlet hava taşımacılığı kolaylaştırma konularını ulusal düzeyde nasıl koordine edebilir?

a) Devletler, uluslararası endişe verici halk sağlığı acil durumlarına verilen yanıtlar dahil olmak üzere geniş politika konularını koordine etmek için “Ulusal Hava Taşımacılığı Kolaylaştırma Komiteleri” kurmakla yükümlüdür. Böyle bir komitenin başarısı, ilgili Hükümet bakanlıklarının ve / veya gümrük, göç, sivil havacılık otoriteleri, dış ilişkiler, tarım / çevre, karantina ve halk sağlığı gibi kurumların aktif katılımını gerektirir.

S3-Devletler, bölgelerine veya bölgelerinden uluslararası seyahati kısıtlamalı mıdır?

a) Sözleşmeler, Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne (2005) uygun olarak yapılmadığı sürece, "Akit Devletlerin bir hava aracının herhangi bir uluslararası havaalanından halk sağlığı nedeniyle aramalarını engellememesini" ICAO, şart koşmaktadır.

b) (WHO) DSÖ bildirisi, bir salgının erken çevreleme aşamasında uluslararası trafiğe müdahale edebilecek kısa vadeli tedbirler için bazı destekleri sağlamaktadır. Bununla birlikte, uygun muhafaza önlemleri alındıktan sonra uzun süreli kısıtlamalar normal olarak etkili değildir.

c) Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün 43. Maddesi, Devletlerin (WHO) DSÖ'ne uluslararası trafiğe önemli ölçüde müdahale eden ek sağlık önlemleri hakkında bilgi vermesi gerektiğini kesin olarak belirtmektedir.

S4-Bir Devletin COVID-19'a yanıtını yönlendirmesi gereken düzenleyici ilkeler var mı?

a) Chicago Konvansiyonu'nun 22. maddesi, Devletlerin normalde uçaklara, ekiplerine, yolculara ve yüklere gereksiz gecikmeleri önlemeleri gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu nedenle, açık bir risk değerlendirmesine dayanarak her türlü kısıtlayıcı önlemin uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda, bu tür tedbirlerin Chicago Sözleşmesi ve ICAO Meclisi A35-12 sayılı Kararı doğrultusunda etkili olması gerekmektedir.

Uygulamalar

S5-Bir Devletin COVID-19'a yanıt vermek için atması gereken pratik adımlardan bazıları nelerdir?

a) Devlet, durumu ve uluslararası sivil havacılık yoluyla COVID-19'un yayılma riskini azaltmayı amaçlayan her türlü eylemi dikkate almak için hem Ulusal Hava Taşımacılığı Kolaylaştırma Komitesi hem de Havaalanı Kolaylaştırma Komitesi ile (veya benzer koordinasyon organları) toplantılar yapmalıdır. Gerektiğinde WHO'ya danışmalıdır.

b) Devlet, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün (2005) ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak diğer Devletler ve Dünya Sağlık Örgütü ile iletişim için bir odak noktası belirlemelidir.

c) Bulaşıcı hastalıkların olası vakalarıyla ilgili olarak operatörlerden gelen tüm bildirimlere ve raporlara yanıt verme protokolleri değerlendirilmeli ve ilgili paydaşlara bildirilmelidir. Gerekli tüm iletişim kanalları tümüyle çalışır olmalıdır.

d) Ulusal havacılık otoritelerinin, uzmanlıklarının ulusal halk sağlığı otoritesi tarafından yararlanabilir olmasını sağlamak için planlama sürecine tam olarak dahil edilmesi gerekmektedir.

e) (WHO) DSÖ yönergelerine ek olarak, Devletler ICAO genel hazırlık kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.

S6-ICAO'nun COVID-19 salgını açısından rolü nedir? ICAO, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Uluslararası Havalimanları Konseyi ve diğer ortaklarla nasıl etkileşime giriyor?

a) ICAO, koordinasyon, rehberlik ve bilgi sağlar. ICAO ve (WHO) DSÖ birlikte çalışır. ICAO, CAPSCA Üye Devletleri ile IATA, ACI, EACCC, EASA, CDC ve FAA arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırır. İlgili ve onaylanmış tüm bilgiler CAPSCA web sitesinde (CAPSCA) yayınlanır.

ICAO'nun hastalık salgınlarını yönetme ve hafifletmedeki rolü hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

S7-CAPSCA nedir?

a) CAPSCA, (the Collaborative Arrangement for the Prevention and management of public health events in Civil Aviation - Sivil Havacılıkta halk sağlığını etkileyecek olaylarının Önlenmesi ve yönetimi için Ortak Düzenleme) çabaları birleştirmek ve bu alanda koordineli bir yaklaşım geliştirmek amacıyla uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel organizasyonları bir araya getirmek için ICAO liderliğindeki bir girişimdir. İlgili devlet kurumları, COVID-19 gibi halk sağlığı olaylarına hazırlanmak için henüz yapmadılarsa CAPSCA'ya katılmaya teşvik edilirler.

Daha fazla bilgi

S8-COVID-19 ile ilgili gelişmelerden nasıl haberdar olabilirim?

a) COVID-19 hakkındaki bilginin derinliği ve kapsamı sürekli artmaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak, yetkililerin tüm rehberlik materyallerini tam olarak güncellemeleri ve uyguladıkları önlemleri doğru bir şekilde uygulamak için esnek çalışmaları önemlidir. Bu özel COVID-19 sayfası, COVID-19 ve uluslararası sivil havacılık ile ilgili rehberlik hakkında eksiksiz bilgi ile düzenli olarak güncellenen WHO, ACI ve IATA web sitelerine bağlantılar da dahil olmak üzere gelişmeler hakkındaki günlük istatistikleri sağlar.

S9-Ülkeler ilgili COVID-19 hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

a) (WHO) DSÖ, COVID-19 yanıtının tüm yönleri için uluslararası düzeyde birincil koordinasyon kurumudur. Onların özel web sayfaları, diğer yetkililer ve kamuoyu yanı sıra devletleri de hedefleyen bilgileri sağlar.

b) COVID-19 hakkında havacılığa özgü daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresindeki ICAO Kolaylıklar ekibiyle iletişime geçin.

https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx

Ayrıca bu kısayoldan WHO Dünya Sağlık Örgütü soru ve cevaplar bölümüne de erişebilirsiniz.

Hızlı bir çeviri ile sizlere uluslar arası havacılığın konuya nasıl yaklaştığı ve ne gibi tavsiyelerde bulunduğu konusunda kısaca bilgi iletmek, yol göstermek ve havacılığa bakış açınızı genişletmek istedim. Böylece içinde yaşadığınız havacılığı dünya standardı ile karşılaştırabileceksiniz.

Dünya, sadece içinde bulunduğumuz şartlardan oluşmuyor. Nasıl biz sadece bir aile değil, aslında kocaman bir aile olduğumuzu böyle kötü zamanlarda öğreniyor isek de, ülkemizin de dünyadaki aile bireylerinden biri olduğunu da anlamalı ve öğrenmeye çaba göstermeliyiz.

Eğitime ayırdığımız para ve ilginin ne kadar az ve üzücü olduğunun farkına varmak bizleri akıllandırmıyor. Bu konuda planlama ve yatırım yapmadıkça, bilime yönelmedikçe, daha öz bir deyişle, yaşamak için yaşatmadıkça, başka hiçbir değerin kıymetli olmadığını gördük.

“Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” sözünü toptan yok etmeliyiz. Artık herkes biliyor ki, “yaşa ve yaşat” değil, “yaşamak için yaşat” dönemindeyiz.

Kapak resmi ise Bilim ve Teknik Mecmuası Ocak 1978, Sayı.122’de Dr.Toygar Akman’ın yazısında yer alan bir resimdir. Yazının başlığı “Gelecekteki Toplum Düzeni-Sibernasyon” olup bu resim, ünlü bilginlerden S.Handel’in The Electronic Revolution (Elektronik Devrim), kitabından (Penguin Books Ltd. 1967, Sayfa 231-232) alınmış ve çevirisini yaptığı satırlar şöyle;

“21.yy da Birleşmiş Milletler, bütün dünya uluslarının donatım ve silahlı kuvvetlerinin kontrolünü elinde tutan AUNT (Augmented United Nations With Teeth / Çoğalmış Birleşmiş Milletler Çarkı) tarafından yönetiliyor. İçeri girdiğimizde bize AUNT’un karışık “bilgi alışverişi” ve “değerlendirme” sistemleriyle ve böylece “Tüm Dünya ile Bağlantımızı Sağlayan” minyatür özel televizyon, radyo monitörleri ile soru-cevap bilgisayarları veriliyor.”

Dr.Toygar Akman yazısına şöyle devam ediyor;

“1977 senesinde yaşayan bizlere bu satırlar hiç de yabancı gelmiyor.!”

1960’larda öngörülen bu geleceğin şu an neresinde olduğumuza kafa yormalıyız.

Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin.

Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın.

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının.

Bilen ve bildiğini bilen öncüdür, onu izleyin.

Çin Özdeyişi

Şu an için evden izlemekte yarar var.

Kalın sağlıcakla.

www.servetbasol.com

ICAO ve COVID-19

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000