03 Temmuz 2023, Pazartesi
Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY [email protected]
  • Bay Bolat işten çıkarmayı bilir … Zam yapıcaz diyor ya Bu enflasyon da işinden eder insanları zam mam beklemeyin
  • Mahmut Yayla arkasından etmediğin laf kalmadı şimdi elini önüne ilikliyorsun. Ben birkaçını sayayım sen yine yon söylemedim dersin. 1- Bak yapmayan arı , 2- sorumluluk almaktan korkuyor 3- müdürü kullanıyor. Bir de manmut yayla yı arayıp ben sizi abi görüyorum deyip kendi özeliyle ilgili şeyler paylaşır. Zübğk filmi çekilse yeni bi kahramana gerek
  • Müfettiş alımı var mı? Pilotlardan sonra ücret ve özlük hakları bakımından en iyi çalışma grubu olduğu söyleniyor. Nasıl müfettiş olunur? Bilgisi olan?
  • Teftişten birşey çıkmaz. Ölen öldüğüyle kalır. Diğer konudada bakmayın Başkan’ın beni kimseye aratmayın dediğine, terfi bekleyen, bölüm değiştirmek isteyen herkes siyasi birine söylesin, ilçe başkanları bile iş yapıyor yeterki telefon bir Ak partiliden gelsin.
  • Teftiş başkanının Japonya'ya turistik gezi yaptığını, Bay Bolatın bu görevi gaz alma ve göz boyama amaçlı yaptığını, bu konuda bir açıklama beklenmesinin nafile olduğunu, zaten her hangi bir rapor da yazılmadığını söylediler.
  • "Hesap verme ve ibra edilme durumunda olan THY Yönetim Kurulu Başkanı xxxxxx xxxxx in, bu işlemin yapılacağı Genel Kurul Toplantısını yönetmesi etik değildir. Bu nedenle red oyu veriyorum" diyerek, katıldığım tüm toplantılarda bu etik dışı seçimi protesto ediyorum.. En azından oy birliği ile seçilmiyor diye teselli buluyorum :)
  • THY yönetiminin Show'u olarak yine sahnelerde yer alacaktır,siyaset kölelerinden başka bir hareket beklenemez,o adalet,hukuk ve sorumluluk bunlarda olmayan şeyler..

GN. KRL’DA İBRA İSTEYECEK BİR İNSANI O TOPLANTININ MUTLAK HÂKİMİ YAPMAK NASIL BİR UYGULAMADIR?Yazının başlılığına bakınca bu nasıl bir iş diyeceksiniz. Bir başka deyişle “Devlete 200 Milyar TL vergi borcu olan bir mükellefi vergi affı hazırlama Komisyonu Başkanı yapmak” nasıl bir düşünce. Bu ifade başlıkla aynı şeyi söylüyor mu? Bunu yanlış anlamayın. Bu AKP iktidarından önce de böyleydi. Bugüne mahsus bir uygulama değil. Hepsinin işine geldiği için böyle devam ediyor.

İlân edilmiş bir toplantı var kayıt yaptırıp gidiyorsunuz. Adı Genel Krl. Toplantısı. Hazirun THY yöneticilerinin bir sene önceki çalışmalarınızın sonuçlarını da ibra edecek. En büyük hissedar Türkiye Varlık Fonu. Sahibi T.C. Cumhurbaşkanlığı. Türk Hava THY’ deki hissesi 49.12, Özelleştirme İdaresi Bşk. Hissesi <0,01, Halka açık grubun hisse toplamı 50.88. Buna rağmen yönetim devlette. Sonuçta Türkiye Varlık Fonu yönetimi ortama da duruma da hâkim

Kimler var bu Genel Kurul Toplantısında. Türkiye Varlık Fonu temsilcisi, Ticaret Bakanlığına bağlı Hükumet Komiseri, her ne kadar esameleri okunmasa ve alınan kararlarda hiç etkileri olmasa da halka açık grubu temsil eden yukarıda da ifade ettiğim üzere hisse toplamı 50ş88 olan hissedarlar, Genel Kurul toplantısında ibra edilmeyi bekleyen, dileyen (?) THY Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kurum yöneticileri vb.

Bu eskiden de böyleydi, şirketin e büyük hissedarı Genel Kurul Toplantısına Başkanlık edecek zatı önerirdi. Seçilmesi için teklif edenin kabul oyu kullanması yeterli. Gerisi ne derse desin. Önemli değil. Çok uzun senelerdir kim öneriliyor bu toplantıyı yönetmesi için? İbra edilmeyi bekleyen zat. Mevzuata ters değil. 1990’lı yıllarda da böyleymiş, Şimdi de. Devamı da var. Toplantıda konuşulanları, şirket yönetimine yöneltilecek sualleri ve THY YK Başkanının hissedarlara vereceği cevapları zapta geçmekle, başka bir ifade ile toplantı tutanağını düzenlemekle görevlendirilecek insanı, yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Başkanı seçilen THY’ nin Yönetim Kurulu Başkanı belirliyor. Mevzuata uygun mu? Evet bu da mevzuata aykırı değil.

Sonra sen yırtın isterse. Filan falan sualler yönetildi Başkana. Ne cevap verildi ne de zapta geçirildi. Ne iş?

Anonim ortaklıklarda genel kurul pay sahiplerinin veya temsilcilerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirlenerek hissedarlara duyurulmuş olan gündemi görüşmek ve karara bağlamak için bir araya gelmesinden oluşan, ortaklığın karar ve irade organıdır. Mevzuat böyle diyor. Genel Kurul’un önemini, kudretini vurgulayan bir söz.  İrade organı.

29 Mart 2022.tarihinde 2021 yılı faaliyetlerini görüşmek için görüşmek için toplanan THY’ nin karar ve irade organı nasıl bir toplantı yapmıştı. Bunu ifade etmek için söz konusu toplantıdan sonra kaleme aldığım yazının başlığını sizlere hatırlatmam yeterli olacaktır. “THY: Genel Kurul Toplantısı mı? Yoksa sahnelenen bir tiyatro oyunu mu? Şaka gibi.” Evet yazının başlığı buydu. Hakikaten şaka gibiydi. Ne demiştik o yazıda?

Sermaye yapısı dikkate alındığı takdirde, toplantıyı yönetenlerin her zaman çoğunluk oyuna sahip olmanın rahatlığıyla hareket ettiği açıklıkla görülüyor. Bu yetmezmiş gibi hesap verme durumunda ve ibra edilme beklentisinde olan THY YK Başkanı büyük ortak, Varlık Fonu temsilcisinin kabul oyu ile toplantının Divan Başkanı olarak seçiliyor. Başkan seçimi vb. maddelerden sonra Genel Kurul toplantı gündeminin ilk maddesi toplantı tutanağının imzalanma yetkisinin verilmesi.  Yine en büyük hissedar Varlık Fonunun kabulü ile geri kalan iştirakçilerin tümü hayır dese bile bu yetki zorunlu olarak divana veriliyor. Ve de ibra edilecek olan Başkan (?) toplantıyı gönlünce (?) yönetmeye başlıyor. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna, hangi hususların nasıl, ne kadar konuşulacağına, konuların toplantı tutanağına nasıl yazılacağına karar veriyor. Bu tür bir toplantıya nasıl bir isim takmak gerekir. Tiyatro oyunları bile daha ciddi. Hiç olmaz ise oyuncuların senaryoya bağlı kalma zorunluluğu var. 

Ve de saygıdeğer Divan Başkanı toplantı süresini ileri sürerek katılımcılara yeterince söz hakkı tanımıyor. Sorulan soruları düzgün bir şekilde cevaplamıyor. Alayvari cevaplar bile duyuldu söz 2021 yılı toplantısında. Özetle Bay Başkan hesap vermeye amade biri gibi de davranmıyordu üstelik. Bu hususun etik olup olmadığı her ne kadar tartışmaya açık ise de yürürlükteki mevzuat bu uygulamaya maalesef cevaz veriyor. Evet bu konulardaki şikâyet

Mevzuatın öngördüğü makama yapılmış ise de maalesef herhangi bir geri dönüşüm alınamadı. Belki de bu ifadelerin doğruluğunu belgeleyecek bir yöntem bulmak gerekir? Fark etmeyeceğini bile bile onu da deneriz

Söz konusu toplantıda ibra edilip edilmeyeceği (?) normal şartlarda aynı süreç zarfında yapılacak oylama sonucunda(?) belli olacak bir yöneticinin o toplantının hâkim-i mutlağı olmasını hangi mantık öngörür, hangi mantık kabullenir bilemiyorum? Aslında biliyorum. Bunlar yapıldığına göre bizim mevzuat bunlara cevaz veriyor demektir. Vakıa cevaz vermese de Bay Bolat bunları yapmaktan çekinmez. Sonuçta kendileri Anayasa Mahkemesi kararını bile umursamayan, dikkate almayan, uygulamayan bir insan.

Şimdi 23 Temmuz tarihinde 2022 yılının Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Bay Bolat yerinde oturacağına göre ( Kendileri üç senelik garantisi olduğunu söylüyormuş) yine THY’ ye meraklı hissedarlar tarafından yöneltilen ve cevaplanmayan sorular Genel Kurul toplantı tutanağında da hali ile yer almayacak. Bu tutanaklara imza atan hükumet Komiserlerinin bu hususlara neden dikkat etmediklerini anlamak mümkün değil.

Sistemde 2003 yılından bu yana THY’ de yapılan tüm Genel Kurul Toplantılarının tutanakları mevcut. Daha öncekiler yok veya ben ulaşamadım. Benim anladığım ve görünen o ki, kurumun en büyük hissesinin temsilcisi siyasi mekanizmaya bağlı bir kuruluş olduğu ve de kararlar bir tek o kuruluşun el kaldırması ile alınabildiği sürece (Bu kuruluş eskiden Özelleştirme İdaresi Başkanlığıydı şimdi ise Türkiye Varlık Fonu- hisse 49,12%) Türk Hava Yollarının Genel Kurul Toplantıları hep bu minval üzerinde “ŞAKA GİBİ” şekillenecektir. Baş rolde olanın tutumu ise kendi karakter yapısı ile ilgili. Biz zaten kendisini yeterince tanıdık.

ÖMER KORAY ÖZBAY SORUŞTURMASI: ADALETSİZLİĞİN EN BÜYÜĞÜ ADİL OLMAYIP ADİL GİBİ GÖRÜNMEKTİR

06.06.2023 saat 21.30.57’ de Airport haberde Yönetim Kurulu Başkanı Bay Bolat’ın konunun titizlikle araştırıldığına ilişkin bilgilendirmesini okuyarak konu ile ilgili THY’ nin hassasiyetini görüp anlamış olmak tabii ki güzel diye yazmıştık.

Ne demişti Bay Bolat “Kayıtlarımızda Ömer Koray ÖZBAY Ortaklığımız iştiraklerinden TGS’de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış. Bundan sonrası için hiçbir resmî başvuru ya da şikâyet bulunmuyor. Çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup konu titizlikle takip edilmekte. Ayrıca Teftiş Başkanımız bugünkü uçakla Japonya’ya gidiyor. Her gün en az 20 tane çalışanımızın mailine cevap veriyorum. Keşke Ömer arkadaşımız da yazsaydı bana ve bu can kaybı olmasaydı. Ama şunu söylemem lazım. Hem THY de hem de diğer iştirak şirketlerinde işe alım prosedürleri bellidir. Buna rağmen her yerde dolandırıcılar, nüfuz tacirleri oluyor. Özellikle de kabin başvurularında defalarca ikaz ettim, sizi dolandırmak isteyenler olabilir diye. Lütfen sizlere “falanı tanıyorum, yerin garanti” diye yaklaşanlar karşılığında hiçbir şey istemeseler dahi bunlara prim verip denemeyin. Bana bildirirseniz de haklarında adli işlem başlatırım. Ömer kardeşimize Allahtan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyorum” Demişlerdi.

Biz ne söylemiştik. Yine de sonuca bakmak gerek. Bekleyeceğiz.” demiştik.

Beklemenin sonu yok. Biz bekleyelim de Koray’ın annesi beklerken her gün biraz daha eriyor. Baş Müfettişiniz Tokyo’dan dönmüştür herhalde. İÇİNDE AŞK, MEŞK OLMAYAN, SEVGİLİSİ ONU TERK ETMİŞ DE PSİKOLOJİK YIKINTIDAN ÖTÜRÜ CANINA KIYMIŞ VB. ŞEYLER DIŞINDA BİR ŞEYLER VAR MI? BULGULARI ARASINDA. Açıklamanızı bekliyoruz.

Unutulmadığına ve unutulamayacağına emin olun lütfen.

GN. KRL’DA İBRA İSTEYECEK BİR İNSANI O TOPLANTININ MUTLAK HÂKİMİ YAPMAK NASIL BİR UYGULAMADIR?

Yorumlar Tüm Yorumlar (12)

Commender ~ 5 ay önce
Bay Bolat işten çıkarmayı bilir … Zam yapıcaz diyor ya Bu enflasyon da işinden eder insanları zam mam beklemeyin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP COMMENDER ~ 5 ay önce
TÜRK HAVA YOLLARI ÇALIŞALARINA ELİNDEN GELEN ZAMMI YAPIYOR. BOLATÇI OLMADIĞIMA İNANABİLİRSİNİZ. AMA BU KONUDA ONA LAF ETMEK HAKSIZLIK GİBİ GELİYOR BANA.BAŞKA TENKİTLERE AÇIĞIM. ÖRNEĞİN AYRIMCILIK VB..
Bilal Arpacı ~ 5 ay önce
Mahmut Yayla arkasından etmediğin laf kalmadı şimdi elini önüne ilikliyorsun. Ben birkaçını sayayım sen yine yon söylemedim dersin. 1- Bak yapmayan arı , 2- sorumluluk almaktan korkuyor 3- müdürü kullanıyor. Bir de manmut yayla yı arayıp ben sizi abi görüyorum deyip kendi özeliyle ilgili şeyler paylaşır. Zübğk filmi çekilse yeni bi kahramana gerek

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Teftiş ~ 5 ay önce
Müfettiş alımı var mı? Pilotlardan sonra ücret ve özlük hakları bakımından en iyi çalışma grubu olduğu söyleniyor. Nasıl müfettiş olunur? Bilgisi olan?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Liyakat ~ 5 ay önce
28.03.2006 günlü Resmi Gazetede yayınlanan THY Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde THY Müfettiş Yrd.na giriş şartları yazılı. 30 yaşından gün almamış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, hukuk, iktisat, işletme, maliye, siyasal bilgiler, iktisadi idari bilimler vb 4 yıllık okuldan mezun olmak ve KPSS sınavından en az 80 puan almış olmak şartlarını taşıyanlar giriş sınavına davet edilir. Giriş sınavında; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme ve yabancı dilden kapsamlı bir sınav yapılır. Her bir sınav grubundan en az 60 puan ve sınavdan en az 65 almak gerekli. Bu şartlar aynen geçerli mi? Diye araştırırken gördüm ki bu Yönetmelik iptal edilmiş. Şaşırdık mı? Hayır. Peki şimdi müfettiş alımı nasıl? Sınav, mınav, kpss, yds yok. Ne var.Doğrudan atama var.Referansın güçlü ise işlem tamam.
Teftiş’e ~ 5 ay önce
Güçlü bir referans aramaya başlayabilirsin… Bulduğun an işlem tamam.
Japonya ~ 5 ay önce
Teftişten birşey çıkmaz. Ölen öldüğüyle kalır. Diğer konudada bakmayın Başkan’ın beni kimseye aratmayın dediğine, terfi bekleyen, bölüm değiştirmek isteyen herkes siyasi birine söylesin, ilçe başkanları bile iş yapıyor yeterki telefon bir Ak partiliden gelsin.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
kuşlar ~ 5 ay önce
Teftiş başkanının Japonya'ya turistik gezi yaptığını, Bay Bolatın bu görevi gaz alma ve göz boyama amaçlı yaptığını, bu konuda bir açıklama beklenmesinin nafile olduğunu, zaten her hangi bir rapor da yazılmadığını söylediler.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP KUŞLAR ~ 5 ay önce
KUŞLARA FAZLA İNANMAYIN. BAY BOLAT TEFTİŞİN BU GÖREVİNİ YAZILI OLARAK KAMUOYUNA DUYURDU. ŞİMDİ GENEL KURULDA VEYA KENDİLERRİNE SUAL YÖNELTEN BİR BAKANA VEYA SİYASİYE RAPOR FALAN YOK DİYEMEZLER. O KADAR DA DEĞİL. TURİSTİK SEYAHATE Mİ GÖNDERDİK DİYECEKLER.
Bilal Yıldız ~ 5 ay önce
"Hesap verme ve ibra edilme durumunda olan THY Yönetim Kurulu Başkanı xxxxxx xxxxx in, bu işlemin yapılacağı Genel Kurul Toplantısını yönetmesi etik değildir. Bu nedenle red oyu veriyorum" diyerek, katıldığım tüm toplantılarda bu etik dışı seçimi protesto ediyorum.. En azından oy birliği ile seçilmiyor diye teselli buluyorum :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP BİLAL YILDIZ ~ 5 ay önce
MEVZUATA TERS OLMADIĞI İÇİN KENDİNİZİ ÖYLE TESELLİ ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ AÇIK. ONUDA YAPMAMAK İNSANIN KENDİSİNE DUYDUĞU SAYGIYI YIPRATIR.BEN DE GENEL KURULA İŞTİRAK ETSEM AYNINI YAPARIM.
Genel mi? ~ 5 ay önce
THY yönetiminin Show'u olarak yine sahnelerde yer alacaktır,siyaset kölelerinden başka bir hareket beklenemez,o adalet,hukuk ve sorumluluk bunlarda olmayan şeyler..

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000