18 Eylül 2023, Pazartesi
Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY [email protected]
  • THY ile bir kaç ikale yapıp, bol sıfırlı tazminatları alıp, şirketten ayrılan sonra yine bol sıfırlı maaşlarla THY de işe başlayan, pass bilet hakları da verilen, üstelik business’a upgrade hakkı verilenler için de bir sözünüz var mı?
  • Yandaşa bir soru da benden. Şirkete yıllarını vermiş emektar personelin işten atılıp, emekli kimlik kartları ile pas bilet haklarının gasp edilmiş olması adalet duygunu zedelemiyor da bu hakların iadesi neden sende haksızlık yapılmış olacağı duygusu uyandırıyor?
  • Emekliliği gelen vatandaşa eğer emekliliğini talep et denirse; kıdem tazminatını alır emekli olur ve bütün haklardan faydalanır. 8+4 ilave tazminat alayım diye şirkete mahkemeye ver,al tazminatını.İş akdin fesh edilsin.Sonra kalk benim hakkım var pass biletlerimi verin de.Yönetim de sana hasss bilet hakkını vermiyorum demek hakkına sahiptir. Eğer hem 8+4 tazminat ödeyip hemde haklarını verirse bu yol olur,herkes bu şekilde emekli olmaya kalkar.Normal emekli olan bulamazsın.Bu geçmiştede böyleydi,şimdi de böyle.Ayrıca ben THY çalışanı değilim.THY'den emkli olmuş çok eski bir personelim.Yönetimin avukatlığını yapmıyorum.Benimde hakkımın yendiği çok zaman oldu.Ama bu bahsettiğiniz olayda sizin hakkınızın yendiği sözkonusu değil.Ben normal haklarımı alıp,kıdem tazminatımı aldım ve emekli oldum.Şirketi dava edip biraz daha fazla tazminat alayım diye aç gözlülük yapmadım.Şimdi siz bu tazminatları almış olmanıza rağmen,haklarınızda sizlere geri verilirse eğer benim hakkım ne olacak?Soru bu?
  • Çok güzel bir yazı. Bu zevattan kimse hesap sormayacak, bu kesin! Ama bu şekilde yazılı olması, kaytlara geçmesi bile güzel. İleride çocukları, torunları okur bunları...babalarının annelerinin nasıl birer hırsız olduklarını anlarlar. Hatta aralarında utananlar bile olur. Ayaklar baş..başlar ayak olmuş...!!
  • Yazıyı sonuna kadar okudum ve çok beğendim. THY de bu ötekileştirmeye maruz kalmış eski bir çalışan olarak çok beğendim. Yazılanların tamamı doğru. Resmen tarihe kayıt düşülmüş. Hatta bir nevi suç duyurusu gibi olmuş.
  • Eskilerden, hem yazarı hem de yorumcuyu tanıyıp kuyruk acısı olanın bu gün yorumlarıyla takma isim ve VPN kullanarak içini boşalttığını anlamayacak kadar hiçbirimiz salak değiliz Kimin canı kimden yanmış onu da unutmadık. Birinin ismi belli. Başlıkta adı yazıyor. Öbürünün ismi belli değil, gizlenmiş ama onu da tanıyoruz. Bu yaştan sonra hazır bir iş bulmuşsun. çirkinliği, isimsiz saldırmayı bırak da işine bak. Seni iyi tanıyorsam kendini yenmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum.
  • Şirkette ve yönetenlerde adalet olsa pazar mesailerini,pandemide kesilen paraları öder,mahkemenin verdiği kararı uygular,torpil,particilik,hemşehricilik yapmaz,hak yemez de sen de bunu anlayacak kafa yok ki.
  • Hz Ömer yanlış yapacak olursam ne yaparsınız, diye bir gün cemaate sorar. Sahabeden biri, kılıcını göstererek “Seni eğri kılıcımla doğrulturum” der. Aldığı cevaptan memnun kalan Ömer, yanlış yaptığında kendini uyaracak insanların var olduğunu görerek, Allah'a yüzlerce kez şükreder. Anlayana…
  • Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayan, yazılarıyla bunu haykıran Sn Yıldız’ı tebrik ediyorum.
  • Thy, 3 sene müdürlük,5 sene şeflik yapıp kendi isteğiyle ayrılanlara dahi pas bilet hakkı veriyorken şirketin adaletinden şüphe etmiyorsun da 15-20 hatta daha fazla sene çalışıp haksız yere işten atılmış,emekli olma imkanı verilmemiş insanların haklarını aramalarına mı laf söylüyorsun utanmaz, arlanmaz mahluk!

BİLAL YILDIZ’IN PENCERESİNDEN: THY OLAĞAN GENEL KURULUNA BAKIŞ (2).Evet, İkale’ nin suyu çıktı. İşten çıkarmada kullanılan yeni yöntem: lütfen danışmanım olur musun?
Bilindiği üzere THY, personeline iyi ücret veren şirketlerden biri. Bu özelliği ister istemez THY de çalışmak isteyenleri cezbediyor. Ayrıca hem işe alımlarda ve hem de kısa sürede daha dolgun ücretli müdür ve üstü pozisyonlara kural dışı demeyelim ama kitabına uydurarak yapılan intibaklarda, aynı siyasi görüşte olmak, torpilli olmak, gibi kriterler ağır bastığı için de dışarıdan çok ciddi bir talep var şirkete.

Bu nedenle, “işe göre adam yerine, adama göre iş” kriterinden hareketle, bir sürü gereksiz kadro açılmaktaysa da dışarıdan gelen yoğun talebe” şirket yönetimi bazen olumlu cevap veremiyor.

Bu süreçte, THY’nin değerli yöneticileri reddedemeyecekleri / karşı duramayacakları talepler olduğunda, gerekli kadro imkanını sağlayabilmek için, ilk yıllarda şirkette 15-20 yıl veya daha fazla süre çalışan, sigorta mevzuatına göre emekli olma şartlarını sağlayan personeli işten çıkarmayı tercih ettiler. Ve tabi bu personel “öteki” dedikleri, (2002 yılı ve öncesinde işe girmiş personel) kategoride oldukları için, yönetici olanlarını uzman kadrosuna indirgemek suretiyle tenzili rütbe yaptılar; sonra da hepsini verimsizlik, işletmesel sebep gibi mesnetsiz gerekçelerle işten attılar. Yıllar içinde, binlerce personel bu veya benzeri yöntemle işten atıldı.

İş kanunu mevzuatı her ne kadar işçiyi koruyan düzenlemeler içermekteyse de mevcut sistem haksız yere işten çıkarılan işçinin işine iadesini garanti etmediği için, işe iade davalarını kazanıp gelen personele, mahkemelerin hükmettiği tazminatları ödeyip, konuyu kapattılar. Yani binlerce işçi için yüz milyonlarca TL işe başlatmama ve boşta geçen zaman tazminatları ödeyerek, şirketi zarara uğrattılar. Bunun mantığını çözmek zor.

Öteki / eski diye niteledikleri personelin neredeyse tamamı, 21 yıllık süreçte bu yöntemle işten atıldı ve eski kadrolar bazı kıdemli pilotlar hariç, böylece tamamen tasfiye edildi. Arada iftira kabilinden suçlamalarla (meşhur 211 ler gibi) atılanlar da oldu tabii ki. Onlar da açtıkları davaları kazandılar ama, işe geri alınmadılar.

“Biz seni işten atarsak, pas biletini ve emekli kimlik kartını vermeyiz.” şantajına boyun eğen bir kısım eski personel de bu süreçte metazori olarak dilekçelerini verip, şirketten ayrılmak zorunda bırakıldılar.

Tam bu süreçte, her işlemi hakkaniyetli ve hukuka uygun olan(?) personel arasında kesinlikle ayrım yapmayan (?) Adil THY yöneticileri, kendi dönemlerinde işe aldıkları; ancak, değişik sebeplerle sonradan işten çıkarmak zorunda kaldıkları personel ile kendi isteği ile ayrılan personel için başka bir buluş icat etmişlerdi: İKALE SÖZLEŞMELERİ.

Diğer yandan, idareci pozisyonunda maaş alan daha torpilli bazılarına ise pass bilet haklarını bile tanıdılar. 25-30 yıl hizmeti olan “öteki” personelden esirgedikleri “emekli kimlik kartlarını” verdiler.  Bu şirket menfaatleri aleyhine ve kanundaki eşitlik ilkesi hilafına uygulamayı, elbette İK prosedürlerine yazmadılar. Ama bir takım iç duyurularla kurallaştırdılar ve keyfi olarak uyguladılar.

İKALE TAZMİNATI ödeyerek gönderdikleri bazılarını, tekrar işe geri aldıkları örnekleri de gördük. İşe tekrar alınan bu kişiler, aldıkları tazminatları işe yeniden başladıklarında, şirkete geri ödemediler!

Zaman içinde, bu çifte standartlı haksız uygulamalar hem şirket içinden hem de dışından tepkilere sebebiyet verdi, doğal olarak. “Devir bizim devrimiz, güç bizde, ne istersek onu yaparız.” zihniyetinin bu tepkileri dinlemesi, hak vermesi elbette beklenemezdi.

Ancak, bu devir sonrasında hesap sorulabilir endişesiyle, bu tepkilerin bazılarına hak verdiler demeyelim ama bazı çekinceleri oluştu. Bunlardan ilki genelleştirilerek adeta istismar edilen İKALE uygulaması ile ilgiliydi. Çünkü, yandaşa çıkar sağlama amaçlı olarak istismar edilen bu uygulama, THY Genel Kurullarında bile gündeme geldi.

Kendi isteği ile işten ayrılan bazı personel ile şirket açısından hiçbir mecburiyet olmadığı halde İKALE anlaşmaları yapılarak, normal tazminatlarına ilave olarak 6-8 aya varan ekstra tazminatlar ödendiği hususu açıklanarak, personele eşit davranma kuralına aykırı olan ve şirket zararına yol açan bu uygulamaların sebep ve gerekçeleri soruldu. Cevap olarak, THY Üst Yönetimi tarafından, herhangi haklı ve kanuni bir gerekçe ortaya konulmadı.

Son yapılan Genel Kurulda bu çifte standartçı işlemleri başka bir yönüyle yine gündeme getirdim. Küçük hissedar sıfatıyla bu konuda yazılı olarak soru sordum ve Toplantı Tutanağına eklettim. Aşağıya aynen alıntılıyorum:

Önceki yıllardaki yaygın “İkale” uygulamasının yerine, geçen yıldan itibaren “danışmanlık hizmeti” adını verdiğiniz uygulama ile şirketten ayrılan/gönderilen personel ile 12 yarım maaş esasıyla danışmanlık sözleşmeleri yaparak, birçok personeli işten çıkardığınız anlaşılmıştır. İşten çıkarılan personelden, neden ve hangi danışmanlık hizmetleri alınmaktadır? Bu kapsamda kaç personele, toplam ne kadar ödeme yapılmıştır.”

Divan ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, soruya karşılık yaptığı ama tutanağa yazdırmadığı açıklamasında, bu danışmanlık Hizmeti Sözleşmelerini savunarak, hatta överek cevap verdi. “İşten attığınız personele ne danışıyorsunuz?” şeklindeki sorumada, “Evet biz bu arkadaşlardan danışmanlık hizmeti alıyoruz.” cevabını verdi ve İngiltere’de görev yaptığını söyleyip ismini vermediği bir müdürü örnek gösterdi. “Bu sözleşmelerden kaç tane yaptınız?” soruma ise, “Aslında çok fazla değil, bir elin 5 parmağını geçmez! gibi bir cevap verdi!

Toplantı Tutanağına yazılmayan bu açıklamalar size makul ve ikna edici geldi mi? Bilemiyorum. Ancak, toplantıdan 15 gün sonra THY Yatırımcı İlişkiler Portalında yayınlanan “Olağan Genel Kurul Toplantısı-Sorular ve Cevaplar” bölümünde, “İlgili husus Ortaklığımız İnsan Kaynakları Politikası ile alakalı olduğundan Genel Kurul gündemiyle bir ilişiği bulunmamaktadır.” Şeklinde bir açıklama yapılmış olduğunu gördük!

Yapılan açıklamaya bakar mısınız? Yandaş personele ödenen, toplamı çok büyük tutarlara ulaşan, ikale tazminatları ve sözde danışmanlık hizmeti ücretleri gibi gereksiz maliyet artırıcı ödemeler, hissedarı ilgilendirmezmiş! Çünkü bu ödemeler, uygulanan (İK) insan kaynakları politikasının gereğiymiş. ( ?)

Bu kerameti kendinden menkul politikayı tartışmanın bir faydası yok elbette. Çünkü, daha önce söylediğimiz gibi, “biz hiç kimseye hesap vermeyiz!” anlayışının geldiği nokta ortada.  Ancak, söz konusu ikale ve danışmanlık uygulamalarının, alenen istismar edildiği de ortada.

Aslında, bu uygulamadaki ilham gerekçelerinin somut sebebini de öğrendik. Kuşların söylediğine göre: Artık, eski/öteki personel kalmadığı için, kısmen kıdem almış kendi yandaşlarını işten çıkarmaya başlamışlar, yenilere yer açmak için. Daha önce defalarca istismar ettikleri İKALE uygulaması artarak, dikkat çektiği için de, ileride hesap sorulabilir endişesi taşıyorlarmış (?) Bundan şüphe etmemeliler. Sorulacaktır.

Diğer yandan THY, aleyhine açılan işe iade ve tazminat davalarının hepsini, birkaç münferit istisna dışında kaybettiği için, rivayet o ki; THY Hukuk Müşavirliği bu konuda bir hesaplama ve değerlendirme yapmış. Biz zaten bu davaları kaybediyoruz ve her bir davada, 10 maaşa kadar tazminatın yanı sıra dava masraflarını da ödüyoruz. Danışmanlık sözleşmeleri ile personeli 12 yarım maaşa (Toplamı 6 maaş yapar.) ikna edelim. Hem güya daha yasal bir işlem yapmış oluruz ve hem de şirket mali açıdan daha az maliyete katlanmış olur şeklinde düz mantık yürütmüşler. Üst Yönetim de İKALE vermektense, bu yöntemi daha makul bulmuş ve sayısını açıklamadıkları danışmanlık sözleşmeleri yapmışlar, yapmaya devam ediyorlar.

İş akdi feshedildikten sonra, 12 yarım maaş karşılığı ödeme taahhüdüyle Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi imzalatılan hiçbir personelden danışmanlık hizmeti talep edilmediği, alınmadığı gerçeği, aslında herkesin malumu. Ama Bay Bolat, aksini iddia ediyor ve THY’ nın diğer cin fikirli yöneticilerde, “sizi ilgilendirmez” pervasızlığında kendi değirmenlerine su taşımaya devam ediyorlar. Bir hissedara bu sözü söyleyebilmek büyük bir cürettir.

PERFORMANS PRİMİ VE EKSTRA İKRAMİYELER İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MADDİ MENFAATLER.

THY de elzem olup olmadığı tartışılan, ama uygulaması itibarıyla usulsüzlüğü ortaya konulan bir maliyet artırıcı uygulama daha var: Performans primi ve ekstra ikramiye ödemeleri. Bay Bolat döneminde icat edilen bu maliyet artırıcı uygulamalar, uygulanış yöntemi itibarıyla, toplantı öncesinde dikkatimi çektiği için. Küçük hissedar olarak bu konuda da bir yazılı soru hazırladım ve Toplantı Tutanağına eklettim. Aşağıya aynen alıntılıyorum:

“Kamuoyuna yaptığınız açıklamalardan, geçtiğimiz yıl (Eylül, Ekim aylarında) bilanço yılı tamamlanmadan, 2022 yılının karının yüzde 11,3’ü oranında personele “performans primi” adı altında ödeme yapıldığı; keza, içinde bulunduğumuz yılın olası karının yüzde 15’i oranında olacak şekilde personele Nisan ve temmuz aylarında fazladan birer ikramiye ödeneceği açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu m. 408’e göre anonim şirketlerde yıllık kar üzerinde tasarruf yetkisi münhasıran Genel Kurula aittir. Keza THY AO Ana Sözleşmesinin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 36. Maddesinde de bu husus düzenlenmiştir. Bu itibarla:

a. Geçmiş yıl zararları nedeniyle hissedarlara kâr payı verilmezken, muhtemel kar mülahazalarıyla Genel Kurul onayı alınmadan 2022 yılında personele yapılan performans primi ödemesinin ve 2023 yılı muhtemel karına istinaden ödenen/ödeneceği açıklanan ikramiyelerin yasal dayanağı nedir? 

b. Bu kapsamda, 2022 ve 2023 yıllarında personele ve üst yönetime, ayrı ayrı olarak, toplam kaç Türk Lirası ödeme yapılmıştır?  

THY Yatırımcı İlişkileri Portalında verilen yazılı cevap/açıklama: Ortaklığımız ticari koşullar çerçevesinde yıllık gelir-gider gelişimini ve kar tahminlerini düzenli olarak güncellemektedir. Çalışanlarımızın memnun edilerek alım güçlerinin korunmasının faaliyetlerimizin emsallerin üzerinde bir performansla sürdürülebilmesi için önemli bir faktör olduğu değerlendirilmektedir.  Bu çerçevede Ortaklığımız Yönetim Kurulu sektör dinamiklerini göz önüne alınarak çalışanlara prim/ikramiye/enflasyon düzeltmesi ödenmesine karar verilebilmektedir. Nitekim memnuniyetsizlik sonucu personel kaybının ciddi sonuçları da olabilecektir. Örneğin, yıl içinde uçucu ekip sayısında yaşanacak bir azalma yolcu ve kargo kapasitesinde beklenmedik bir düşüşe neden olarak gelir ve karda kayıpla sonuçlanabilecektir. Dolasıyla personel prim ödemeleri kâr payı dağıtımından ziyade faaliyetlerin sorunsuz devam etmesi için kullanılan bir operasyonel gider kalemi olarak değerlendirilmektedir. Ortaklığımızın yıllara sâri personel ve üst yönetim giderlerinin detaylarına Yatırımcı İlişkileri web sitemizde bulunan mali raporlarımızdan ulaşılabilmektedir.

THY’de, personelin ücretinden memnuniyetsizliği söz konusu olabilirmiş! Ve bu durum, yıl içinde uçucu ekip sayısında yaşanacak bir azalma yolcu ve kargo kapasitesinde beklenmedik bir düşüşe neden olarak gelir ve karda kayıpla sonuçlanabilirmiş!

Gerçekten çok ilginç! Bu cin fikirli arkadaşlar, THY de daha iyi şartlarda iş bulup ayrılma ihtimali olan tek meslek/iş grubu olan pilotlar üzerinden risk modeli geliştirmişler ve bu modellemeye dayanarak, başta yöneticiler olmak üzere, dolgun maaşlarına ilave olarak, herkese prim ve ekstra ikramiye ödemeye hak görmüşler kendilerinde(?) Medyada, bir ikinci pilotun uçuş sırasında namaz kılmasına izin vermediği iddiasıyla, kaptan pilotun işten atıldığı; Yunan uyruklu 19 pilota aylık 9.000 EUR ödendiği haberlerini okuduğumuz THY de.

Hepten haksızlık etmeyelim. Cevapta, soruyu kısmen karşılayan çok orijinal bir açıklama da yapılmış aslında. Karı önceden tahmin etmişmişler ve bilanço yılının bitmesini bekleyememişler. Teklifi Genel Kurula sunmaya da gerek görmemişler. Hesapladıkları “tahmini kara” istinaden, personele ekstra ödemeler yapmışlar. Nedense, tahmin ettikleri bu karla, hissedara da kâr payı vermeyi ya da geçmiş yıl zararını kapatmayı ise düşünememişler!

Sorunun ikinci kısmına, (2022 ve 2023 yıllarında personele ve üst yönetime, ayrı ayrı olarak, toplam kaç Türk lirası ödeme yapılmıştır?  Sorusuna) açık ve net cevap vermeyi de yine tercih etmeyip, topu taca atmışlar. Çünkü, cevapta belirtilen “Ortaklığımızın yıllara sâri personel ve üst yönetim giderlerinin detaylarına Yatırımcı İlişkileri web sitemizde bulunan mali raporlarımızdan ulaşılabilmektedir.” İfadesi tam gerçeği yansıtmıyor.

Aslında, bu soru genel kurullarda öteden beri hep sorulmuş ve her defasında “web sitemizde yazıyor oradan bakabilirsiniz” açıklaması yapılmıştır. Evet, açıklamada belirtildiği üzere bilançoda, “üst yönetime yapılan ödemeler “faslı var. Ancak, bu fasıldaki rakam, üst yönetimin aldığı ücretlerin tamamını kapsamıyor. Çünkü, THY konsolide bütçesi sadece THY, Anadolu Jet ve Teknik AŞ bütçelerinden oluşuyor. Halbuki, THY şemsiyesi altında 15 tane daha şirket var ve bunların ayrı bütçeleri var. THY Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdürünün, bazı Genel Müdür Yardımcılarının ve bazı başkanların bu şirketlerde de ikişer üçer, hatta daha fazla yönetim/denetim kurulu üyelikleri mevcut. Açıkça sorulmasına rağmen ısrarla açıklanmadığı için, bu şirketlerde işgal ettikleri postlar nedeniyle, “temininde güçlük çekilen” bu değerli üst yöneticilerin, THY ve yan şirketlerinden ne kadar maddi menfaat sağladıklarını, bu sene de öğrenemedik.

Maalesef bu konuda da “biz kimseye hesap vermeyiz!” pervasızlığı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz.

“Zenginin parası, züğürdün çenesini yorarmış!” misali biz sormaktan bıkmadık.

Onlar da açık ve net cevabı gizlemekten.

Kim bilir? Belki bir gün mecbur olurlar ve dürüstçe cevap verirler,

BİLAL YILDIZ’IN PENCERESİNDEN: THY OLAĞAN GENEL KURULUNA BAKIŞ (2).

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (111)

Çok Bilmiş’e soru ~ 3 saat önce
THY ile bir kaç ikale yapıp, bol sıfırlı tazminatları alıp, şirketten ayrılan sonra yine bol sıfırlı maaşlarla THY de işe başlayan, pass bilet hakları da verilen, üstelik business’a upgrade hakkı verilenler için de bir sözünüz var mı?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Haksızlık ~ 3 saat önce
Yandaşa bir soru da benden. Şirkete yıllarını vermiş emektar personelin işten atılıp, emekli kimlik kartları ile pas bilet haklarının gasp edilmiş olması adalet duygunu zedelemiyor da bu hakların iadesi neden sende haksızlık yapılmış olacağı duygusu uyandırıyor?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Pass cvplarına ~ 22 saat önce
Emekliliği gelen vatandaşa eğer emekliliğini talep et denirse; kıdem tazminatını alır emekli olur ve bütün haklardan faydalanır. 8+4 ilave tazminat alayım diye şirkete mahkemeye ver,al tazminatını.İş akdin fesh edilsin.Sonra kalk benim hakkım var pass biletlerimi verin de.Yönetim de sana hasss bilet hakkını vermiyorum demek hakkına sahiptir. Eğer hem 8+4 tazminat ödeyip hemde haklarını verirse bu yol olur,herkes bu şekilde emekli olmaya kalkar.Normal emekli olan bulamazsın.Bu geçmiştede böyleydi,şimdi de böyle.Ayrıca ben THY çalışanı değilim.THY'den emkli olmuş çok eski bir personelim.Yönetimin avukatlığını yapmıyorum.Benimde hakkımın yendiği çok zaman oldu.Ama bu bahsettiğiniz olayda sizin hakkınızın yendiği sözkonusu değil.Ben normal haklarımı alıp,kıdem tazminatımı aldım ve emekli oldum.Şirketi dava edip biraz daha fazla tazminat alayım diye aç gözlülük yapmadım.Şimdi siz bu tazminatları almış olmanıza rağmen,haklarınızda sizlere geri verilirse eğer benim hakkım ne olacak?Soru bu?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
çokbilmişe.cvp ~ 18 saat önce
Bilgiç bilgiç yazmışsın. Kaç yıl çalıştın? Kaç yaşında kendi isteğinle emekli oldun? Bu detayları vermemişsin ama yandaş olduğun kesin. Kendi örneğinden yola çıkarak aklın sıra bu büyük soruna kesin ve mutlak çözüm getirmişsin ama senin bu ötekileştirmeci yönetim anlayışı ile aynı kafada olman, bu nedenle de emekli olmak istediğin zamana kadar çalışmana izin verilmiş olması, ayrılırken hakkın olan tazminatları alabildiğin için saf saf şükretmen, THY emekli personelinin pas bilet hakkı konusunda yazdığın saçmalıkları haklı çıkarmıyor. THY emeklilik şirketi değildir. Bir kere bunu idrak et. Personelinin ne zaman emekli olacağına karar veremez. Anayasal hak olan yaşa kadar çalışmak isteyen 45-50 yaşındaki personele emeklilik dayatamaz, bu amaçla pas bilet haklarını şantaj amaçlı kullanamaz. Özetle hiç anlamadığın bir konuda bilgiç bir tavırla ahkam kesmen çok gülünç olmuş. Bu cevap seni tatmin etmediyse, iletişim bilgini yaz daha detaylı anlatalım
Pass cvplarına.soru ~ 18 saat önce
Bütün haklarımı aldım, paşa paşa emekli oldum diye yazmışsın. Sonra da sizin pass bilet ve emekli kimlik kartınız verilirse, benim hakkım ne olacak diye sormuşsun. Soruyu biraz daha detaylandır mısın? Hangi hakkından bahsediyorsun? Senin hangi hakkını yediler?
Pass cvplarına yazana ~ 5 saat önce
Onca yorumu nerenle okumuşsun ki hala anlamıyorsun ya da işine gelmiyor anlamamazlıktan geliyorsun. Bu kafayla Thy'de nasıl çalışıp da emekli olmuşsun acaba, demek ki sen de torpilli güruhtandın. Adaletten,haktan bahsediyorsun,Thy pazar mesailerini,pandemide kesilen paraları ödemiyor,yöneticilerin gelir vergilerini şirket ödüyor, şirketten kendi istekleriyle ayrılıp sonra geri dönebilen torpillilere giderken ikale parası dönerken makam veriyor,3 sene müdürlük,5 sene şeflik, 8 sene memurluk yapmış olanlar kendi istekleriyle işten ayrılsa bile pass bilet veriyorlar, emekli olma hakkı vermeden Thy'den attıkları insanlar hakları için dava açıp kazandı üstelik yargıtay da onadı hala pass bilet ve emekli kartları verilmiyor yani suç işleniyor sen de hala hikaye anlatıyorsun da umarım şimdi anlamışsındır!!!
Çok Yazık ~ 5 saat önce
Her kim ve ne olursanız olun bu yaklaşımınızı çok talihsiz buldum.Alakasız konuları iç içe geçirerek kendinizce racon kesmeye kalkmşsın.20-30 sene hizmeti olan tertemiz dürüst çalışkan insanların (üstelik kariyer mesleği olan çok sayıda müfettiş ) mobing altında, 50 yaşında,türlü eziyetlerle down grade edilip işlerinden edilirken siz tutmuş dilekçe, gönüllü emeklilikden laf ebeliğine soyunuyorsunuz. Eski bir personel olduğunuzu söylüyorsunuz. Son olarak bu tavırlarınızla mahkeme kararlarını da sadece maddi tazminat boyutuna indirerek işe iade müsesesini görmezden geliyorsunuz. Yazık gerçekten çok yazık sizin gibilere, adınıza üzüldüm gerçekten.
SAP VE SAMAN ~ 3 saat önce
Haklarınız sizlere geri verilirse, benim hakkım ne olacak diyen arkadaş, kusura bakma ama sapla samanı birbirine karıştırmışsın. İşten atılan ve işe iade davasını kazanan binlerce personel, mahkeme kararı doğrultusunda tekrar işe başlatılmadıkları için tazminat aldılar. Kendilerine pas biletin karşılığı olarak tazminat verilmedi. Bunu bir düşün istersen. Yok hayır bunu da anlamıyorum diyorsan, şöyle düşün. Varsayalım ki işten atılan işçi THY personeli değil de başka bir kurumda çalışıyor olsun ve kendisine emekli kimlik kartı verilmesin. O zaman da mı tazminatını aldığına şükret daha ne istiyorsun diyecektin?
utanmak... ~ 1 gün önce
Çok güzel bir yazı. Bu zevattan kimse hesap sormayacak, bu kesin! Ama bu şekilde yazılı olması, kaytlara geçmesi bile güzel. İleride çocukları, torunları okur bunları...babalarının annelerinin nasıl birer hırsız olduklarını anlarlar. Hatta aralarında utananlar bile olur. Ayaklar baş..başlar ayak olmuş...!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
utanmak'a ~ 22 saat önce
Böylelerinin çocukları da kendi gibi olur,bunlar sülale boyu aynılar...
HAMDİ ~ 1 gün önce
Yazıyı sonuna kadar okudum ve çok beğendim. THY de bu ötekileştirmeye maruz kalmış eski bir çalışan olarak çok beğendim. Yazılanların tamamı doğru. Resmen tarihe kayıt düşülmüş. Hatta bir nevi suç duyurusu gibi olmuş.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Eski müfettişler. ~ 2 gün önce
Eskilerden, hem yazarı hem de yorumcuyu tanıyıp kuyruk acısı olanın bu gün yorumlarıyla takma isim ve VPN kullanarak içini boşalttığını anlamayacak kadar hiçbirimiz salak değiliz Kimin canı kimden yanmış onu da unutmadık. Birinin ismi belli. Başlıkta adı yazıyor. Öbürünün ismi belli değil, gizlenmiş ama onu da tanıyoruz. Bu yaştan sonra hazır bir iş bulmuşsun. çirkinliği, isimsiz saldırmayı bırak da işine bak. Seni iyi tanıyorsam kendini yenmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
TALPA ~ 1 gün önce
"THY de daha iyi şartlarda iş bulup ayrılma ihtimali olan tek meslek/iş grubu olan pilotlar üzerinden risk modeli geliştirmişler" Cümlesine bayıldım.
Yeni Müfettişler ~ 1 gün önce
Eski müfettişler binlerce kişi arasından YARIŞMA SINAVI ile seçildi, üç yıl sonra YETERLİLİK SINAVI sonucu müfettiş olarak ataması yapıldı. Bir günde müfettiş olmadı. Ya siz? Dipnot: Bilmeyenler google’a Müfettiş nasıl olunur” yazıp öğrenebilir.
Hero ~ 1 gün önce
Arkadaş senden mi korkacak insanlar. Herkesin yorum yapma eleştirme hakkı var sen kimsin ki insanları “senin kimliğini biliyoruz” diye korkutmaya çalışıyorsun.Eleştiriye tahammülünüz yoksa çalışmayın o kurumda zaten ciftliğe cevirmişsiniz kurumu
Megan ~ 1 gün önce
Burda çalışanlara saygısızlık yapmak yerine biraz çalışanların içine karışın onların sorunlarını çözün.Bence siz kazancınızın karşılığını verin hak yemeğin önce ondan sonra buralara gelip yorum yapın.
Müfettişe ~ 1 gün önce
Siz önce uslubunuzu konuşma tarzınuzu bir düzeltin sonrada bu yorumları iyi okuyun
Müfettişe cvp ~ 23 saat önce
Hangi müfettişlere? Esk mi, yeni mi müfettişleri kast ettiniz. Kariyer müfettişi mi? Çakma müfettiş mi?
Hero ya ~ 3 saat önce
VPN Herosu sen kime efeleniyorsun. Rahatsızın biri VPN kullanarak yazar hakkında ileri geri konuşmuş, adam değil demiş. Bir başkası da VPN arkasından çirkinlik yapmayı saldırmayı bırak demiş. Sen bu cevabın neresinden rahatsız oldun? Yoksa sen o bildiğimiz çirkin misin? çirkinliklerini her seferinde başka bir rumuzla mı sergiliyorsun?
pass bilet yazana ~ 2 gün önce
Şirkette ve yönetenlerde adalet olsa pazar mesailerini,pandemide kesilen paraları öder,mahkemenin verdiği kararı uygular,torpil,particilik,hemşehricilik yapmaz,hak yemez de sen de bunu anlayacak kafa yok ki.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kıssadan hisse ~ 2 gün önce
Hz Ömer yanlış yapacak olursam ne yaparsınız, diye bir gün cemaate sorar. Sahabeden biri, kılıcını göstererek “Seni eğri kılıcımla doğrulturum” der. Aldığı cevaptan memnun kalan Ömer, yanlış yaptığında kendini uyaracak insanların var olduğunu görerek, Allah'a yüzlerce kez şükreder. Anlayana…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İlaveten ~ 1 gün önce
Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emânet edildiğinde emânete riâyet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu? KUL HAKKI yiyor mu? Ona bakınız.” 
Tebrikler… ~ 2 gün önce
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayan, yazılarıyla bunu haykıran Sn Yıldız’ı tebrik ediyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
pass bilet'e ~ 2 gün önce
Thy, 3 sene müdürlük,5 sene şeflik yapıp kendi isteğiyle ayrılanlara dahi pas bilet hakkı veriyorken şirketin adaletinden şüphe etmiyorsun da 15-20 hatta daha fazla sene çalışıp haksız yere işten atılmış,emekli olma imkanı verilmemiş insanların haklarını aramalarına mı laf söylüyorsun utanmaz, arlanmaz mahluk!

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000