03 Ekim 2013, Perşembe 10:48:28

HAVA İŞ'TEN 36 SAAT AÇIKLAMASI

Hava İş Sendikası, mahkemenin THY'nin 24 saat düzenlemesini iptaline ilişkin açıklama yaptı.
  • En kötü hava-iş bakan yeğeni, şirket yanlısı sendikalardan iyidir. Şirketin istediği gibi imzalayıp 4 sene sonra geri alırız ne demek mevcut sendikanın kazanımlarına bakın 36 saati de geri aldılar mavi liste kazanırsa mevcut düzen devam eder oylar mavi listeye
  • Would you like to get some sandwich in your bag mr. ? Do not forget that you are yabancı kaptan......
  • Sorry but you can't compare yourselves to pilots, our mistakes may cost human lives and god forbid even your live.a spillec coffee is not that big of a deal is it? Maybe after reading this you understand why it is justified that pilots get more rest.
  • delege secimlerinde hava iş e nereden oy vericez?

Hava İş'ten yapılan açıklamada:

Değerli Üyelerimiz

THY A.O’da İşverenin hukuksuzca 24 saate düşürdüğü uçucu ekiplerin uzun menzil uçuş görevlerindeki konaklamalarda 36 saat dinlenme hakkı sendikamızca açılan dava sonucu yargı yolu ile geri alındı.

Bakırköy 18. İş Mahkemesi dün işverenin yaptığı değişikliğin iptaline karar verdi.

Aylardır söylediğimiz gibi THY A.O Yönetimi hukuksuz işler yapmaktadır. Bu hukuksuzlukları bilerek ve fütursuzca yapmaktadır.

Demokrasi paketi açıklayanların atadığı bu şirket yönetimi bu ülkeyi ulusal ve uluslararası demokratik platformlarda utandıracak ne kadar hukuksuzluk varsa hepsini yapmaktan çekinmemiştir.

Bunun nedeni açıktır. Her şeyi kabullenen, sesini çıkarmayan, haksızlıklara boyun eğen, korkak, pısırık,, verilen yetinen bir toplum yaratmak.. İnsanlardaki mücadele direncini ve daha başka bir dünya mümkün inancını yaralamak maç budur.

Bu artık o kadar rutin hale geldi ki THY A.O Yönetim Kurulu Başkanı ne zaman TV ye çıkıp kamuoyuna doğru olmayan bilgi verse, ertesi gün yargı bunları yalanlayan bir karar vermektedir.

Demokratik haklarını kullanan 305 işçiyi işten çıkardılar, Hukuksuzluk yaptılar,

Grev kırıcılığına başvurarak yasayı deldiler, Hukuksuzluk yaptılar,

İhtiyati Tedbir kararını uygulamayarak, Hukuksuzluk yaptılar,

Yasadışı grev dediler çamur attılar, Hukuksuzluk yaptılar,

Kazanılmış hakları ortadan kaldırmak için TİS ihlallerine giriştiler, Hukuksuzluk yaptılar.

Hepsinde yargı karşısında mahkûm oldular ama bıkmadılar.

Eylül ayının 27. sinde yine Hukuksuzluk yaptılar.

Uçucu ekiplerin kazanılmış haklarını kapsayan Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri prosedürü PR.01.70.007 sayılı prosedürü toplu iş sözleşmesinin 19. Ve 20. Maddesini hiçe sayarak tek taraflı değiştirdiler.

Peki nedir bu revizyon 3 ile getirilen değişikliğin anlamı? Bilindiği gibi;

PR PR.01.70.007 sayılı prosedürün eski adı 07-029 Yönetmeliğidir. Eski kaptanlar bilir hani 1994 yılının Nisan ayında o zamanki Uçuş İşletme Genel Müdür “Kaptan Atilla Çelebinin” bir gecede bu günkü gibi değiştirdiği buna karşı kaptanların 3 gün iş bıraktıkları yönetmelik… THY A.O geçen yıllarda tüm ortaklık yönetmeliklerinin isimlerini şekilsel olarak prosedür olarak değiştirmiş ancak,  içeriklerinde bir değişiklik yapmamıştır.

Yapılan bu şekilsel değişiklik, THY A.O tarafından bir resmi yazı ile sendikaya bildirilmiş ve Yönetmeliklerden gelen hakların korunduğu tarafımıza resmi olarak teyit edilmiştir.

Prosedür öncesi adı 07-029 olan yönetmelik en son sendika ve işverence 2003 yılında bir mutabakatla değiştirilmiş ve o günkü Genel Müdür tarafından Yönetmeliğinin son hali sendikamıza resmi yazı ile bildirilmiştir. Söylemek gerekirse o günkü Genel Müdür Abdurrahman Gündoğdu 07-029 Yönetmeliğinin sendika ile mutabakat halini resmi ve personelin özlük hakkı olarak kabul etmiştir.

İşte bizim esas aldığımız ve kazanılmış hak dediğimiz Yönetmelik/prosedür odur. Bu Yönetmelik 21. Dönem TİS protokolü ile uçucu ekipler için daha da olumlu hale getirilmiştir.  THY A.O Yönetiminin 2012 yılı Temmuz ayından bu yana değiştirmeye, haklarımızı yok etmeye çalıştığı prosedür/yönetmelik de odur.

Bu prosedürün ulusal mevzuatta karşılığı SHGM SHT 6A-50 Talimatıdır.

Bu ikisini yan yana koyduğunuzda önemli farklılıklar vardır.

Çünkü uçucu ekiplerin uçuş görev ve dinlenme süreleri konusunda sendikamız, hem SHGM,  hem de toplu iş sözleşmesi kapsamında THY A.O işverenliği ile yıllardır uçucu ekiplerin hakları için mücadele halindedir.

Bu prosedür veya SHT 6A-50 Talimatı uçucu ekiplerin mini İŞ YASASIDIR. İşverenlerin maliyeti düşürmek amaçlı saldırdıkları en önemli alandır.

İşte ikisini yıllardır farklılaştıran bu mücadele ve toplu iş sözleşmesi ile elde edilen TALİMATIN üstünde haklar olmuştur.  Nedir bunlar derseniz;

·         Aylık UÇUŞ GÖREV SÜRESİ Yönetmelikte 180 saat, SHGM Talimatında 210 saattir.
·         Haftalık Uçuş Süresi (Blok Time) Yönetmelikte 30 saat, ER varsa 36 saat, SHGM Talimatında tümden 36 saattir.
·         Ay tanımı Yönetmelikte birbirini takip eden 30 gün,  SHGM talimatında takvim ayıdır. (takvim ayının planlamada nasıl çalışan aleyhine kullanılacağı açıktır)

·         Pas tanımı ve uygulamasında, Yönetmelikte göreve gidişlerde pasın tümü günlük uçuş görev süresinden, ana veya geçici üsse dönüşlerde aylık uçuş görev süresinden sayılırken, SHGM talimatında göreve gidişlerde pasın 4 saate kadarının %75’i günlük mesai süresinden sayılmakta,  ana üsse ve geçici üsse dönüşlerde ise hiçbir kısıtlamada sayılmamaktadır.

·         Yönetmelikte Uzun Menzil uçuş görev sonrası konaklama meydanında dinlenme süresi iki yerel geceyi kapsayan 36 saat iken bu süre SHGM Talimatında 24 saattir.

Bu Yönetmelik Toplu İş Sözleşmesinde de yer alan garanti altına alınmış hakları da kapsamaktadır. Şöyle ki; TİS sayesinde
·         Aylık boş gün sayısı Yönetmelikte 8 boş gün, tümünün yeri değiştirilemez ve takvim günlü tanımlı olup hepsi ana üste kullanılırken, SHGM Talimatında 7 gün görünen aylık boş günlerin bir çiftinin yerinin değiştirilebileceği ve bir tanesinin konaklama meydanında da kullandırılabileceği şeklinde düzenleme vardır. Bu ana üste fiilen 6 boş güne denk gelir. Talimatta ki boş gün takvim günü olmadığından UTC saati ile planlanır.

·         Yönetmelikte Ana üste minimum dinlenme 12 saat olup bu SHGM Talimatında 10 saattir.

·         Yönetmelikte Konaklama meydanında minimum dinlenme süresi 10 saat olup SGHM Talimatında bu 8 saate kadar düşürülebilmektedir.

·         Yönetmelikte ayrıca bu en az dinlenme süreleri için uçuş süresinin iki katı ve uçuş görev süresi kadar kısıtlamaları da vardır.

Bunun yanında toplu iş sözleşmesi ile bu Yönetmelik ve SHGM talimatında yer almayan

·         Uçucu ekiplere görev değişikliğinin ancak 24 saat önce tebliğle yapılabileceği
·         Uçucu ekiplerin anaüste gün tanımı süresi içinde sadece tek bir görev süresi veya diğer görevlerle görevlendirilebileceği
·         Boş gün sonrası 06.00 Lokalden önce görev verilemeyeceği
·         Uçucu ekiplerin aylık uçuş planlamalarında toplam konaklama 15 günü (Uzun Menzil (ER) uçuş görevlerinde 15 geceyi) aşamayacağı
·         Yedek ekip (RM) görevi verilen uçucu ekiplere, hiçbir uçuş görevi verilmediği takdirde, uçucu ekiplerin yedek ekip (RM) olarak görevli olduğu gün, boş gün olarak kabul edilmeyeceği
·         RM görevlerinin saat 18.00’e kadar açıklanma zorunluluğu
·         ER sonrası dinlenme süreleri içine boş gün planlanamayacağı sınırlaması önemli kazanımlar olarak ayrıca düzenlenmiştir.

Yönetmelikteki bu haklara yönelik en önemli saldırı geçen dönem Yüksek Hakem Kurulunda 2 Ağustos’ta sonuçlanan 23. Dönem toplu iş sözleşmesinde, bu karardan 3-4 gün önce  ER 36 saatlik dinlenme süresinin 24 saate düşürülmesi ile başlamıştır.

Sonrasında 2012 Eylül ayında Kokpit El Kitabı OM PART A-REV 16 yayınlanarak 7. Bolüme sanki bu saklı hakların hiçbiri yokmuş şeklinde işlem yapılarak PR.01.70.007 sayılı prosedürün yerine direkt SHGM SHT 6A-50 Talimatı konulmuştur.
Yine tam grev kararını aldığımız Nisan 2013 ayı içinde de aynı işlem Kabin El Kitabı CCM REV-3’ü çıkarılarak 7. Bölüme PR.01.70.007 sayılı prosedürün yerine direkt SHT 6A-50 Talimatı konulmuştur.

Grev boyunca tüm kazanılmış haklar saklıdır eski şekliyle imzalayalım diyen işveren bu açık hukuksuzlarını TİS imzalayarak meşrulaştırmak istemiştir. Sendika bu tuzağa düşmemiş ve TİS imzalandığı anda SHT 6A-50 yönetmeliğine atıf yapılacağını tespit etmiştir.

İşte şimdi son olarak  yayınlanan revizyon ile THY A.O Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hamdi Topçu artık sözüne güvenilmez bir yönetici olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Çünkü verdiği sözün arkasında da durmamış ve PR.01.70.007 sayılı prosedürün 3. Revizyonunu çıkarmıştır.

Prosedürü İncelediğimizde SGHM SHT 6A-50 Talimatına ve toplu sözleşmeye atıf var o kadar. Peki kazanılmış hak olarak 07-029 dan bu yana yıllardır uygulana gelen haklara ne oldu ?

Aylık UÇUŞ GÖREV SÜRESİ Yönetmelikte 180 saat, SHGM Talimatında 210 saattir.

Haftalık Uçuş Süresi Blok Time Yönetmelikte 30 saat, ER varsa 36 saat, SHGM talimatında 36 saattir.

Ay tanımı Yönetmelikte birbirini takip eden 30 gün,  SHGM talimatında takvim ayıdır.

Pas tanımı ve uygulamasında, Yönetmelikte göreve gidişlerde pasın tümü günlük uçuş görev süresinden ana veya geçici üsse dönüşlerde aylık uçuş görev süresinden sayılırken SHGM talimatında göreve gidişlerde 4 saate kadar %75’i günlük mesai süresinden sayılmakta,  ana üsse ve geçici üsse dönüşlerde ise hiçbir kısıtlamada sayılmamaktadır.

Uzun Menzil uçuş görev sonrası konaklama meydanında dinlenme süresi iki yerel geceyi kapsayan 36 saat iken bu süre SHGM Talimatında 24 saattir.

Şeklindeki YÖNETMELİK/SHGM TALİMATI farklılıkları bu ihlalle BUHARLAŞTIRDI.

Sözüm ona bize bu haklarımızın buharlaştırıldığı, içinde hiçbir düzenlemenin kalmadığı PR 01.007.070 sayılı prosedürün 3. Revizyonunu yedirmeye çalışacak. Hani kazanılmış haklara saygılıydınız? 22 dönem TİS’in atıfta bulunduğu prosedürleri uygulayacaktınız?

Artık her şey o kadar açık hale gelmiştir

Sendikamız ER 36 saati 24 saate çeken bu tür değişikliği 2012 yılı Temmuz ayında da kabul etmemiş ve bu hukuksuz değişikliğin iptali için dava açmıştı. İşte bugün Bakırköy 18. İş Mahkemesinde yapılan duruşmada bilirkişi raporu ile de tespit edildiği gibi bu değişiklik MAHKEMECE İPTAL edildi.

Geçen hafta yayınlanan yeni revizyon ile ilgilide işveren 23. Dönem TİS 19 ve 20. Maddesine aykırı hareket etti. Sendika olarak bu değişikliği tanımıyoruz. Kabul etmiyoruz.

Ne yazık ki grev öncesi tüm uyarılarımız birçok üyemiz tarafından önemsenmedi ve grevin önemi anlaşılmadı. Grev 1 gün başarılsaydı bugün haklarımız güvence altında idi. Şimdi görülüyor ki onurluca mücadele eden grevcilerin neden bu denli direndiği artık anlaşılabiliyor.

Kazanılmış haklar bir duvar gibi bizi koruyan yapıdır. İçinden bir tuğla çektiniz mi ikinci tuğlayı çekmek için yol açılır ve 3. 4. tuğla gider, duvar çöker herkes altında kalır.

Bu nedenle greve katılınmış ve  katılınmamış da olunsa haklar için mücadele edilmesinin önü kapalı değildir. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, keyfiliğe boyun eğmeyin…

Ve  “biz olsak toplu sözleşmeyi imzalarız” diyen biri Bakan yeğeni sendika yönetim adaylarına sorunuz…Neye imza atacağınızın farkında mısınız veya bilerek haklarımızı işverene teslim m. edeceksiniz.

Bu soruya göre tavrınızı belirleyin.

HAVA-İŞ Genel Merkez YÖNETİM KURULU

HAVA İŞ'TEN 36 SAAT AÇIKLAMASI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (46)

iPhone Uygulaması ~ 5 yıl önce
En kötü hava-iş bakan yeğeni, şirket yanlısı sendikalardan iyidir. Şirketin istediği gibi imzalayıp 4 sene sonra geri alırız ne demek mevcut sendikanın kazanımlarına bakın 36 saati de geri aldılar mavi liste kazanırsa mevcut düzen devam eder oylar mavi listeye

Yanıtla

Kalan karakter 1000
to herkes eşit ~ 5 yıl önce
Would you like to get some sandwich in your bag mr. ? Do not forget that you are yabancı kaptan......

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Herkes esit ~ 5 yıl önce
Sorry but you can't compare yourselves to pilots, our mistakes may cost human lives and god forbid even your live.a spillec coffee is not that big of a deal is it? Maybe after reading this you understand why it is justified that pilots get more rest.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
oldu ~ 5 yıl önce
türkçeyimi unuttun bilmiyormusun gerçi ingilizcende iyi değil neyse kimse bizim işimiz pilotlarınkinden önemli demiyor ama insan vücudunun dinlenmesi lazım diyor.madem çok dinlenme süreleriyle ilgileniyorsun greve çıksaydın ama nerde sizde o yürek.derneğimiz istemedi diye greve çıkmayan.arkadaşı kaçırılınca uçak kaldırmayarak tepki gösteren 1 pilot arkadaşınızın arkasından şirkete yaranmak için koşarak o uçağı kaldıran,siyah kurdele takmayı protesto sanan hatta onuda takmaya korkan pilotlar evet önemli bir iş yapıyorsunuz can taşıyorsunuz ama arkada kahve taşıyan insan o kahveyi dökerim diye dinlenim demiyor insanım diyor
part time ~ 5 yıl önce
delege secimlerinde hava iş e nereden oy vericez?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
mavi ~ 5 yıl önce
mavi listeyi seçeceksin ama partsan üye değilsen oy kullanamazsın

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000