11 Temmuz 2012, Çarşamba 14:31:12

DİLEKÇE ANAYASA MAHKEMESİ'NE VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hava iş koluna grev yasağı getiren 6321 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
  • ADAM DÜN YAZMIŞ ÇOK ÇALIŞANLAR ÇOK PARA ALIYOR DİYE EY GERZEK YA SEN İŞ VERENİN ADAMISIN YADA KAPITALİST NEDEN İŞİ YAPANA YÜKLENİYORSUNUZ O UÇAKLAR O İNSANLARIN GAYRETİ İLE HAVADA YANİ BİZLER UÇARKEN ONLARA GÜVENİYORUZ PEKİ YA YÖNETİCİLER NEDEN ONLARI SORGULAMIYORUZ HADİ AÇIKLASINLAR ONLAR NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR EVET İRDELEYELİMMİ BEYLER BİLMEK HAKKIMIZ MESELA BİR MD NE KADAR MAAŞ ALIYOR DAHA ÖNCESİ NE KADAR ALIYORDU EVET BİLELİM
  • Demokratik bir hukuk devletinde hukukun üstünlüğü herkesce kabul görür. Çünkü hukuk herkese eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktadır. Kimseyi kayırmıyacağı ön kabul görür. Ancak ülkemizde işverenler her zaman hukuku çalışanların aleyhine kullanırlar. Her türlü yasal boşlukları kullanmaya çalışırlar. Başarılı olamadıkları noktalarda da Metin Külünk gibilerine yasa sipariş ederler. Elbette bu sipariş karşılıksız değildir.Her soygun "Vatan, Millet, Sakarya 'adı altında yapılmaktadır ki, bilinçsiz , yandaş medyanın yönlendirdiği kitleler olan bitenin ayırdında olamasınlarTHY A.O da da yaşananlar budur. Yandaş medya ile birlikte birtakım yalaka ve satılık klavye kabadayıları ufak kemikçiklerle beslenerek işveren lehine çalışanlara sldırtılır, örgütlülükler dağıtılmaya, çalışanların böünmesine , birbirbirlerine düşmelerinin sağlanmasına çalışılır . Çalışanlar bu oyunu ancak ve ancak örgütlü bir mücadele ile bu saldırıları daf edebilirler. Saldırgan yorum yapan yalakalar da böyle defedilecekler.
  • SON HİZMETİNİ ET VE İSTİFA ET.BU ZAMANA KADAR YAPTIKLARINI DA GÜNAHINLA SEVABINLA UNUTALIM,HERKES MUTU OLSUN..
  • Hala aycin hava-isin protesto eylemi diyip yaptigini kabullenmeyip sucu atilanlara yikiyo.yaptigi eyleme sahip cikmayan sendika yonetiminden ancak cay ocagi isletmecisi olur

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Ankara Milletvekili İzzet Çetin, CHP’li 120 milletvekilinin imzaladığı başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne sundu. CHP’nin hava iş koluna grev yasağı getiren 6321 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasına Hava-İş Sendikası üyesi işten çıkarılan bazı THY çalışanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Anayasa Mahkemesi önünde toplanan grup slogan atarak, kanunu protesto etti.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Çelebi, Anayasa Mahkemesi’ne sunulan dilekçenin siyasi olmadığını belirterek, 12 Eylül darbesi yasalarında bile havacılık iş kolunda grev yasağı getirilmediğini söyledi. Kanunun Anayasa'nın birçok maddesine, Türkiye'nin altına imza attığı ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı'na aykırı olduğunu ileri süren Çelebi, “Uluslararası alanda da kabul edilemez bu hatadan dönülmelidir. Sosyal devletin çöküşü insanlığın çöküşüdür. Bu dilekçe, emeğin, alın terinin, demokrasinin, sadece haklarını aradılar diye işlerine son verilen emekçilerle dayanışma dilekçesidir” diye konuştu.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ise, hava iş kolunda çalışan sendika üyesi 17 bin işçinin yıllardır gösterdiği büyük emek ve özveri sayesinde Türk Hava Yolları'nın dünyaca tanınan bir kurum haline geldiğini söyledi. Ayçin, ''Özverimizi, her türlü şartlarda uçakların yerde kalmaması adına kullanan bizler, çocuklarımıza ve ailemize ayırmamız gereken zamanı bu ülke insanlarına ayıran bizler ödüllendirilmemiz gerekirken, en temel hakkımız elimizden alınmış, grev hakkımız ortadan kaldırılmıştır'' dedi.

Hava İş Sendikası'nın internet sitesinde de konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte Hava İş'in sitesindeki açıklama;

Demokrasi ayıbı GREV YASAĞI ile ilgili Kanun hakkında Ana Muhalefet partisi CHP tarfından açılan YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve yasanın İPTALİ ile ilgili başvuru bugün yapıldı. Çok sayıda Milletvekili sendika ve emek dostu bir çok sivil toplum kurluşunun katılımı ile Anayasa Mahkemesi önünde dilekçe verilmesi öncesi basın açıklması yapıldı.
Basın açıklamasına Atatürk Havalimanı Dış Hatlarda geliş bölümünde işe iade için direnen üyelerimizin de katıldı.

Grev yasağı getiren kanunun yürütmesinin durdurulması ve iptali ile ilgili dilekçenin son bölümünde söyle deniliyor.

"Hava-İş Sendikası ile THY A.O. Toplu İş Sözleşmesi masasındadır. İşçilerin ekonomik ve sosyal hakları ile uçuş emniyetinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması hususlarında Sendikanın haklı taleplerini karşılamaktan imtina eden THY A.O. Yönetimi, aileleri ile birlikte 50 bin kişinin anayasal ve demokratik hakkı olan toplu iş sözleşmesini resmi arabulucuya itiraz ederek engellemeye çalışmıştır. 01.01.2011 tarihinden geçerli olacak bu sözleşme tam 18 aydır işverence engellenmektedir.

THY A.O. işvereni yetki tespiti dışında 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, Devletin resmi kurumlarınca yürütülen, Hava-İş Sendikasının hiçbir dahli olmayan prosedür işlemlerine de itiraz etmiştir.

THY A.O., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünce Toplu İş Sözleşmesi sürecinin Resmi Arabulucu atanması işlemi esnasında önce Bakırköy 5. İş Mahkemesine itiraz ederek işlemi TEDBİREN DURDURMA kararı aldırmış, ancak Hava-İş Sendikası bu kararı kısa sürede kaldırtarak sürecin kesintiye uğramasını önlemiştir.

İşveren buna rağmen Mahkeme dosyasını yürüterek yetkili Mahkeme olan İstanbul 11. İş Mahkemesine havale ettirdiği gibi, ayrıca yine İstanbul 7. İş Mahkemesinde yeni bir dava daha açarak RESMİ ARABULUCU işlemlerinin TEDBİREN DURDURULMASI yönünde talepte bulunmuştur.

Yürütülen bu davalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı açıldığı için Hava-İş Sendikasına herhangi bir tebligat gelmemiş, Sendika bu girişimlere sonradan müdahil olabilmiştir.

İstanbul 11. İş Mahkemesi, THY A.O. İşvereninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Arabulucu atama işlemini TEDBİREN Durdurma kararı vermiş ve bu karar Hava-İş Sendikasının itirazı üzerine aynı Mahkemece kaldırılmıştır. İşverenin İstanbul 7. İş Mahkemesine açtığı dava ise esastan reddedilmiş ve tedbiren durdurma kararı verilmemiştir.

Tüm bu engellemeler aşıldıktan sonra Resmi Arabulucu Raporu Hava-İş Sendikasına 1 ay gecikme ile 30.05.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Tam bu esnada 31.05.2012 tarihli ve6321 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle “Havacılık hizmetleri” grev yasağı kapsamına alınmıştır.

Havacılık hizmetlerine, Anayasaya, ILO’nun 87 ve 98 nolu sözleşmelerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olarak grev yasağını protesto eylemlerine katılan 305 işçinin iş akitlerini THY A.O. haksız ve hukuksuz bir şekilde feshetmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi aşamasında Havacılık hizmetlerine grev yasağı getirilmesi, Hava Taşımacılığı İşkolunda çalışan ve aileleri ile birlikte 50 bin kişiye ulaşan toplumun geniş bir kesiminin insan onuruna yakışır bir gelir seviyesinde refah, mutluluk ve huzur içinde yaşamaları olanağını ortadan kaldırarak ileride telafisi olmayan zarar ve ziyanlarının doğmasına neden olmuştur. Ayrıca grev yasağı getirilmesinden dolayı 305 emekçinin iş akitlerinin hukuksuz bir şekilde feshedilerek bu kişilerin işsiz, gelirsiz ve güvencesiz bırakılması kişileri doğrudan zarar ve ziyana sokmuştur. 

İptali istenen düzenleme yürürlükte kaldığı sürece, hava taşımacılığı işkolunda çalışanların ve işten atılanların ileride telafisi olmayan zarar ve ziyanlarının süreceği apaçık bir gerçektir.  

Öte yandan, Anayasal düzenin hukuka aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa sürede arındırılması, hukuk devleti olmanın en önemli gerekleri arasında sayılmaktadır. Anayasaya aykırılıkların sürdürülmesi, özenle korunması gereken hukukun üstünlüğü ilkesini de zedelemektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir düzende, kişi hak ve özgürlükleri güvence altında sayılamayacağından, bu ilkenin zedelenmesi hukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol açacaktır.

Bu zarar ve durumların doğmasını önlemek amacıyla, Anayasaya açıkça aykırı olan ve iptali istenen hükümlerin iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin de durdurulması istenerek Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır.

IV. SONUÇ VE İSTEM
03.06.2012 tarih ve 28312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 31.05.2012 tarihli ve 6321 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;
1)1 nci maddesiyle 05.05.1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 ncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen, “6. Havacılık hizmetlerinde.” bendi,  Anayasanın 2 nci, 5 nci, 6 ncı, 10 ncu, 13 ncü, 15 nci, 54 ncü ve 90 ncı maddelerine;

Aykırı olduğundan iptaline ve uygulanması halinde giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve durumlar doğacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin istemimizi saygı ile arz ederiz.

M. Akif HAMZAÇEBİ                                                 E. Ülker TARHAN
İstanbul Milletvekili                                                   Ankara Milletvekili

DİLEKÇE ANAYASA MAHKEMESİ'NE VERİLDİ

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (11)

KİM NE BİLİR ~ 6 yıl önce
ADAM DÜN YAZMIŞ ÇOK ÇALIŞANLAR ÇOK PARA ALIYOR DİYE EY GERZEK YA SEN İŞ VERENİN ADAMISIN YADA KAPITALİST NEDEN İŞİ YAPANA YÜKLENİYORSUNUZ O UÇAKLAR O İNSANLARIN GAYRETİ İLE HAVADA YANİ BİZLER UÇARKEN ONLARA GÜVENİYORUZ PEKİ YA YÖNETİCİLER NEDEN ONLARI SORGULAMIYORUZ HADİ AÇIKLASINLAR ONLAR NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR EVET İRDELEYELİMMİ BEYLER BİLMEK HAKKIMIZ MESELA BİR MD NE KADAR MAAŞ ALIYOR DAHA ÖNCESİ NE KADAR ALIYORDU EVET BİLELİM

Yanıtla

Kalan karakter 1000
adalate sığınmak istiyoruz ~ 6 yıl önce
Demokratik bir hukuk devletinde hukukun üstünlüğü herkesce kabul görür. Çünkü hukuk herkese eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktadır. Kimseyi kayırmıyacağı ön kabul görür. Ancak ülkemizde işverenler her zaman hukuku çalışanların aleyhine kullanırlar. Her türlü yasal boşlukları kullanmaya çalışırlar. Başarılı olamadıkları noktalarda da Metin Külünk gibilerine yasa sipariş ederler. Elbette bu sipariş karşılıksız değildir.Her soygun "Vatan, Millet, Sakarya 'adı altında yapılmaktadır ki, bilinçsiz , yandaş medyanın yönlendirdiği kitleler olan bitenin ayırdında olamasınlarTHY A.O da da yaşananlar budur. Yandaş medya ile birlikte birtakım yalaka ve satılık klavye kabadayıları ufak kemikçiklerle beslenerek işveren lehine çalışanlara sldırtılır, örgütlülükler dağıtılmaya, çalışanların böünmesine , birbirbirlerine düşmelerinin sağlanmasına çalışılır . Çalışanlar bu oyunu ancak ve ancak örgütlü bir mücadele ile bu saldırıları daf edebilirler. Saldırgan yorum yapan yalakalar da böyle defedilecekler.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
AYÇİN SON KEZ HİZMET ET ~ 6 yıl önce
SON HİZMETİNİ ET VE İSTİFA ET.BU ZAMANA KADAR YAPTIKLARINI DA GÜNAHINLA SEVABINLA UNUTALIM,HERKES MUTU OLSUN..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İstifa et ~ 6 yıl önce
Hala aycin hava-isin protesto eylemi diyip yaptigini kabullenmeyip sucu atilanlara yikiyo.yaptigi eyleme sahip cikmayan sendika yonetiminden ancak cay ocagi isletmecisi olur

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000