02 Nisan 2011, Cumartesi 09:32:04

SHGM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
  • Arapçaya çamur atacağına kendine bak, senin için de arapça yabancı bir dildir, unutma cayır cayır arabistan semelarında uçan şirketlerimizi ahmaklık yapmanın alemi yok!
  • özel sektörden gelecek genel müdür bu hafta göreve başlar artık
  • yeni genel müdür için bütün hazırlıklar tamamlandı,58 günde başarı sağlayan ünlü kişi yeni genel müdür olacak,
  • SHGM'de kalitenin düştüğünü idda edenler bir aynaya bakan kalitesi düşen havacılık sektörü ve onun çalışanlarımıdır yoksa SHGM'midir? Sizlerin yaptığı havacılıktan köy dolmuşçuluğu bile olmaz.

Yapılan değişiklik ile, genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalarda aranan şartlar değiştirildi. Önceki yönetmelikte, yabancı dil spesifik puan şartı yer alırken yeni yönetmelikte sadece ") Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak.” şartı yer aldı.

Yine, önceki yönetmelikte havacılıkla ilgili bir bölüm mezunu olma şartı var iken, yeni yönetmelikte bu şart kaldırıldı. Ayrıca, önceki yönetmelikte sertifika ve genel müdür olarak çalışmış olma şartları var iken yeni yönetmelikte bu şartlar sadece "Havacılık alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak" şeklinde yer aldı.

YENİ HÜKÜM

2 Nisan 2011
Resmî Gazete
Sayı : 27893

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/2006 tarihli ve 26103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile en az dört yıllık eğitim veren harp okulları veya polis akademisinden mezun olmak,

2) Havacılık alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3) Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

ÖNCEKİ HÜKÜM

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlere sınavsız olarak atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a ) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarının havacılık ile ilgili bölümlerinin herhangi birisinden mezun olmak.
2) Genel Müdürlükçe onaylanmış veya uluslararası akredite olmuş eğitim kurumlarından havacılık ile ilgili toplam en az 6 ay süreli eğitim aldığını gösterir sertifikaya sahip olmak.
3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl çalışmış olmak ya da kamu/özel sektöre ait kurum ve kuruluşların havacılık alanında operasyon veya teknik alanlarının herhangi bir dalında en az 3 yıl çalışmış olmak şartlarından birine sahip olmak.
4) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ndan 70 veya
5) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dan 213 veya
6) International English Language Testing System (IELTS) den 6 puan’a sahip olmak

 

SHGM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (26)

Misafir ~ 7 yıl önce
Arapçaya çamur atacağına kendine bak, senin için de arapça yabancı bir dildir, unutma cayır cayır arabistan semelarında uçan şirketlerimizi ahmaklık yapmanın alemi yok!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
özel sektörden gelecek genel müdür bu hafta göreve başlar artık

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
yeni genel müdür için bütün hazırlıklar tamamlandı,58 günde başarı sağlayan ünlü kişi yeni genel müdür olacak,

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
SHGM'de kalitenin düştüğünü idda edenler bir aynaya bakan kalitesi düşen havacılık sektörü ve onun çalışanlarımıdır yoksa SHGM'midir? Sizlerin yaptığı havacılıktan köy dolmuşçuluğu bile olmaz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000