02 Nisan 2010, Cuma 13:47:16

SHGM PERSONEL ALACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, mühendis ve şehir plancısı pozisyonunda personel alacağını duyurdu. Peki, SHGM'nin aradığı kriterler neler?
  • Sektörün çaycısı bile Sivil Havacılık uzmanlarından daha iyi maaş alıyor. hal böyle olunca da SHGM uzmanları doğal olarak fırsat bulunca daha iyi kurumlara kaçıyor. İşte bu yüzden sivil havacılıkta çalışan uzmanların yaş ortalaması 30 yaş altı. Sayın bakanın bu duruma acilen müdahale etmesi lazım. Saygılarımla...
  • sivil havacılık genel müdürlüğünü hiçbirşeyden anlamayan mühendislerle doldurdular.esas almaları gereken tecrübeli uçak teknisyeni, ama mühendis alıp duruyorlar.bunlar h.y gibi mühendisciklerin saçma sapan uygulamaları.h.y gitmeden o kurum asla düzelmez
  • Acilen maaşların düzelmesi lazım,yeter artık ,yoksa çalışan sayısı 50 ye düşer
  • Bu kadar düşük maaş ve kötü özlük hakları varken kimse gelmez.
  • badem şartıda varmı? yada deve kesmeyi bilmek gerekiyor mu?
  • ıvır zıvır yorum yazanlar gidip başvursun da çalışsınlar bari :)

İşte SHGM tarafından duyurulan o iş ilanı:

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

SHGM
 
MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR :

1. ÖSYM tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden 65 (Altmışbeş) ve üzerinde puan almış olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali bulunmamak.

4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yüksek öğrenimi sırasında hazırlık sınıfı okumuş olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde "Test of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) "International English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanlar, KPSS sınavında yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60'ını (36 soru) doğru cevaplayanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

5. Başvuracak adayların durumunun; 10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5917 sayılı torba Kanun ile değişen 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine eklenen yeni "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükme uygun olması.

B- ÖZEL ŞARTLAR :

1-2-3-4-MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

1-2-3-4.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Uçak, Havacılık, Uzay, Makine, Endüstri, Elektronik, Harita ve Meteoroloji Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

1-2-3-4.2 Havacılık sektöründe tecrübeye sahip olmak (Hava araç bakım kuruluşları, Havayolu işletmeleri, Yer hizmetleri, Havaalanı vb.) ve Havacılık sektörü ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olmak.

5. ŞEHİR PLANCISI

Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

5.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullar ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokulların Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

5.2 En az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

C - İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklan Müdürlüğünden alınacak veya http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak "İş Talep Formu".

2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (yabancı okullar için denklik belgesi örneği),

3. KPSS sınav sonuç belgesi.

4. İki adet vesikalık fotoğraf.

5. Başvurulan unvanın özel şartlar bölümünde istenen özellikleri (İngilizce dilbilgisi, Mesleki tecrübe süreleri vb.) kanıtlayıcı belgeler.

6. Genel şartlar bölümünün 5. maddesindeki hükme uygun olunduğunu gösterir beyan dilekçesi.

7. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir belge.

8. Kurumun web sitesindeki ( http://www.shgm.gov.tr ) adresinde yer alan iş talep formu ekindeki "özgeçmiş" örneğine göre doldurulmuş, adayların özgeçmişlerini içeren belge.

Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.

D-BAŞVURU

1. Başvurular yalnız bir unvan için en geç 19.04.2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

E- BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adayların, KPSS3 puanı esas alınarak her unvan için ayrı ayrı ,en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre ,ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince; hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F- TEBLİGAT

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (http://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SHGM PERSONEL ALACAK

Yorumlar Tüm Yorumlar (6)

Misafir ~ 14 yıl önce
Sektörün çaycısı bile Sivil Havacılık uzmanlarından daha iyi maaş alıyor. hal böyle olunca da SHGM uzmanları doğal olarak fırsat bulunca daha iyi kurumlara kaçıyor. İşte bu yüzden sivil havacılıkta çalışan uzmanların yaş ortalaması 30 yaş altı. Sayın bakanın bu duruma acilen müdahale etmesi lazım. Saygılarımla...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
sivil havacılık genel müdürlüğünü hiçbirşeyden anlamayan mühendislerle doldurdular.esas almaları gereken tecrübeli uçak teknisyeni, ama mühendis alıp duruyorlar.bunlar h.y gibi mühendisciklerin saçma sapan uygulamaları.h.y gitmeden o kurum asla düzelmez

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Acilen maaşların düzelmesi lazım,yeter artık ,yoksa çalışan sayısı 50 ye düşer

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Bu kadar düşük maaş ve kötü özlük hakları varken kimse gelmez.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
badem şartıda varmı? yada deve kesmeyi bilmek gerekiyor mu?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
ıvır zıvır yorum yazanlar gidip başvursun da çalışsınlar bari :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000