13 Temmuz 2009, Pazartesi 18:05:25

Turkish DO&CO'dan "Saray Otel" açıklaması

Turkish DO&CO, son günlerde basında yer alan "Yargı yok sayılıyor" başlıklı haberler için bir basın bildirisi geçti. İşte DO&CO'dan gelen açıklama...

İSTANBUL, 13.07.2009
Konu: 13.07.2009 tarihinde basın organlarında yer alan “Yargı yok sayılıyor” baslıklı haber

Tüm süreçlerde Yargı kararına uygun hareket edilmistir. Ortaköy’deki Fehime Sultan Yalısıyla ilgili Yürütmeyi Durdurma kararı 17.03.2009 tarihi itibariyle verilen Mahkeme kararı neticesinde hükümsüz kalmıstır. İstanbul’un tarihi dokusuna uygun değerleri aslına uygun olarak yeniden ülkemize kazandırma fırsatının heyecanını yasıyoruz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

13.07.2009 tarihinde basın organlarında yayınlanan “Yargı yok sayılıyor” başlıklı haberde doğru olmayan bilgiler yer almakta ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yayınlanan haber nedeniyle konuyla ilgili bazı bilgileri kamuoyu ile paylaşma gerekliliği doğmuştur. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 03.12.2008 tarihinde yapılan ihale neticesinde; şirketimiz, Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarını, 07.01.2009 tarihli ihale sözleşmesi ile plan ve projesine uygun olarak restore etmek üzere 25 yıl süre ile işletilmek amacıyla kiralamıştır.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi nezdinde ihalenin dayandığı İstanbul İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin, 09.04.2008 Tarih ve 2008 – 190 Sayılı Kararının 19 pafta 40 ada 23 parselde bulunan Fehime Sultan Yalısına ilişkin kısmının iptaline yönelik açılan dava neticesinde, 12.02.2009 tarihi itibariyle şirketimize tebliğ edilen “1. Grup Korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli yapının kiralanması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınıp alınmadığına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Davalı İl Özel İdaresine başvurulmasına ve izin başvurularının dosyaya konulması akabinde verilecek ara karara kadar telafisi güç bir durum oluşmaması gerekçesiyle “ alınan Yürütmenin Durdurulması Kararı akabinde İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin 17.03.2009 Tarih ve 2008 / 982 K. sayılı kararı ile dosyanın işlemden kaldırıldığı ve bu sebeple Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin kararın hükümsüz kaldığı 16.04.2009 tarihi itibariyle İstanbul İl Özel İdaresi tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Yürütmenin Durdurulması kararının verildiği ve kararın yürürlükte kaldığı sürede Şirketimiz tarafından işlemler durdurulmuş ve alınan Mahkeme kararına uygun hareket edilmiştir. Yürütmenin Durdurulması kararının kaldırıldığının bildirildiği 16.04.2009 tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından ihale şartnamemize ve sözleşmemize uygun olarak çalışmalara başlanmıştır. Hukuka her zaman saygılı hareket eden ve Yargı kararlarına harfiyen uyan Şirketimiz tarafından herhangi bir şekilde Yargı kararına aykırı bir hareket veya işlem söz konusu olmamıştır. İstanbul’un tarihi dokusuna uygun değerleri aslına uygun olarak yeniden Ülkemize kazandırma fırsatının heyecanını yasayan Şirketimizin hukuka uygun olarak işlem tesis edilmesine yönelik hassasiyetinin bundan sonraki süreçlerde de aynen devam edeceğinin kamuoyunca bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turkish DO&CO'dan "Saray Otel" açıklaması

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000