11 Ağustos 2017, Cuma 15:51:17

THK Üniversitesi'ne müjdeli haber!

YÖK'ün THK Üniversitesi’ne yönelik almış olduğu "Tüm lisansüstü programları ile pilotaj, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği ve makine mühendisliği programlarına öğrenci alınmaması" kararına yönelik açılan davanın sonucu belli oldu.
  • Palavracı Qür-shut, artık bu işleri bırak.
  • Benim bildiğim eski yönetim havacılık duayeni Yıldırım Başkandır :) 2015'de gözümü üniversitede ben onunla açtım. Sakalından utan be adam :)
  • Bu başarının mimarı tabii ki Fetöcü Alim :))
  • Hocam çöpümüz toplanmıyor! Eski yönetim çöp biriktirmiş. Hocam uçuş yazmıyorsunuz! Eski yönetimden gelen öğrenci çok. Hocam kalorifer yanmıyor! Eski yönetim doğalgaz çalmış. Hocam hoca yok! Eski yönetimle gönderdik. Yahu bu eski yönetim bu kadar kötü durumda bıraktıysa üniversiteyi sen niye gelip serildin oraya? Bunların farkında değildin diyelim, o zaman farkına varınca istifa edersin. Yok yok her şeyin farkındasınız! Vasıfsızlığınızın da! Onu anca eski yönetime atarak saklamaya çalışıyorsunuz! Eski yönetim kadar vasıfsızsınuz. Bu kurum sizin gibilerden kurtulamayacak, çok üzücü.
  • Sayın Üniversite yönetimi;mevcut sorunların,pilotaj öğrencilerinin zamanında mezun olamamasının kaynağı önceki yönetim diyorsunuz,iyi güzel anladık da..Pilotajda uçuşları birikmiş,yığılmış bu kadar öğrenci varken,bu sorundan dolayı üniversitenin itibarı sıfıra inmişken,bu kadar öğrenci ve aileleri zamanında mezun olamamaktan dolayı kıvrım kıvrım kıvranırken,TUA tüm eğitim uçaklarını neden askeri öğrenci eğitimine gönderiyor!?TUA neden halen yeni kurs açıyor!?Bunun iyiniyetle,mantıkla,vicdanla bir ilgisi var mı?İyiniyetli bir THK yönetimi,yeni kurs açmaz,uçaklarını başka yerlere kiralamaz,tüm gücünü ve enerjisini yılarca mağdur ettiği ve parasını tıkır tıkır aldığı bu öğrencilerinin uçuşlarının tamamlanmasına harcar.
  • Macaristan'da 10 ayda alıyorsun lisansını, 4 yılını ve paranı ne olacağı belli olmayan yerde heba etme.
  • Yaklaşık 4-5 aydır ne zaman uçucaz hocam dediğimizde bi ara uçarsınız diye bizi başlarından salan herhangi bi tarih istediğimizde gülen geçen hiç bir şekilde net bir şeyin olmadığı okulumuza ve bize bile 2 yıl geç mezun olursunuz gözüyle bakılması ve alt devreler yeni gireceklerin kim bilir kaç yıla mezun olacağı belirsizdir. İşin kötü yanı bunları denetleyen ve ya kardeşim senin okulun 4 yıl bu öğrenciler niye 6 yılda mezun oluyo diye kimsenin gelip sormadığı bir okula gelmeyin arkadaşlar. Ben olsam şuan başka uçuş okullarına giderdim neden paranla rezillik çekesin
  • Pilotaja gelmeselerdi yeni öğrenciler keşke. 10 yıla belki bitirirler
  • Öncelikle alınan karar doğru ama uygulanması doğru olmuyor, TUA yeni sınıf açıp öğrenci alıyor. Üniversiteye giden öğrenciler bu sebep ile gene mağdur olacaklardır. Pilotaj bölümündeki mevcut öğrenciler mezun edilmeden, üniversitenin kendi vereceği bir karar ile pilotaj bölümüne öğrenci alımını kapatmalıdır. Bu durumun böyle olmaması yeni yönetimin de yolsuzluk, usulsüzlük yaptığının resmi kanıtıdır. Yakında çıkar kokusu...
  • Kazlara müjde. Gidin yolsunlar:)))

YÖK’ün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için THK Üniversitesi’ne yönelik almış olduğu; “Tüm lisansüstü programları ile pilotaj, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği ve makine mühendisliği programlarına öğrenci alınmaması” yönünde 30 Mart 2017 tarihinde aldığı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle üniversitemiz hukuk müşavirliğince açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararın yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

Mahkeme kararında şöyle denildi;

“Bakılan uyuşmazlıkta, Üniversitede genel olarak akademik ve idari kurulların mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve çalıştırıldığı, Üniversitenin senatosunun oluşumu ve yönetim kurulunun kompozisyonu açısından, üniversitenin önceki yönetim kadrosunun uygulamalarından kaynaklanan mevzuata aykırı bir takım oluşumlar bulunmasına rağmen üniversitede yeni yönetim sürecinde bu hususların düzeltildiği, öğretim üyelerinin programlar bazında sayısal yeterliliği ve dağılımı açısından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci alımı kriterlerine uygun olduğu, Üniversitede akademik atama ve yükseltme işlemlerinin genel olarak mevzuatın öngördüğü esaslara uygun bir biçimde yapıldığı, öğretim üyesi ve eleman sayısında; öğrenci başına düşen derslik, laboratuvar ve atölye kapasitesinde ortalamanın altında bir durum mevcut bulunmasına rağmen bunların üniversitenin öğretim ve eğitim hayatının tam kapasite ile devam ettirilebildiği süreçte uygun hale getirebilmesi imkan dahilinde olan hususlar olduğu, öğrencilere sağlanan imkan ve hizmetler açısından mevut eksiklerin giderilmesi yönünde üniversitenin yeni yönetimi tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına özen gösterildiği, Sağlık Kurumları Yüksek Lisans Diplomaları konusunda eski yönetim sürecinden kaynaklanan usulsüzlüklerin, üniversite bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından giderilmeye çalışıldığı, pilotaj eğitimlerinin üniversite bünyesinde, pratik eğitimlerinin ise SHGM tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında verildiği, Üniversitenin ilk kuruluşu ve takip eden yıllarda eski yönetimce kapasitenin üzerinde pilotaj öğrencisi alımı, kalkış eğitimlerinin zamanında verilmesi yönünde aksamalara sebebiyet vermiş ise de İzmir’deki Hava Ulaştırma Fakültesi kapatılarak ve yeni yönetimce daha fazla eğitim kurumundan kalkış hizmeti almak suretiyle bu bölüm öğrencilerinin zamanında mezuniyetlerinin sağlanmaya çalışıldığı, başarı burslarının verilmesindeki yanlış uygulamaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında son verildiği, eski yönetimlerden kaynaklanan idari ve mali sorunların çözülmeye çalışıldığı, ek gelir kaynakları yaratmak için çaba sarf edildiği, üniversitenin kendi gelirleri ile eğitim sürdürecek bir mali yapıya kavuşması için gereken planlamaların yapıldığı, eski yönetimden kaynaklanan piyasa ve kredi borçlarının ödendiği, eski yönetimin yanlış uygulamaları ile 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerindeki gecikmenin giderilmesi açısından gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği, kurucu Vakfın tüm taahhütlerinin gerçekleştirildiği, bağış ve intifa hakkı olan tüm bina ve arazilerin tescilinin yapıldığı, üniversiteye ait Yenimahalle 41749 ada 4 parselindeki arsanın satışıyla ilgili olarak Üniversitenin eski yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, tapu iptali ve tescil davalarının açıldığı, geçmiş dönemden kalma borçlarda azalma olduğu, üniversitenin mali yapısındaki %10 oranındaki küçülmede geçen döneme ilişkin olarak bir yıl süreyle öğrenci alımının durdurulmasının etkili olduğu, bütçe ve mali yapıdaki olumsuzluklar hakkında, Üniversitenin yeni yönetiminin mali açıdan sarf ettiği çabaların olumlu gelişmeler olarak nitelendirildiği gibi hususlar
dikkate alındığında ve üniversitenin 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki 12/05/2016 tarih ve 9 sayılı Genel Kurul Kararı ile tespiti yapılan ve bir yıl süre ile üniversitenin tüm birimlerinde öğrenci alımlarının durdurulmasından sonra geçen süreç zarfındaki Üniversitenin yeni yönetimi tarafından idari ve mali açıdan gerçekleştirilmeye çalışılan tüm olumlu gelişmeler değerlendirildiğinde; Üniversitenin mali durumunun zayıflığından bahisle ikmal edilebilecek ve düzeltilebilecek tespitlere dayalı olarak alınan eğitim ve öğretim ile akademik yaşamı tümden olumsuz etkileyecek nitelikteki dava konusu Genel Kurul Kararında belirtilen yönleriyle hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulüne; Mahkemece yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı Yasanın 27’nci maddesi uyarınca, 26/07/2017 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”
 

THK Üniversitesi'ne müjdeli haber!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (30)

Palavra Ustası ~ 5 yıl önce
Palavracı Qür-shut, artık bu işleri bırak.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Eski Yönetim ~ 5 yıl önce
Benim bildiğim eski yönetim havacılık duayeni Yıldırım Başkandır :) 2015'de gözümü üniversitede ben onunla açtım. Sakalından utan be adam :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Mimar ~ 5 yıl önce
Bu başarının mimarı tabii ki Fetöcü Alim :))

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Eski ~ 5 yıl önce
Hocam çöpümüz toplanmıyor! Eski yönetim çöp biriktirmiş. Hocam uçuş yazmıyorsunuz! Eski yönetimden gelen öğrenci çok. Hocam kalorifer yanmıyor! Eski yönetim doğalgaz çalmış. Hocam hoca yok! Eski yönetimle gönderdik. Yahu bu eski yönetim bu kadar kötü durumda bıraktıysa üniversiteyi sen niye gelip serildin oraya? Bunların farkında değildin diyelim, o zaman farkına varınca istifa edersin. Yok yok her şeyin farkındasınız! Vasıfsızlığınızın da! Onu anca eski yönetime atarak saklamaya çalışıyorsunuz! Eski yönetim kadar vasıfsızsınuz. Bu kurum sizin gibilerden kurtulamayacak, çok üzücü.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İYİNİYET ~ 5 yıl önce
Sayın Üniversite yönetimi;mevcut sorunların,pilotaj öğrencilerinin zamanında mezun olamamasının kaynağı önceki yönetim diyorsunuz,iyi güzel anladık da..Pilotajda uçuşları birikmiş,yığılmış bu kadar öğrenci varken,bu sorundan dolayı üniversitenin itibarı sıfıra inmişken,bu kadar öğrenci ve aileleri zamanında mezun olamamaktan dolayı kıvrım kıvrım kıvranırken,TUA tüm eğitim uçaklarını neden askeri öğrenci eğitimine gönderiyor!?TUA neden halen yeni kurs açıyor!?Bunun iyiniyetle,mantıkla,vicdanla bir ilgisi var mı?İyiniyetli bir THK yönetimi,yeni kurs açmaz,uçaklarını başka yerlere kiralamaz,tüm gücünü ve enerjisini yılarca mağdur ettiği ve parasını tıkır tıkır aldığı bu öğrencilerinin uçuşlarının tamamlanmasına harcar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Adres yanliş.. ~ 5 yıl önce
Carfurasa ya gidip sabanci universitesinin sorunlarini sormak gibi olmuş...
NOT ~ 5 yıl önce
TUA THK'ye bağlı uçuş akademisidir,üniversiteden ayrıdır.Ancak THK Üniversitesinin kendine ait uçakları olmadığından, bu üniversitenin pilotaj öğrencileri uçuş eğitimlerini TUA'da yaparlar.TUA hem üniversitenin öğrencilerine eğitim verir,hem de dışarıya kurs açarak kursiyerlere eğitim verir.
pilotaj hatası ~ 5 yıl önce
Macaristan'da 10 ayda alıyorsun lisansını, 4 yılını ve paranı ne olacağı belli olmayan yerde heba etme.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
THK PİLOTAJ ÖĞRENCİ ~ 5 yıl önce
Yaklaşık 4-5 aydır ne zaman uçucaz hocam dediğimizde bi ara uçarsınız diye bizi başlarından salan herhangi bi tarih istediğimizde gülen geçen hiç bir şekilde net bir şeyin olmadığı okulumuza ve bize bile 2 yıl geç mezun olursunuz gözüyle bakılması ve alt devreler yeni gireceklerin kim bilir kaç yıla mezun olacağı belirsizdir. İşin kötü yanı bunları denetleyen ve ya kardeşim senin okulun 4 yıl bu öğrenciler niye 6 yılda mezun oluyo diye kimsenin gelip sormadığı bir okula gelmeyin arkadaşlar. Ben olsam şuan başka uçuş okullarına giderdim neden paranla rezillik çekesin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Thk pilotaj ~ 5 yıl önce
Pilotaja gelmeselerdi yeni öğrenciler keşke. 10 yıla belki bitirirler

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Mezun ~ 5 yıl önce
Öncelikle alınan karar doğru ama uygulanması doğru olmuyor, TUA yeni sınıf açıp öğrenci alıyor. Üniversiteye giden öğrenciler bu sebep ile gene mağdur olacaklardır. Pilotaj bölümündeki mevcut öğrenciler mezun edilmeden, üniversitenin kendi vereceği bir karar ile pilotaj bölümüne öğrenci alımını kapatmalıdır. Bu durumun böyle olmaması yeni yönetimin de yolsuzluk, usulsüzlük yaptığının resmi kanıtıdır. Yakında çıkar kokusu...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Müjde ~ 5 yıl önce
Kazlara müjde. Gidin yolsunlar:)))

Yanıtla

Kalan karakter 1000
saygısız ~ 5 yıl önce
Kaz sana derler!!

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000