25 Ağustos 2017, Cuma 14:30:17

Havacılık tazminatları ne oldu?

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, havacılık sektörü çalışanları toplu sözleşme mutabakatı sonrası hangi haklara sahip olacak? İşte ayrıntılar...
  • (7) Arkadaşlar EUROCONTROL bizim kaşımıza gözümüze hayran olduğu için bu parayı vermiyor bize bağışta yapmıyor. Ülkeler vermiş oldukları En route (yol) hizmetleri karşılığında oluşan maliyetleri EUROCONTROL ün En route (yol) ücretleri ile ilgili birimi olan Central Route Charges Office (CRCO) bildiriyor ve bu CRCO birimi ülkeler adına tahsilat yapıyor kendi komisyonunu alıp gerisini ilgili ülkelere ödüyor. Bu para kuleci için geliyor demek çok yanlış, En route yönelik hizmet veren ve maliyeti eurocontrole bildirilen tüm teknik ve idari personel için Türkiye'ye ödenen bir paradır. EUROCONTROL prensiplerine göre En-route hizmeti verilirken kar amacı güdülmez ne kadar para harcamışsanız o kadar gelir elde edersiniz yani ne kadar çok maliyet bildirirseniz o kadar çok gelir elde edersiniz.
  • (6) Sonuç olarak Eurocontrol prensiplerinde Yol (en-route)’la hizmetleriyle ilişkili olan terminal maliyetleri paylaştırılmaktadır. kaynak dokümanlar ICAO, Doc. 9161, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 ICAO, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 Commission of the European Communities (Avrupa Toplulukları Komisyonu), Study of the Terminal Charges for Air Traffic Control Services (Hava Trafik Kontrol Hizmetleri için Terminal Ücretleri Çalışması), Pricewaterhouse Coopers, Final Report, March 2001, s.4 Eurocontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, 2010, s. 10.
  • (5)Eurocontrol prensiplerine göre yol (en route) ile terminal hizmetleri arasında maliyetlerin paylaştırılması istatistiksel bir temelde yapılmış olmalıdır. Eurocontrol prensiplerine göre hava trafiğine hizmet eden tesislerin hem yol (en route)’a hem terminal vermesi ve aralarında istatistiksel temelde bir ayrım yapılamıyorsa, tesisler aşağıdaki gibi sınıflandırılarak maliyetler paylaştırılır : * Daha çok yol (en route) hizmeti sağlayan tesislere (maliyetlerin % 75’i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Yol (en route) ve terminal hizmetlerini yaklaşık olarak birbirine eşit ölçüde sağlayan tesislere (maliyetlerin % 50 si yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Daha çok terminal hizmeti sağlayan tesisler (maliyetlerin % 25’i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır
  • (4) a Havaalanı kontrol hizmetleri, hava trafik danışma hizmetleri dahil havaalanı uçuş bilgi/enformasyon sistemleri ve uyarı/ikaz hizmetleri b. operasyonel gereklilikler/koşullar temelinde bir havaalanının belli bir mesafesi içerisinde bir uçağın yaklaşması ve kalkışıyla ilgili hava trafik hizmetleri c. Yol (En-route) ve terminal hizmetleri arasında orantılı dağıtımını yansıtan tüm diğer hava seyrüsefer unsurlarının uygun bir dağıtılması
  • (3) Bu nedenle Eurocontrol prensipleri içerisinde hem yol (en-route) hem de yaklaşma hizmeti veren tesislerin maliyetlerinin paylaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Şekilde de görüleceği üzere Yol (En-route) hizmeti, üst hava sahası (Upper Airspace) ve düşük hava sahasında (Lower Airspace) verilmekte ve hava seyrüseferin Yol kısmıyla ilgilidir. Şekilde de görüleceği üzere hava seyrüseferin Yaklaşma hizmeti olan yaklaşma kontrol hizmetleri, meydan kontrol hizmetleri gibi hizmetler terminal/havalimanlarınca verilmektedir . Yol (en-route) hizmetlerinin verilmesinde dolaylı olarak ortaya çıkan hizmetler, tesisler ve faaliyetlerin maliyetleri, Yol (en-route) ücretlendirme bölgelerine şeffaf bir şekilde dağıtılmış olmalıdır. Yol (En-route) hizmetleri maliyetleri, aşağıdaki terminal hizmetleri maliyetleriyle ilgilidir.
  • (2)ICAO dökümanına göre; Hava trafik yönetimi (ATM), Hava Trafik hizmetleri (Air Traffic Services : ATS) temel bileşen olmak üzere, Hava Trafik Akış Yönetimi (Air Traffic Flow Management : ATFM) ve Hava Sahası Yönetimi (Airspace Management :ASM) şeklinde üç parçaya ayrılmıştır . Hava Trafik Hizmetleri (Air Traffic Services : ATS), hava trafik kontrol hizmetleri (Saha Kontrol Hizmetleri (Area Control Cervices), Yaklaşma Kontrol Hizmetleri (Approach Control Services) ve Meydan Kontrol Hizmetleri (Aerodrome Control Services)), Uçuş Bilgilendirme Hizmetleri ve Uyarı hizmetlerini içermektedir . Eurocontrol prensipleri ICAO dökümanlarına uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Eurocontrol’e üye ülkeler, yol (en-route) ücretlerine, Eurocontrol maliyetleri dahil doğrudan veya dolaylı bir şekilde Yol (en-route) hizmetleri karşılığında ortaya çıkan maliyetleri yansıtmalıdır.
  • HAVACILIK TAZMİNATI VE YOL ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR Eurocontrol prensiplerinde Yol (en-route)’la hizmetleriyle ilişkili maliyetlerin paylaştırılmasıyla ilgili hususlar Yol (en-route) hizmetleri, diğer hava seyrüsefer hizmeti olan yaklaşma (approach) hizmetiyle ilişkilidir. ICAO dökümanlarında yaklaşma hizmeti veren tesislerle ilgili olarak havalimanı ifadesi yer almaktadır. Eurocontrol prensiplerinde yaklaşma hizmetlerinin veren tesislerle ilgili olarak havalimanı yerine daha ziyade terminal ifadesi kullanılmaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen Yol (en-route) hizmetleri içerisinde Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management : ATM) hizmetleri de yer almaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen yaklaşma (approach) hizmetleri içerisinde de Hava Trafik Yönetimi hizmetleri de yer almaktadır. devamı...
  • Bence de herkes alsın.Mesela uçak lastiği üreten fabrika işçileri olmasa hiç bir meydana uçak inmez onlar da alsın.Yolcular uçmasa uçak kalkmaz onlar da alsın.Hatta uçaktaki kargo başına kargo sahiplerine hv tazminatı ödensin.
  • Şimdi herkes 90tl diyor Sivil Havacılık için. Acaba bu hesabı nasıl yaptılar? Brüt oranın %30u deniyor. E brüte vurdugumuzda %30u en az 500-600 tl civarında bir oran çıkıyor. Baska bir yerde oran mı var? Nasıl bulundu acaba bu 90 tl???
  • arife günü gelen parayla nasıl kurban alacam? nasıl yetişecem pazara

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Toplu sözleşmenin 8'inci bölümünde yer alan kısmında Ulaştırma Hizmet Kolu'nun da hakları açıklandı.

Havacılık sektörünü ilgilendiren kısımda şu bilgilere yer verildi:

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri

Madde 8- (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri 60 TL artırımlı uygulanır.

Havacılık tazminatı

Madde 11- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaması kaydıyla, söz konusu ek 9 uncu madde uyarınca kadro ve pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının %200'ü oranında "ilave havacılık tazminatı" ödenir.

(2) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarım Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 3 üncü Kısmının 7 nci Bölümünde yer alan Ulaştırma Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin 12 nci maddesi uyarınca Yüksek Planlama Kurulunca 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar düzenleme yapılması halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanmaz ve söz konusu düzenlemenin uygulanmasına bu Toplu Sözleşme döneminde de devam olunur.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

Madde 14- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)

brüt tutarının %30'unu, kısmen karşılananlara %20'sini, bunların dışında kalanlara %10'unu geçmemek üzere; Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Ek ödeme

Madde 15- (1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bölge müdürlüklerinin kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Havacılık tazminatları ne oldu?

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (91)

Havelted ~ 5 yıl önce
(7) Arkadaşlar EUROCONTROL bizim kaşımıza gözümüze hayran olduğu için bu parayı vermiyor bize bağışta yapmıyor. Ülkeler vermiş oldukları En route (yol) hizmetleri karşılığında oluşan maliyetleri EUROCONTROL ün En route (yol) ücretleri ile ilgili birimi olan Central Route Charges Office (CRCO) bildiriyor ve bu CRCO birimi ülkeler adına tahsilat yapıyor kendi komisyonunu alıp gerisini ilgili ülkelere ödüyor. Bu para kuleci için geliyor demek çok yanlış, En route yönelik hizmet veren ve maliyeti eurocontrole bildirilen tüm teknik ve idari personel için Türkiye'ye ödenen bir paradır. EUROCONTROL prensiplerine göre En-route hizmeti verilirken kar amacı güdülmez ne kadar para harcamışsanız o kadar gelir elde edersiniz yani ne kadar çok maliyet bildirirseniz o kadar çok gelir elde edersiniz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Havelted ~ 5 yıl önce
(6) Sonuç olarak Eurocontrol prensiplerinde Yol (en-route)’la hizmetleriyle ilişkili olan terminal maliyetleri paylaştırılmaktadır. kaynak dokümanlar ICAO, Doc. 9161, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 ICAO, Manual on Air Navigation Services Economics, 2007, s.99 Commission of the European Communities (Avrupa Toplulukları Komisyonu), Study of the Terminal Charges for Air Traffic Control Services (Hava Trafik Kontrol Hizmetleri için Terminal Ücretleri Çalışması), Pricewaterhouse Coopers, Final Report, March 2001, s.4 Eurocontrol, CRCO, Principles For Establishing The Cost-Base For En Route Charges and The Calculation of the Unit Rates, 2010, s. 10.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Havelted ~ 5 yıl önce
(5)Eurocontrol prensiplerine göre yol (en route) ile terminal hizmetleri arasında maliyetlerin paylaştırılması istatistiksel bir temelde yapılmış olmalıdır. Eurocontrol prensiplerine göre hava trafiğine hizmet eden tesislerin hem yol (en route)’a hem terminal vermesi ve aralarında istatistiksel temelde bir ayrım yapılamıyorsa, tesisler aşağıdaki gibi sınıflandırılarak maliyetler paylaştırılır : * Daha çok yol (en route) hizmeti sağlayan tesislere (maliyetlerin % 75’i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Yol (en route) ve terminal hizmetlerini yaklaşık olarak birbirine eşit ölçüde sağlayan tesislere (maliyetlerin % 50 si yol (en route) hizmetlerine yansıtılır) * Daha çok terminal hizmeti sağlayan tesisler (maliyetlerin % 25’i yol (en route) hizmetlerine yansıtılır

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Havelted ~ 5 yıl önce
(4) a Havaalanı kontrol hizmetleri, hava trafik danışma hizmetleri dahil havaalanı uçuş bilgi/enformasyon sistemleri ve uyarı/ikaz hizmetleri b. operasyonel gereklilikler/koşullar temelinde bir havaalanının belli bir mesafesi içerisinde bir uçağın yaklaşması ve kalkışıyla ilgili hava trafik hizmetleri c. Yol (En-route) ve terminal hizmetleri arasında orantılı dağıtımını yansıtan tüm diğer hava seyrüsefer unsurlarının uygun bir dağıtılması

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Havelted ~ 5 yıl önce
(3) Bu nedenle Eurocontrol prensipleri içerisinde hem yol (en-route) hem de yaklaşma hizmeti veren tesislerin maliyetlerinin paylaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Şekilde de görüleceği üzere Yol (En-route) hizmeti, üst hava sahası (Upper Airspace) ve düşük hava sahasında (Lower Airspace) verilmekte ve hava seyrüseferin Yol kısmıyla ilgilidir. Şekilde de görüleceği üzere hava seyrüseferin Yaklaşma hizmeti olan yaklaşma kontrol hizmetleri, meydan kontrol hizmetleri gibi hizmetler terminal/havalimanlarınca verilmektedir . Yol (en-route) hizmetlerinin verilmesinde dolaylı olarak ortaya çıkan hizmetler, tesisler ve faaliyetlerin maliyetleri, Yol (en-route) ücretlendirme bölgelerine şeffaf bir şekilde dağıtılmış olmalıdır. Yol (En-route) hizmetleri maliyetleri, aşağıdaki terminal hizmetleri maliyetleriyle ilgilidir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
havelted ~ 5 yıl önce
(2)ICAO dökümanına göre; Hava trafik yönetimi (ATM), Hava Trafik hizmetleri (Air Traffic Services : ATS) temel bileşen olmak üzere, Hava Trafik Akış Yönetimi (Air Traffic Flow Management : ATFM) ve Hava Sahası Yönetimi (Airspace Management :ASM) şeklinde üç parçaya ayrılmıştır . Hava Trafik Hizmetleri (Air Traffic Services : ATS), hava trafik kontrol hizmetleri (Saha Kontrol Hizmetleri (Area Control Cervices), Yaklaşma Kontrol Hizmetleri (Approach Control Services) ve Meydan Kontrol Hizmetleri (Aerodrome Control Services)), Uçuş Bilgilendirme Hizmetleri ve Uyarı hizmetlerini içermektedir . Eurocontrol prensipleri ICAO dökümanlarına uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Eurocontrol’e üye ülkeler, yol (en-route) ücretlerine, Eurocontrol maliyetleri dahil doğrudan veya dolaylı bir şekilde Yol (en-route) hizmetleri karşılığında ortaya çıkan maliyetleri yansıtmalıdır.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
havelted ~ 5 yıl önce
HAVACILIK TAZMİNATI VE YOL ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR Eurocontrol prensiplerinde Yol (en-route)’la hizmetleriyle ilişkili maliyetlerin paylaştırılmasıyla ilgili hususlar Yol (en-route) hizmetleri, diğer hava seyrüsefer hizmeti olan yaklaşma (approach) hizmetiyle ilişkilidir. ICAO dökümanlarında yaklaşma hizmeti veren tesislerle ilgili olarak havalimanı ifadesi yer almaktadır. Eurocontrol prensiplerinde yaklaşma hizmetlerinin veren tesislerle ilgili olarak havalimanı yerine daha ziyade terminal ifadesi kullanılmaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen Yol (en-route) hizmetleri içerisinde Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management : ATM) hizmetleri de yer almaktadır. Hava Sahası Kullanıcılarına verilen yaklaşma (approach) hizmetleri içerisinde de Hava Trafik Yönetimi hizmetleri de yer almaktadır. devamı...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Herkes alsın ~ 5 yıl önce
Bence de herkes alsın.Mesela uçak lastiği üreten fabrika işçileri olmasa hiç bir meydana uçak inmez onlar da alsın.Yolcular uçmasa uçak kalkmaz onlar da alsın.Hatta uçaktaki kargo başına kargo sahiplerine hv tazminatı ödensin.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hakan ~ 5 yıl önce
Şimdi herkes 90tl diyor Sivil Havacılık için. Acaba bu hesabı nasıl yaptılar? Brüt oranın %30u deniyor. E brüte vurdugumuzda %30u en az 500-600 tl civarında bir oran çıkıyor. Baska bir yerde oran mı var? Nasıl bulundu acaba bu 90 tl???

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hesap ~ 5 yıl önce
Eğer ki en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 30'u ise ki öyledir, yaklaşık olarak brüt 330 TL; nete vurulduğunda ise %15 vergi diliminde 280 TL eder.
tklı ~ 5 yıl önce
arife günü gelen parayla nasıl kurban alacam? nasıl yetişecem pazara

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Güldürme ~ 5 yıl önce
Kurban kesmeye niyeti olan adam kurban parasını aylar önceden hazırlar.. Sırf muhalefet olmak için konuşuyorsunuz boş boş şükredin şükredin. Şükredin ki daha iyi olsun. Nankörlük yapmayın. 4-5 lira maaştan bi kurban orası ayıramıyorsyn sonra arefe günü nasıl yetişecekmiş falan filan
tnt ~ 5 yıl önce
memur olma hıyar sat

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000