28 Şubat 2008, Perşembe 18:55:42

Devlet Hava Meydanları İşletmesi nasıl olmalı?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili başlayan çalışmalara, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan öneri geldi. İşte önerinin ayrıntıları.
DHMİ Genel Müdürlüğümüzün yeniden yapılanma süreci ile ilgili olarak, Sendikamızın görüşleri talep edilmesine karşın, konuya ilişkin elimize geçmiş herhangi bir çalışma ve/veya taslağının olmaması sebebiyle, (taslak tarafımıza ulaşıncaya değin) görüşlerimiz; neler yapılması yönünde değil, neler yapılmaması yönünde olacaktır.

Sendikamız ; yeniden yapılanma sürecinde çalışanlarımızın mağdur edilmemesi için her aşamanın tarafı ve takipçisi olacaktır.


Yeniden Yapılanma süreci Ülke genelinde yaygın bir şekilde yapılan Özelleştirme ve Taşeronlaştırma çalışmalarına temel oluşturmamalıdır.
Yapılan Hizmetlerin daha etkin ve kaliteli olarak yürütülmesi amaçlanıyorsa, Kurumumuz Genel Bütçe dışında tutularak Özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Yürütülen hizmetin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle Genel Müdürlüğümüzün konu üzerinde yapacağı çalışmalar, mevcut yapıyı bölme veya gruplara ayırma şeklinde değil, hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesini sağlayacak yapısal değişiklikler şeklinde olmalıdır.
Resmi Gazetede de belirtildiği gibi DHMİ Genel Müdürlüğünce mevcut yapılan yada yapılacak denetim , gözetim işleminin etkin ve kaliteli bir hale dönüştürülmesi gerekmektedir.
•Yeniden Yapılanma sonuç olarak personelin özlük ve sosyal haklarını da etkileyeceğinden, çalışanlarımızın bu haklarını takip etmek için Sendikamızın bu sürecin her safhasında bulunmasının sağlanması gerekmektedir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi nasıl olmalı?

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000