26 Şubat 2018, Pazartesi
Erdal GÜLMEZ
Erdal GÜLMEZ erdalgulmez@airporthaber.com
  • Erdal Bey, yazınız önemli bir sorunu dile getiriyor.Staj, teorik eğitimin tamamlayıcısı, olmazsa olmazıdır.Bununla birlikte açılan havacılık okulların nicelik ve nitelik ihtiyacı ile tutarlı olup olmadığı, üniversitede uygulanan dersler ile bilinmesi gerekenlerin uyumu, okuldan mezun olanlar ile havalimanına girebilme potansiyeline sahip olacak kişilerin niteliklerinin birbiriyle örtüşmesi gibi unsurların dikkate alınmasının da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki bir tek gevşek civatanın sonucunda yaşanabilecek olanların riskinin büyüklüğü karşısında dehşete kapılabileceğimiz bir iş yerine girebilecek kişilerin denetlenmesini zorunlu kılar. SHGM'nin staj zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte staj yapabilmek üzere kabul edilen öğrenci niteliğini de piyasaya bırakmıştır. Şöyle ki;staj yapabilecek nitelikte öğrenci yetiştiren okulların ürettiği öğretim kalitesi açığa çıkacaktır.Staj koşullarını iyileştirecektir.Yoksa okullar muaf olduk diye bu kadar sevinir miydi?
  • KARŞINIZDAKİNİ + { OKURU } HAKİR GÖRMEYİP / SALAK ZANNETMEYİP HAKKLARINA TECAVÜZ ETMEDİĞİMİZ ZAMAN BİRAZ YOL KATETTİĞİMİZDE. "SonuuÇ " BİRAZ ZOR OLURSUNUZ.
  • Allah rızası için bir staj yeri bulun
  • Tassa logo sonuçları Ne zaman açıklanıyor ?

Havacılık Alanında Yüksek Öğretim ve Staj

Merhaba,

Havacılık  alanında eğitim yapan yüksekokul öğrencilerinin  stajları olması gerektiği  gibi yapılamasa da stajlar yapılabileceğin en iyisini yapma gayreti ile devam ediyordu. Bu şekilde devam etmesi yeterli değil  daha iyisi olsun talebine karşı  çözüm arayışı sonuçlandı ve önce YÖK tarafından sonra da SHGM tarafından  staj zorunluluğu iptal edilerek sorun ‘’çözülmüş ‘’  oldu.  Konuyla ilgili 3 tane  paylaşım yapacağım;

1- SHGM : 17  Mart 2015 / GENELGE SDED –‘’ .... 2015/2 Sivil havacılık alanında sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Sivil havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim müfredatlarında zorunlu staj uygulaması bulunmakta olup; zorunlu staj, akademik eğitim sürecinde teorik dersler ve/veya atölye çalışmalarının sonucunda edinilen bilgilerin sivil havacılık sektöründe tecrübe edilmesini içermektedir. Yükseköğretimde okuyan sivil havacılık alanındaki öğrencilerin yetiştirilmesine en büyük katkının, sağlanacak etkin bir staj programı ile olabileceği aşikârdır........’’

2- YÖK : 08/06/2016 tarih ve 29736 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından  yayınlanan yönetmelik gereğince, stajlar zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

         MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

3- SHGM:  13/02/2018  : ‘’....Sivil Havacılık Komisyonu 10. Toplantısında da bu konu görüşülmüş olup mevcut öğrenci sayısına bakıldığında halen aktif olan programın verimli olmadığı teyit edilmiştir.  Bu kararlar neticesinde ‘Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları’ konulu SDED-2015/2 Genelgesi 13/02/2018 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır........’’

 

Bu paylaşımlardan  sonra devam edelim, YÖK uçak bakım alanında eğitim yapan  yüksek öğretim kurumlarının tanınan okul kriterlerine uygun eğitim yapmalarını şart koşmuş ve bunun için 2018 yılı nisan ayına kadar süre tanımıştı. Ayrıca bu şartlara uymayan kurumlara da kontenjan tahsis edilmeyeceği  belirtilmişti. Sanıyorum hem YÖK hem SHGM nasıl olsa eğitim kriterlerini yükselttik artık sorunlu staj sürecini tamamen iptal edelim diye düşündüler. Tanınan okul kriterlerine uyulması kesinlikle çok iyi bir uygulama  ve katma değeri olur bunda şüphe yok fakat bu durum stajlar ile ilgili  iki temel sorunu çözmez ; 1- Tanınan okul uçak bakım dışındaki diğer havacılık eğitim  alanlarını  kapsamıyor  2- Okulda ne kadar iyi eğitim ortamı olsa da yüksek öğretim çağındaki öğrencinin iş yeri ortamında bulunması çok ayrı bir tecrübedir ve  ikamesi okuldaki iyi eğitim ortamı olamaz.

Bütün bunları yazarken ilgililerin de bunları bildiğini ve düşündüğünü tahmin etmek zor değil peki niye eleştirel yazı yazdım o zaman ? Çünkü ağrı hissi hastalığı haber verir sürekli ağrı kesici ile hastalığı değil belirtilerini yok ederiz hastalık ilerler. Eğer bu tür eleştiriler olmaz  ise toplantılarda gündeme gelen ve tartışılan konular ile ilgili düşünceler karar vericilere  doğru iletilmemiş olur. Bizler konuyla ilgili görüş paylaşırız  ve karar verilirken havacılık sektörünün tüm paydaşlarının fikrini almak  mümkün olmayacaktır  bir nebze bizler bu platformlarda farklı görüşleri de gündeme taşımız oluyoruz. Sonuçta sevabı ve günahıyla  yetki ve sorumluluk  ilgili makamların, umarım tekrar değerlendirip çözüm üretirler.

Saygılarımla

Erdal Gülmez

Havacılık Alanında Yüksek Öğretim ve Staj

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (11)

Staj ve istihdam ~ 1 ay önce
Erdal Bey, yazınız önemli bir sorunu dile getiriyor.Staj, teorik eğitimin tamamlayıcısı, olmazsa olmazıdır.Bununla birlikte açılan havacılık okulların nicelik ve nitelik ihtiyacı ile tutarlı olup olmadığı, üniversitede uygulanan dersler ile bilinmesi gerekenlerin uyumu, okuldan mezun olanlar ile havalimanına girebilme potansiyeline sahip olacak kişilerin niteliklerinin birbiriyle örtüşmesi gibi unsurların dikkate alınmasının da bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki bir tek gevşek civatanın sonucunda yaşanabilecek olanların riskinin büyüklüğü karşısında dehşete kapılabileceğimiz bir iş yerine girebilecek kişilerin denetlenmesini zorunlu kılar. SHGM'nin staj zorunluluğunu kaldırmasıyla birlikte staj yapabilmek üzere kabul edilen öğrenci niteliğini de piyasaya bırakmıştır. Şöyle ki;staj yapabilecek nitelikte öğrenci yetiştiren okulların ürettiği öğretim kalitesi açığa çıkacaktır.Staj koşullarını iyileştirecektir.Yoksa okullar muaf olduk diye bu kadar sevinir miydi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
"NE ZAMAN { ADAM } OLURUZ ?" ~ 1 ay önce
KARŞINIZDAKİNİ + { OKURU } HAKİR GÖRMEYİP / SALAK ZANNETMEYİP HAKKLARINA TECAVÜZ ETMEDİĞİMİZ ZAMAN BİRAZ YOL KATETTİĞİMİZDE. "SonuuÇ " BİRAZ ZOR OLURSUNUZ.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Staj ~ 1 ay önce
Allah rızası için bir staj yeri bulun

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Tassa ~ 1 ay önce
Tassa logo sonuçları Ne zaman açıklanıyor ?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000