11 Ağustos 2017, Cuma 15:51:17

THK Üniversitesi'ne müjdeli haber!

YÖK'ün THK Üniversitesi’ne yönelik almış olduğu "Tüm lisansüstü programları ile pilotaj, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği ve makine mühendisliği programlarına öğrenci alınmaması" kararına yönelik açılan davanın sonucu belli oldu.
  • Palavracı Qür-shut, artık bu işleri bırak.
  • Benim bildiğim eski yönetim havacılık duayeni Yıldırım Başkandır :) 2015'de gözümü üniversitede ben onunla açtım. Sakalından utan be adam :)
  • Bu başarının mimarı tabii ki Fetöcü Alim :))
  • Hocam çöpümüz toplanmıyor! Eski yönetim çöp biriktirmiş. Hocam uçuş yazmıyorsunuz! Eski yönetimden gelen öğrenci çok. Hocam kalorifer yanmıyor! Eski yönetim doğalgaz çalmış. Hocam hoca yok! Eski yönetimle gönderdik. Yahu bu eski yönetim bu kadar kötü durumda bıraktıysa üniversiteyi sen niye gelip serildin oraya? Bunların farkında değildin diyelim, o zaman farkına varınca istifa edersin. Yok yok her şeyin farkındasınız! Vasıfsızlığınızın da! Onu anca eski yönetime atarak saklamaya çalışıyorsunuz! Eski yönetim kadar vasıfsızsınuz. Bu kurum sizin gibilerden kurtulamayacak, çok üzücü.

YÖK’ün 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için THK Üniversitesi’ne yönelik almış olduğu; “Tüm lisansüstü programları ile pilotaj, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği ve makine mühendisliği programlarına öğrenci alınmaması” yönünde 30 Mart 2017 tarihinde aldığı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle üniversitemiz hukuk müşavirliğince açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararın yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

Mahkeme kararında şöyle denildi;

“Bakılan uyuşmazlıkta, Üniversitede genel olarak akademik ve idari kurulların mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve çalıştırıldığı, Üniversitenin senatosunun oluşumu ve yönetim kurulunun kompozisyonu açısından, üniversitenin önceki yönetim kadrosunun uygulamalarından kaynaklanan mevzuata aykırı bir takım oluşumlar bulunmasına rağmen üniversitede yeni yönetim sürecinde bu hususların düzeltildiği, öğretim üyelerinin programlar bazında sayısal yeterliliği ve dağılımı açısından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenci alımı kriterlerine uygun olduğu, Üniversitede akademik atama ve yükseltme işlemlerinin genel olarak mevzuatın öngördüğü esaslara uygun bir biçimde yapıldığı, öğretim üyesi ve eleman sayısında; öğrenci başına düşen derslik, laboratuvar ve atölye kapasitesinde ortalamanın altında bir durum mevcut bulunmasına rağmen bunların üniversitenin öğretim ve eğitim hayatının tam kapasite ile devam ettirilebildiği süreçte uygun hale getirebilmesi imkan dahilinde olan hususlar olduğu, öğrencilere sağlanan imkan ve hizmetler açısından mevut eksiklerin giderilmesi yönünde üniversitenin yeni yönetimi tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına özen gösterildiği, Sağlık Kurumları Yüksek Lisans Diplomaları konusunda eski yönetim sürecinden kaynaklanan usulsüzlüklerin, üniversite bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından giderilmeye çalışıldığı, pilotaj eğitimlerinin üniversite bünyesinde, pratik eğitimlerinin ise SHGM tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında verildiği, Üniversitenin ilk kuruluşu ve takip eden yıllarda eski yönetimce kapasitenin üzerinde pilotaj öğrencisi alımı, kalkış eğitimlerinin zamanında verilmesi yönünde aksamalara sebebiyet vermiş ise de İzmir’deki Hava Ulaştırma Fakültesi kapatılarak ve yeni yönetimce daha fazla eğitim kurumundan kalkış hizmeti almak suretiyle bu bölüm öğrencilerinin zamanında mezuniyetlerinin sağlanmaya çalışıldığı, başarı burslarının verilmesindeki yanlış uygulamaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında son verildiği, eski yönetimlerden kaynaklanan idari ve mali sorunların çözülmeye çalışıldığı, ek gelir kaynakları yaratmak için çaba sarf edildiği, üniversitenin kendi gelirleri ile eğitim sürdürecek bir mali yapıya kavuşması için gereken planlamaların yapıldığı, eski yönetimden kaynaklanan piyasa ve kredi borçlarının ödendiği, eski yönetimin yanlış uygulamaları ile 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerindeki gecikmenin giderilmesi açısından gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği, kurucu Vakfın tüm taahhütlerinin gerçekleştirildiği, bağış ve intifa hakkı olan tüm bina ve arazilerin tescilinin yapıldığı, üniversiteye ait Yenimahalle 41749 ada 4 parselindeki arsanın satışıyla ilgili olarak Üniversitenin eski yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, tapu iptali ve tescil davalarının açıldığı, geçmiş dönemden kalma borçlarda azalma olduğu, üniversitenin mali yapısındaki %10 oranındaki küçülmede geçen döneme ilişkin olarak bir yıl süreyle öğrenci alımının durdurulmasının etkili olduğu, bütçe ve mali yapıdaki olumsuzluklar hakkında, Üniversitenin yeni yönetiminin mali açıdan sarf ettiği çabaların olumlu gelişmeler olarak nitelendirildiği gibi hususlar
dikkate alındığında ve üniversitenin 2014-2015 eğitim öğretim yılındaki 12/05/2016 tarih ve 9 sayılı Genel Kurul Kararı ile tespiti yapılan ve bir yıl süre ile üniversitenin tüm birimlerinde öğrenci alımlarının durdurulmasından sonra geçen süreç zarfındaki Üniversitenin yeni yönetimi tarafından idari ve mali açıdan gerçekleştirilmeye çalışılan tüm olumlu gelişmeler değerlendirildiğinde; Üniversitenin mali durumunun zayıflığından bahisle ikmal edilebilecek ve düzeltilebilecek tespitlere dayalı olarak alınan eğitim ve öğretim ile akademik yaşamı tümden olumsuz etkileyecek nitelikteki dava konusu Genel Kurul Kararında belirtilen yönleriyle hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının kabulüne; Mahkemece yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı Yasanın 27’nci maddesi uyarınca, 26/07/2017 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”
 

THK Üniversitesi'ne müjdeli haber!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (29)

Palavra Ustası ~ 11 ay önce
Palavracı Qür-shut, artık bu işleri bırak.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Eski Yönetim ~ 11 ay önce
Benim bildiğim eski yönetim havacılık duayeni Yıldırım Başkandır :) 2015'de gözümü üniversitede ben onunla açtım. Sakalından utan be adam :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Mimar ~ 11 ay önce
Bu başarının mimarı tabii ki Fetöcü Alim :))

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Eski ~ 11 ay önce
Hocam çöpümüz toplanmıyor! Eski yönetim çöp biriktirmiş. Hocam uçuş yazmıyorsunuz! Eski yönetimden gelen öğrenci çok. Hocam kalorifer yanmıyor! Eski yönetim doğalgaz çalmış. Hocam hoca yok! Eski yönetimle gönderdik. Yahu bu eski yönetim bu kadar kötü durumda bıraktıysa üniversiteyi sen niye gelip serildin oraya? Bunların farkında değildin diyelim, o zaman farkına varınca istifa edersin. Yok yok her şeyin farkındasınız! Vasıfsızlığınızın da! Onu anca eski yönetime atarak saklamaya çalışıyorsunuz! Eski yönetim kadar vasıfsızsınuz. Bu kurum sizin gibilerden kurtulamayacak, çok üzücü.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000