21 Aralık 2013, Cumartesi 08:20:04

'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA BAŞARILI'

Bur­çak Sın­maz, ha­va tra­fik kon­tro­lör­le­ri­nin Tür­ki­ye ha­va sa­ha­sın­da gün­de 3 bin 700 uça­ğı kon­trol et­ti­ği­ni söy­le­di.
  • Valla istatistik olarak öyle gözüküyor olabilir de, insanlar kendi tecrübelerinden yola çıkınca, genelde pilotlara göre sorun yaşadıkları hep kadınlarmış gibi. En basitinden, ilk kez solo uçarken, kalkıştan sonra bana sağa ya da sola dönüş izni vermesi gerekirken,benden başka havada sadece 1 uçak, toplam 2 uçak olmamıza rağmen beni bildiğin unutan, karşıdaki dağlara 1-2 km kalmasına, kafalama dağlara doğru uçmama rağmen bana hala onay vermeyen, hatta neredeyse hava sahasından çıkmama yakın ben sağa dönmeye başladıktan tam 1 saniye sonra "sola dönüş izni verilmiştir" diyen kon­tro­lör de bayandı mesela. Belki aynı olayları erkek kontrolör ile de yaşamışızdır, ama aklımızda bayan kontrolör ile yaşadıklarımız kalmış olabilir. Bu huyumuz da aynı trafikte giderken yanlış hareket yapan bir araba gördüğümüzde "kesin kadın" deyip, kadın cıkmadıgında "aa kadın değilmiş, boşuna kadınların günahını aldım" hiç demeyip, umursamayıp, kadın çıktığında "aha demiştim" dememizin farklı versiyonu bence
  • yahu biz işletmeciler , teknisyenler olmadan da olmaz işiniz :D bizi de katın şu aileye
  • 2006 yılında Onur Air-THY airmiss olayını bana yaşatan bayan ATC idi. Aynı şekilde geçen yıl çok çok kötü bir havada kadın kontrolörün sesi yoğunluktan titremeye başladığında, eli ayağına dolaşmaya başladığında, İstanbul ATC'deki erkeklerden biri geçti radara ve o an herşey karışmışken ortalığı toparlamaya başladı. Kimse bana bayanlar daha başarılı masalıyla gelemez. Yemem çünkü :)
  • Kadınlar başarılı ama bir o kadar sorunlu oluyor.

Bur­çak Sın­maz, ha­va tra­fik kon­tro­lör­le­ri­nin Tür­ki­ye ha­va sa­ha­sın­da gün­de 3 bin 700 uça­ğı kon­trol et­ti­ği­ni söy­le­di.

İz­mir Üni­ver­si­te­si’nde Ka­dın ve Top­lum der­si­ne ko­nuk olan Başkon­tro­lör ve Eği­tim­ci Bur­çak Sın­maz de­ne­yim­le­ri­ni öğ­ren­ci­ler­le pay­laş­tı. Ha­va tra­fik kon­tro­lö­rü gö­re­vin­de ka­dın­la­rın er­kek­ler­den da­ha ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sın­maz, du­rum far­kın­da­lı­ğı yük­sek, plan­la­ma, hız­lı ka­rar ver­me, hız­lı sö­zel ile­ti­şim kur­ma­ özelikleriyle ka­dın­la­rın mes­lek­te öne çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Bur­çak Sın­maz öğ­ren­ci­le­re, “982 bin 282 ki­lo­met­re­ka­re­lik Tür­ki­ye ha­va tra­fik sa­ha­sın­da gün­lük 3 bin 700 uçak yer alı­yor. Ha­va tra­fik kon­tro­lör­le­ri ta­ra­fın­dan kon­trol edi­len sa­ha­da gö­rev ya­pan­la­rın yüz­de 40’ı­nı ka­dın­lar oluş­tu­ru­yo­r” de­di.

DÜN­YA­NIN EN ZOR MES­LE­Ğİ

Ha­va tra­fik kon­tro­lör­lü­ğü­nün dün­ya­nın en zor mes­le­ği ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni söy­le­yen Sın­maz, bu mes­lek­te ça­lı­şan ka­dın­la­rın so­run­la­rı­na da de­ğin­di. Baş­kon­tro­lör Sın­maz, “25 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum ve an­cak 3 se­ne ön­ce ev­len­dim. Ha­va tra­fik kon­tro­lör­le­ri­nin hem an­ne, hem eş, hem sos­yal ha­yat için­de ka­dın ola­rak yer ala­bil­me­si çok zo­r” dedi. (Bugün)

'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA BAŞARILI'

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (33)

Sufle ~ 4 yıl önce
Valla istatistik olarak öyle gözüküyor olabilir de, insanlar kendi tecrübelerinden yola çıkınca, genelde pilotlara göre sorun yaşadıkları hep kadınlarmış gibi. En basitinden, ilk kez solo uçarken, kalkıştan sonra bana sağa ya da sola dönüş izni vermesi gerekirken,benden başka havada sadece 1 uçak, toplam 2 uçak olmamıza rağmen beni bildiğin unutan, karşıdaki dağlara 1-2 km kalmasına, kafalama dağlara doğru uçmama rağmen bana hala onay vermeyen, hatta neredeyse hava sahasından çıkmama yakın ben sağa dönmeye başladıktan tam 1 saniye sonra "sola dönüş izni verilmiştir" diyen kon­tro­lör de bayandı mesela. Belki aynı olayları erkek kontrolör ile de yaşamışızdır, ama aklımızda bayan kontrolör ile yaşadıklarımız kalmış olabilir. Bu huyumuz da aynı trafikte giderken yanlış hareket yapan bir araba gördüğümüzde "kesin kadın" deyip, kadın cıkmadıgında "aa kadın değilmiş, boşuna kadınların günahını aldım" hiç demeyip, umursamayıp, kadın çıktığında "aha demiştim" dememizin farklı versiyonu bence

Yanıtla

Kalan karakter 1000
hey ho ~ 4 yıl önce
yahu biz işletmeciler , teknisyenler olmadan da olmaz işiniz :D bizi de katın şu aileye

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
2006 yılında Onur Air-THY airmiss olayını bana yaşatan bayan ATC idi. Aynı şekilde geçen yıl çok çok kötü bir havada kadın kontrolörün sesi yoğunluktan titremeye başladığında, eli ayağına dolaşmaya başladığında, İstanbul ATC'deki erkeklerden biri geçti radara ve o an herşey karışmışken ortalığı toparlamaya başladı. Kimse bana bayanlar daha başarılı masalıyla gelemez. Yemem çünkü :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Tecrübe ~ 4 yıl önce
Kadınlar başarılı ama bir o kadar sorunlu oluyor.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000