02 Mayıs 2012, Çarşamba 08:39:06

İPTAL SEFERLERLERDEN BIKTILAR

Çardak Havalimanı şartları nedeniyle THY’nin son 4 ayda 32 seferini iptal etmesi, Denizli’de sıkıntıya neden oldu.
  • suleyman bey keske pegasus a ricada bulunsaydin da onlar da thy nin tekelini kirarlardi
  • ne güzel olur Atlasjet Denizli ye uçsa ah keşke...
  • denizli'de ankara gibi ne yazık ki sis hiç eksik olmuyor...

 

İşadamından bürokratına herkes bu sıkıntıdan dert yanıyor. Konu en son Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a da bizzat birinci ağızdan, Vali Demir’den iletildi.
 
De­niz­li he­ye­ti An­ka­ra’da Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’a De­niz­li’nin so­run­la­rı ile il­gi­li dert ya­nar­ken, konu De­niz­li­li işa­dam­la­rı­nın ka­na­yan ya­ra­sı­na geldi.
 
SÖY­LE­MESİ KOLAY AMA 32 UÇUŞ İPTAL
 
Heyet Bi­na­li Yıl­dı­rım’a dert yandı. Konu ise Çar­dak Havalimanı ve son za­man­lar­da bir hayli artan uçuş­la­rın ip­ta­li. Or­ta­ya çıkan rakam il­ginç­ti. Henüz 2012 yı­lı­nın 4 ayını ge­ri­de bı­rak­ma­mı­za rağ­men iptal edi­len uçuş sa­yı­sı 32 ola­rak açık­lan­dı.
 
İptal­le­rin ne­de­ni kötü hava şart­la­rıy­dı.
 
KO­CA­SERT'TEN ATLASJET'E RİCA
 
De­niz­li İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı ve 2012 yılı de­niz­li Plat­for­mu Baş­ka­nı olan Sü­ley­man Ko­ca­sert, hem DENİB hem de plat­for­mun son top­lan­tı­la­rın­da bu sı­kın­tı­la­ra dik­kat çek­miş ve pa­ha­lı uçuşu ve uçuş ip­tal­le­ri­ni eleş­tir­miş­ti. Ko­ca­sert son ola­rak ya­nı­na MÜSİAD ve DETGİS yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de ola­rak Atlasjet’e git­miş ve CEO’su Orhan Coş­kun’un ka­pı­sı­nı ça­la­rak “De­niz­li’ye uçun” ri­ca­sın­da bu­lun­muş­tu. (Denizlihaber)
İPTAL SEFERLERLERDEN BIKTILAR

Facebook Yorum

Yorumlar

keske pegasus a gitseydin ~ 6 yıl önce
suleyman bey keske pegasus a ricada bulunsaydin da onlar da thy nin tekelini kirarlardi

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ne güzel olur ~ 6 yıl önce
ne güzel olur Atlasjet Denizli ye uçsa ah keşke...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
yasas ~ 6 yıl önce
denizli'de ankara gibi ne yazık ki sis hiç eksik olmuyor...

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000