24 Aralık 2014, Çarşamba 14:00:24

DHMİ AHL'YE MOBİL KUŞ KOVMA CİHAZI ALACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda kullanılmak üzere 2 adet mobil kuş kovma cihazı alacak.

Atatürk Havalimanı'nda kullanılmak üzere alınacak 2 adet mobil kuş kovma cihazı temini için 26 Aralık'ta ihale yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek ihalede, istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarıyla bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecek. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerli malı belgesi dikkate alınacak.

Yerli malı teklif eden istekliye yüzde 10 fiyat avantajının uygulanacağı ihalede, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklifine ilişkin belgelerini sunacak. İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açık olacak.

Teklifler, ihale saatine kadar verilebilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale sonucunda, istekliyle her bir iş kaleminin miktarıyla iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımıyla bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Söz konusu cihazlar, işe başlama tebliğinden itibaren 180 günde tek partide teslim edilecek. Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.

DHMİ AHL'YE MOBİL KUŞ KOVMA CİHAZI ALACAK

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000