18 Ağustos 2018, Cumartesi 20:51:57

Hava İş: Ekip Planlama şirkete ve personele zarar veriyor

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının bağlı bulunduğu Hava İş Sendikası, yıllık izinlerle alakalı bir açıklama yayımladı.
  • Havaiş personele ve şirkete daha çok zarar veriyor.. özellikle uçucu personelin en büyük düşmanı havaiş.
  • Vardı geçen sene emekliliğini isteyen. Anladınız siz onu...
  • biz uçuculara verdikleri zarar artık üst yönetimin bu ekip planlama başkanına dur demesi lazım.Yeter insanca uçmak istiyoruz.Bizimde bir ailemiz var yeter Mert bey bırak git beceremiyorsunuz.
  • Ekip planlama başkanı ve yöneticileri derhal görevden alınmalıdır.Yoksa bu düzen böyle gider biz kabinciler köle gibi uçmaya devam ederiz.
  • Neden bir orta yol bulunmaz, neden akla hizmet edecek bir çizgiye gelinmez? Anlamak mümkün değil.
  • Planlama sen böyle dedin diye ne kadar çok değişti di mi hepimiz farkettik. Artık öyle güzel planlanıyoruz ki.
  • Usd ye endexlenecekmiş. Doğrumu bilen var mı?
  • Sendikamızdan paradan önce asıl beklentilerimiz şunlardır; 1)Yıpranma payı ile emeklilik hakkını elde etmek 2)Borçlar kanunu saçmalığından işçi kanuna dahil olmak 3)Ver coşkuyu bas uçuşları mantığı ile ekiplerin hastanelik olmasını engelleyecek bir planlama revizyonunun yaratılması gereğinin farkında olması 4)Planlama başkanı değiştiğinden beri şikayetlerin tavan olduğunun farkına varılıp ,konu ile ilgili düzeltici ve önleyici çalışmaların yapılması gerekliliğinin farkında olup bir an önce yürürlüğe yeniliklerin girmesi gerekir!
  • Ne yazik ki sendika ya guven kalmadi.. Bize atilan mailler kadar sirkete birsey dahi soylediklerini sanmiyorum.. su okudugum haber ile nezdimde olusan tek dusunce “ sendikanin yuzsuzlugu” dur. Soylediginiz her kelime sadece yalan..
  • Valla ben her ay 4 bos yapıyorum her ay senelık ızın.yatılarda denız havuz keyfı yazı 12 ay tatılı 12 ay yasıyorum tek korıdor ucak arkadaslar evet sızın ıcın sıkıntı ama wıdebody ucanlar ıcın yıllık ızın bence problem degıl zaten ayda 5 ucus yapıyorum bıtıyor ay. Er bıtımıne 3 bos ıstedın mı dırekt cesmeye :) kımse ızın yapamıyorum dıye aglamasın ınsan ıstedıkten sonra her zaman tatıl yapar :))

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının bağlı bulunduğu Hava İş Sendikası, yıllık izinlerle alakalı bir açıklama yayımladı.

Hava İş Sendikası’ndan yapılan açıklama şöyle;

Değerli Üyelerimiz,
Çalışanların Anayasal hakkı olan, yıllık izinlere dair yapılan bazı usulsüzlükleri, siz değerli üyelerimizle paylaşmak istiyoruz.
Ekip Planlama Başkanlığı tarafından 17/08/2018 tarihinde 2019 yıllık izinlerine ilişkin personele mail atılmış; yıllık izin talep tarihlerinin başladığı, 05/09/2018 tarihi saat 08.00’e kadar talep yapılabileceği, İzin Planlamalarının Ortaklık PR.10.32.83 Yıllık Ücretli İzin Planlaması ve Uygulamasına İlişkin İşlemler Prosedürü doğrultusunda yapıldığı ifade edilmiştir.

Bu mail ile 2017 yılında yıllık izinle alakalı hukuka aykırı uygulamanın yeniden uygulanacağı, çalışan memnuniyetini ve iş barışını göz ardı edecek planlamaların yapılacağı aşikârdır.

Bilindiği üzere, “Toplu İş Sözleşmesi’nin 57.maddesi uyarınca yıllık ücretli izin konusunda 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yıllık İzin Yönetmeliği ile TİS hükümleri uygulanır. Yıllık izinler, bu hükümlere uygun olarak planlanır, onaylanır ve çalışanlara şirket tarafından tek taraflı olarak herhangi bir kesinti veya değişiklik yapılmadan kullandırılır. Yıllık izinlerin planlanması; iki sendika temsilcisi ile bir işveren temsilcisinden oluşan İzin Kurulu tarafından yapılır.”

2017 yılında Sendika olarak birçok kere talepte bulunmamıza rağmen Yıllık İzin Komisyonu oluşturulmamış, bilinçli olarak sürüncemede bırakılmış ve sonrasında da teknik yetersizlik/zaman kısıtlılığı gibi bahanelerle Ekip Planlama birimince tek taraflı olarak yıllık izinler yayınlanmıştır. Bu izinlere itirazlarımız da dikkate alınmamış, birçok personelin mağduriyetine ve memnuniyetsizliğine sebep olunmuştur. İtirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuz, planlanan ve uygulanan yıllık izinler arasındaki farkta ortaya çıkmıştır. Ağustos 2017’ de bir yönetici tarafından yayınlanan bir mailde, “filodaki üretim açığını kapatmak için yıllık izinlerdeki kotaların %6’dan %1’e düşürüldüğü ve yıllık izinlerde tek taraflı olarak kesintiler yapıldığı” açıkça ifade edilmiştir. Yine, yıllık izinlerdeki dengesiz dağılımlardan dolayı birçok personel, ziyadesiyle yıpranmış ve bu durum hem siz değerli üyelerimize hem de Ortaklığa ekonomik bir yük olarak yansımış, bir başka ifade ile hatalı planlama sebebiyle hem üyelerimiz hem de Şirket maddi olarak zarara uğramıştır.

Yıllık izinlerde yaşanan bu hukuksuz uygulamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyet edilmiş, Bakanlık tarafından müfettiş atanarak denetleme yapılmıştır. İlgili birimlerin yıllık izinlerle ilgili düzeltme yapacaklarını ifade etmeleri üzerine, Sendikamız, üyelerimizin menfaati doğrultusunda iş barışını bozmamak maksadıyla şikâyetinden vazgeçmiştir.
Akabinde, Sendikamızın zorlamaları ile ilgili birimlerle toplantılar ayarlanmıştır. Bu toplantılarda hem personeli mutlu edecek hem Şirketin üretiminde eksilmeye sebep olmayacak dengeli bir yıllık izin planlaması üzerinde çalışmalar yapılmıştır ve netice olarak; ortaya hem Üyelerimizin hem de Ortaklığın menfaatine yeni planlama oluşturulmuştur. Ancak, geçen süre içinde ilgili birimce konuya ilişkin hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Yaklaşık bir ay önce Sendikamız, yıllık izin konusunu görüşmek için toplantı talep etmiştir. Toplantıya katılan Ekip Planlama Başkanlığı, önceden istişaresi tamamlanan bu planlamaya aniden farklı tutum sergileyerek, “bu sistemin uygulanması halinde ilave ekip ihtiyacı (100 civarında) doğacağını iddia etmiş ve bu ani dönüşü Personel Başkanlığına bağlamıştır. Başta mutabık kalınan izin planlamaları,  Sendikamızın tek taraflı hazırladığı bir planlama olmayıp, Şirketin ilgili birimleri ile birlikte ve ilave ekip ihtiyacının doğmayacağı hususunda mutabık kalınarak hazırlanmıştır.
Peki, geçen sürede ne olmuştur da görüşler değişmiş, hem üyelerimiz aleyhine, hem de dolaylı olarak ekmek yedikleri şirket aleyhine icraatlar gelişmiştir?

Sendikamız, Ekip Planlama yetkililerinin, Ortaklığı yanlış yönlendirdiğini düşünmektedir ve Kalite Güvence Başkanlığı tarafından 2017 yılından itibaren yıllık izinlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesini talep etmektedir.  Bu hususta, Sendika olarak Kalite Güvence Başkanlığına bilgi, belge, dokümantasyon vb. konularında destek vermeye hazırdır. Ekip Planlama, teknik bir konu olması sebebiyle birçok kişi tarafından anlaşılamamaktadır. Ekip Planlama yöneticileri de bu durumu lehlerine kullanarak birçok konuda üst yönetimi yanlış bilgilendirmektedirler. Bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan denetimler yine sonuçsuz kalacaktır.

Ekip Planlama Başkanlığı artık sadece Sendikamıza değil, insan kaynağını yönetemeyerek Ortaklığa da zarar vermektedir. Sendika olarak temel hedefimiz, tüm çalışanlar için Türk Hava Yolları’nı cazip bir işyeri haline getirebilmektedir. Ancak bu iyi niyetimiz maalesef birtakım yöneticilerle sömürülmekte, suiistimal edilmektedir. Şirketin en önemli kaynağı insan kaynağıdır. İnsan kaynağının verimli kullanılamaması, Ortaklığın yakın gelecekte ekip sıkıntısı yaşayacağına delalettir. Son dönemde şirketten ayrılan kokpit ekiplerinin temel ayrılma sebepleri, iş barışı ve huzurunun olmaması, değer görmemesi ve çalışma şartlarının kötüleşmesidir. Netice olarak, Planlama, acı meyvesini yine tattırmakta, yeni havalimanına taşınma sürecinde de hem üyemize, hem de Türk Hava Yolları’na, mide ağrıları vermeye devam etmektedir.

Geldiğimiz noktada, yıllık izin konusunda ortak çalışmamıza herhangi bir cevap verilmemiştir. Ekip Planlama Başkanlığı'nın 2019 yıllık izinleri konusunda da 2018 de yapıldığı gibi; sürüncemede bırakma, taleplerimizi dikkate almama, sonrasında zaman yetersizliğinden bahisle izinleri yayınlama girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Şirket içi mekanizmaların işletilmesi ve yıllık izin konusuna hassasiyet gösterilmesi, Ekip Planlamanın, başta Üyelerimize sonra da Ortaklığa verdiği zarara artık dur denilmesi gerekmektedir.

Sendika olarak üzerimize düşen sorumlulukları daha önce yerine getirdiğimiz gibi, bu konuda da gerekli tüm hukuki süreçleri başlatacak ve üyelerimizin refahı için gayret sarf edilecektir. Başta Ülkemiz, Milletimiz, Üyelerimiz ve üyelerimizin ekmek kapısı olan Türk Hava Yolları için,  hele ki yeni havalimanına taşınma sürecinde, Ülkemizin büyümesini istemeyen her türlü iç ve dış tehditlere karşı yine aynı dik duruşla mücadeleye hazırız.

Bu vesile ile tüm Üyelerimize hayırlı bayramlar dileriz.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Hava İş: Ekip Planlama şirkete ve personele zarar veriyor

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (77)

Havaiş ~ 7 ay önce
Havaiş personele ve şirkete daha çok zarar veriyor.. özellikle uçucu personelin en büyük düşmanı havaiş.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kabin ~ 7 ay önce
Katiliyorum
Km ~ 7 ay önce
Asla katılmıyorum,iyi ki hava iş varrr
Eski başkan ~ 7 ay önce
Vardı geçen sene emekliliğini isteyen. Anladınız siz onu...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
işçi arı ~ 7 ay önce
sizinkinden daha namuslu şereflidir, kimseyi satmaz kapı arkalarında işçi haklarını patronlara peşkeş çekmez, ona buna sadaka gibi abant ziyareti, uludağda kayak bileti çikolata filan dağıtmaz, aiz aynı kafada devam edin olmayan beyin kiralaması teknolojide son nokta
isyan ~ 7 ay önce
biz uçuculara verdikleri zarar artık üst yönetimin bu ekip planlama başkanına dur demesi lazım.Yeter insanca uçmak istiyoruz.Bizimde bir ailemiz var yeter Mert bey bırak git beceremiyorsunuz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ekip planlama istifa ~ 7 ay önce
Ekip planlama başkanı ve yöneticileri derhal görevden alınmalıdır.Yoksa bu düzen böyle gider biz kabinciler köle gibi uçmaya devam ederiz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 ay önce
Neden bir orta yol bulunmaz, neden akla hizmet edecek bir çizgiye gelinmez? Anlamak mümkün değil.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Keşke icraat yapmak konuşmak kadar kolay olsaydı ~ 7 ay önce
Planlama sen böyle dedin diye ne kadar çok değişti di mi hepimiz farkettik. Artık öyle güzel planlanıyoruz ki.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kaptan maaşları ~ 7 ay önce
Usd ye endexlenecekmiş. Doğrumu bilen var mı?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
10 yıllık KM ~ 7 ay önce
Sendikamızdan paradan önce asıl beklentilerimiz şunlardır; 1)Yıpranma payı ile emeklilik hakkını elde etmek 2)Borçlar kanunu saçmalığından işçi kanuna dahil olmak 3)Ver coşkuyu bas uçuşları mantığı ile ekiplerin hastanelik olmasını engelleyecek bir planlama revizyonunun yaratılması gereğinin farkında olması 4)Planlama başkanı değiştiğinden beri şikayetlerin tavan olduğunun farkına varılıp ,konu ile ilgili düzeltici ve önleyici çalışmaların yapılması gerekliliğinin farkında olup bir an önce yürürlüğe yeniliklerin girmesi gerekir!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ekip ~ 7 ay önce
Siz o treni havaseni yalnız bırakarak kaçırdınız sevgili 10 yıllık km arkadaşım, birlik olarak hak aramak için son şansınız buydu, 3800 kişi hala orada, siz ise forumlarda ağlıyorsunuz, korkarak “şimdilik” kaybetmediklerinizi şirket teker teker elinizden alacak, ne demişler “ne verirsen elinle o gelir seninle”
Kabin ~ 7 ay önce
Taleplerini bunlar hicbirzaman yapmaz , yalnis yerdesin
Km/3 ~ 7 ay önce
Ne yazik ki sendika ya guven kalmadi.. Bize atilan mailler kadar sirkete birsey dahi soylediklerini sanmiyorum.. su okudugum haber ile nezdimde olusan tek dusunce “ sendikanin yuzsuzlugu” dur. Soylediginiz her kelime sadece yalan..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kabin ~ 7 ay önce
Bence de
Km5 ~ 7 ay önce
Valla ben her ay 4 bos yapıyorum her ay senelık ızın.yatılarda denız havuz keyfı yazı 12 ay tatılı 12 ay yasıyorum tek korıdor ucak arkadaslar evet sızın ıcın sıkıntı ama wıdebody ucanlar ıcın yıllık ızın bence problem degıl zaten ayda 5 ucus yapıyorum bıtıyor ay. Er bıtımıne 3 bos ıstedın mı dırekt cesmeye :) kımse ızın yapamıyorum dıye aglamasın ınsan ıstedıkten sonra her zaman tatıl yapar :))

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Çakma k/m ~ 7 ay önce
At yalanı sevsinler inananı.Er sonuna boş nasıl isteyebiliyorsun program çıkmadan.Anlatda biz de isteyelim çıkmayan programda ki bilmediğim uçuşun arkasına boş istemeyi.
eren ~ 7 ay önce
programindaki er i onun bitimini nerden biliyorsun da ayin onuna kadar pesine bos istiyorsun...biz er imizi ancak 24 unde programi alinca goruyoruz artik bos istemek icin de gec oluyor
Km/5 e ~ 7 ay önce
Sadece güldüm...
Kabin ~ 7 ay önce
Purser bile 5 tane ucup tatil yapmiyo sen kimsin nesin ki programin kisiye ozelmi

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000