14 Nisan 2012, Cumartesi 08:25:50

DHMİ HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ARIYOR

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü yayınladığı ilanla stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacağını duyurdu. İşte adaylarda aranan şartlar...
  • yaş sınırı tamamen dhmi keyfiyetidir.icao eurocontol falan bu konuda müdahale edemez, ingiltere de yaş sınırı 32 sanırım emeklilik yaşı sorunundan dolayı onlarda 61 üst yaş sınırı var. eurocontoldaki yaş sınırı instructor gibi kontrolör yetiştirmesinden dolayı yani bir nevi üniversite. bir de yetmezmiş gibi aim için yaş sınırı koyuyor dhmi çok zor bir şey sanki aim memurluğu. 65 yaşındaki kontrolorü çalıştırır tehlike görmez 26 yaşını bir gün geç elveda atc olmak.şu saçma sapan uygulama ne zaman değişecek merak ediyorum. Atc alımları gayet şeffaftır hem torpili olan daha rahat işlere koyar çocuğunu yönetim birimlerine falan, niye bu kadar stresli bir işte çalıştırsın.
  • yoksa personel çocuklarını işe almak için mi?
  • hocam yorumunuzu gordum ve linki actım:))keske once okuyup sonra gonderseydiniz.adamlar zaten tecrubeli insructor yani eğitimci arıyor:)yas sınırı lisans alımı için ve gercekten boyle bir sınır var.işin gereklilikleri geregi belli bi yastan sonra bu iş normal sartlarda aktif olarak yapılamayacagı için konulmus bir sınır:)tabi zaten lisansı olan kontrolörler için boyle bir sınır aranmaması normal.sınır işe yeni baslayıp lisans almamıs olan kişiler için.sevgiler saygılar:)
  • hayatımda hiç kpssye girmedim ki ben. şimdi başvurmak istesem kpss temmuzda başvurular mayısta. kpss saçmalığı burda da devam..
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde görevlendirilmek üzere sınavla 20 stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak.

İşte adaylarda aranan şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 09/07/2012 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (09/07/1986 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

d) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır.)

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

g) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler. )

h) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde KPDS sınavından en az 70 veya YÖK tarafından yayımlanan denklik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

- Hava Trafik Kontrol adaylarının seçimi için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına İlk Defa Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik gereğince duyurulan boş pozisyonların sayısının 3 (Üç) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır.

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.

Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 16/04/2012-18/05/2012 Tarihleri arasında DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Personel Müdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan stajyer hava trafik kontrolör adaylarından aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a)T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

b)Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.

c) Adli sicil kaydı beyanı

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (Öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 20 aday için)

f) Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

g) Mal Bildirim Formu.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde 04/06/2012 - 08/06/2012 tarihleri arasında saat 09.00’da başlayarak yapılacaktır.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava ilişkin liste (www.dhmi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı adaylara DHMİ Web sayfasından duyurulan gün ve saatte gruplar halinde yapılacaktır.

Sınavlarda başarı gösteren stajyer hava trafik kontrolör adayları sözlü sınava sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya Yazılı sınav ve Sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı;

Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar;

Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar;

Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır.

Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 16/04/2012 tarihinde başlayacak ve 18/05/2012 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
DHMİ HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ARIYOR

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (13)

kontrol ~ 6 yıl önce
yaş sınırı tamamen dhmi keyfiyetidir.icao eurocontol falan bu konuda müdahale edemez, ingiltere de yaş sınırı 32 sanırım emeklilik yaşı sorunundan dolayı onlarda 61 üst yaş sınırı var. eurocontoldaki yaş sınırı instructor gibi kontrolör yetiştirmesinden dolayı yani bir nevi üniversite. bir de yetmezmiş gibi aim için yaş sınırı koyuyor dhmi çok zor bir şey sanki aim memurluğu. 65 yaşındaki kontrolorü çalıştırır tehlike görmez 26 yaşını bir gün geç elveda atc olmak.şu saçma sapan uygulama ne zaman değişecek merak ediyorum. Atc alımları gayet şeffaftır hem torpili olan daha rahat işlere koyar çocuğunu yönetim birimlerine falan, niye bu kadar stresli bir işte çalıştırsın.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
yoksa personel çocuklarını işe almak için mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
hocam yorumunuzu gordum ve linki actım:))keske once okuyup sonra gonderseydiniz.adamlar zaten tecrubeli insructor yani eğitimci arıyor:)yas sınırı lisans alımı için ve gercekten boyle bir sınır var.işin gereklilikleri geregi belli bi yastan sonra bu iş normal sartlarda aktif olarak yapılamayacagı için konulmus bir sınır:)tabi zaten lisansı olan kontrolörler için boyle bir sınır aranmaması normal.sınır işe yeni baslayıp lisans almamıs olan kişiler için.sevgiler saygılar:)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
hayatımda hiç kpssye girmedim ki ben. şimdi başvurmak istesem kpss temmuzda başvurular mayısta. kpss saçmalığı burda da devam..

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000