28 Haziran 2013, Cuma 10:20:47

THY TEKNİK İLE HAVA İŞ GERGİNLİĞİ TIRMANACAK!

Hava İş Sendikası, 4. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işverence daha önce Yargıtay kararı ile hava taşımacılığı işkolunda olduğu tespit edilen İşkoluna yeniden ettiği itirazın sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın tespit kararının yayınlandığını ve sonucun bir garabet olduğunu açıkladı...
  • 2 yıldır hiç bişey yapılmadı ve hak-iş yapılanmasından sonra olacağı yönünde umudumda kalmadı. Toplantılarda fikirlerini beyan eden 10larca arkadaşım işten atıldı. Hiç bir habom personeli arkadaşımın herhangi bi toplantıda herhangi bi konuda ağzını açabileceğini sanmıyorum bende dahil. Köleleştirilmeye devam lanet olsun.
  • THY 2002'den bu yana hem filo hemde gelir olarak çok daha büyümüştür. Fazla ve boş konuşmaya gerek yok, herşey ortada rakamlar ve istatistikler açık ve net. THY Eskiden sıradan bir havayoluydu, şimdiyse yabancı havayolu şirketleri THY ile anlaşma yapmaya rüya olarak görüyürlar. Yani THY bu kadar büyümüştür. Bu yönetimin THY bu noktaya getirmiştir ve başarlı olmuştur.
  • Thy Teknik Genel Md. Yaptıkları haksızlık ve keyfi yönetimden zarar gören insanların akibeti onun çoçuklarının başına gelir.
  • havacılığı bitirdiniz sonunda!!! yazıklar olsun be!! eskiden bi kalitesi vardı bu işin. milüfer turizm=tirkish airlines artık!!!!!!

Yapılan açıklamada:

Değerli Üyelerimiz;

THY Teknik A.Ş işyerinde sürmekte olan 4. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işverence daha önce YARGITAY kararı ile hava taşımacılığı işkolunda olduğu tespit edilen İŞKOLUNA yeniden İTİRAZ edilmiş ve yeniden işkolu tespiti istenmiştir.

Bu itiraz üzerine T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı THY Teknik A.Ş işyerinde yeniden bir inceleme yaparak 28 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede 2013/28 sayılı İşkolu Tespit Kararı yayınlanmıştır. Bu karara göre THY Teknik A.Ş işyerinin 12 No’lu METAL işkoluna girdiği yönünde karar alınmıştır.

Bakanlığın yaptığı bu işlem kendi yayınladığı İşkolları Yönetmeliğine açıkça aykırıdır. Hukuki bir garabettir. Taraflıdır. Hava-İş ve havacılık işçilerine saldırıların ardı arkası kesilmemektedir. Üzücü olan tarafsız olması gereken devletin görevlilerininde işçilerin haklarına yönelik saldırıda işveren yanında yer almasıdır.

Bilindiği gibi 06 Kasım 2012 tarihinde kanunlaşan yeni Sendikalar v e Toplu İş Sözleşmesi Kanununun eki olarak  Bakanlıkça yayınlanan İşkolları Yönetmeliğin aşağıdaki maddesi çok açıktır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu, en son yet ki belge si alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

Görüldüğü gibi Yönetmeliğin 4. Maddesi 3 fıkrasında eski işkolları tüzüğüne göre belirlenmiş işyeri işkolu en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda sayılır şeklinde açık madde bulunmaktadır.

Ayrıca bilindiği gibi 2. Dönem toplu iş sözleşmesi esnasında işveren ve HAK-İŞ sendikasına bağlı Çelik-İş sendikasınca bu işyerin işkolunun METAL İŞKOLU olduğu savıyla tespit istenmiş, Bakanlık bu yönde tespit kararı vermiş ancak sendikamızın yaptığı hukuki itiraz sonucu 25 ay sonra işyerinin hava taşımacılığı işkolunda olduğu YARGITAY KARARI ile onanmış ve kesinleşmiştir.

Görüldüğü gibi tamda toplu iş sözleşme sürecinin ortasında ve HABOM MNG birleşmesi ile oluşturulan ve havacılık işçilerini kölece çalıştırma koşullarını dayatan gelişmeler olurken böyle bir karar çıkması bu işyerlerinde işverenin taşeronu sarı sendikaların önünün açılmasına yönelik bir işlem olduğu da açıktır.
Hava İş Sendi kası ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyetinin, Hukuk devleti olduğunu düşünmektedirler.

Devletin Kuruluş ve var oluş amacı ve gerekçesi, Hakkaniyete uygun toplum düzenini kurmaktır.

Devlet, bu amaca ulaşmak için, hakkaniyete uygun, Yasamada bulunur, Hakkaniyete uygun, Tarafsız yürütmede bulunur ve Hakkaniyete uygun, Tarafsız, Bağımsız Yargıda bulunur.

Sendikamız bu TESPİT KARARINA gerekli itirazı yapacaktır.

Mevcut toplu iş sözleşmesi ve imzalanacak sözleşme bu karardan etkilenmeyecektir. İşçilerimizin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.

İnanıyoruz bu haksızlık ve hukuksuzluğu yine birlikte aşacağız.

Saygılarımızla.

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

THY TEKNİK İLE HAVA İŞ GERGİNLİĞİ TIRMANACAK!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (15)

*Habom* ~ 5 yıl önce
2 yıldır hiç bişey yapılmadı ve hak-iş yapılanmasından sonra olacağı yönünde umudumda kalmadı. Toplantılarda fikirlerini beyan eden 10larca arkadaşım işten atıldı. Hiç bir habom personeli arkadaşımın herhangi bi toplantıda herhangi bi konuda ağzını açabileceğini sanmıyorum bende dahil. Köleleştirilmeye devam lanet olsun.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
THY büyüdü ~ 5 yıl önce
THY 2002'den bu yana hem filo hemde gelir olarak çok daha büyümüştür. Fazla ve boş konuşmaya gerek yok, herşey ortada rakamlar ve istatistikler açık ve net. THY Eskiden sıradan bir havayoluydu, şimdiyse yabancı havayolu şirketleri THY ile anlaşma yapmaya rüya olarak görüyürlar. Yani THY bu kadar büyümüştür. Bu yönetimin THY bu noktaya getirmiştir ve başarlı olmuştur.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ÖS ~ 5 yıl önce
Thy Teknik Genel Md. Yaptıkları haksızlık ve keyfi yönetimden zarar gören insanların akibeti onun çoçuklarının başına gelir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
xxx ~ 5 yıl önce
havacılığı bitirdiniz sonunda!!! yazıklar olsun be!! eskiden bi kalitesi vardı bu işin. milüfer turizm=tirkish airlines artık!!!!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000