23 Ocak 2013, Çarşamba 19:31:51

TİS'TE İŞE İADE İSTENDİ THY CEVAP VERDİ

Hava-İş ile THY arasında bugün yapılan 24. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinin ikinci oturumu uyuşmazlıkla sonuçlandı. Görüşmelerin ardından THY Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan, THY personeline bilgi geçti.
  • Yalaka...
  • 305 çalışanı işten atmak sizin için kolay oldu dimi..ya 20 bin kişi greve giderse halinizin ne olacağını hiç düşündünüzmü acaba..şu an çalışan personel çıkartılan arkadaşlarına manevi olarak destek vermekle mükelleftir..çünki eğer şu an bir iyileştirme oluyor ise 305 kiş sayesindedir..bu arada yapılan eylem değil hak arayışıdır..çalışanlar grev hakkını tekrar geri aldı ama olan 305 kişiye oldu..bu arkadaşların elleri hem bu dünyada hem öbür dünyada yakanızdadır ..ben şahsen bu arkadaşları bu duruma getirenlere beddua ediyorum..yazıktır yaaaa utanmazlar..
  • Sevgili yorumcular, Yorumlarınıza bir göz attım sizlerin adına üzüldüm,hayat sizin nasıl bakarsanız öğle görürsünüz ancak inançsız olsanız bile biraz vicdanlı olmak gerek,İftira hele insanları tanımadan atılan iftira vicdanlık ve insanlık sucudur,bunun cezasını ise vicdanınız verecektir.Kazım çalışkan Türk hava yollarının şu ana kadar gelmiş geçmiş en dürüst,soy adı gibi en çalışkan genel müdür yardımcısıdır.Başkalarından dinlemeyin lütfen kendisini yakınen tanımaya calışın ve kararınızı ona göre verin.Adam personel ve ona bağlı bütün birimlerde devrim yaptı,herşey elektronik ortaama dönüştü,yani artık kaçak göcek olmayacak,hersey daha seffaf olacak,bu sizleri nicin rahatsız ediyor anlayamadım.İstirham ediyorum yorum yaparken duyumlara göre yorum yapmayın,sizlerin hakkındada yorum yapanlar olacaktır mutlaka belkide en yakın arkadaşınız tarafından en acımasız biçimde yorumlanacaksınız tepkiniz ne olur bilemiyorum ancak ben olsam hiç tepki göstermem,bilirimki ilahi adalet vardır,
  • Bu dünya adil mi?Bu yöneticiler adil mi?Yönetim kademesindekiler çok büyük veballer taşıyorlar.Acaba kul hakkı ödenebilir mi?
  • Kazım efendi , sen de eski çalıştığın kurumu zarar uğratmaktan ceza almıştın ordan da THY genel müdür yardımcılığına terfi etmiştin!!! hatırlatırım...Mahkeme 305 arkadaşın bazılarına işe dönüş kararı verdi senin öyle bir ''temiz'' kağıdın ve geçmişin mi var ki onlara laf söylüyorsun????
  • unutma ki sen de geçmişte çalıştığın kurumu zarara uğratmaktan, otel ve diğer masraflarını 3. kişilere ödetmekten ceza aldın!!! ama torpilin sayesinde thy gibi bir şirkette gm yardımcısı olabildin!!!! thy nı zarar uğratanları işe geri almayız diyorsun da sen bu geçmişine rağmen thy gibi bir şirkete gm yardımcısı olabildiysen onlar da işe geri dönebilirler pekala..üstelik onların işe geri dönüş mahkeme kararları var ya senin neyin var????
  • Anlamsız bir biçimde THY eylemin hala ve hala yasa dışı olduğunu iddia etmekte.. hem de Bakırköy İş Mahkemesi Bilirkişi raporlarında yazan "Eylem yasadışı değildir" ifadelerine rağmen ve de yaklaşık 35 kişiye yeniden işe iade kararı vermesine rağmen.. Bence mahkeme kararına uymamakta ısrar eden THY'nin yöneticilerinin kendisi yasa dışı..
  • KURUNUN YANINDA YANAN YASLARA NOLDU, SAYIN CALISKAN?!! KUL HAKKIMIZ HARAM OLSUN!!
  • Adalet duygusu gelişmemiş toplumlarda (mesela bizim gibi) insanlar gücü ele aldığında karşısında ki zayıfı her zaman ezmeye çalışır. Adalet sisteminin de çalışmadığı toplumlarda (bizim gittiğimiz gibi) kaos ortamı olur. Karşımızdakine ve haklarına saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Sadece gücümüz vart diye karşımızdakini ezmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. 305 kişi şirketi zarara uğratmış olabilir ama en doğal haklarını kullanmışlardır ve kanuna aykırı davranmamışlardır. Adalet mekanizması da buna karar verirse uymak gerekir. Ama içimizde olmayan adalet ve demokrasi anlayışı ne yazık ki gücü elinde tutan herkese yansımakta.
  • Etik Ku­rul ka­ra­rı res­mi ga­ze­te­de ya­yım­lan­dı­ğın­da Ça­lış­kan, Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) Baş­ka­nı­dır. An­cak müs­te­şar­lık dü­ze­yin­de­ki bu gö­re­vin­den ay­rı­lır ve THY’­de­ki ye­ni kol­tu­ğu­na yer­le­şir! Ku­rul ka­ra­rı in­ce­len­di­ğin­de çok il­ginç bir de­tay dik­kat çe­ki­yor. Ça­lış­ka­n’­ı ku­sur­lu bu­lan ve Res­mi Ga­ze­te­‘de teş­hir et­ti­ren Etik Ku­ru­l’­da, Gül­süm Aze­ri ad­lı üye­nin de im­za­sı mev­cut. Pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci olan Aze­ri, özel te­şeb­bü­sü tem­si­len 2005 yı­lın­dan bu ya­na Etik Ku­ru­l’­da gö­rev ya­pı­yor. Şim­di ge­li­yo­ruz o dik­kat çe­ki­ci nok­ta­ya: Ça­lış­kan hak­kın­da “ku­sur­lu­” ka­ra­rı­nı ve­ren ku­ru­lun üye­si Gül­süm Aze­ri ile Ka­zım Ça­lış­ka­n’­ın yol­la­rı, 2011’de ke­si­şi­yor. Hem de ne­re­de bi­li­yor mu­su­nuz? Türk Ha­va Yol­la­rı­’n­da!..

Bugün ile Hava İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) ve Türk Hava  Yolları (THY) arasında yapılan 24. Toplu İş Sözleşmesi'nin 2'inci oturumu uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Görüşmelerinden ardından akşam saatlerinde Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan, THY personeline görüşmenin içeriği hakkında yazı elektronik posta gönderdi. 

Çalışkan, gönderdiği yazıda Hava İş Sendikası'nın, işten çıkarılan 305 personelin geri alınması konusunun da TİS maddeleri kapsamında değerlendirilmesini istediğini ancak bu konudaki görüşmelerinin net olduğunu belirtti.

 İşte Kazım Çalışkan'ın THY personeline gönderdiği o yazı; 

Değerli Arkadaşlarım,

Ortaklığımız ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumunu bugün gerçekleştirdik.

Hava-İş’e 2013 yılının ilk 6 ayı için % 3, ikinci 6 ayı için % 3, 2014 yılının ilk 6 ayı için  % 3, ikinci 6 ayı için de % 3 ücret artışı teklifi sunduk. Teklifimizde enflasyon oranının belirtilen dönemler için teklif ettiğimiz ücret artış oranlarının üzerşnde gerçekleşmesi halinde farkın ücretlere yansıtılacağı da yer almaktadır. Aynı şekilde sosyal yardım, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı ve iş kazası, maluliyet ve ölüm maddelerinde velirlenmiş olan tutarlara da aynı dönemleri içerecek şekilde ve aynı oranlarda artış önerisi sunduk. Bunların dışındaki maddelerin 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde yer aldığı şekilde olmasını teklif ettik.

Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi talebimizi Hava-İş Sendikası’na bir kez daha bildirdik.

Hava-İş Sendikası yetkilileri kendi tekliflerinin madde madde değerlendirilmesini, ayrıca yasadışı eyleme katıldıkları için iş akdi sonlandırılan eski çalışanların yeniden işe başlatılması taleplerinin TİS teklifleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Bildiğiniz üzere olumsuz sonuç doğuracağı hakkında bildilendirilmiş olmalarına rağmen yasadışı eyleme katılarak Ortaklığımızı zarara uğratmış olanlar ile ilgili kararımızda bir değişikik bulunmamaktadır

Taraflar teklidlerin değerlendirilmesi konusunda anlaşamadığı için bugün yapılan oturumda Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu.

Bundan sonraki kanuni süreçte yetkili makam tarafından Arabulucu atanacak ve görüşmelere Arabulucu başkanlığında devam edilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

©AirportHaber
 

TİS'TE İŞE İADE İSTENDİ THY CEVAP VERDİ

Yorumlar Tüm Yorumlar (48)

Analist'e ~ 11 yıl önce
Yalaka...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
uyuma thy ~ 11 yıl önce
305 çalışanı işten atmak sizin için kolay oldu dimi..ya 20 bin kişi greve giderse halinizin ne olacağını hiç düşündünüzmü acaba..şu an çalışan personel çıkartılan arkadaşlarına manevi olarak destek vermekle mükelleftir..çünki eğer şu an bir iyileştirme oluyor ise 305 kiş sayesindedir..bu arada yapılan eylem değil hak arayışıdır..çalışanlar grev hakkını tekrar geri aldı ama olan 305 kişiye oldu..bu arkadaşların elleri hem bu dünyada hem öbür dünyada yakanızdadır ..ben şahsen bu arkadaşları bu duruma getirenlere beddua ediyorum..yazıktır yaaaa utanmazlar..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Analist ~ 11 yıl önce
Sevgili yorumcular, Yorumlarınıza bir göz attım sizlerin adına üzüldüm,hayat sizin nasıl bakarsanız öğle görürsünüz ancak inançsız olsanız bile biraz vicdanlı olmak gerek,İftira hele insanları tanımadan atılan iftira vicdanlık ve insanlık sucudur,bunun cezasını ise vicdanınız verecektir.Kazım çalışkan Türk hava yollarının şu ana kadar gelmiş geçmiş en dürüst,soy adı gibi en çalışkan genel müdür yardımcısıdır.Başkalarından dinlemeyin lütfen kendisini yakınen tanımaya calışın ve kararınızı ona göre verin.Adam personel ve ona bağlı bütün birimlerde devrim yaptı,herşey elektronik ortaama dönüştü,yani artık kaçak göcek olmayacak,hersey daha seffaf olacak,bu sizleri nicin rahatsız ediyor anlayamadım.İstirham ediyorum yorum yaparken duyumlara göre yorum yapmayın,sizlerin hakkındada yorum yapanlar olacaktır mutlaka belkide en yakın arkadaşınız tarafından en acımasız biçimde yorumlanacaksınız tepkiniz ne olur bilemiyorum ancak ben olsam hiç tepki göstermem,bilirimki ilahi adalet vardır,

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ELİF ~ 11 yıl önce
ANALİST VİCDANDAN BAHSEDİYORSUNUZ DA KAZIM ÇALIŞKAN O ÇALIŞANLAR BIZE IHANET ETTI DERKEN NASIL BIR VICSANLA HAREKET ETTI ACABA. GÜNAHSIZ SUÇSUZ İNSANLARI İŞTEN ATARKEN VE DAMGALARKEN AİLELERİNİDE ÇARESİZ BIRAKIRKEN,İFTİRA ATARKEN HİÇMİ İÇİN SIZLAMADI,HİÇMİ DÜÜŞÜNMEDİ!!BU İNSANLAR İNANNÇLIMI,ALLAH KORKUSU VARMIDIR!!YAZIKLAR OLSUN, ALLAH FİTİL FİTİL BURUNLARINDAN GETİRSİN!BU DÜNYADA OLMAZSADA 20 TIRNAĞIM YAKALARINDA OLSUN!
Acaba ~ 11 yıl önce
Bu dünya adil mi?Bu yöneticiler adil mi?Yönetim kademesindekiler çok büyük veballer taşıyorlar.Acaba kul hakkı ödenebilir mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
sen temiz misin? ~ 11 yıl önce
Kazım efendi , sen de eski çalıştığın kurumu zarar uğratmaktan ceza almıştın ordan da THY genel müdür yardımcılığına terfi etmiştin!!! hatırlatırım...Mahkeme 305 arkadaşın bazılarına işe dönüş kararı verdi senin öyle bir ''temiz'' kağıdın ve geçmişin mi var ki onlara laf söylüyorsun????

Yanıtla

Kalan karakter 1000
unutma!! ~ 11 yıl önce
unutma ki sen de geçmişte çalıştığın kurumu zarara uğratmaktan, otel ve diğer masraflarını 3. kişilere ödetmekten ceza aldın!!! ama torpilin sayesinde thy gibi bir şirkette gm yardımcısı olabildin!!!! thy nı zarar uğratanları işe geri almayız diyorsun da sen bu geçmişine rağmen thy gibi bir şirkete gm yardımcısı olabildiysen onlar da işe geri dönebilirler pekala..üstelik onların işe geri dönüş mahkeme kararları var ya senin neyin var????

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Yasa dışı ~ 11 yıl önce
Anlamsız bir biçimde THY eylemin hala ve hala yasa dışı olduğunu iddia etmekte.. hem de Bakırköy İş Mahkemesi Bilirkişi raporlarında yazan "Eylem yasadışı değildir" ifadelerine rağmen ve de yaklaşık 35 kişiye yeniden işe iade kararı vermesine rağmen.. Bence mahkeme kararına uymamakta ısrar eden THY'nin yöneticilerinin kendisi yasa dışı..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
tabii ki! ~ 11 yıl önce
thy na torpille girip torpille makam sahibi olup para ve güce sahip olanlar tabii ki yasadışıdırlar!!!
km ~ 11 yıl önce
KURUNUN YANINDA YANAN YASLARA NOLDU, SAYIN CALISKAN?!! KUL HAKKIMIZ HARAM OLSUN!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Adalet... ~ 11 yıl önce
Adalet duygusu gelişmemiş toplumlarda (mesela bizim gibi) insanlar gücü ele aldığında karşısında ki zayıfı her zaman ezmeye çalışır. Adalet sisteminin de çalışmadığı toplumlarda (bizim gittiğimiz gibi) kaos ortamı olur. Karşımızdakine ve haklarına saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Sadece gücümüz vart diye karşımızdakini ezmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. 305 kişi şirketi zarara uğratmış olabilir ama en doğal haklarını kullanmışlardır ve kanuna aykırı davranmamışlardır. Adalet mekanizması da buna karar verirse uymak gerekir. Ama içimizde olmayan adalet ve demokrasi anlayışı ne yazık ki gücü elinde tutan herkese yansımakta.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
kazımmm ~ 11 yıl önce
Etik Ku­rul ka­ra­rı res­mi ga­ze­te­de ya­yım­lan­dı­ğın­da Ça­lış­kan, Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) Baş­ka­nı­dır. An­cak müs­te­şar­lık dü­ze­yin­de­ki bu gö­re­vin­den ay­rı­lır ve THY’­de­ki ye­ni kol­tu­ğu­na yer­le­şir! Ku­rul ka­ra­rı in­ce­len­di­ğin­de çok il­ginç bir de­tay dik­kat çe­ki­yor. Ça­lış­ka­n’­ı ku­sur­lu bu­lan ve Res­mi Ga­ze­te­‘de teş­hir et­ti­ren Etik Ku­ru­l’­da, Gül­süm Aze­ri ad­lı üye­nin de im­za­sı mev­cut. Pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci olan Aze­ri, özel te­şeb­bü­sü tem­si­len 2005 yı­lın­dan bu ya­na Etik Ku­ru­l’­da gö­rev ya­pı­yor. Şim­di ge­li­yo­ruz o dik­kat çe­ki­ci nok­ta­ya: Ça­lış­kan hak­kın­da “ku­sur­lu­” ka­ra­rı­nı ve­ren ku­ru­lun üye­si Gül­süm Aze­ri ile Ka­zım Ça­lış­ka­n’­ın yol­la­rı, 2011’de ke­si­şi­yor. Hem de ne­re­de bi­li­yor mu­su­nuz? Türk Ha­va Yol­la­rı­’n­da!..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
cukka ~ 11 yıl önce
hepsinin tek derdi var o da cukkalarını doldurmak...ne allah ne din ne şu ne bu...öbür dünyaya giderken yanlarında götürecekler ya!!!!

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000