07 Ocak 2013, Pazartesi 10:19:00

THY'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Türk Ha­va Yol­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ye­ni yıl do­la­yı­sıy­la he­di­ye pa­ket­le­ri yol­la­dı. An­cak he­di­ye pa­ket­le­ri sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne git­ti. Bu id­di­a, MHP Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işı­k’­a ait…
  • yormayın kendinizi vekilim.mağlesef türkiyenin kaderi bu.thy yi rizeliler bastı biraz daha derin baktığınızda.yandaş partidaş yukardan talimatlı derken her iktidar partisinin yaptığı bir türkiye klasiği oldu.anlayacağınız zaten şeffaf dürüst bir yönetici istesenizde bırakmazlar orda.ya taraf olacaksın yada paraf yiyeceksin.istanbuldaki tüm işsiz rizeli gençleri TGS THY TEKNİK VE SATIŞLARDA yerleştirdiler.böyle yapmasa baştaki gidecek.baştakine sorsan İSTİHDAM yaptım hayır işledim diyecek.onun için bu bir TÜRKİYE GERÇEĞİ...
  • saçmalama vekil. genel müdürü anladık da çalışanlar mı yollamış o hediyeleri sanki...
  • Millet vakillerine hediye uygulaması derhal yasaklanmalıdır , hiç etik değildir zira ; 1- Meclis yasama organıdır herkese eşit mesafede olmalı hiç kimseden ve kuruluştan hediye almamalıdır.2- Milllet vekillerine zaten yüksek maaş ve sosyal haklar tanınmaktaır bir validen daha fazla maaş almaktadırlar böyle hediye paketlerine tamah edip birbirlerine düşmeleri meclise yakışmaz . 3- Hediye gönderen kurum( thy) her ne kadar şirket görüntüsü taşısada aslında kamu kuruluşudur halkın vergileriyle zararları kapatılamktadır , yöneticilerin thy nin parasıyla millet vekillerine hediye alıp göndermesi kurumun parasını harvurup harman savurmasıdır , israftır, sorumsuzlıktur. vekilleri çok seviyorlarsa maaşlarını harcasınlar .
  • Milletvekilini iyi tanirim.dogru durust bir insandir.soylediklerinde de hakli hepimiz goruyoruz.hemen altinda cakallik arayan sizi cakallar!ha smdi tandgm icin benmde tuzum kuru die bana da cakallik yapacaklara soyliym bende haksiz yere atilan km lerdenim.susun smdi.
  • THY den iyiki, 'şiddetle kınanmaktan' yırttım...
  • dua ile götürenler...gerçekten fossssssssssssss
  • ya sayın millet vekilim bunlar gelmeden önce yılbaşılarında takvim ajanda dagıtılıyordu tüm çalışanlara taşeron işci ayrımı yapılmaksızın ama bunlar geldi ayrımcılık dizboyu yalamalık diz boyu o bunun adamı şu bunun adamı derken heryeri kendi adamları ile doldurdular hemde mezuniyetine bakılmaksızın memur postabaşı vardiya amiri yaptılar kendi adamlarını ezmediler ezdirmediler herzaman en rahat yaerlere koydular ŞİMDİ SORUYORUM SİZE BUNUN ADI AYRIMCILIK VE TORPİL KENDİ ADAMINI KAYIRMA DEĞİLMİ BEN YALAKA DEĞİLİM KARDEŞİM YALAMAM HAKLIYSAM EĞER DAVAMDA SONUNA KADAR GİDERİM DAVAMIN PEŞİNDEN
  • bu birsey degıl kı kar yapan sırketlerın dagıtması gerektıgı temettuler sadece ve sadece baskanlara verılmıs.her baskana 100.000 tl olarak bundan oncekı temettuler calısanlara esıt olarak dagıtılırdı yapılması gereken dogru olan bu oldugu halde zaten cok para alana 100.000 tl CALISANLARIN OZELLIKLE AKP DEN TORPILLI GIRENLERIN DIKKATINE
  • Hediyede de fossslanir mi?
  • ınsan oglunun deger yargısı hayatı boyunca daıma hep kendı cıkarları ve menfaatı dogrultusunda olmaktadır. bunlara hem kışısel olarak hemde kurmsal ılşkılerde sıkca şahıt olmaktayız. kaz gelecek yerden tavuk esırgnmez yda yagcılık olarak nıtelendırılen durumların neden oldugu eylemler yada davranış bıcımlerı , daıma 3.cu şahıslar tarafından nıtelendırılırler. burda soz konusu olan durum yenı yıl nedenıyle hedıye verme olayıdır. aslında, hedıye vermekte almakta guzel bır duygudur ancak, bu eylem tarafların bırbırlerınden karsılık beklemeden kndı ımkanları nısbetınde yapılırsa o zaman ozel bı anlam ıfade eder.kışılerın mensubu oldugu ışletmenın ımkanlarını kulanarak ve de ayırımcı bır duşunceyle bu eylem gercekleştırldıyse o zaman ınsanların farklı yorumlarına sebep olur. THY tasarruf tedbırlerı nedenıyle şampanya kıstlamasına gıderken bu kadar ınsana hedıye vermesı duşundurucudur. nıce yenı destınatıon lar vede bol kazanclar olması dılegıyle

Bu iddiayı ortaya atan MHP’li Alim Işık, “Haram zıkkım olsun Hükümetin toplumda yarattığı ayrımcılığın, bir devlet kuruluşu tarafından Meclis çatısı altına sokulmasını kınıyorum” dedi…

Ga­ze­te­port in­ter­net si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Işık, tep­ki­si­ni “Ha­ram, zık­kım ol­su­n” söz­le­riy­le di­le ge­tir­di. Işık, “İk­ti­da­ra gi­den bu he­di­ye­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bu ay­rı­mı ya­pan Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü baş­ta ol­mak üze­re, tüm ça­lı­şan-la­rı şid­det­le kı­nı­yo­ru­m” de­di.

MHP’­li ve­kil, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “THY yö­ne­ti­ci­le­ri, bu he­di­ye­le­rin mas­ra­fı­nı ken­di cep­le­rin­den mi yap­tı? Ne ka­dar pa­ra har­can­dı? Har­ca­nan pa­ra ku­rum büt­çe­sin­den çık­tıy­sa, ha­ram zık­kım ol­sun di­yo­rum ve ken­di­le­ri­ni der­hal is­ti­fa­ya da­vet edi­yo­rum. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hü­kü­me­tin sok­tu­ğu ay­rım­cı­lı­ğın, bir dev­let ku­ru­lu­şun­ca, Mec­lis ça­tı­sı al­tı­na so­kul­ma­sı ne­de­niy­le de, te­es­süf edi­yo­rum.”

THY'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Yorumlar Tüm Yorumlar (20)

TÜRKİYE gercegi ~ 11 yıl önce
yormayın kendinizi vekilim.mağlesef türkiyenin kaderi bu.thy yi rizeliler bastı biraz daha derin baktığınızda.yandaş partidaş yukardan talimatlı derken her iktidar partisinin yaptığı bir türkiye klasiği oldu.anlayacağınız zaten şeffaf dürüst bir yönetici istesenizde bırakmazlar orda.ya taraf olacaksın yada paraf yiyeceksin.istanbuldaki tüm işsiz rizeli gençleri TGS THY TEKNİK VE SATIŞLARDA yerleştirdiler.böyle yapmasa baştaki gidecek.baştakine sorsan İSTİHDAM yaptım hayır işledim diyecek.onun için bu bir TÜRKİYE GERÇEĞİ...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
yasas ~ 11 yıl önce
saçmalama vekil. genel müdürü anladık da çalışanlar mı yollamış o hediyeleri sanki...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
emin ~ 11 yıl önce
Millet vakillerine hediye uygulaması derhal yasaklanmalıdır , hiç etik değildir zira ; 1- Meclis yasama organıdır herkese eşit mesafede olmalı hiç kimseden ve kuruluştan hediye almamalıdır.2- Milllet vekillerine zaten yüksek maaş ve sosyal haklar tanınmaktaır bir validen daha fazla maaş almaktadırlar böyle hediye paketlerine tamah edip birbirlerine düşmeleri meclise yakışmaz . 3- Hediye gönderen kurum( thy) her ne kadar şirket görüntüsü taşısada aslında kamu kuruluşudur halkın vergileriyle zararları kapatılamktadır , yöneticilerin thy nin parasıyla millet vekillerine hediye alıp göndermesi kurumun parasını harvurup harman savurmasıdır , israftır, sorumsuzlıktur. vekilleri çok seviyorlarsa maaşlarını harcasınlar .

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Km ~ 11 yıl önce
Milletvekilini iyi tanirim.dogru durust bir insandir.soylediklerinde de hakli hepimiz goruyoruz.hemen altinda cakallik arayan sizi cakallar!ha smdi tandgm icin benmde tuzum kuru die bana da cakallik yapacaklara soyliym bende haksiz yere atilan km lerdenim.susun smdi.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
atılmışım ~ 11 yıl önce
THY den iyiki, 'şiddetle kınanmaktan' yırttım...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
dc3 ~ 11 yıl önce
dua ile götürenler...gerçekten fossssssssssssss

Yanıtla

Kalan karakter 1000
DOGRUCU İTEMSAN ~ 11 yıl önce
ya sayın millet vekilim bunlar gelmeden önce yılbaşılarında takvim ajanda dagıtılıyordu tüm çalışanlara taşeron işci ayrımı yapılmaksızın ama bunlar geldi ayrımcılık dizboyu yalamalık diz boyu o bunun adamı şu bunun adamı derken heryeri kendi adamları ile doldurdular hemde mezuniyetine bakılmaksızın memur postabaşı vardiya amiri yaptılar kendi adamlarını ezmediler ezdirmediler herzaman en rahat yaerlere koydular ŞİMDİ SORUYORUM SİZE BUNUN ADI AYRIMCILIK VE TORPİL KENDİ ADAMINI KAYIRMA DEĞİLMİ BEN YALAKA DEĞİLİM KARDEŞİM YALAMAM HAKLIYSAM EĞER DAVAMDA SONUNA KADAR GİDERİM DAVAMIN PEŞİNDEN

Yanıtla

Kalan karakter 1000
thy calısanı ~ 11 yıl önce
bu birsey degıl kı kar yapan sırketlerın dagıtması gerektıgı temettuler sadece ve sadece baskanlara verılmıs.her baskana 100.000 tl olarak bundan oncekı temettuler calısanlara esıt olarak dagıtılırdı yapılması gereken dogru olan bu oldugu halde zaten cok para alana 100.000 tl CALISANLARIN OZELLIKLE AKP DEN TORPILLI GIRENLERIN DIKKATINE

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Globally fosssss! ~ 11 yıl önce
Hediyede de fossslanir mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
erdınc durmazer ~ 11 yıl önce
ınsan oglunun deger yargısı hayatı boyunca daıma hep kendı cıkarları ve menfaatı dogrultusunda olmaktadır. bunlara hem kışısel olarak hemde kurmsal ılşkılerde sıkca şahıt olmaktayız. kaz gelecek yerden tavuk esırgnmez yda yagcılık olarak nıtelendırılen durumların neden oldugu eylemler yada davranış bıcımlerı , daıma 3.cu şahıslar tarafından nıtelendırılırler. burda soz konusu olan durum yenı yıl nedenıyle hedıye verme olayıdır. aslında, hedıye vermekte almakta guzel bır duygudur ancak, bu eylem tarafların bırbırlerınden karsılık beklemeden kndı ımkanları nısbetınde yapılırsa o zaman ozel bı anlam ıfade eder.kışılerın mensubu oldugu ışletmenın ımkanlarını kulanarak ve de ayırımcı bır duşunceyle bu eylem gercekleştırldıyse o zaman ınsanların farklı yorumlarına sebep olur. THY tasarruf tedbırlerı nedenıyle şampanya kıstlamasına gıderken bu kadar ınsana hedıye vermesı duşundurucudur. nıce yenı destınatıon lar vede bol kazanclar olması dılegıyle

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000