25 Temmuz 2018, Çarşamba 20:02:05

THY Teknik A.Ş'de TİS ara bulucuya kalacak!

Türk Hava Yolları (THY Teknik A.Ş. çalışanlarının bağlı olduğu Çelik İş Sendikası 6. TİS görüşmelerine dair açıklama yaptı. Görüşmelerde çok sayıda madde üzerinde uyuşmazlık olduğu belirtildi.
  • Yazık valla üniversitesini oku sınava gir mülakaTa gir seni teknik destek olarak alsın uçak üzerinde teknisyen olarak çalıştırsın sonrada lisans al teknisyen yapıyım 10.0 a geç desin böyle ulaşmamı olur
  • Dolar olmuş 6 lira. Teknisyene verin yüzde 8. 1000 dolar cs maaşı. Cidden komik duruma düştük.
  • NE KADAR ZOR TEKNISYENIN İŞI ALLAH GÜC VERSIN ONLARA ALDIKLARI COK AZ ALIN TERI EKMEK PARASI VE VARDIYELİ CALISIYORLAR ONLAR COK COK KAZANSIN KI BIZ RAHAT UCALIM
  • 3. Havalimaninin acilmasina cok az kaldi ve cok sayida yabaci sirketlerinde bakim hangari olacak. Hic kizmaya gerek yok. Cazip gelen yere gidilir elbet.
  • Akilli teknisyen bu tk da egitimlerinin hepsini tamamlamiş ve tipini lisansina islettigi gibi buraya istifasini veren teknisyendir
  • bu işi er ya da geç bırakacağım
  • teknisyen genelgesinin devamı
  • Bi hostes kadar kiymetli olamadik. Qatar havayolunu bu konuda tebrik ediyorum. Hostese 1 teknksyene 2 pilota 4 veriyo. Kimin daha kiymetli oldugunu idrak edebilmeleri kolay olmus.
  • Tüm çalışanların şirkete verdiği değerin, özverinin karşılığı bu olmamalı. Ama bunu görmek için zam oranına gerek yok saw için söylüyorum öğlen paydosunda milyon dolarlık uçakları emanet ettiği teknisyenleri kimse görmüyor mu hangar binası ile atölyeler binası arasında yerlerde kaldırımlarda dilenci gibi otururken. Yazık, üzülüyorum sadece halimize. Çoğumuz kimyasalların, pisliğin içinde yeri geldi eldivensiz, tulumsuz çalıştık gece, gündüz, bayram seyran demeden.. Keşke halimizden anlayanlar olsa bizi dinleyenler olsa sahip çıkanlar olsa ama yok. Neyse önemli değil canları sağolsun değerimiz bu kadarmış.
  • Ekmeğe daha bugün %15 zam geldi. Thy ise rekor üstüne rekor kırıyor. Bu ortamda personele %8 zam önermek ayıp olmuş.

Türk Hava Yolları (THY Teknik A.Ş. çalışanlarının bağlı olduğu Çelik İş Sendikası 6. TİS görüşmelerine dair açıklama yaptı.

THY Teknik A.Ş. ile Çelik İş Sendikası arasında devam eden 6'ncı dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

Bugün yapılan görüşmeler sonrasında, görüşülen bir çok madde üzerinde uzlaşmaya varılamadı. Toplu İş Sözleşmesi'yle ilgili maddelerden 'ücret ve ücret zammı'ndan çok sayıda sosyal yardıma kadar bir çok konuda uyuşmazlıkların devam ettiği açıklandı. 

İşte Çelik İş'ten yapılan açıklama;

Değerli Üyelerimiz ;
6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumu 25.07.2018 saat: 10.00’da Genel Merkez Yöneticilerimizden Bayram ALTUN, Ferhan ÖNER, Havacılık Şube Yönetimi ve baş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

• Taraflarca görüşülen maddeler karşılıklı uzlaşı sağlanarak aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

• Sendika teklifinin “Sendikal İzinler” başlıklı 11. Maddesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir:

A-Baştemsilci İzni:
Sendika Baştemsilcisi, temsilcilik görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir.
İşyeri İşçi Mevcudu        Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde        
4 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde        6 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde         8 saat
500'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde     10 saat
Baştemsilci atandığı tarihteki çalışma düzeninde çalışır. Çalışma düzeni rızası alınarak değiştirilebilir.
Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşuluyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

B-Temsilci İzinleri:
İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler.
İşyeri İşçi Mevcudu         Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde          2 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde         3 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde        4 saat
500'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde     5 saat

C-Diğer İzinler:
Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenen şekle göre ücretli izin verilir.
İşyeri İşçi Mevcudu        Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde       20 gün
51-100 işçi çalıştırılan işyerinde       30 gün
101-200 işçi çalıştırılan işyerinde       40 gün
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde       60 gün
501-1000 işçi çalıştırılan işyerinde      80 gün
1000'den fazla işçi çalıştırılan işyerinde   işçi sayısının% 10'u kadar gün.
Bu izinler, her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5'inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.
Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.
Sendika merkezi bu maddede yer alan izinlere ilişkin taleplerini, ayrıca elektronik
posta ile de işverene iletecektir.
"Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin 12 saat önce sendikal izin kullanacağını Sendikanın yazılı veya e-posta olarak bildirmesi durumunda sendikal izin süresi için her ne ad altında olursa olsun bir ücret kesintisi yapılamaz."


• İşveren teklifinin “Bu Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenmeyen Konular” başlıklı 20. Maddesi 5.Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki eski haliyle kabul edilmiştir.

• İşveren teklifinin “Vardiya (Veya Posta) Primi” başlıklı 33. Maddesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir:

“İşveren vardiya (veya posta) ile çalışan işçilerine;
1. 2'li vardiya ile çalışan işçilere EK-4 cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 2'li vardiya primini,
2. 3'lü vardiya ile çalışan işçilere EK-4 cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 3'lü vardiya primini vermeyi kabul eder.
3. Personel, çalıştığı vardiyanın primini alır. Ancak, bulunduğu ilin dışında geçici görevle başka bir ile giden veya geçici görevle başka bir çalışma düzenine geçen personele;
a) 3'lü vardiyadan 2'li veya normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 3'lü vardiya primi verilmeye devam edilir.
b) 2'li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 2'li vardiya primi verilmeye devam edilir.
c) Normal düzenden, vardiyalı bir göreve veya 2'li vardiyadan 3'lü vardiyalı bir göreve giden personele ise gittiği vardiyanın primi ödenir.
Ancak, bu geçici görev süresi bir seferde en fazla 30 günü ve en az 90 gün aralıklarla yılda 75 günü geçemez.(Eğitim görevi hariç)
Vardiya primi, aylık fiili çalışma karşılığı verilir. Hafta tatil (vardiya gereği kullanılan tatil), genel tatil, ulusal bayram ve yıllık ücretli izin dışındaki işe gelememe hallerinde vardiya primi ödenmez.
4. Vardiya (veya posta) ile çalışan işyerlerinde personelin bir kısmı veya tamamı, olağanüstü hallerde veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında veya hemen yapılması gereken acil işlerde, ilgili ünitenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile, 3'lü vardiyadan 2'li vardiyaya veya normal düzende bir çalışmaya veyahut 2'li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya geçirilebilir.
Bu durumda personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.
5. Şirkette vardiyalı düzende çalışan personele, planlanan sayıda hafta tatilinde (Pazar günü) fiilen çalışmaları karşılığında olarak iş tazminatlarının % 25'i tutarında Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenir.
"Uçak Revizyon Primi” (Pazarsız Vardiya Primi) alanlara ayrıca Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenmez.
Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi), yıllık izin hariç her türlü izinler ile gerekçesiz olarak işe gelmeme durumlarında kıstelyevm usulü ödenir.
Personelin yıllık izin kullanması, geçici görevle görevlendirilmesi, vardiya değişimi ve eğitime katılması halinde ek vardiya (pazarlı vardiya) ücretinden kesinti yapılmaz. Belirtilen hallerde aylık Pazar çalışması cetvelinde planlanan Pazar günlerine ait fiili çalışma yapılamasa bile ek vardiya primi (pazarlı vardiya primi) ödenmeye devam edilir.
Ek vardiya primine esas Pazar mesaisi planlanabilecek personele fazla mesaiye esas olacak pazar mesaisi planlanmaz.
6. Hafta tatilini (pazar günü) kapsamayan ikili veya üçlü vardiyalı düzende çalışan personel, bu vardiyalı çalışmalar devam ettiği sürece, iş tazminatlarının % 17'si kadar ilave iş tazminatı “Revizyon Primi (Pazarsız Vardiya Primi)” alırlar. Bu tazminatı alan personele ayrıca ek vardiya primi (pazarlı vardiya primi) ödenmez.”


• İşveren teklifinin “İşyerine Getirip Götürme” başlıklı 76. Maddesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir:

“A- Sendikanın görüşü alınarak işverence tespit edilecek güzergahlar üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın ve Trabzon’daki personel işyerlerine getirip götürülür. Ancak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Antalya, Trabzon ve diğer işyerlerinde çalışıp da bu imkanlardan sürekli olarak yararlanamayan personele çalıştığı her gün için mahalli belediye otobüs aylık toplu taşıma kartı rayicinden az olmamak kaydıyla ödeme yapılır. İşverenin servis temin edemediği işyerlerinde, personelin görevlendirildiği her bir gün için 10 kilometre başına 1 litre benzin olmak üzere taşıma ücreti ödenecek ve uygulamasına yönelik hususlar işveren tarafından yönetmelik ile düzenlenecektir.
B- İşyerine getirip götürme konusunda yapılacak hizmet alımlarının ön çalışmalarına Sendikanın belirleyeceği bir gözlemci katılır. Bu konularda yapılan ihaleler sonrası ilgili teknik şartnamenin bir nüshası Sendikaya gönderilir.”


• İşveren teklifinin “Uçuş Ekibine Dahil Edilen Personel” başlıklı 97. Maddesi aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir:

İşverence uçuş ekibine dahil edilen Lisanslı Uçak Teknisyeni ile ilgili, iş ve işyeri gereklilikleri elverdiği ölçüde görevlendirmede eşit dağılım yapılması esastır.
Uçuş ekibine dahil edilen personelin görevlendirme usul ve esasları “Bakım Prosedürleri El Kitabı / Uçuşa Dahil Edilen Teknisyenlerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi Prosedürü (L1.3)” uyarınca uygulanır.
  İşveren, THY A.O. uçuş ekibine dahil edilecek Şirket personeline, “Uçucu Personel Ücret Prosedürü” uyarınca uçuş ücreti ödemeyi kabul eder.
"Bu Prosedürlerde belirtilmeyen konular TİS imza tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sendika ve işveren temsilcilerince müştereken düzenlenir.”

• İşverenin Ücret Konusundaki Teklifi:
- Sözleşmenin 3 yıllık olması
- 1. 6 Ay %8
- 2. 6 Ay %5
- 3., 4., 5. Ve 6. 6 Ayda Enflasyon oranında zam yapılması teklif edilmiş, bu teklif Sendikamız tarafından kabul görmemiş ve aşağıdaki maddelerle birlikte uyuşmazlık tutanağına eklenmiştir.

THY Teknik A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası yetkilileri arasında 30.05.2018 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak 25.07.2018 günü saat 10:00’da THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantı neticesinde taraflar, toplu görüşme süresi içinde anlaşmaya varamamıştır. Uyuşmazlık konusu olan maddelere aşağıda yer verilmiştir.

    UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN MADDELER
MADDE NO   MADDE BAŞLIĞI
Madde 8  SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ
Madde 32  ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI
Madde 35  YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ
Madde 61  MAZERET İZNİ
Madde 74  EVLENME YARDIMI
Madde 75  SOSYAL YARDIMI
Madde 77  KREŞ YARDIMI
Madde 78  DOĞUM YARDIMI
Madde 79  SEYAHAT YARDIMI
Madde 80  ÖLÜM YARDIMI
Madde 81  İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM
Madde 103  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ
Geçici Madde 5  HABOM A.Ş. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ HK.
Ek-1   KIDEM ÜCRET CETVELİ
Ek-2   İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ
Ek-3   UÇUŞ TAZMİNATLARI CETVELİ
Ek-4   VARDİYA PRİMİ CETVELİ

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Çelik-İş Sendikası İstanbul Havacılık Şube Başkanlığı

THY Teknik A.Ş'de TİS ara bulucuya kalacak!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (64)

Teknik destek ~ 4 yıl önce
Yazık valla üniversitesini oku sınava gir mülakaTa gir seni teknik destek olarak alsın uçak üzerinde teknisyen olarak çalıştırsın sonrada lisans al teknisyen yapıyım 10.0 a geç desin böyle ulaşmamı olur

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Dolar ~ 4 yıl önce
Dolar olmuş 6 lira. Teknisyene verin yüzde 8. 1000 dolar cs maaşı. Cidden komik duruma düştük.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
EMEL ~ 4 yıl önce
NE KADAR ZOR TEKNISYENIN İŞI ALLAH GÜC VERSIN ONLARA ALDIKLARI COK AZ ALIN TERI EKMEK PARASI VE VARDIYELİ CALISIYORLAR ONLAR COK COK KAZANSIN KI BIZ RAHAT UCALIM

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Teknsyen ~ 4 yıl önce
3. Havalimaninin acilmasina cok az kaldi ve cok sayida yabaci sirketlerinde bakim hangari olacak. Hic kizmaya gerek yok. Cazip gelen yere gidilir elbet.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Akilli teknisyen ~ 4 yıl önce
Akilli teknisyen bu tk da egitimlerinin hepsini tamamlamiş ve tipini lisansina islettigi gibi buraya istifasini veren teknisyendir

Yanıtla

Kalan karakter 1000
teknisyen ~ 4 yıl önce
bu işi er ya da geç bırakacağım

Yanıtla

Kalan karakter 1000
hasan ~ 4 yıl önce
teknisyen genelgesinin devamı

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Tktk ~ 4 yıl önce
Bi hostes kadar kiymetli olamadik. Qatar havayolunu bu konuda tebrik ediyorum. Hostese 1 teknksyene 2 pilota 4 veriyo. Kimin daha kiymetli oldugunu idrak edebilmeleri kolay olmus.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Değer? ~ 4 yıl önce
Tüm çalışanların şirkete verdiği değerin, özverinin karşılığı bu olmamalı. Ama bunu görmek için zam oranına gerek yok saw için söylüyorum öğlen paydosunda milyon dolarlık uçakları emanet ettiği teknisyenleri kimse görmüyor mu hangar binası ile atölyeler binası arasında yerlerde kaldırımlarda dilenci gibi otururken. Yazık, üzülüyorum sadece halimize. Çoğumuz kimyasalların, pisliğin içinde yeri geldi eldivensiz, tulumsuz çalıştık gece, gündüz, bayram seyran demeden.. Keşke halimizden anlayanlar olsa bizi dinleyenler olsa sahip çıkanlar olsa ama yok. Neyse önemli değil canları sağolsun değerimiz bu kadarmış.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Qwer ~ 4 yıl önce
Ekmeğe daha bugün %15 zam geldi. Thy ise rekor üstüne rekor kırıyor. Bu ortamda personele %8 zam önermek ayıp olmuş.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000