06 Aralık 2008, Cumartesi 08:11:35

THY güven veriyor

Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), Av­ru­pa Ha­va Yol­la­rı Bir­li­ği­ne (A­E­A) bağ­lı 29 u­lu­sal ha­va yo­lu ku­ru­lu­şu a­ra­sın­da, yol­cu­la­rın va­liz­le­ri­ni gü­ven i­çin­de ve za­ma­nın­da tes­lim et­me­de ilk ü­çe gir­di.
  • BELKİ SEN GÖRMÜYEBİLİRSİN YADA SENDE ARTIK ÖZEL BİR ŞİRKET OLUCAKSIN DİYE BÖYLE KONUŞUYOSUN BEN KENDİMİ KÜÇÜK GÖRMÜYORUM TAŞERON OLMAK KÖTÜ BİŞEY DEĞİL BU DUYGUYU TATMAYANLAR YAKINDA TADACAKTR :) AMA TAŞERON LERİ KÜÇÜK GÖREN ŞAHSİYETLER VAR AMA TAŞERON ELEMANLARI UYANANA KADAR AZMI SIRTINDAN EKMEK YEMEDİ THY PERSONELİ AMA ARTIK EŞİT OLUCAKLAR SAYGILAR
  • türk hava yolları personeli emin olki hakkı olan parayı alıyor,kimsenin sırtından para falan kazanmıyor.bu kendinizi küçük görme modundan çıkın artık,kimse kimseye taşeron gözüyle bakmıyor.sen kendini nasıl görmek istiyorsan öyle görüyorsun sadece.herkesin yaptığı iş ayrı onun için kimseyi itham edemezsin kazandıkları parayı haketmiyor diye..
  • TÜRK HAVA YOLLARINA HAVAŞIN HİZMET VERDİĞİ SÜRE İÇERİSİNDE THY ,NİN KALİTE ÇITASI DAHADA YÜKSELİCEKTİR.NASIL SKYTRAX ,TA BAŞARILI OLDUYSA BUNUDA BAŞARDI HAVAŞ THY İÇİN DAHA NE FEDAKARLIKLAR YAPICAKTIR AMA THY PERSONELİ İLE HAVAŞ PERSONELİ BİR ARADA GİTMEZ !!! ORDA İPLER KOPAR NEDENİ İSE THY PERSONELİ YILLARDIR TAŞERON DİYE TABİR ETTİĞİ KİŞİLERİN SIRTINDAN MAAŞ ALMIŞTIR BU BİR GERÇEK BUNU KİMSE İNKAR EDEMEZ BİZLER SİZİN İŞİNİZİ YAPICAKSAK SİZE NE GEREK VAR THY YÖNETİMİ SİZE NE DİYE MAAŞ VERİYORKİ YAZIK O PARALARA HAVAŞA BİRAZ DAHA FAZLA MAAŞ VERİLİRSE THY NUMBER ONE OLUR.Turkish Ground Service ,de GÖRÜŞMEK ÜZERE SEVGİLER İYİ BAYRAMLAR DİLERİM

Mer­ke­zi B­rük­sel’de bu­lu­nan A­E­A ta­ra­fın­dan dün a­çık­la­nan Ni­san­-E­kim 2008 dö­ne­mi­ne i­liş­kin ve­ri­le­re gö­re, va­liz­le­ri­nin gü­ven i­çin­de u­laş­tı­rıl­ma­sın­da en i­yi de­re­ce­yi Uk­ray­na Ha­va­yol­la­rı A­e­roS­vit al­dı. Bu ku­ru­lu­şu Mal­ta Ha­va­yol­la­rı A­ir Mal­ta ve THY iz­le­di. THY’nin her bin yol­cu­sun­dan 4,4’ü va­li­zi­ni kay­bet­ti ya da da­ha son­ra a­la­bil­di. A­E­A’nın ve­ri­le­ri­ne gö­re, söz ko­nu­su ha­va yol­la­rı ku­ru­luş­la­rı­nın yol­cu­la­rı a­ra­sın­da va­liz kay­be­den ve­ya da­ha son­ra a­la­bi­len­le­rin or­ta­la­ma­sı bin ki­şi­den 14 ol­du. Bu sa­yı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de her bin yol­cu i­çin or­ta­la­ma 17 o­la­rak be­lir­len­miş­ti. Av­ru­pa’nın bü­yük ha­va yo­lu şir­ket­le­ri va­liz­le­rin gü­ven­li ve za­ma­nın­da u­laş­tı­rıl­ma­sın­da or­ta­la­ma­nın ge­ri­sin­de kal­dı.

THY güven veriyor

Facebook Yorum

Yorumlar

CNC ~ 14 yıl önce
BELKİ SEN GÖRMÜYEBİLİRSİN YADA SENDE ARTIK ÖZEL BİR ŞİRKET OLUCAKSIN DİYE BÖYLE KONUŞUYOSUN BEN KENDİMİ KÜÇÜK GÖRMÜYORUM TAŞERON OLMAK KÖTÜ BİŞEY DEĞİL BU DUYGUYU TATMAYANLAR YAKINDA TADACAKTR :) AMA TAŞERON LERİ KÜÇÜK GÖREN ŞAHSİYETLER VAR AMA TAŞERON ELEMANLARI UYANANA KADAR AZMI SIRTINDAN EKMEK YEMEDİ THY PERSONELİ AMA ARTIK EŞİT OLUCAKLAR SAYGILAR

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Rumuz ~ 14 yıl önce
türk hava yolları personeli emin olki hakkı olan parayı alıyor,kimsenin sırtından para falan kazanmıyor.bu kendinizi küçük görme modundan çıkın artık,kimse kimseye taşeron gözüyle bakmıyor.sen kendini nasıl görmek istiyorsan öyle görüyorsun sadece.herkesin yaptığı iş ayrı onun için kimseyi itham edemezsin kazandıkları parayı haketmiyor diye..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CNC ~ 14 yıl önce
TÜRK HAVA YOLLARINA HAVAŞIN HİZMET VERDİĞİ SÜRE İÇERİSİNDE THY ,NİN KALİTE ÇITASI DAHADA YÜKSELİCEKTİR.NASIL SKYTRAX ,TA BAŞARILI OLDUYSA BUNUDA BAŞARDI HAVAŞ THY İÇİN DAHA NE FEDAKARLIKLAR YAPICAKTIR AMA THY PERSONELİ İLE HAVAŞ PERSONELİ BİR ARADA GİTMEZ !!! ORDA İPLER KOPAR NEDENİ İSE THY PERSONELİ YILLARDIR TAŞERON DİYE TABİR ETTİĞİ KİŞİLERİN SIRTINDAN MAAŞ ALMIŞTIR BU BİR GERÇEK BUNU KİMSE İNKAR EDEMEZ BİZLER SİZİN İŞİNİZİ YAPICAKSAK SİZE NE GEREK VAR THY YÖNETİMİ SİZE NE DİYE MAAŞ VERİYORKİ YAZIK O PARALARA HAVAŞA BİRAZ DAHA FAZLA MAAŞ VERİLİRSE THY NUMBER ONE OLUR.Turkish Ground Service ,de GÖRÜŞMEK ÜZERE SEVGİLER İYİ BAYRAMLAR DİLERİM

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000