28 Mayıs 2010, Cuma 11:28:49

İŞTE MADDE MADDE ANLAŞMA ŞARTLARI

Türk Hava Yolları çalışanlarının sonucunu uzun zamandır beklediği 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri dün mutlu sonla bitti. Peki, sözleşme hangi şartlarla imzalandı? İşte madde madde o şartlar...
  • beyaz sayfamı açtın yoksa 8. maddeyle işyerinin tatmamen veya kısmen kapatılması halinde ... kabül ederek taşeronlaştırmanı n önünümü açtın
  • yarın seni memleketimizin ücra bir yerine sürdüklerinde o zammın tadını çıkarabilecek misin acaba çalışan arkadaş hani başkanımız tayinlerin sürgünlerin hesabını soracaktı ya o bakımdan
  • seninle ilgili sözleşmeyi imzalarken sana gelip de fikrini alan oldumu ne diyorsun arkadaş diye
  • senelerce türkişi ücret sendikacılığı yapmakla taşeronlaştırma veözelleştimelere karşı mücadele etmemekle eleştiren sendikamız soktumu şimdi sözleşmeye işyerinin kapatıması halinde personel başka yerde istihdam edilir diyerek taşeronlaştırmayı adını da koydumu iş güvencesi
  • maaşına zam işine son . ağzımıza bir parmak bal çalıp taşeronlaştırmayı özelleştirmeyi sözleşmeye soktular
  • uçucu timi de mi tgs yapcaklar .yapsınlar o zaman recep ivediğin işine döner :d yolcu bişey istycek ne istiyon la a? ağzını burnunu kırarım senin :d ileri gideceğine geriler . filodaki 100 küsür uçağı sata sata bi hal olurlar.
  • Sendika budur işte, çalışanın haklarını korur, bu da sadece THY'de vardır. Şimdi sorun her ay tonlarca aidat toplayan TALPA'nın ne iş yaptığında... Bu dernek sözde pilotları koruyacak ama pilotlar ağır işçi, çalışma kanunları yok, sendikaları yok, ücretleri THY'nin yanına bile yaklaşamaz ve TÖSHİD onayı olmada THY'ye geçemezler. TALPA'da bütün bunlar yaşanırken hiçbir çabada bulunmaz. TALPA üyeliğimden bu sebeplerden dolayı vazgeçtim, kendilerini şiddetle kınıyorum... THY'deki arkadaşlarımızın yeni anlaşmaları hayırlı olsun
  • HERZAMANKİ GİBİ..... YURTDIŞI PERSONELİNDEN BAHSEDEN YOK... AMA DOGRU ONLAR ÇUVALLA PARA ALIYORLAR...
  • arkadaşlar 2009 ilk 6 ay için verilen %8 lik zammın zaten thy yönetimi %6 sını vermişti. yani alınacak fark 2009 yılı ilk 6 için %2 ikinci 6 ay için %2 ve seyyanen 120 tl. fark alsanız ne olacak her yeri tgs yapacaklar zaten. tamamen tgs ye geçincede tav a satarlar.
  • THY de çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum, Herşey olmuş bitmiş artık....

İşte 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni kapsayan o maddeler:

THY 22. DÖNEM TİS SONUÇLARI
 
PARASAL MADDELER İLE İLGİLİ KONULAR

BİRİNCİ YIL;

a) Birinci Altı Ay:

31.12.2008 tarihindeki ücretlere, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere %8 oranında ücret zammı yapılacaktır.  

b) İkinci Altı Ay:

30.06.2009 tarihindeki ücretlere, 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere %2 oranında ücret zammı yapılacaktır.  

İKİNCİ YIL;

a) Birinci Altı Ay:

31.12.2009 tarihindeki ücretlere, 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, %6 oranında zam yapılacaktır. Ancak TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2010 indeks sayısının, Aralık 2009 indeks sayısına göre değişim oranının %6’yı aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. 

b) İkinci Altı Ay:

30.06.2010 tarihindeki ücretlere, 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, %5 oranında zam yapılacaktır. Ancak TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2010 indeks sayısının Haziran 2010 indeks sayısına göre değişim oranının %5’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 31.12.2010 tarihindeki ücretlere, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.

C-Vardiya Primleri Zammı Uygulaması:

Vardiya primleri, “B- Ücret Zammı Uygulaması” maddesinde belirtilen şekilde arttırılacaktır.
Aylık Sosyal Yardım: 130 TL/Ay olan mevcut miktar 1.yıl Seyyanen 120 TL artırılarak 250 TL/AY’a çıkarılacak, 2 yıl ise Seyyanen 30 TL arttırılarak 280 TL/Ay’a çıkarılarak uygulanacaktır.
Yemek Yardımı: 10 TL’den az olmamak üzere Gelir Vergisi vergi muafiyet üst sınırı tutarında
Evlenme Yardımı: 400 TL olan Miktar 800 TL
Kreş yardımı: Miktar olarak 534,60 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmesi ve Vakıf Kreş Ücreti arttığında artan miktar kadar arttırılması.
Emzirme Yardımı adı Doğum Yardımına değiştirilerek 250 TL olan Miktar 375 TL,
Ölüm Yardımı 500 TL olan miktar 1000 TL,
İş Kazası Maluliyet ve Ölüm Yardımı 3000 TL olan Miktar 4500 TL olarak belirlenmiştir.
 
İDARİ MADDELER İLE İLGİLİ KONULAR

TİS Sendika Üyeliğinin Güvencesi Başlıklı 8. Maddesi: Öncelikle Sendika Üyesi Personelin çalıştığı işyerinin tamamen veya kısmen kapatılması halinde işçilerin Ortaklığın bir başka bölümde istihdamının devam ettirilmesi ile iş güvencesi sağlanması,
Bir başka bölüm ve göreve atanan veya nakil edilen sendika personelin kendi isteği ile  bu görevi ve nakil işlemini kabul etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesini, ihbar öneli, kıdem tazminatı haklarına ilaveten 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı alarak Feshini isteme hakkı tanınması,
Bu feshinden sonrada işe iade ile ilgili hukuki haklarını kullanma hakkı tanınması
Bu tür uygulamaların 1 yıl geriye doğruda uygulanması da kabul edilerek yeniden düzenlenmiştir.
TİS Yıllık Ücretli İzin Başlıklı  21. Maddesi: 18 ve 24 gün olan yıllık izin süreleri 2’ şer gün arttırılarak yeniden düzenlenmiştir.
TİS 33, 45,46, 47 Maddelerinde Sağlık Hakları Konusunda Emekli Sandığı SSK birleşmesi ile oluşan Yeni Yasa konusunda kazanılmış hakları koruyucu düzenleme yapılmıştır.
TİS Geçici Görev ve Geçici Görevde Fazla Çalışma Başlıklı Maddesi “İşveren, personeli yurtiçinde bir seferinde en fazla 30 gün ve en az 90 gün aralıklarla, yılda 75 günü geçmemek koşuluyla geçici göreve gönderilebilir” şeklinde yeni düzenlendi.

TİS  Disiplin Cezası verilmesi ve Cezaya İtiraz Başlıklı 72 Maddesinde Kınama cezasına da bir üst makama itiraz hakkı getirilmiş ve Disiplin Cezalarına itiraz süresi  10 günden 20 güne çıkarılmıştır.

TİS  Vardiya (Veya Posta) Primi Başlıklı 84. Maddesinde Ek Vardiya primlerinden kesinti konusunda “Personelin yıllık izin kullanılması, geçici görevle görevlendirilmesi vardiya değişimi ve eğitime katılması halinde ek vardiya ücretinden kesinti yapılmaz. Belirtilen hallerde aylık Pazar çalışması cetvelinde planlanan Pazar günlerine ait fiili çalışma yapılamasa bile ek vardiya primi ödenmeye devam edilir.” Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
TİS Yıllık Kıdem ve İş Tazminatı Kademe Terfiii Başlıklı 93 Maddesinde:  “Bu konularda 22 dönem toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi sonuna kadar sendika ve işveren yetkililerince oluşturulacak komisyonca teknik çalışma yapılır.”şeklinde düzenleme yapıldı.
 
Madde 104 : KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ile ilgili konularda 21. Dönem toplu iş sözleşmesi eki protokol düzenlemesi toplu iş sözleşmesi hükmüne çevrilerek 104. Madde  içine derçedilmiş ve aşağıdaki konularda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 
1-AMAÇ

Uçucu ekiplerle ilgili aşağıdaki düzenlemelerin genel amacı, uluslararası standartlar kapsamında uçuş emniyeti ve güvenliğini esas alan, biriken yorgunluğu önemseyerek bu konuda önlemler almaya yönelik düzenlemeler sağlamaktır.  
 
2-GENEL HÜKÜMLER

Bu konuda toplu iş sözleşmesinin aşağıdaki hükümleri ile, imza tarihinde yürürlükte olan THY A.O Ortaklık Yönetmelikleri mevcut hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                                                      Bu toplu iş sözleşmesinin veya Ortaklık ilgili Yönetmeliklerinin düzenlediği hükümler konusunda, ilgili resmi mercilerce yürürlüğe konulmuş veya konulacak her türlü yasal mevzuatla ilgili olarak; bu mevzuatlarda aynı konuda farklı düzenleme olması halinde, sadece personel lehine olanı uygulanır.
 
b) Ortaklık her bir uçucu ekip üyesi için bir ana üs belirler. Ortaklığın ulusal sivil havacılık mevzuatına uymak şartı ile belirlediği birden fazla ana üssü var ise, uçucu ekipler sadece bir ana üstte görevlendirilebilirler. Halen çalışmakta olan uçucu ekipler için ana üs, Ortaklıkta göreve başladıkları il olarak kabul edilecektir. Personelin iş sözleşmesine bu il açıkça yazılır.
 
c) İşveren, Ortaklığın birden fazla ana üssü var ise, sendika üyesi uçucu ekipleri, görev yaptıkları ana üsten bir başka ana üsse veya ana üs dışındaki il’e, sadece personelin şahsi yazılı olurları ile tayin etmeyi kabul eder.
 
f) İşveren günlük uçuş aksaklıkları ve uçuş operasyonunun doğası gereği oluşabilecek uçucu ekip ihtiyaçları için yeterli sayıda nöbetçi ekip üyesi ve yedek ekip üyesi (RM) planlar. Bu tür ihtiyaçlar, aynı gün bir başka göreve planlanmış bir başka uçucu ekip üyesinin bu görevi kesintiye uğratılarak veya değiştirilerek karşılanamaz. Bu kapsamda 07-29 Sayılı yönetmelik 10. Madde (*) n.Planlı uçuş görevinin öncesinde veya bitimini takiben, Tablo-2’deki günlük uçuş görev süreleri içinde kalmak şartıyla görev değişikliği veya ilave görev verilebilir,  nöbete bırakılamaz, Ancak planlanmış günlük uçuş görevine gelen uçucu ekibin  yatı içermeyen o günkü görevinde yapılacak değişiklikler, “yatıya planlamayı”  içermeyip sadece gitgel görevleri kapsar.
Bölümü uygulanmayacaktır.

3- GÖREV SINIRLAMALARI
 
b) Geçici üs için görev süresi her bir uçucu ekip üyesi için bir takvim yılında, 90 gün aralıklarla olmak, bir seferde 30 günden fazla olmamak şartıyla 75 günü aşamaz. Konaklama ve geçici üs görevlerinin toplamı bir takvim yılında 180 günü aşamaz.
 
d) Uçucu ekipler anaüste gün tanımı süresi içinde sadece tek bir görev süresi veya diğer görevlerle görevlendirilebilir. Uçucu ekiplerin yedek ekip rezerv (RM) görevleri yerel saatle en geç saat 18.00 ‘e kadar yayınlanmak zorundadır. Bu saatten sonra yayınlanan rezerv görevleri uçucu ekipleri bağlayıcı değildir.
 
e) Uçucu ekiplerin aylık planlanmış ve yayınlanmış görevleri, işverence değiştirilmesi düşünülen görev saatinden en az 24 saat önceden yapılacak tebliğler ile uçucu ekip üyesinin kendisine bildirilir ise değiştirilebilir.

4- DİNLENME SÜRELERİ

Ana üs, geçici üste sona eren her bir uçuş görevinin sonundaki dinlenme süresi en az 12 saat olup, veya, bir önceki uçuş görev süresi ya da bir önceki uçuş görev süresi içindeki uçuş süresinin iki katıdır, hangisi büyükse o uygulanır. Yukarıdaki ana ve geçici üsteki en az dinlenme süresi konaklama meydanında 10 saattir. Uçuş görev süresi dışındaki diğer görevler sonrası en az dinlenme süresi 12 saattir.

Sendika üyesi uçucu ekiplere dinlenme süreleri ile ilgili olarak 07-029 sayılı Ortaklık Yönetmeliği’nin Dinlenme Süresi başlığı altında yer alan Tablo-4’ün ilk satırı ve bu başlık altında yer alan Not-6 uygulanmayacaktır.
 
5- BOŞ SÜRELER
 
a) Uçucu ekiplere boş süre olarak bir takvim ayında 8 adet boş takvim günü verilir. Bu hüküm, Aralık 2010’ da yapılacak olan planlamalardan itibaren uygulanacaktır.
Bu boş günler 2+2+2+1+1 şeklinde planlanır ve takvim ayı içine dengeli olarak dağıtılır. Aylık uçuş planlamalarında belirtilen bu boş günlerin yeri ay içinde değiştirilemez. Bir takvim ayında görev planlanamayan gün sayısı ile orantılı kaç adet boş gün verileceği EK-7’deki çizelgede gösterilmiştir. Yedek ekip (RM) görevi verilen uçucu ekiplere, hiçbir uçuş görevi verilmediği takdirde, uçucu ekiplerin yedek ekip (RM) olarak görevli olduğu gün, boş gün olarak kabul edilmez. Boş günler uçuş programlarında BI kodu ile gösterilir.
 
b) Uçucu ekiplere, planlamada bir takvim ayında verilmesi gereken tek boş günleri takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 06.00 dan önce başlayan hiçbir görev verilemez. Tek boş günler iki boş günlerin arkasına veya önüne verilse bile son boş günde de yukarıdaki hüküm uygulanır.
 
1-KABİN MEMURU VE AMİRLERİNİN KIDEM SIRALAMASI
 
a) Kabin Memurluğu kıdem sıralaması hesabında çalışılan gün esas alınır. Bu çalışılan gün sayısının hesabında personelin işverence yasal mercilere bildirilen Ortaklık işe giriş tarihi ilk başlangıç olarak kabul edilir. Çalışılan gün tanımı işverenin işlerini yapmak amacıyla verilen her türlü görevi (uçuş, uçuş görev süresi, nöbet (stand-by), yedek ekip (rezerv), konaklama -yatı görevi), eğitimi, hamilelik esnasında yer görevlerinde geçirilen süreyi, ofis meşguliyetini ve ofis görevini vb tüm görevleri içerir.
 
b) Kıdem sıralaması çalışılan gün hesabında belirlenen gün sayısından toplu iş sözleşmesi ve ortaklık yönetmelikleri çerçevesinde verilen uyarma ve kınama cezaları nedeniyle herhangi bir indirimde bulunulmaz.
 
c) Kabin memurlarının Ortaklıkta kısmı süreli iş sözleşmesi ile yapmış oldukları çalışmalarda çalışılan fiili gün sayısının tamamı, bu tür iş sözleşmesinin başlangıcından itibaren kıdem sıralamasında dikkate alınır.
 
d) Kıdem sıralamasına esas çalışılan gün sayısı hesabında her türlü ücretli izinler (doğum izni, senelik izin, evlenme, muvazzaf askerlik görevi dışında manevra ve silah altına alınma, ölüm, doğal afetler, yol izni, sendikal izin vb) ve hastalık izinleri (iş kazası nedenli ise tamamı, süreğen hastalıklarda bu sürenin ilk altı ayı) çalışılan gün olarak kabul edilir.

e) Kabin memurları kıdem sıralaması, yukarıdaki a,b,c,d fıkraları çerçevesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak aşağıda belirtilen komisyon tarafından bir defaya mahsus yeniden düzenlenir. Düzenlenen bu yeni sıralamaya uygun olarak kabin amiri sıralamaları da yeniden düzenlenir. İşveren bu yeni düzenleme ile ilgili olarak, personelin sadece mevcut kıdem sıralarını değiştirmeyi, kabin amirliği görevine atanmış personelin bu görevlerinde herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul eder. Yeni kıdem sıralama işlemi Ortaklık ile Sendika yetkililerinden 3’er adet üye ile oluşturulacak bir komisyon tarafından personelden gelen itirazlar da aynı komisyon tarafından değerlendirilerek, 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla sonuçlandırılır ve  01.01.2011’den geçerli olmak üzere yürürlülüğe konulur.
 
8- KADIN UÇUCU EKİPLERİN HAMİLELİK VE ANNELİK HAKLARI

a) Kadın uçucu ekip üyesi personele, bu toplu iş sözleşmesi dışında hamilelik ile ilgili herhangi bir düzenleme getirilemez.

b) Kadın uçucu ekip üyesi personelin hamileliği ilgili sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre bir raporla belirlendiği andan itibaren bu personel uçuş görevinden alınır.

c) Eğer kadın uçucu ekip üyesinin uçuş görevinde bulunmasının sakıncalı olmadığı doktor raporu ile belirlenir ve kendi rızası da alınırsa uygun tarihe kadar uçuş görevine devam edebilir.

d) Kadın uçucu ekip üyesi personele yasal ücretli izin kullanma tarihine kadar alternatif bir görev verilir. Bu görev esnasında personele atandığı iş grubunun ücreti ödenir.

e) Doğum yapan kadın uçucu personele, yazılı talebi halinde yasalardan doğan ücretli ve ücretsiz izinleri sonrasında, bu süreler hariç 2 yıl süre ile içerisinde konaklama süresi bulunan yatı görevi planlanmaz.

f) Sendika üyesi emziren kadın uçucu ekip üyelerine yazılı talebi halinde emzirme izni verilir. Emzirme izni süresince Yerel saat ile saat 22.00 ile 08.00 arasında uçuş görevi verilmez.

Not: THY A.O 07-029 Sayılı Uçucu Personel Uçuş Görev ve Uçuş Saatleri Yönetmeliği’nin “Dinlenme Süresi” madde 13 (i) bendine aşağıdaki hüküm aynen ilave edilecektir;
“ Uçucu ekiplerin uzun menzil uçuş görevi (ER) sonrası, uygulanması gereken 48 saatlik dinlenme süresi içine, Tablo-5’e gore bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden planlama yapılmayacaktır.
 
Geçici Madde 2 : FARKLARIN ÖDENMESİ

İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasındaki dönemde oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar; toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren bir ay içinde defaten ödenecektir.
 
Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden sonraki maaş döneminden geçerli olmak üzere;

a) 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi EK-2 iş tazminatları cetvelindeki 07.1. iş grubunda yer alan unvanlar, 07.2. iş grubuna, 07.2 iş grubunda yer alan unvanlar 07.3. iş grubuna, 09.1. iş grubunda yer alan unvanlar, 09.2. iş grubuna intibak ettirilecektir. Bu gruplarda Şef unvanında görev yapan personelin intibakı da aynı şekilde yapılacaktır.
 
b) 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi EK-2 iş tazminatları cetvelindeki 051. iş grubunda yer alan Havacılık Güvenlik Müdürlüğü Uçak Güvenlik Görevlisi (lise ve ortaokul mezunu olanlar) ünvanı, 07.2. iş grubuna intibak ettirilecektir. Bu grupta (varsa) Şef unvanında görev yapan personelin intibakı da aynı şekilde yapılacaktır.
 
b) 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi EK-2 iş tazminatları cetvelindeki 07.1. iş grubunda yer alan Şirket Postaları Memuru unvanı, 07.3. iş grubuna intibak ettirilecektir. Bu grupta Şef unvanında görev yapan personelin intibakı da aynı şekilde yapılacaktır.
 
c)SHGM’den  dispeçer lisansına sahip olup fiilen lisanslı olduğu konuda görev yapan dispeçerlere, Ground Handling Training kapsamında eğitim sertifikası olup fiilen bu sertifika kapsamında görev üstlenen çalışanlara (Harekat Koordinatörü, Operatör ve diğer çalışanlara) iş tazminatlarının %3’ ü oranında ayrıca tazminat ödenecektir.
 
Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı 22. Dönem TİS’in imza tarihinden  sonraki maaş döneminden geçerli olup, geriye dönük herhangi bir fark hesaplaması yapılmayacaktır.

İŞTE MADDE MADDE ANLAŞMA ŞARTLARI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (23)

Misafir ~ 12 yıl önce
beyaz sayfamı açtın yoksa 8. maddeyle işyerinin tatmamen veya kısmen kapatılması halinde ... kabül ederek taşeronlaştırmanı n önünümü açtın

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
yarın seni memleketimizin ücra bir yerine sürdüklerinde o zammın tadını çıkarabilecek misin acaba çalışan arkadaş hani başkanımız tayinlerin sürgünlerin hesabını soracaktı ya o bakımdan

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
seninle ilgili sözleşmeyi imzalarken sana gelip de fikrini alan oldumu ne diyorsun arkadaş diye

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
senelerce türkişi ücret sendikacılığı yapmakla taşeronlaştırma veözelleştimelere karşı mücadele etmemekle eleştiren sendikamız soktumu şimdi sözleşmeye işyerinin kapatıması halinde personel başka yerde istihdam edilir diyerek taşeronlaştırmayı adını da koydumu iş güvencesi

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
maaşına zam işine son . ağzımıza bir parmak bal çalıp taşeronlaştırmayı özelleştirmeyi sözleşmeye soktular

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
uçucu timi de mi tgs yapcaklar .yapsınlar o zaman recep ivediğin işine döner :d yolcu bişey istycek ne istiyon la a? ağzını burnunu kırarım senin :d ileri gideceğine geriler . filodaki 100 küsür uçağı sata sata bi hal olurlar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Sendika budur işte, çalışanın haklarını korur, bu da sadece THY'de vardır. Şimdi sorun her ay tonlarca aidat toplayan TALPA'nın ne iş yaptığında... Bu dernek sözde pilotları koruyacak ama pilotlar ağır işçi, çalışma kanunları yok, sendikaları yok, ücretleri THY'nin yanına bile yaklaşamaz ve TÖSHİD onayı olmada THY'ye geçemezler. TALPA'da bütün bunlar yaşanırken hiçbir çabada bulunmaz. TALPA üyeliğimden bu sebeplerden dolayı vazgeçtim, kendilerini şiddetle kınıyorum... THY'deki arkadaşlarımızın yeni anlaşmaları hayırlı olsun

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
HERZAMANKİ GİBİ..... YURTDIŞI PERSONELİNDEN BAHSEDEN YOK... AMA DOGRU ONLAR ÇUVALLA PARA ALIYORLAR...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
arkadaşlar 2009 ilk 6 ay için verilen %8 lik zammın zaten thy yönetimi %6 sını vermişti. yani alınacak fark 2009 yılı ilk 6 için %2 ikinci 6 ay için %2 ve seyyanen 120 tl. fark alsanız ne olacak her yeri tgs yapacaklar zaten. tamamen tgs ye geçincede tav a satarlar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
THY de çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum, Herşey olmuş bitmiş artık....

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000