23 Temmuz 2013, Salı 16:43:08

HAVA İŞ'TEN 'İHTİYATİ TEDBİR' AÇIKLAMASI

Hava İş Sendikası, mahkemenin THY hakkıda verdiği ihtiyati tedbir kararı hakkında bugün Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. İşte Hava İş Sendikası'nın açıklaması;
  • Sayın sendika grevin başladığı günlerde atıp tutan asıp kesen kabin amirleri ve memurlar neden 2 ay sonra grevden döndüler. Bunları bir araştıralım lütfen
  • KANUN NAMINA DUR THY!
  • Sen hala bu ülkenin hukuk devleti olduğuna mı inanıyorsun.
  • DİKKAT ETTİNİZ Mİ FOTO YOK ,CUNKİ GENE BİNLERCE KİSİ TOPLANDİLAR O YUZDEN ,SİGAMADİLAR MEYDANA .YAHU HEPSİ TATİLDE BUNLARİN GREVİDE ,GEZİSİDE AYNİ TAVA AYNİ TENCERE.
  • Greve cıkmayan km larının ve pilotlardan bahseden yok. Ggrevden dönen kmler ne olacak peki?? Hepmi Thy suçlu. Anlamadıgınız birşey varki thy sizin düşündüğünüzden çok daha büyük bir marka. Bu yuzdendirki sizi kaele bile almıyorlar. Bundan sonra thy işine odaklanmaya devam edecektir.
  • hava-iş sen çocuklara maymundan geldiğinizi anlat. sizin palavraları ancak maymundan gelenler MUZ niyetine yiyorlar.
  • Sayın Ayçin sizin anlattıklarınız ancak hukukun egemen olduğu ülkelerde olur siz herhalde bunu krıştırdınız.Bende size katılıyorum ve yargının bir anönce işlemesini temenni ediyorum
  • KANUN NAMINA DUR THY!
  • ortada üryan gezen biri var kimsede çıkıp bu adam üryan diyemiyor şaka gibi yaa yazıklar olsun ülke ne hale geldi bee

THY A.O Yönetim Kurulu, İstanbul 1. İş Mahkemesince atanan Bilirkişi raporlarındaki delillerden tespit edildiği gibi, 70 gündür devam eden grevimizde hukuk dışı grev kırıcılığı suçu işlemiştir.

8 Temmuzdan bu yana ise İstanbul 5.İş Mahkemesinin İHTİYATİ TEDBİR KARARI uygulanmayarak bir başka suç işlenmeye devam ediliyor…

Bu durum hepimize ülkemizde artık “tuz koktu” dedirtmektedir. Ülkemiz bir hukuk devleti ise hukukun üstünlüğünün kanıtı Mahkeme Kararı neden uygulanmamaktadır. THY Yönetim Kuruluna Mahkeme Kararını uygulamama cesaretini kim vermektedir.

Evrensel insan hakları sözleşmelerinin ve Anayasamızın en temel hak olarak belirlediği grev hakkının işverence hukuksuzca engellenmesini kim önleyecektir?

Bu Anayasal hakkını kullanan grevci THY işçilerinin hukukunu kim koruyacaktır?
Bağımsız yargımızdan başka sığınacak yeri bulunmayan işçilerimizin haklarını korumak adına yargının karara bağladığı İHTİYATI TEDBİR KARARI neden işleme konulmuyor.

Avrupa’nın en iyi havayolu ödülünü almakla övünen THY Yönetimi, şirket hakkında İcra Dairelerinde işlem yapılmasına neden olduğu yanlışlardan hala bir ders almamış mıdır?

Diyoruz ki;
İstanbul Sayın 32. İcra Müdürlüğünün, Mahkeme kararını dolayısı ile İHTİYATİ TEDBİR konulması işlemini THY A.O’ya ihtarname ile tebliği sonrası derhal;
• Grev sonrası hukuk dışı işe alınan işçiler derhal uçuş operasyonundan çekilmelidir.
• Diğer havayolu işçileri ile yapılan uçuşlar derhal durdurulmalıdır.
• Yasaya göre grevde çalışacak ancak üretimde bulunmayacak işçiler derhal yasaya uygun çalıştırılmalıdır.

THY A.O Yönetim Kurulunun, Mahkemenin İHTİYATİ TEDBİR kararı verdiği 08.07.2013 tarihinden bu yana hukuk dışı işlemlerle işçi çalıştırılması sonucu, uçuş operasyonları esnasında hiç temenni etmediğimiz bir kaza kırım olayı vuku bulduğunda ulusal ve uluslararası denetleyici havacılık otoritelerine, yolcularına, sigorta şirketine, hissedarlarına nasıl hesap verecektir?
Bu hukuk dışı davranış kamusal olarak da halkın can ve mal güvenliğini dikkate almayan bir tutum ve görevi kötüye kullanmaktır.

Sendikamız işverenin hukuksuzluklarıyla ilgili olarak GÖREVLİ MAKAM T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İş Kurumu ve Çalışma İl Müdürlüğüne dört kez başvurmuştur. Bu başvurularımızla ilgili GÖREVLİ MAKAM henüz denetleme işlemlerini yerine getirmemiştir.
Bu nedenle görevli makam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 25.06.2013 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup söz konusu şikâyetimize ilişkin olarak Sayın Savcılık makamının soruşturması 2013/ 90632 Hz. Numaralı dosyası üzerinden yürütülmektedir.

Sendikamız bu işlemler yanında, işverence yapılan yasa dışı işlemleri ortaya çıkarmak amaçlı yetkili İş Mahkemesi olan İstanbul 1. İş Mahkemesine DELİL TESPİTİ yapılması başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru ile ilgili Mahkemece bilirkişi tayin edilerek işyerinde keşif yapılmış bilgi ve belge toplanmıştır.

Bu işlemler sonucu THY A.O işvereninden Sayın bilirkişiler tarafından alınan bilgi ve belgeler Sayın bilirkişiler tarafından incelenmiş ve oluşturulan RAPOR 26.06.2013 tarihinde sendikamıza teslim edilmiştir. Raporda THYA. O’nun hukuk dışı işlemleri açıkça tespit edilmiştir.
Sendikamız bu delil tespitinden sonra hızla dava açarak ilgili yasadışı işlemlerle ilgili ihtiyati tedbir verilmesi ve sataşmanın önlenmesi ile ilgili talepte bulunmuştur.

08.07.2013 tarihinde İstanbul 5. İş Mahkemesince görülen davada ilk celsede Mahkeme bilirkişi raporları çerçevesinde hukuk dışı grev kırıcılığı işlemleri ile ilgili İHTİYATİ TEDBİR KARARI vermiştir.

Bu Mahkeme kararını uygulatmak üzere sendikamız, THY A.O Genel Müdürlüğüne ilgili Mahkeme Kararını resmi yazı ile 09.07.2013 tarihinde tebliğ ettirmiştir.
THY A.O Genel Müdürlüğünün Mahkeme Kararına uygun işlem yapmaması üzerine lehine sonuçlanmış Mahkeme Kararını uygulatılmak üzere 32. İcra Müdürlüğü’ nün 2013/ 16 628 E. s ayılı İcra emri ile 11.07.2013 tarihinde işleme konulmuştur. İcra Müdürlüğünün Tebligatı ekte bilginize sunulmuştur.

THY işçilerinin haklarını alabilmek için son çare olarak başvurdukları grev hakkının yeterli etkiyi sağlamasını önlemek amacıyla THY A.O Yönetimi 15 Mayıs 2013 tarihinden bu yana grev kırıcı ve hukuk dışı işlemleri yanında halka açık bir şirket olarak SPK’ ya greve katılım olmadığı yönünde özel durum açıklamalarını göndererek kamuoyuna doğru olmayan bilgiler vermiştir.

THY A.O işvereni SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatını düzenleyen Kanun KAP( Kamu Aydınlatma Platformu) ilkelerine göre kamuoyuna açıkladığı bilgilerin tersine yasaya aykırı işlemler yaparak ve uçuş emniyetini riske atarak grevin etkilerini azaltmak ve kamuoyunu yanıltmak amaçlı bu işlemleri ile gerçekleri gizlemektedir.
THY Yönetimi, Kamu Aydınlatma Platformuna ve SPK’ ya yaptığı özel durum açıklamalarında kamuoyunu ve hissedarları yanıltmış, greve katılan olmadığını beyan etmiş ve uçuş operasyonunun eksiksiz yürütüldüğünü açıklamıştı.

THY Yönetimi grev kırıcılığı ile ilgili Mahkeme kararı hakkındaki bilgiyi SPK ve KAP’a iletmemiş ve özel durum açıklaması ile hala kamuoyuna ve hissedarlara duyurmamıştır. Bu konuda bile hala suç işlenmektedir.

Görülüyor ki tüm bu açıklamaların BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE MAHKEME KARARLARI ile doğru bilgi olmadığı, hileli ve yanıltıcı bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır. Halka açık ve %48,2’ si kamunun olan bir şirketin Yönetim Kurulunun bu denli hukuk dışı işlemleri, hem de uçuş emniyetinin asıl olduğu havacılık işlerinde nasıl cesaretle yapabildiğini ibretle izlemekteyiz.

Bu yasadışı grev kırıcı işlemler olmasa bugün ilgili işveren işçilerin taleplerini tartışmak ve karşılamak zorunda kalacaktı. Ve sorun masada çözülecekti.
Şirketin grevde yeni işçi alması da yaşa dışıdır. Alınan bu işçilerle ilgili hem idari ceza doğacak, hem de tedbir konulması halinde yapılan alım eğitim ve bu işçilere ödenen maaş ve diğer parasal hakların yasal dayanağı da ortadan kalkmış olacak ve şirket büyük zarara uğratılmış olacaktır.
THY A.O Yönetimini derhal 32. İcra Dairesi Müdürlüğünün tebligatına ve hukuka uymaya davet ediyoruz.

Sorunun çözümü grevdeki işçilere ve sendikal haklara saygı duyarak masada müzakere ile sağlanabilir. THY A.O Yönetimini sendikayı hedef alan tutumundan ve inadından vazgeçmeye işçilerin haklarını vermeye çağırıyoruz. Bu gerginlik ve huzursuzlukla uçuş operasyonlarının yürütülmesi büyük bir risktir. Hava-İş sendikası bu çözüm ile ilgili olarak kendi tarafına düşen sağduyu ve özveri ile hareket etmiş etmeye de hazırıdır. Aynı tutumu THY Yönetimi de göstermelidir. Saygılarımızla.

THY A.O’da GREV KIRICILIĞINA SON…
MAHKEME KARARI VE İHTİYATİ TEDBİR UYGULANSIN…
HUKUKA SAYGI, MASADA ÇÖZÜM…

HAVA-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

HAVA İŞ'TEN 'İHTİYATİ TEDBİR' AÇIKLAMASI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (10)

Yasas ~ 9 yıl önce
Sayın sendika grevin başladığı günlerde atıp tutan asıp kesen kabin amirleri ve memurlar neden 2 ay sonra grevden döndüler. Bunları bir araştıralım lütfen

Yanıtla

Kalan karakter 1000
V ~ 9 yıl önce
KANUN NAMINA DUR THY!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Çalışan ~ 9 yıl önce
Sen hala bu ülkenin hukuk devleti olduğuna mı inanıyorsun.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Che ~ 9 yıl önce
DİKKAT ETTİNİZ Mİ FOTO YOK ,CUNKİ GENE BİNLERCE KİSİ TOPLANDİLAR O YUZDEN ,SİGAMADİLAR MEYDANA .YAHU HEPSİ TATİLDE BUNLARİN GREVİDE ,GEZİSİDE AYNİ TAVA AYNİ TENCERE.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Yönetici ~ 9 yıl önce
Greve cıkmayan km larının ve pilotlardan bahseden yok. Ggrevden dönen kmler ne olacak peki?? Hepmi Thy suçlu. Anlamadıgınız birşey varki thy sizin düşündüğünüzden çok daha büyük bir marka. Bu yuzdendirki sizi kaele bile almıyorlar. Bundan sonra thy işine odaklanmaya devam edecektir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
V ~ 9 yıl önce
bizde işimize odaklanıp yediğiniz kul haklarının hesabını size bir bir sorucaz hiç merak etme.AMA ÖYLE AMA BÖYLE....
PALA-MUZ ~ 9 yıl önce
hava-iş sen çocuklara maymundan geldiğinizi anlat. sizin palavraları ancak maymundan gelenler MUZ niyetine yiyorlar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
emekli havcı ~ 9 yıl önce
Sayın Ayçin sizin anlattıklarınız ancak hukukun egemen olduğu ülkelerde olur siz herhalde bunu krıştırdınız.Bende size katılıyorum ve yargının bir anönce işlemesini temenni ediyorum

Yanıtla

Kalan karakter 1000
co2brix ~ 9 yıl önce
KANUN NAMINA DUR THY!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
GİYOTİN ~ 9 yıl önce
ortada üryan gezen biri var kimsede çıkıp bu adam üryan diyemiyor şaka gibi yaa yazıklar olsun ülke ne hale geldi bee

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000