27 Temmuz 2017, Perşembe 11:02:33

Yolcu tazminatı ne kadar oldu?

Hazine Müsteşarlığınca, hava araçlarında yolcu, bagaj, yük ve postada oluşabilecek zararlara karşı yaptırılması gereken sigortaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
  • SDR ne dir para birimi ise euro yada dolar karşılığı nedir.
  • Aziz Yildirim istifa.!
  • henüz taslak!!!
  • 5700 kg olmasın ???

Hazine Müsteşarlığınca, hava araçlarında yolcu, bagaj, yük ve postada oluşabilecek zararlara karşı yaptırılması gereken sigortaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının "Türki̇ye'de Faali̇yet Gösteren Hava Araçları İçi̇n Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Mali Sorumluluk Si̇gortası Hakkında Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkili kılınan taşıyıcılarla başka bir ülkeden yetki alan taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik hükümleri, devlet hava araçları, orman yangınları ve zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları, savaş ve terör rizikoları bakımından ticari olmayan amaçlarla ve uluslararası sınırlar ihlal edilmemek kaydıyla yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek amacıyla ülke içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan, balon, planör ve çok hafif hava araçları hakkında uygulanmayacak.

Taşıyıcı, yolcunun ölümü veya herhangi bir bedensel zarara uğramasına neden olan kazadan sorumlu olacak. Hava aracında veya biniş-iniş esnasında meydana gelen kazayla bagaj, yük veya postanın taşınması sırasında, hava aracında, havaalanında veya havaalanı dışına inilmesi halinde, muhafaza ve nezareti altında bulunduğu süre içinde yolcunun kaybı veya zarara uğramasından da sorumlu tutulacak. Aynı şekilde yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasında yaşanan gecikme dolayısıyla uğranılan zarar taşıyıcının sorumluluğunda bulunacak.

Taşıyıcı, sorumluluklarına karşı savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde sigorta yaptıracak.

Maruz kalınacak kar ve iş gücü kaybı dahil tüm dolaylı zararlar, bu sigortanın kapsamı dışında tutulacak. Taşıyıcı, gerçekleştirdiği her bir uçuşta geçerli sigorta poliçesi bulunduracak ve bunun sürekliliğini sağlayacak.

Sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen ve sigorta poliçesi bulundurulmayan hava araçlarıyla uçuş yapılmayacak. Taşıyıcı sigorta poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren ve yetkililerce imzalanmış bir belgeyi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) ibraz edecek.

SHGM, gerekli gördüğü takdirde taşıyıcı ya da ilgili sigorta şirketinden, sigorta poliçesinin geçerliliğine dair ilave belge isteyebilecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri, sigortanın herhangi bir nedenle sonlanması halinde durumu derhal SHGM'ye bildirecek.

Asgari teminat tutarları

Yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması halinde taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 250 bin özel çekme hakkı (SDR) olacak.

Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan daha aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113 bin 100 SDR, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4 bin 694 SDR olarak belirlendi.

Balon, planör ve çok hafif hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı tutarlarının yüzde 50'si oranında uygulanacak.

Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için bagajla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına bin 131 SDR, yük ve postayla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR olacak.

İnsansız hava araçlarıyla yapılan ticari amaçlı yük ve posta taşımalarına uygulanacak sigorta teminatı sözleşme yapan taraflarca belirlenecek.

Yolcu bagajının veya yükün, teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilmeden kabulü, taşıma belgesine uygun ve iyi durumda teslim edildikleri anlamına gelecek.

Hasar veya kayıp halinde teslim almaya yetkili kişi tarafından bu durum öğrenildiğinde derhal ve teslim tarihinden itibaren yolcu bagajı için en geç 7 gün, yük için en geç 14 günde taşıyıcıya ihbarda bulunulacak. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç 21 günde yapılacak.

Taşıyıcılar, yükümlülüklere riayet etmeden uçuş yapamayacak. Sigorta yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen hava aracının Türk hava sahasını kullanmasına, havaalanlarına inişine ve uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına izin verilmeyecek ve mevzuatın öngördüğü diğer yaptırımlar uygulanacak.

Yolcu tazminatı ne kadar oldu?

Yorumlar

net ~ 7 yıl önce
SDR ne dir para birimi ise euro yada dolar karşılığı nedir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Gfb ~ 7 yıl önce
Aziz Yildirim istifa.!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
taslak ~ 7 yıl önce
henüz taslak!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
2700 kg ~ 7 yıl önce
5700 kg olmasın ???

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000