27 Ekim 2016, Perşembe 11:35:35

Havaalanı işletme Usulleri belirlendi

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Havaalanı Serti̇fi̇kasyon ve İşleti̇m Yönetmeli̇ği̇, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının sertifikasyonu ve işletimine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işletenleri, işletmeci firmanın yönetici personelini ve havaalanı kullanıcılarını kapsıyor. Söz konusu yönetmelik, suya iniş ve kalkış yapılan yerler ile heliportları kapsamıyor.

Genel kullanıma açık havaalanı işletmek isteyen kişiler, işleteceği havaalanı için yönetmelik kapsamında havaalanı sertifikası başvurusu yaparak kendi adlarına düzenlenmiş sertifika alacak. Kullanım amaçları belirtilen her bir havaalanı için ayrı sertifika başvurusu yapılacak. Havaalanı işletmeye talip olanlar, buranın uçuş emniyeti açısından uygunluğunu taahhüt edecek. Genel Müdürlük, yerinde yapacağı denetimin ardından Bakan tarafından bir defaya mahsus ve en fazla 6 ay, belirtilen sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanı işletimine izin verilebilecek.

Havaalanı sertifikası almak isteyenler, işletmeye başlama tarihinden en az 90 gün önce, havaalanı sertifikası başvuru dosyasını Genel Müdürlüğe sunacak. Havaalanı sertifikası başvuru dosyası komisyon tarafından incelenecek. İnceleme sonucu, başvurudan itibaren en geç 60 gün içinde başvuru sahibine bildirilecek.

Emniyet standartları belirlenecek

Havaalanı yapımı, sertifikasyonu ve işletimi için gereken emniyet standartları, Genel Müdürlükçe yapılan alt düzenleyici işlemlerle belirlenecek. Bu işlemler, Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Genel Müdürlükçe yapılacak denetleme sırasında tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine en geç 30 gün içinde bildirilecek ve eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibinden eylem planı istenecek. Başvuru sahibi, en geç 45 gün içinde bu planı sunacak.

DHMİ Genel Müdürlüğünce işletilen havaalanlarının devredilmesi halinde söz konusu havaalanı için en geç bir yıl içinde devralan kurum/kuruluş kendi adına havaalanı sertifikası alacak.

- Sivil hava ulaşımına açık askeri havaalanlarının sertifikasyonu

Askeri havaalanlarında sivil işletim faaliyetlerini yürüten sivil kuruluşlar, faaliyette bulundukları her havaalanı için sertifika almakla yükümlü olacak.

Belirtilen havaalanları için havaalanı sertifikası başvurusu yapan başvuru sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçları için askeri gerekliliklerin olması ve bunun askeri birimlerce bildirilmesi şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenen standartların başvuru yaptığı havaalanında sağlanamaması durumunda, havacılık emniyetini teminen gerekli risk analizlerini yapacak ve analiz sonuçlarına göre emniyeti artırıcı ilave tedbirleri alacak.

İşletmeci, havaalanında havacılık faaliyetleri yürüten işletmeciler ile diğer tüm havaalanı kullanıcılarını uçuş ve yer emniyeti ile havaalanı düzenine ilişkin kurallara uymaya zorlayıcı tedbirleri alacak.

- Denetleme ve idari yaptırımlar

Emniyet standardını düşüren, uçuş ve yer emniyetini doğrudan ve ciddi olarak etkileyebilecek nitelikte yetersizlik veya kusur tespit edildiğinde, havaalanı işletmecisine yazılı olarak bildirilecek, yetersizlik veya kusurun derhal giderilmesi istenecek.

Emniyet standardının düşmesine yol açabilen ancak uçuş ve yer emniyetini doğrudan etkilemeyecek nitelikte yetersizlik ve kusur tespit edildiğinde, havaalanı işletmecisine bildirilecek ve bu eksikliğin giderilmesi istenecek. İşletmeci, verilen sürede bu eksikliği giderecek. Giderilmediği durumlarda idari yaptırımlar uygulanacak.

Halen işletilmekte olan genele açık veya ticari havaalanlarının işletmecileri, en geç bir yıl içinde Genel Müdürlüğe başvuru yaparak, havaalanı sertifikası alacak.

Havaalanı işletme Usulleri belirlendi

Facebook Yorum

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000