30 Eylül 2013, Pazartesi 09:45:12

3. HAVALİMANI İÇİN MANİA PLANI HAZIR!

İstanbul'a yapılacak 3. Havaalanına ait mania planı hazırlandı...
  • Atatürk Havalimanı için de deniliyordu, gördük..

İstanbul'a yapılacak 3. Havaalanına ait mania planı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kot ve koordinat bilgileri doğrultusunda 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nu gereği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yayımladığı kriterler kapsamında hazırlandı.

Bu çerçevede, havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaklandı.

SHGM, havaalanları ve uçuş emniyeti tesisleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilecek. Genel Müdürlük, belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve tanınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yetkili olacak. İlgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlü olacak.

Genel Müdürlük, ilgili kuruluşların da görüşlerini alarak havaalanları için belirtilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlayıp,  yayımlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarına ilişkin inşaat sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenecek. 

Hazırlanan mania planı, DHMİ Genel Müdürlüğü ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görüşlerinin alınmasını müteakip, İstanbul Valiliği ile sınırları içinde imar planı ve düzenlemesi yapmaktan sorumlu kurum ve kuruluşlara yapacakları yeni yapılaşmalar ile imar planı düzenlemelerinde bu mania planı kriterlerine riayet etmelerini için gönderildi.

İlk 3 bin metrede toplu yaşam olmayacak

3. Havalimanında yer alacak pistlerin iniş-kalkış koridorlarında, pist başlarından itibaren ilk 6 bin metrelik bölüm içinde her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve depoları ile buna benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesisleri planlanmayacak ve inşa edilmeyecek.

Uçuş konilerinin pist başlarından itibaren ilk 3 bin metrelik bölümü içinde insanların toplu halde bulundukları, hastane, düğün salonu, okul, kongre merkezi, stadyum, otogar, gar binaları gibi yapılar olmayacak.

Arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınacak.

Havaalanı elektronik ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, mania planları sınırları dahilinde yapılacak tüm yapıların çatı kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemeler kullanılmayacak. (Dünya)

3. HAVALİMANI İÇİN MANİA PLANI HAZIR!

Facebook Yorum

Yorumlar

lol ~ 9 yıl önce
Atatürk Havalimanı için de deniliyordu, gördük..

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000