19 Şubat 2018, Pazartesi
Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com
  • Bence profesyonel dalkavukluk olmalı ve hizmetini de yerine getirmeli, karşılığını da almalı. Aksi takdirde şahsiyeti müsait olup da bunu yapanlar ile buna ihtiyacı olanları ayırd edemeyiz .Gün gelir n sayıda dalkavuk etrafta dolaşır ! Sizin tarifledikleriniz ortalığa egemen olurlar .
  • afaki afaki yuvarlak cümlelerle yazı yazdı densin diye yazıyorsunuz galiba...dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bu kapitalist sistem kendinden olanı,yakını yada yakın hissettiğini kayırma vardır.. ...örnek avrupa da ve kanada da yşayan o kadar yakınım var onlarda da sistemin aynı yürüdüğünü söylüyorlar.....
  • Etraflarında her zaman bir kurumsal dalkavukluk döner. Belirli bir zaman sonra tepedekinin işte başarı sağlamasını takiben haliyle artan özgüvenle etrafından gelen eleştiri seslerinin de iyice azalması ile birlikte, tepedeki insan yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanmaya başlar ki en tehlikelisi de budur. BORCUN, KAÇ ÇOCUĞUN, EMEKLİLİĞİNE NE KADAR VAR DEMEDEN BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIR.. AMA HİÇ ÖLMEYECEĞİM SANIR... Bu malum kişi. Çok şükür gitti bu şirketten..
  • Bence soytarılar bu yazıyı okuyup utandılar ve artık soytarılık yapmaktan vazgeçtiler :)
  • sn.yazar. içimizde bu tür yazılardan çıkarım sağlayacak fazla kimsenin olmadığını bu güne kadar anladığınızı tahmin ediyorum.maalesef okumuş cahilimiz çok. ayrıca soytarıların her türlüsüne de sahibiz.onlar bu tür yazılardan etkilenirmi?
  • Bunlar çoğunlukla IK' dan çıkar
  • çoğumuzun içinde yaşadığı bir konuyu araştırmış ve yazmışsınız.Osmanlılardaki soytarıların elini öperim. konu hakikaten başa bela. bu dalkavuklar yuzunden kaç kişi işten atıldı.bizimkiler aynı zamanda ispiyon buda onları idare gözünde kıymetli kılıyor.Allah topunu bildiği gibi yapsın.

Soytarının Yüzünü Görmek İçin, Sirkin (?) Sonlanmasını Beklemek GerekSon on sene içinde ülkemizin en büyük Havayolunun tepesinde oturanlardan biri bir konuşmasında şirketten “.THY Ailesi” şeklinde bahsetmişti. Tesadüfen oradaydım. İçinden ne aile ama dediğimi anımsıyorum. Birbirine düşmancasına karşı çalışanlar ve onları ayrıştırıp parça parça eden ve zayıfı kuvvetlinin önüne atan tepe yöneticiler. Ve de bu yöneticilerden birinin şirket bütünü için yaptığı aile yakıştırması. Koyamamıştım bir türlü yan yana. Sonradan bu ağzı iyi tanımıştım.

Sanmayın ki reklamdan öte bir anlam taşımayan bu tür uyumsuz yakıştırmalar yalnız bu şirkette var. Çalıştığım başka bir kurumda da aynı sözü kullanmak sanki modaydı ve de özellikle tepedekilerin çok hoşuna gidiyordu. Belki de onun için kullanılıyordu sık sık. Hem de aile mefhumunu sürekli zedeleyen çakma yöneticilerce.

Senelerce önce. “ Biz bir aileyiz” sözünü ağzına sakız ederken sürekli ailenin tepedekiler dışındaki fertlerine dolap çeviren bir garip yaratık için bu konuda bir yazı yazmıştım. “Ederinden fazla değer Soytarıyı kral eder” sözünü yüzde yüz doğrulayan bir örnekti. Yalakalıktan hoşlananlar ve de çalışanların işi kaybetme korkusu nedeni ile zorunlu olarak verilen sanal değer onu adeta kral yapmıştı.

 Okuduğuma göre, Osmanlının 36 padişahını her birinin soytarısı varmış. Bu soytarıların görevleri, ülkeyi yönetmenin stresi ile sürekli gergin olan padişaha günün gerginliğini ve sıkıntısını unutturmak için onun hoşuna gidecek, onu rahatlatacak şeyler söylemek ve onu eğlendirmek. Padişahlar kendilerini eğlendiren bu soytarılara hoş görülüydüler.  Soytarıların ise bu görevi ifa ederken zaman zaman Padişahın önünde yürümelerine ve saray erkânından büyük izzet ve ikbal görmelerine rağmen kralın soytarısı olduklarını hiç unutmadıkları bir anlamda hadlerini bildikleri ve görevlerini ifa ederken söz ve davranışlarını Padişahın hoşgörü limitlerine göre ayarladıkları bir gerçek.  En çok dikkati çeken husus ise bu hizmetlilerin hiçbir zaman kraldan çok kralcı da olmadıkları ve kendilerinden böyle tutum davranışlar beklenilmediği.  Bu soytarıların hepsi ecelleri ile ölmüşler.. İşte soytarıların uzun ömürlerinin ve öbür tarafa ecelleri ile taşınmalarının nedeni bu denli basit diyor anlatanlar. Padişahlarımızın soytarılarını istedikleri gibi dövdükleri ve de gönüllerince sevdikleri yazılıyor.  Bu soytarıların bir anlamda dokunulmazlıklarının bulunduğunu da ifade etmek pek yanlış bir anlatım değil.

En dikkat çekici husus ise bir padişahın soytarısı, o padişah bu görevden ayrıldıktan sonra tahta oturan diğer hükümdara soytarılık yapmış mı? Kayıt bulamadım. Bunun cevabı hayır. Osmanlı'nın batılılaşma çabası paralelinde Tanzimat Dönemi"nde soytarılık mesleği tarihe karışmış.

Osmanlı sarayında ve zengin konaklarında bir meslek olarak sürdürülen dalkavukluk  günümüzde bir yaşam tarzı olarak, toplum hayatında, siyasette ve bürokraside “itibar” görme aracı olarak yerini aldı.

Evet, biz bu mesleği tekrar geçerli kıldık. Bunun örneklerini yaşamımızda sıklıkla görmekteyiz. Hepimiz aynı dünyada yaşadığımıza göre devrimizin soytarılarının varlığını ispatlayacak örneklerle sayfa doldurmaya gerek yok. Müessesenin adını değiştirdik yalnız. Eskinin soytarılara şimdi “ dalkavuk ” veya “ yalaka “ diyoruz. Şark kültürünün eğlendiren ve de eleştiren soytarısı, batı kültürünün kendisine her hangi bir çıkar sağlayacak olan kimselere aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen dalkavuk ve yalaka kişilerine dönüştü.  

Atilla Karaduman’ ın deyişi “ Hani o ünlü söz var ya “Kral Çıplak” diye; İşte Soytarı elbise giymemiş krala “çıplaksınız” derken şaklabanlık yapma görevini de ifade eder. Bir örnek:  Av uşakları çevredeki ördekleri kışkırtıp, kralın önüne getiriyorlar. Sonunda hazret önünden geçen bir ördeğe ateş ediyor, heyecanla dalkavuğuna soruyor: - Nasıl? Vurdum mu? Vurdum mu? Dalkavuk: - Majesteleri zavallı ördeğin hayatını bağışlamak âlicenaplığında bulundular. Evet, bu mesleği gerektiği şekilde ifa etmek için pratik zekâya sahip olunmasının gerektiği açık.

Ve de soytarıların yaptıkları işi ciddiye aldıklarına ilişkin Topkapı Sarayı arşivinde I. Mahmut dönemine ait, kime hitap ettiği belli olmayan bir arzuhal mevcuttur. Bu arzuhalin günümüz Türkçesine çevrisi şu şekildedir:

Devletli, İnayetli, Merhametli Efendim;

Kimsesiz dalkavuk kullarınızın arzuhalidir. Her sene Ramazan-ı Şerif geldiğinde, İstanbul'da, davetli davetsiz iftarlara gideriz. Âlimlerin, devlet büyüklerinin ve sair büyüklerin, mevki sahiplerinin sofralarında çeşitli nefis yemekler, şerbetler, türlü türlü reçeller, tavukgöğüsleri, elmas pareler, helvalar, kaymaklı baklavalar, ekmek kadayıfları, aşureler, hoşaflar yer içeriz; üstüne göbek tütünü ve kahveyle ikram görürüz. Lakin içimizde bazı terbiyesizler bulunup edebe uymayan hareket ve tavırlarıyla velinimetlerimiz efendilerimizi gücendirmektedir

ve bunun zararı da hepimize dokunmaktadır. Dalkavukluk sağlam bir nizama bağlanmazsa hepimizin açlıktan öleceği aşikârdır. Kadim nizam ve kanuna göre yeniden bir nizama bağlanmasını, uygun olmayanların içimizden atılmasını, tavır ve hareketleri hepimiz tarafından kabul gören Şakir Ağa'nın başımıza kâhya tayin olunmasını ve eline memuriyetini bildiren bir kıta ruhsatname ihsan buyrulmasını niyaz ederiz. Emir ve ferman devletli, inayetli efendim sultanım hazretlerinindir. Dalkavuk Kulları"

Buna ilaveten Topkapı Sarayı'nda bulunan belgede dalkavukluk mesleğinin icrasına ilişkin şu bölümler yer almaktadır: Hani görev tarifi dediğimiz, her şirkette bulunan ama çoğunlukla uygulanmayan iş tarifleri var ya. ta o zamanlarda bu soytarılar için hazırlanmış.

"Dalkavuklar, soylu ve yüksek mevkili kişilerin huzurlarına girdiklerinde etek öperler. Oturacakları yer, tırabzan yanındaki küçük minderlerdir. Vazifeleri, hane sahibi olan zatın mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmak, meclise neşe vermek, keder verici sözlerden zikr-i müstekreh tabirlerden (iğrenç sözlerden) ve küfürlerden gayetle sakınmaktır. Hane sahibi ne söylerse fevkalade yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırısından söz söylemeyeceklerdir. Verilen ihsanı gizlice alacaklardır, verilen paranın çokluğuyla meslektaşları arasında övünmeyeceklerdir."

Bu günün dalkavuklarının ise böyle bir sıkıntıları yok. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne bakarsak bu nadide meslek Huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı, olarak tarifleniyor. Ve de bu mesleği icra edenler ise bu kelimelerin anlamlarını bire bir benimsenmiş durumdalar. Ve de bu kelimelere ilişkin fiilleri tüm anlamını bünyelerinde barındırıyorlar. Ve de eski soytarıların tersine “Kral öldü, yaşasın yeni Kral” demeğe de hazırlar.  Anlamı değişen ve yozlaşan “dalkavukluk” kavramının ne denli yıkıcı olabileceğini  Montesquieu ( 1659-1755 ) çok güzel ifade etmiş:“  Bir Ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar dürüstlüğün sağladığından daha verimliyse o ülke batacaktır. Shakspeare’in, “İktidar, dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilir” sözü ve Aristotales’in yüzyıllarca önce söylediği “Halk dalkavukluğa alıştığında, demokrasiler istibdatlara dönüşür”.sözleri insanları ikaz edici mahiyettedir.

Sayın Sina Afra Blog yazısında bu konuya nasıl değinmiş? Hele bir bakın sizin şirketlere uyuyor mu? Eleştiri yapma oranı kısıtlı olan toplumlarda ( Türkiye bu toplumların içindedir ) organizasyonların tepesindeki insanlar az eleştirilir. Etraflarında her zaman bir kurumsal dalkavukluk döner. Belirli bir zaman sonra tepedekinin işte başarı sağlamasını takiben haliyle artan özgüvenle etrafından gelen eleştiri seslerinin de iyice azalması ile birlikte, tepedeki insan yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanmaya başlar ki en tehlikelisi de budur. Sn. Afra’ nın bu notunu okuyanlar kendisinin H. Topçu Beyi tanıdığını zannedecektir.

IK Uzmanı Durdu Güneş Dalkavukluk konusunu aşağıda şekilde ele alıyor.  “ Dalkavukluk aşağılayıcı bir kavram olarak kullanılmakla birlikte, geçmişten günümüze şekil değiştirerek varlığını devam ettirmektedir. Çıkar sağlamak amacıyla başkalarına saygı ve hayranlık gösterisi yapmak, yaranmaya çalışmak, dalkavukluğun en belirgin niteliklerindendir. Peki,

“Kurumsal Dalkavukluk Nedir? Zararları Nelerdir? Yönetimde ne tür hasarlara yol açar? Ve Dalkavukluğu önlemek için neler yapılmalıdır?” Dalkavukluk aşağılayıcı bir kavram olarak kullanılmakla birlikte, geçmişten günümüze şekil değiştirerek varlığını devam ettirmektedir. Çıkar sağlamak amacıyla başkalarına saygı ve hayranlık gösterisi yapmak,  yaranmaya çalışmak, dalkavukluğun en belirgin niteliklerindendir.

Kurumsal Dalkavukluk: Dalkavukluk gerek sarayda gerekse zengin konaklarında bir meslek olarak sürdürülmüş ancak günümüzde bir hayat tarzı olarak toplum hayatında, yükselme ve itibar görme  aracı olarak bürokraside yerini almıştır. Geçmişte dalkavukluk, toplumsal hayatı veya devlet idaresini etkilemeyen, lokalize olmuş bir meslek alanı ve mizah konusu iken;  günümüzde, hayatımızı ve devlet idaresini istila eden kaygı verici bir durum olarak yaşanıyor.  “Kurumsal Dalkavukluk”  kavramıyla, bürokraside dalkavukluğun yükselme aracı ve muteber bir davranış tarzı olarak benimsenmesi kastedilmektedir.  Dalkavukluk, günlük dilde aşağılayıcı bir kavram olarak kullanılmasına rağmen hayatımızda neden etkili bir davranış tarzı olmaktadır?

Dalkavukların Çıkar Duyguları gelişmiştir. Toplumda kendilerini Birey Olarak görememektedirler, Kişi olarak erdemli bir yapıya sahip değillerdir. Kurumda / şirkette Hukuk Düzeninin Olmaması onları bu davranışlara itmektedir.

Dalkavukluğun bir mizah malzemesi olarak sohbetlerde yer alması hoştur. Ancak kurumların yönetiminde dalkavukluğun yer bulması alması teşkilatın büyük ölçüde zedelenmesine ve hatta batmasına yol açacak bir süreçtir. Çünkü dalkavukluk;  ehliyetli, liyakatli, yetenekli, başarılı, çalışkan insanların yükselmesini önler. Bu durum bürokraside “negatif seleksiyon” dediğimiz kötülerin yükselmesi, iyilerin ise bertaraf olması sonucunu doğurur.

Dalkavuk biri başa geçtiğinde etrafını dalkavuklarla doldurur. Bir makam sahibinin çevresine seçtiği insanlara bakarak, nasıl biri olduğunu anlayabiliriz. Herkesin birbirine dalkavukluk yaptığı bir düzende işler doğru dürüst yapılmaz. Hoşa giden ve boşa giden işler yapılır. Dalkavuk kendine güvenmez. Çünkü hak ederek o makamda oturmamaktadır. Kendine güvenmediği için kimseye de güvenmez. Dalkavuk makam sahibi, bilgisiyle, yeteneğiyle hâkim olamadığı çevresini ajan kullanarak, açık arayarak, fitne çıkararak kontrol etmeye çalışır. Bu durum yönetimde jurnalciliğe, güvensizliğe, kaygıya korkuya ve dolayısıyla verimsizliğe yol açar.  Dalkavukluğun egemen olduğu yönetim bir maskeli balo gibidir. Gerçek kişilikler ortada görünmez. Aşağıdan yukarı, yukardan aşağı, sağdan sola, soldan sağa dalkavukluklar yapılır. Dalkavuk düzeninde sorumluluklar sürekli başkasına yıkılmaya çalışılır. Sorunlar hep çözümsüz kalır. Yönetimde fikir üretimi olmaz.  Böylelikle “ne fikirlerin çarpışmasından” ne de “fikirlerin birleşmesinden”  yeni fikir doğar. Başta oturanlar sözlerinin sadece yankılarını duyarak mutlu olurlar. Ancak yönetim kendini yenileyemediğinden çökmeye başlar. Ve de maalesef bu süreç uzun da sürebilir. Dalkavukluğun fazla olduğu yönetimde ihanetler de çok olur. En büyük ihanetler dalkavuklar tarafından yapılır. Çünkü dalkavukluk doğrudan kişiye yapılan bir şey değildir. Kişideki makama, servete, güce yapılır. O makam, servet, güç kaybedildiğinde o kişiye dalkavukluk anında kesildiği gibi yeni efendilere yaranmak için eski efendilere ihanet kaçınılmaz olur. Yönetimde dalkavukluğun egemen olması denetimi ortadan kaldırır. Dalkavuk bir yandan iş yapmamaya diğer taraftan açıklarını dalkavukluk yaparak gidermeye çalışır. Eğer makam sahipleri dalkavukluktan hoşlanıyorsa -ki bu durumda kendisi de dalkavuktur.-  “en büyük sensin” sözlerine muhatap olur. Hukuku çalıştırmaz. Kendisine izafe edilen ilahi bir güçle dalkavuğu hoş görür. Suçlunun cezasını çekmediği yerde suçlular kahraman olur. Düzen de yerle bir olur.”

Bu anlatılanlar bir tarafa,  bunarı önemseyen dalkavuklar var mı? Kurumlarda ve şirketlerde yok gibi. Tepedekiler önemsemezlerse onlar neden duraklasın ki? Bu durumda meslek cazibesini koruyor. Bu cazip mesleğin (?)  her devirde, her kıtada, insanın bulunduğu her noktada geçerli olduğu kanıtlanmış bir kere. Tanzimat döneminden sonra yok olmalarına rağmen soytarıların / dalkavukların yine sahne almaları da belli ki bundandır. Kendiliklerinden mi geri geldiler, biz mi geri getirdik onları? Bilemiyorum. Ancak, iktidar sahiplerinin kendilerine dalkavukluk yapanları çok sevdikleri de bir gerçek. Bunun doğal sonucu olarak her zaman her türlü takdire mazhar olan ve her türlü imkâna sahip bulunan hali ile onlar. 

Bu durumda; Ne yapalım yani? Dalkavuk mu olalım diye soracak olursanız? Bu tamamı ile size kalmış. Yaşamınızın şartlarını da doğal olarak siz belirlersiniz. Utanma adı verilen gereksiz ( ? ) bir duyguya sahip olmak 21. yüz yıl için büyük bir lüks değil mi? Takdir de tercih de hali ile sizin.

(*) Başlık alıntıdır. Sözü ifade eden bulunamamıştır.

Soytarının Yüzünü Görmek İçin, Sirkin (?) Sonlanmasını Beklemek Gerek

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (20)

kısaca ~ 1 yıl önce
Bence profesyonel dalkavukluk olmalı ve hizmetini de yerine getirmeli, karşılığını da almalı. Aksi takdirde şahsiyeti müsait olup da bunu yapanlar ile buna ihtiyacı olanları ayırd edemeyiz .Gün gelir n sayıda dalkavuk etrafta dolaşır ! Sizin tarifledikleriniz ortalığa egemen olurlar .

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP KISACA ~ 1 yıl önce
TARİFLEDİKLERİMİN ORTALIĞA EGEMEN OLMASI YAZILANLARIN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERİR. NEYSE Kİ HAVACI İSİMLİ YORUMCU ÖRNEKLERİN AVRUPA VE KANADA DA BULUNDUĞUNU SÖYLÜYOR.VE DE OLUP BİTENLERİ KAYIRMA OLARAK YORUMLUYOR. BUNU OKUYUNCA RAHATLADIM. ÜÇ BEŞ SENE ÖNCE THY' DE İSTİHDAMLA İLGİLİ OLUP BİTENİN BASİT BİR KAYIRMA OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEMİŞİM.
havacı ~ 1 yıl önce
afaki afaki yuvarlak cümlelerle yazı yazdı densin diye yazıyorsunuz galiba...dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bu kapitalist sistem kendinden olanı,yakını yada yakın hissettiğini kayırma vardır.. ...örnek avrupa da ve kanada da yşayan o kadar yakınım var onlarda da sistemin aynı yürüdüğünü söylüyorlar.....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP HAVACI ~ 1 yıl önce
AFAKİ AFAKİ YUVARLAK CÜMLELERLE YAZMAK NASIL OLUYOR YORUMUNUZU OKUYUNCA ANLADIM. SİZ AVRUPA VE KANADADA Kİ YAKINLARINIZI KAYNAK GÖSTERİP YORUMUNUZU AFAKİ OLMAKTAN ÇIKARTMIŞSINIZ. TEBRİKLER. ŞİMDİ AVRUPA'DA VE KANADA'DA Kİ YAKINLARINIZA BİR SORUN. ON BİNİ AŞKIN ÇALIŞANI SİZDEN VE BİZDEN AYIRIMI İLE İŞTEN ÇIKARTTIKLARI / İŞE ALDIKLARI OLMUŞ MU HİÇ. BELKİ DE TÜM İŞE ALDIKLARI " YAKINLARIDIR " ÖNCE KAYIRMA İLE BU YAPILANIN FARKINI OTURUP DÜŞÜNÜN. NE DERSİNİZ SN. HAVACI. BİR NEZAKET GÖSTERİN BENİ CEVAPLAMAYIN.
havacı ~ 1 yıl önce
peki
CVP HAVACI 2 ~ 1 yıl önce
ANLAYIŞLISINIZ. TEŞEKKÜRLER.
Organizasyonlar ~ 1 yıl önce
Aslinda en carpicisi BM, NATO, Dunya Bankasi, IMF vb gibi organizasyonlar da kimler calisiyor bir liste ciksa torpilin ne oldugu daha iyi anlatilabilir. Bizdekine cizgi disi diyebiliriz.
Thy ~ 1 yıl önce
Etraflarında her zaman bir kurumsal dalkavukluk döner. Belirli bir zaman sonra tepedekinin işte başarı sağlamasını takiben haliyle artan özgüvenle etrafından gelen eleştiri seslerinin de iyice azalması ile birlikte, tepedeki insan yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanmaya başlar ki en tehlikelisi de budur. BORCUN, KAÇ ÇOCUĞUN, EMEKLİLİĞİNE NE KADAR VAR DEMEDEN BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIR.. AMA HİÇ ÖLMEYECEĞİM SANIR... Bu malum kişi. Çok şükür gitti bu şirketten..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
SOYTARILAR ~ 1 yıl önce
Bence soytarılar bu yazıyı okuyup utandılar ve artık soytarılık yapmaktan vazgeçtiler :)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP SOYTARILAR ~ 1 yıl önce
BU YOLLA ELDE ETTİKLERİNDEN VAZGEÇMEKTENSE....
çıkarım ~ 1 yıl önce
sn.yazar. içimizde bu tür yazılardan çıkarım sağlayacak fazla kimsenin olmadığını bu güne kadar anladığınızı tahmin ediyorum.maalesef okumuş cahilimiz çok. ayrıca soytarıların her türlüsüne de sahibiz.onlar bu tür yazılardan etkilenirmi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP ÇIKARIM. ~ 1 yıl önce
YÜZDE BİR KİŞİ ANLASA KAR KARDIR.BU TÜR YAZILARIN GENELİ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNEMİYORUM. CAHİL OLAN YALNIZ SOYTARILAR MI, YOKSA KENDİLERİNE DALKAVUKLUK YAPILMASINI BEKLEYEN VE DE İSPİYONLA YÖNETENLER Mİ BİLEMİYORUM.SONUÇTA ONLARDA BAŞKALARININ DALKAVUĞU DEĞİLLER Mİ?
IK= çözüm ort. ~ 1 yıl önce
Bunlar çoğunlukla IK' dan çıkar

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP IK= ÇÖZ.. ~ 1 yıl önce
TESADÜF :) BENİM TANIDIKLARIMDA GENELDE İNSAN KAYNAKLARI ÜNİTESİ YÖNETİCİLERİYDİ.
Muhendis+korku=IK ~ 1 yıl önce
Birde Turkiyede 2000 li yillardan bu yana kendini saglama almak isteyenler cogunlukla IK da yogunlasiyorlar. Hatta CV lerine bakarsak muhendislik cikisli olanlarda agirlikli bir bolumu olusturuyor. Bunu ana sebebi 40 yasindan sonra isten atilmama konusu.
CVP MÜHENDİS +.. ~ 1 yıl önce
PATRONLARIN EN ÖNEM VERDİKLERİ ÜNİTEDİR MALUM. BEN BİR ARA IK VERİNE IKK DİYORDUM ( İNSAN KAYIRMA VE KAYDIRMA). ÇALIŞTIĞIM ŞİRKETİN BU ÜNİTESİNİN TÜM FONKSİYONUNU 3 HARFLE İFADE EDİYORDUM.BİLİRSİNİZ ŞİRKETLERDE TASARRUFA GİDİLMESİNİ DE TEPEDEKİ İNSANLAR TENSİKAT YAPILMASI OLARAK ANLIYORLAR. OLARAK ALGILIYORLAR.IK'DA BU KONUDA HI DEYİCİ. TABİİ Kİ FONKSİYONUNU GEREKTİĞİ ŞEKİLDE İFA EDEN IK CILAR DA VARDIR.ONLARI TENZİH EDİYORUM.
işi iyi biliyoruz ~ 1 yıl önce
çoğumuzun içinde yaşadığı bir konuyu araştırmış ve yazmışsınız.Osmanlılardaki soytarıların elini öperim. konu hakikaten başa bela. bu dalkavuklar yuzunden kaç kişi işten atıldı.bizimkiler aynı zamanda ispiyon buda onları idare gözünde kıymetli kılıyor.Allah topunu bildiği gibi yapsın.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP İŞİ İYİ... ~ 1 yıl önce
OSMANLILARIN SOYTARILARINI DAHA SAYGIYA DEĞER OLDUKLARI KONUSUNDA HAKLISINIZ. BU DALKAVUKLAR BİR ÇOK İŞ YERİNDE DÜZENİ BOZUYORLAR.İSPİYONCU OLMALARINDA YADIRGANACAK BİR ŞEY YOK. TEPELER KENDİLERİNE BİLGİ TAŞIYAN ÇALIŞANLARI ÇOK SEVERLER. BU ŞEKİLDE İŞ YERİNDE NE DÖNÜYORSA ONU ÖĞRENME İMKANI BULURLAR.VE YÖNETİMLERİ DE BU BİLGİLERE DAYANIR. " BENİM HABERİM OLMADAN BU ŞİRKETTE KUŞ UÇMAZ DİYEN" BİR PATRON YAMAĞINA BİR İŞ YERİNDE RASTLAMIŞTIM. HER ÜNİTEDE KENDİSİNE BİLGİ TAŞIYAN BİR İSPİYONUN / DALKAVUĞUN OLDUĞUNU SÖYLERLERDİ.DOĞRU OLDUĞUNU ZAMANLA FARK ETTİM. PATRON YAMAĞININ KENDİSİNİN DE BİR DALKAVUK VE İSPİYONCU OLDUĞUNU TÜM ÇALIŞANLAR BİLİYORDU AMA, İŞTEN OLMA KORKUSU İNSANLARIN TEPKİ KOYMALARINA ENGELDİ. TAKİBİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000