21 Ekim 2019, Pazartesi
Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com
  • Şirket temizliğe başladı arkadaşlar aklınızı başınıza alın birbirinizin kuyusunu kasmayın. Özellikle kabin amirleri yazacağınız en ufak ego ile basit bi uds raporu bile insanların ekmeğini kaybetmesine sebep olabilir.
  • Bu haberde kaç yalan var? https://www.fanatik.com.tr/do-co-ikram-hizmetlerinin-sahibi-kim-doco-ikram-hizmetleri-kac-yilinda-kuruldu-2096654
  • Yarısı THY nin diye Türkish DOCO THY ye ikram faturalarını dayayıp duruyordu. Çünkü denetim yoktu. İş kar payı vermeye gelince de zırnık koklatmıyordu. Çünkü ya çok az kar ya da zarar açıklıyordu. Çünkü hisse kontrolu Avusturyalılarda değildi ama tüm yönetim ve inisiyatif onlardaydı. Belki bundan sonra THY tarafı ikram faturalarını kontrol ederler. Umarım..
  • THY' de bu durum mevcut. Bir genel Müdürün önemli yetkilerinin alınıp icra kuruluna verilmesi THY' da sağlıklı bir yönetim olmadığının göstergesidir.Bunu başka türlü izah edebilmek mümkün değil.
  • Bildiğim kadarıyla DOCO AG halka açık bir şirket. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 62 si Avusturya ve Türkiye borsalarında satıldı.Yani Türkiye bir yana Avusturya' da hesap veren bir şirket. Bu durumda, DOCO AG yan şirketi olarak, THY DOCO da aynı hesaba dahil olacak. Yani Türkiyede olduğu gibi hissedarı atlatamazlar. Şeffaf ve doğru bilgi vermek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde Avusturya hükümetine ihbar ederim.
  • Hatırlanacağı üzere, Türk Hava Yolları (THY) ve ikram şirketi Do&Co, Ortaköy’deki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını 5 yıl önce 125 milyon lira bedelle 25 yıllığına kiralamışlardı. Yalıları 96 kral daireli lüks otele dönüştürebilmek için 150 milyon liralık yatırım yapılmış bu güne kadar.Ancak, neredeyse 5 yıl olacak hala işletmeye açamadılar oteli. Yani şimdiden en az 25 milyon zararda olan bir iş bu. Oteli sıfırdan yapsalardı 2 yılda biterdi. Yapılan yatırımın yarısı 75 milyon TL eder. Kira dahil THY şimdiden 100 milyon TL içeride . Bu otel bitecek de kar edecekler. Belli ki Avusturyalılar bu batak yatırımı THY ye kakalamışlar. Karşılığında ne aldıkları da merak konusu.
  • Sayın Özbey, DOCO herhangi bir kamu denetimine tabi değil mi ? Sayıştay, DDK, Kit Komisyonu, THY Teftiş Kurulu vs. burayı denetlemiyor mu ?
  • THY DOCO nun ne kadarını kaça satarlar? Şerefiyeyi de içine mi katarlar? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Ancak, şimdiden belli olan bir şey var. Bu kafayla THY, bu sene zarar açıklar. Belki bu satıştan alacakları parayla zararı az gösterirler.
  • Turkish DO&CO ilk kurulduğunda, Avusturya uyruklu DO&CO Aktiengesellschaft doğrudan ortak değildi. Atilla Doğudan ve DO&CO Aktiengesellschaft'ın yüzde yüzüne sahip oldukları İstanbul DOCO diye TC tescilli paravan bir şirket kurup bir Türk havacılık şirketinin yarısına sahip oldular. Artık bu paravan şirkete gerek kalmadı.Çünkü, Avusturya tescilli DOCO nun, Turkish DOCO nun yarısından fazlasını ele geçirmesi konusunda Rekabet Kurumundan onay aldılar ve bunu açıkladılar. Kontrolü ele geçirmek şirketin yarısından fazlasını ele geçirmekle olur. Bu durumda mevzuat kimsenin umrunda değil. Her şeyi sattıkları gibi Türkish DOCO yu da satacaklar. Hesap sormak kimin haddine? Ama en kötüsü de hissedarlara karşı dürüst ve şeffaf olmamaları. Her türlü tezgahı, dümeni kurup sorulduğu halde doğru bilgi vermemeleri. Bir dahaki Genel Kurulda bu konuyu sorduğumuzda, pişkin pişkin biz Turkish DOCO yu sattık. Ne şerefiyesi? diyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'de artık bu işler böyle yürüyor
  • THY DOCO Ana Sözleşmesinin 11.4 maddesinde açıkça “Şirket hisselerinin her halükarda %51 inin Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacağı hükmüne halel getirecek hisse devri yapılamaz” Maddesi bulunmaktadır. Çünkü, SHY 22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin MADDE 7/e.4 fıkrasında belirtilen “A veya C grubu (Yönetmeliğe göre ikram şirketleri C Grubu kuruluş olarak kabul ediliyor.) çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının; Şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun “Türk vatandaşı” olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması zorunludur.” Hükmü bulunmaktadır. Siz bu düzenlemeler mevcutken şirketi yabancı bir şirkete nasıl sattınız? diye soruyorsunuz. Madem sattınız, bari Yönetmeliği değiştirin diyorsunuz! Yani minareyi çaldınız bari kılıfını da hazırlasaydınız diyorsunuz! Siz bu aklı verdikten sonra, eminim bu küçük detayı da hallederler.

Her Yerde Sen, Her Şey’ de Sen. Bilmem ki Nasıl Söylesem?Daha önce de ifade ettiğim üzere: Turkish DO&CO yönetiminin ve de özellikle çalışanlarının üstün gayreti THY ikram hizmetine kalite ve yeni bir ruh getirmiş, uygulamaları ile üst seviyede müşteri beğenisi kazandırmış olduğunu ifade etmek gerekir. Bunu belirtmenin bir görev olduğunu ifade etmek isterim.

Gel gelelim bu konuyu neden bu şekilde gündeme getirdiğime. THY’ nin 28 Haziran 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında  bir hissedar  Sn. Aycıya THY tarafından talep edilen şerefiye bedelinin DO&CO’ dan tahsil edilip edilmediğini sordu. Cevap; henüz sözleşme imzalanmadı şeklindeydi. Oysaki hizmet sunumu başlayalı aylar geçmişti. Bu süre zarfında THY’ nın sözleşme olmadan hizmet almasını normal kabul etmek mümkün değildi. Bu duraklama üzerine THY YK Başkanı sözleşmenin THY’ nin bağlı olduğu makam tarafından imzalanmasının / onaylanmasının gerektiğini ve bu imzanın beklendiğini söyleyerek konuyu kapatmıştı.

Bundan sonra 16.8.2019 tarihinde ise THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin, tamamen DO&CO Aktiengesellschaf'ın kontrolüne geçmesi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunulduğuna ilişkin haberi okuduk. Ve de bu talep 26.9.2019’ da Rekabet Kurulunca uygun görülmüş.

Evet; DO&CO kızdı ve THY’ nın 15 senelik sözleşme imzalamasının olmaz ise olmaz şatı olarak öne sürdüğü şerefiye bedeli olan 100 milyon Amerikan Dolarını ödememek için THY’ nin Turkısh DO&CO’ daki hisselerini satın aldı demek doğru olabilir mi? Şaka tabii ki. Peki, şimdi ben ne düşünmeliyim? DO&CO bir taraftan THY ile görüşmeleri sürdürdü, 15 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme Ankara’ya onaya gönderildi. Ama Bir süre sonra daha yetkili makamların onayı gelmeden DO&CO şirketin tüm hisselerinin kendileri tarafından kontrol edilmesinin Rekabet Hukukuna uygun olup olmadığını sormak üzere kuruma müracaat etti. Ve uygun görüşü alındı.  Buna mı inanmalıyız. Bu sıralamaya kargalar güler.

Gelelim Bizimle ilgili Konuya:  Ara konumuz Yazan ve Çizenler: THY DO&CO’ dan talep ettiği şerefiye bedelini aldı mı? Alacak mı? Yoksa bağışladı mı? Aldı ise neden bilançoda gösterilmiyor? Yoksa. Ve de yine yoksa. SATS ile tam anlaşılıyorken neden sırtını döndü ve gitti adamlar? Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanındaki İkram hizmeti için Turkish DO&CO ile anlaştı mı? Anlaşıyor mu? Vb. Biz tüm bunlara çenemizi yorarken, buyurun size bir gazete haberi ve rekabet Kurulunun onay bilgisi. Ve de bizlere yazıp çizenlere gülen kargalar.

En kötüsü ise Genel Kurul Toplantısında hissedarlarına bile doğru bilgi vermeyen bir THY yönetimi. THY Faaliyet raporu Yatırımcı ilişkileri Pay Sahipleri, 2. Bölümü, Türk Hava Yolları bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcıların doğru, tutarlı, zamanında bilgilendirilmesi,  diye başlıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum Sn. Aycı. Doğru bilgilendirmesi diyor. Mecburiyetiniz bu.

Peki: Kurumsal Yönetim İlkeleri nelerdir? SPK şöyle söylüyor.“Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilkeye odaklanmaktadır: Adillik, Şeffaflık, Hesap verebilirlik ve Sorumluluk ilkesi, şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir. “

Herhalde siz bunlara uymaya mecbur görmüyorsunuz kendinizi.  Taraflarınızca hazırlanan, onaylanan THY’ nin “YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANINIZDA da, THY Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olan tüm ilkelere uymakta olup, zorunlu olmayan ilkelere ise uyum konusunda azami özeni göstermektedir “ diyorsunuz. Herhalde hisse sahiplerinin doğru, tutarlı ve zamanında bilgilendirilmesi hususlarına uymak sizin için uyumu zorunlu olmayan ilkeler kapsamına giriyor.

Evet, Akaryakıttaki hissenin % 50’ den % 25’ e düşürülerek yeni ortak seçilmesinin nedenini anladık. Şimdilik kaydı ile İyi karar. Uygulamaları gördükten sonra inşallah çok iyi bir karar diyebiliriz. Şimdi ise THY’ nin ikram konusundaki bu tercihinin havayolumuza sağlayacağı menfaati / avantajı çözümlemek için uğraşacağız.

Türk girişimcilerin içeride ve dışarıda uzun uğraşı, emek, alın teri ve yatırımla elde ettikleri pazar paylarını yabancı sermaye birer birer satın alıyor. Rekabet Kurulu, 2016’da 107 Türk şirketinin yabancı şirketler tarafından satın alınmasına izin verdi. Satışlar 2017 yılında da devam etti. Her satış Bir anlamda Türk ekonomisinin yerli sanayi kaybı oluyor.  Türkiye'de 49 bankanın 37'sinde yabancı ortaklık var. Türk bankacılık sisteminde yabancıların toplamdaki payı yüzde 25'lere yaklaşırken, Borsa İstanbul'un yabancı hisse sahiplik oranına göre yüzde 42'yi geçti. Buda % 100 hisse satışının gerçekleşmemiş olduğunu veya işlem adedinin çok az olduğunu gösteriyor. Genel durum işte böyle.

SHY 22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7/e maddesinin.4 fıkrası halen:  “A veya C grubu çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının; Şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun “ Türk vatandaşı” olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması zorunludur.” diyor. Bu arada belirtmeyi unuttum söz konusu Yönetmeliğe göre ikram şirketleri C Grubu kuruluş olarak kabul ediliyor.

Bir işi mevzuata rağmen yapmak bazılarını aynada daha büyük mü gösteriyor dersiniz? Bilmem ki? Evet, Yönetmelik değişikliklerini önermek kimin işi bilmem. Birilerinin bunu yapması gerekiyor. Tabii ki bu işlem mutlak ve mutlak yeni çıkan bir kanuna dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tabii ki kanun veya bu konuda kanun hükmünde bir kararname mevcutsa Yönetmeliklerin hükmü kalmaz. Yine de Yönetmeliği kanuna uygun hale getirmek gerek.

Her ne ise: İnşallah 25 yıllığına kiralanan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarındaki ortaklık hissesini DO&CO bize devrediyor diye çıkmazlar ortalığa. Kira dönemi 2014’ de başlamıştı galiba. Sarf edildiği bazı sitelere yansıyan150 Milyon TL tutarındaki yenileme bedelinin yarısını THY ödedi değil mi?  Tabii ki bu satıştan THY lehine sağlanan menfaat yalnız bu değildir?

Evet, Taş yerinde ağır. THY’ nin kendi işine dönmesi güzel diyecektim ama bu otel işi olmasa. İnşallah gerekli yenileme çalışmaları biter  ve de THY uluslararası bir işletmeci ile işbirliği yapar. Ve de bu çalışmada yönetimde kendisini temsil edecek profesyonel bir otelci bulur.  Hiç anlamadığı bir konuda tıpkı Turkish DO&CO’ da olduğu gibi Yönetim Kurulu Başkanı THY’ den olmalı diye düşünmez. Patronların yönetimi tamamı ile profesyonellere verdiği örnekler mevcut.

İster misiniz şimdi THY’nin vara yoğa yorum yazan çalışanlarından biri çıksın ortaya. Yorumunu aslanlar gibi. Vursun kafama. Aycı bey THY Yönetim Kuruluna geldi ve bir süre sonra Başkan oldu. Sivil Havacılıktan anlıyor muydu sanki? Hayır anlamıyordu. O otelciliğe de alışır ve başarılı olur, aynen ikamda olduğu gibi. Kısa zamanda görürsünüz deyiversin. Ve de o zihni evvel bunu İlker beyi koruma güdüsü ile yazsın. Hani bir söz var İnsanın aptal dostu olacağına, akıllı düşmanı olsun derler ya. Doğru söz.

Evet; her yerde sen varsın. Ama yine de taş yerinde ağır derler ya. İş yerini bilmekte.

KİMSE NASİHATTEN HOŞLANMAZ AMA YİNE DE AKLINIZDA BULUNSUN.

Hatırlamıyorum. Bu yazıyı 2016 veya 2017’ de yazmıştım. Seneler çabuk geçiyor. Bir de bakıyorsunuz yaş olmuş 75. Kaç yaşında başlıyor bu yaşlılık? Adamına göre değişiyor mu? Emeklilik hayatının ilk başında “ sanki hiç bir işe yaramazmışım gibi” bir duygu yerleşmişti içime. Uzun süre onunla boğuşmuştum. Ufak tefek meşguliyetlerim vardı ama belli ki yetmiyordu.  Hayli fazla okuyordum.  Bu suretle yeni şeyler de öğreniyordum. Bu arada üç beş satır da yazmaya vakit ayırıyordum. Günde bir parti tavla ne kadar vaktimi alırsa. Bu yaşa kadar sürekli çalıştığım için kahve veya kulübe gitme ve oralarda zaman geçirme gibi bir kültürümde yok. Evet; işte bu nedenlerle  “ bu yaştan sonra ben ne işe yararım” diye sorar olmuştum kendime. Kendime yönelttiğim bu suali  “ Pek bir işe yaramam” diye cevaplamam halinde yaşlılığımın başlayacağına inandırdım kendimi. İyi de oldu. Doğduğumdan bu güne kadar 75 yaş aldım. Ama halen öğrenme merakım devam ettiğine göre, ihtiyarlamadım. Züğürt tesellisi gibi geliyor insana ama doğru.

Evet; Galileo Galilei ayın günlük ve aylık hareketlerinin resimlerini yaparken 73 yaşındaymış. İmmanuel Kant “ Ahlak metafiziği ve Antropoloji “ adlı eserlerini yazdığında 74 yaşındaydı. Noah Webster İngilizcenin en büyük lügatini tamamladığında 70 yaşındaydı. Mimar Sinan ustamız kalfalık dönemi eseri olarak nitelendirdiği Süleymaniye Camiini bitirdiğinde 70 yaşını geçmiş, ustalık eseri olarak saydığı Selimiye Camiini tamamladığında ise yaşı 86’ya ulaşmıştı. Goethe en büyük eseri olan Faust’u ölümünden bir yıl önce, 82 yaşında bitirmişti. Harvard Üniversitesinin dünya çapında ünlü profesörü Roscoe Pound 86 yaşında Amerika Adli Sistemi üzerine yazmaya başladığı 5 ciltlik büyük eserini 89 yaşında tamamlamıştı.

Tabii ki bu büyük insanlar başka. Eğitimleri, kabiliyetleri vb. Ve de tabii ki anlatmak istediğimiz insanların kendilerine ve yaşlarına uygun bir meşgale bulabilecekleri. Çoğumuz iş yaşamında kendimizi yalnız işimize veriyor ve iş için yaşadığımız moduna girerek, vakit yetersizliği nedeni ile başka konuda hiçbir hobi edinmek aklımıza gelmiyordu. Bu durumda emeklilik döneminde de uğraşacak bir şey bulunamamasını tabii ki doğal karşılamak gerek. Emeklilikte vakit oturarak veya camdan veya balkondan dışarıya bakarak geçmiyor.

Hayatı boyunca çalışmış ve önemli başarılara imza atmış olan Otomobil sektörünün bir numaralı ismi Henry Ford yaşamı daimi bir yürüyüş olarak görürdü. Henry Ford yaşlanma ilgili kendisine yöneltilen bir suali şöyle cevaplar. “ Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır ”  Öğrenmeyi sürdüren kişi gençtir. Yaşamdaki en muhteşem şey zihni genç tutmaktır.” diye cevaplar.

Emekliliğe çalışırken hazırlık yapmak,  ek uğraşlar bulmak ve hobi’ler edinmek gerek ki, o süreçte yaşlanmayıp, orta yaşta kalasınız.

Her Yerde Sen, Her Şey’ de Sen. Bilmem ki Nasıl Söylesem?

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (28)

Ben mi? Bir dost. ~ 11 ay önce
Şirket temizliğe başladı arkadaşlar aklınızı başınıza alın birbirinizin kuyusunu kasmayın. Özellikle kabin amirleri yazacağınız en ufak ego ile basit bi uds raporu bile insanların ekmeğini kaybetmesine sebep olabilir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
GS ~ 11 ay önce
Bu haberde kaç yalan var? https://www.fanatik.com.tr/do-co-ikram-hizmetlerinin-sahibi-kim-doco-ikram-hizmetleri-kac-yilinda-kuruldu-2096654

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Bir de şöyle baksak? ~ 11 ay önce
Yarısı THY nin diye Türkish DOCO THY ye ikram faturalarını dayayıp duruyordu. Çünkü denetim yoktu. İş kar payı vermeye gelince de zırnık koklatmıyordu. Çünkü ya çok az kar ya da zarar açıklıyordu. Çünkü hisse kontrolu Avusturyalılarda değildi ama tüm yönetim ve inisiyatif onlardaydı. Belki bundan sonra THY tarafı ikram faturalarını kontrol ederler. Umarım..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
one man show ~ 11 ay önce
THY' de bu durum mevcut. Bir genel Müdürün önemli yetkilerinin alınıp icra kuruluna verilmesi THY' da sağlıklı bir yönetim olmadığının göstergesidir.Bunu başka türlü izah edebilmek mümkün değil.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Borsacı ~ 11 ay önce
Bildiğim kadarıyla DOCO AG halka açık bir şirket. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde 62 si Avusturya ve Türkiye borsalarında satıldı.Yani Türkiye bir yana Avusturya' da hesap veren bir şirket. Bu durumda, DOCO AG yan şirketi olarak, THY DOCO da aynı hesaba dahil olacak. Yani Türkiyede olduğu gibi hissedarı atlatamazlar. Şeffaf ve doğru bilgi vermek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde Avusturya hükümetine ihbar ederim.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP BORSACI ~ 11 ay önce
GÜZEL.. TÜRKİYEDEKİ İŞLEMLERİ IMKB'YE BİLDİRMEK GEREKMEZMİ? BUNU TA OLARAK BİLEMİYORUM. YARI SORUP ÖĞRENECEĞİM.
batak yatırım ~ 11 ay önce
Hatırlanacağı üzere, Türk Hava Yolları (THY) ve ikram şirketi Do&Co, Ortaköy’deki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarını 5 yıl önce 125 milyon lira bedelle 25 yıllığına kiralamışlardı. Yalıları 96 kral daireli lüks otele dönüştürebilmek için 150 milyon liralık yatırım yapılmış bu güne kadar.Ancak, neredeyse 5 yıl olacak hala işletmeye açamadılar oteli. Yani şimdiden en az 25 milyon zararda olan bir iş bu. Oteli sıfırdan yapsalardı 2 yılda biterdi. Yapılan yatırımın yarısı 75 milyon TL eder. Kira dahil THY şimdiden 100 milyon TL içeride . Bu otel bitecek de kar edecekler. Belli ki Avusturyalılar bu batak yatırımı THY ye kakalamışlar. Karşılığında ne aldıkları da merak konusu.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP BATAK YATIRIM ~ 11 ay önce
EĞER HALKA DUYURULURSA ÖĞRENİRİZ.
Teftiş ~ 11 ay önce
Sayın Özbey, DOCO herhangi bir kamu denetimine tabi değil mi ? Sayıştay, DDK, Kit Komisyonu, THY Teftiş Kurulu vs. burayı denetlemiyor mu ?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP TEFTİŞ ~ 11 ay önce
DO&CO Türkiyede de halka açık.Dolayısı ile IMKB veya SPK sistemi tarafından denetleniyor olması gerek.
Cevap veriyorum ~ 11 ay önce
THY Teftiş Kurulu'nun da denetimine tabi. Şimdiye kadar teftiş edildi mi bilmiyorum. Ama çoğunluk hissesi Ostrichlere geçerse, THY Teftiş Kurulunu kapıdan içeri sokmazlar.
Nasıl bir denetleme ~ 11 ay önce
Bu kadar olay oluyor neden denetleme raporlarında yok ?
Farketmez ~ 11 ay önce
Doğan görünümlü çakma müfettişler mi Doco yu teftiş edecek, buna kargalar bile güler.. Doco dan önce onların teftiş edilmesi gerek.
Farketmez ~ 11 ay önce
Doğan görünümlü çakma müfettişler mi Doco yu teftiş edecek, buna kargalar bile güler.. Doco dan önce onların teftiş edilmesi gerek.
Nasıl bir den.cvp ~ 11 ay önce
Ne demek istiyorsunuz? Denetlememi yok? Rapor mu yok?
Nasıl bir cvp. CVP ~ 11 ay önce
İMKB ve SPK denetlemelerini ve raporlarını kast etmiştim. Bu raporlar kamuya açık değil mi?
Nasıl bir.cvp 2 ~ 11 ay önce
Bu dediğiniz kurumlar yıllık olağan teftiş yapmazlar. Sadece şikayet halinde soruşturma inceleme yaparlar. Olağan denetlemeyi sadece bağımsız denetleme kuruluşları yapar. Yıllık bilanço denetimi. Sayıştay'ı da devre dışına çıkardılar. Geriye kaldı THY Teftiş Kurulu. Ne dersiniz? Onlar yapabilir mi bu işi ?!
kar-zarar ~ 11 ay önce
THY DOCO nun ne kadarını kaça satarlar? Şerefiyeyi de içine mi katarlar? Bunu şimdilik bilmiyoruz. Ancak, şimdiden belli olan bir şey var. Bu kafayla THY, bu sene zarar açıklar. Belki bu satıştan alacakları parayla zararı az gösterirler.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP KAR ZARAR ~ 11 ay önce
HATIRLARSANIZ ŞEREFİYE İMZALANACAK OLAN 15 SENELİK SÖZLEŞME KARŞILIĞINDA TALEP EDİLMİŞTİ. GERİYE DÖNÜK BİR ÖEDEME BANA GÖRE MÜMKÜN DEĞİL. ZİRA GEÇEN SÖZLEŞMEDE BÖYLE BİR MADDE YOKTU.
BİLAL YILDIZ 2 ~ 11 ay önce
Turkish DO&CO ilk kurulduğunda, Avusturya uyruklu DO&CO Aktiengesellschaft doğrudan ortak değildi. Atilla Doğudan ve DO&CO Aktiengesellschaft'ın yüzde yüzüne sahip oldukları İstanbul DOCO diye TC tescilli paravan bir şirket kurup bir Türk havacılık şirketinin yarısına sahip oldular. Artık bu paravan şirkete gerek kalmadı.Çünkü, Avusturya tescilli DOCO nun, Turkish DOCO nun yarısından fazlasını ele geçirmesi konusunda Rekabet Kurumundan onay aldılar ve bunu açıkladılar. Kontrolü ele geçirmek şirketin yarısından fazlasını ele geçirmekle olur. Bu durumda mevzuat kimsenin umrunda değil. Her şeyi sattıkları gibi Türkish DOCO yu da satacaklar. Hesap sormak kimin haddine? Ama en kötüsü de hissedarlara karşı dürüst ve şeffaf olmamaları. Her türlü tezgahı, dümeni kurup sorulduğu halde doğru bilgi vermemeleri. Bir dahaki Genel Kurulda bu konuyu sorduğumuzda, pişkin pişkin biz Turkish DOCO yu sattık. Ne şerefiyesi? diyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'de artık bu işler böyle yürüyor

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP B.YILDIZ 2 ~ 11 ay önce
THY DO&CO’ DAN ŞEREFİYE BEDELİ İSTEMEKTE HAKLIDIR. DAHA ÖNCE BU UYGULAMANIN USAŞ’A YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ TAKDİRDE AYNI HUSUSUN İLK SÖZLEŞME İMZASI ESNASINDA DO&CO’ DAN TALEP EDİLMEMESİNİN İZAHI MÜMKÜN DEĞİLDİR. THY VE DO&CO ARASINDA AKTEDİLMİŞ OLAN SÖZLEŞMEDE ( SONLANAN) THY'YE ŞEREFİYE BEDELİ ÖDENECEĞİ KONUSUNA DEĞİNİLMEMİŞ VE DE TARAFLARIN BU HUSUSU KABULÜNE İLİŞKİN BİR MADDE BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISI İLE BU KONU SN.YK BAŞKANININ AKTEDİLECEK OLAN YENİ SÖZLEŞMENİN İMZA ŞARTI OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ BİR HUSUS OLMAKTAN ÖTE DEĞİLDİR. GEÇMİŞ HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAR ÜZERİNDEN ŞEREFİYE TALEP EDİLMESİ VEYA ÖDENMESİ TAMAMI İLE TARAFLARIN KABULÜNE BAĞLI OLMALIDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
Bilal YILDIZ 1 ~ 11 ay önce
THY DOCO Ana Sözleşmesinin 11.4 maddesinde açıkça “Şirket hisselerinin her halükarda %51 inin Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait olacağı hükmüne halel getirecek hisse devri yapılamaz” Maddesi bulunmaktadır. Çünkü, SHY 22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nin MADDE 7/e.4 fıkrasında belirtilen “A veya C grubu (Yönetmeliğe göre ikram şirketleri C Grubu kuruluş olarak kabul ediliyor.) çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının; Şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun “Türk vatandaşı” olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması zorunludur.” Hükmü bulunmaktadır. Siz bu düzenlemeler mevcutken şirketi yabancı bir şirkete nasıl sattınız? diye soruyorsunuz. Madem sattınız, bari Yönetmeliği değiştirin diyorsunuz! Yani minareyi çaldınız bari kılıfını da hazırlasaydınız diyorsunuz! Siz bu aklı verdikten sonra, eminim bu küçük detayı da hallederler.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP BİLAL YILDIZ ~ 11 ay önce
BİLAL BEY KRDŞ. BU KONU DA DANIŞTIĞIM HUSUSLARIN ARASINDAYDI. ÖYLE VEYA BÖYLE THY DO&CO ORTADAN KALKTIĞINA GÖRE ANA SÖZLEŞMESİ DE KADÜK. SHY 22 KONUSUNA YAZIDA DEĞİNMİŞTİM.
Bilal YILDIZ ~ 11 ay önce
Bence THY DOCO ortadan kalkmaz. Yani en azından bu ismi muhafaza ederler. THY tarafının kendisine ait yüzde ellinin tamamını Avusturyalılara devredeceğini düşünmüyorum. Küçük bir hisseyi ellerinde tutacaklarını sanıyorum.
Muhasip ~ 11 ay önce
Bilal yıldız bey ne der acaba Thy teftiş kurulunun iştiraki olan Doco yu teftiş edip etmeyeceği konusuna. Thy teftiş, doco yu teftiş edebilir mi ? Yetkisi var mı ?
CVP BİLAL YILDIZ. ~ 11 ay önce
THY ADININ KULLANILMASINA NEDEN MÜSAADE ETSİN Kİ? OLABİLİR KÜÇÜK BİR HİSSEYİ THY MUHAFAZA EDEBİLİR.
Muhasibe ~ 11 ay önce
Yetkisi elbette var. 13 yıldır bu yetkisini neden kullanmadığını sormak lazım.
:)))) ~ 11 ay önce
Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000