18 Şubat 2013, Pazartesi
Tevfik UYAR
Tevfik UYAR [email protected]

HAVA-TAKSi BAŞKA HAVAYOLU BAŞKA

Örneğin otomobiller… Otomobilleri motor güçlerine göre sınıflandırabilirsiniz. Yakıt tiplerine göre de. Şanzımanın otomatik ya da manuel olması da önemli bir ayrımdır, fakat bu alt sistemler birbirinden bağımsız olduğundan tek kalemde net bir ayrım yapmak zordur. Manuel bir araç dizel motora sahip olabilir, ama olmayabilir de. Aynı şey 1.6 motor gücüne sahip araç için de geçerlidir. Her alt sistemin ikişer özelliği olsa, elimizde 3 vasıf için 2x2x2’den, toplam 8 ayrı sınıf olur.

Havacılık sektörü konu olduğunda da benzer duruma rastlıyoruz. Tarifeli ve tarifesiz seferler gerçekleştiren havayolu işletmeleri var. Bir de tarifesiz seferler yapan iş jetleri. Bunların da bir kısmı ticari, bir kısmı genel havacılık ruhsatı altında faaliyet gösteriyor. Bir kısmının Part 145 yetkisi var,bir kısmının yok. Yukarıda yaptığımız hesapla düşünürsek tek kalemde net bir ayrım yapmak zor olduğu gibi, grupları spesifik olarak hedeflemeye kalkarsak elimizde 10’un üzerinde kategori olur.

Havacılıkla ilgili herhangi bir etkinlik ya da toplantı düzenlenirken sınıflandırmak önemli bir problem olmalı. Özellikle de paralel oturumlar yürütülecekse, en işlevsel sınıflamanın tercih edilmesi gerekmektedir. Herkese ayrı ayrı hitap edilemez, yoksa 8-10 ayrı oturum düzenlenmesi gerekir, ki bu maliyet ve zaman sarfiyatı açısından çok mantıksız olur.

Ayırca gruplar arasındaki sinerjiyi de engeller. Kategorizasyonda bu kadar özelleşme de pek tercih edilesi olmaz. Öte yandan iki bilemediniz üç sınıfa ayırdığınız zaman bunu pek çok şekilde yapabilirsiniz ve bu sınıflama toplantının içeriği ve amaçlarıyla uygun olmazsa bu defa da verim problemi ortaya çıkar.

SHGM bir süredir sektörle bilgi alışverişi düzeyini arttırmaya çabalıyor. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde bu çaba muazzam bir düzeye ulaştı. Pek çok konuda sektör düşünce ve önerilerini SHGM’ye iletebiliyor ve ayrıca SHGM düzenlediği çalıştay ve seminerlerle bu iletişimin boyutunu arttırıyor. Sektörün bir araya gelmesi bile kendi içinde büyük fayda sağlıyor. İnsanlar günlük yoğun çalışma hayatları sırasında telefonun diğer ucunda bulunan meslektaşıyla işle ilgili bir hususu tartışmaya zaman bulamayabiliyorlar, ancak bu tip toplantılarda yüzyüze gelmenin, belirli bir vakit dilimini sadece bilgilenmeye ve bilgi alışverişine ayırmanın büyük faydası var. Ancak bu kategorizasyon meselesi bazen verimsiz bir durum oluşmasına yol açabiliyor.

Örneğin 12-13 Şubat tarihlerinde SHGM tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen Emniyet Çalıştayı’nda birinci gün genel bir bilgilendirme toplantısı şeklinde geçerken, çalıştaya adını veren ikinci gün gruplar “Operasyon” ve “Bakım” olarak ayrıldılar ve çalıştay iki paralel oturumda gerçekleşti. Bakım tarafı SHY-145 yetkili bakım onarım kuruluşlarını ilgilendirdiğinden bir hava taksi işletmesi temsilcisi olarak operasyon kanadında yer aldım. Operasyon dendiğinde işletmenin tipine göre bir ayrım yok: En büyüğünden en küçüğüne havayolu firmaları da oradaydı, hava taksi işletmeleri de.

Lakin… Toplantı görünürde havayolu işletmelerinin ağırlıklı olarak sistemlerini anlattığı bir hale büründü ve bence hava taksi işletmeleri için çok verimli bir toplantı olmadı.

Çalıştayın faydasız olduğunu kesinlikle söyleyemem: En azından çalıştayın konusu olan emniyet ile ilgili otorite temsilcilerine sorulan sorular ve onların verdikleri yanıtlar çok doyurucu oldu ancak hedeflenen “tecrübe paylaşımı” çok tek taraflı oldu ve çoğunlukla  herkes havayolu işletmelerinin deneyimlerini dinlemiş oldu.

Bunda anormal bir şey yok, zira bir şirketlerin büyüklükleri arttıkça uygulanan emniyet sistemlerinin karmaşıklığı da artacaktır. Dolayısıyla anlatacak, soracak, örnek gösterecek çok daha fazla örnek bulunacaktır. Fakat yine de “Var olan işletme sayısı dolayısıyla da katılımcı sayısı açısından ağırlıklı tarafı oluşturan hava taksi işletmelerinin havayolu işletmeleriyle oturup konuşabilip, tartışabileceği bir husus var mıdır?” sorusunun yanıtlarının irdelenmesi gerekir. Elbette böyle hususlar vardır… Ama pratikte ne kadar fayda sağlar?

Türkiye’de hava taksi işletmelerinin büyük çoğunluğu bir deste personelden dahi oluşmuyor. Pek çok yönetici personel görevi ikişer ikişer dağıtılmış, spesifik bir operasyon yürütüldüğünden başka departmanlarda, başka görevlerde personel ya yok, ya da sayıları çok az. Özellikle tek uçaklı bir firmalarda adam-saat hesaplarında büyük boşluklar dahi oluşuyor – aynı zamanda hangar işletenleri hariç tutuyorum-.  Detayları bir kenara bırakırsak, nihayetinde ortada karmaşık bir yönetim sistemi uygulanacak ne büyük bir filo, ne de çalışan ordusu var.

Hal durum böyle olunca, ben oradaki hava taksi işletmesi temsilcilerinin çoğunun ağırlıklı olarak deneyimlerini paylaşan havayolu temsilcilerinin anlattıklarını “işletmemiz büyürse ya da büyük bir işletmede çalışırsam ben ne yaparım?” sorusunun yanıtını bulabilmek ya da “havayolları bu işi nasıl yapıyormuş acaba?” gibi bir merakı gidermek için dinlediğine inanıyorum. Zaten sorulan sorular havayolu işletmelerinden gelen temsilcilere değil, otoriteyeydi. (Hava taksi işletmeleri temsilcileri arasında da bilgi alışverişi oldu ama sınırlı bir düzeyde kaldığını söylemek gerek.) Yönergeler ve yönetmelikler Emniyet Yönetim Sistemi’nin şirket büyüklüğüne uygun olması gerektiğini ifade ettiğinden, hava taksi işletmeleri de küçük bir yapılanmaya uygun olacak bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden dertleri de sıkıntıları da farklı.

Yukarıda da ifade ettim: Böyle bir çalıştayın çok önemli olduğunu, elbette hava taksi işletmelerinin havayolu işletmelerinden öğrenebilecekleri bir şeyler olabileceğini, ve çalıştayın kensinlikle faydalı olduğunu kabul ediyor ve buna inanıyorum.

Ancak bundan böyle yapılacak çalıştaylarda sektörü sınıflamanın “operasyon” ya da “bakım” gibi işlevsel bir sınıflamaya yönelik olmasını değil, “havayolu işletmeleri” ve “hava-taksi işletmeleri” şeklinde olmasını -naçizane- tavsiye ediyorum. Operatörlerin ortak problemleri diye gruplandırabileceğimiz bir problem kümesi olsa da, “hava taksi işletmecilerin problemleri” dediğimiz zaman çok daha büyük bir kesişim kümesini ifade ediyor bence. (Nitekim geçtiğimiz yıl Uludağ’da gerçekleştirilen Hava-Taksi Çalıştayı’nın ne kadar yüksek bir verime sahip olduğunu katılan herkes hatırlayacaktır. Gerçekten çok yerinde ve amaçlarına ulaşan bir çalıştaydı.)

Bu köşe vasıtasıyla bu tip bir çalıştayı düzenleyen SHGM yetkillerine ve çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum, ancak hava taksi işletmeleri temsilcileri olarak yeni bir “hava taksi çalıştayı” beklediğimizi de bu yolla iletmek isterim.

İyi haftalar.

HAVA-TAKSi BAŞKA HAVAYOLU BAŞKA

Facebook Yorum

Yorumlar

Yasin ~ 10 yıl önce
SHGM bir uçuş okulunun(UEO) kurulabilmesi için ya bir Hava Taksi yada bir Genel havacılık şirketinin kurulmasını şart koşuyor. İlgili mevzuatta gerekli değişikliğn yapılarak UEO larının KENDİ BAŞINA AYRI BİR SİSTEM OLARAK KURULMASINI sağlaması uygun olur.Hava Taksi şirketleri her türlü hava şartında uçuş yapabilecek hava araçlarına sahipse kadrolarının kuvvetli olması veSHT-OPS-1 e uygun OM lerine sahip olması,yerine getirmesi ve 6 aylık OPS kontrollarını yaptırmaları gerekir.Ama bünyesinde her türlü hava şartında ve irtifada uçabilecek bir tek,çift piston motorlu bir uçağı veya en az C-172 gibi tek motorlu uçakları bile olması durumunda dahi diğer yıllık kontrollara ilaveten OPS kontrollarının dahi istenmesi UEO ları için çok gereksiz oluyor.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Uğur ~ 10 yıl önce
Başarılı yazıya bir ekleme yapmak istiyorum: Çalıştay (workshop), bir masa etrafında yapılır. Az sayıda katılımcı olur (en fazla 10-15). Katılımcılar bir ya da birden fazla konuyu enine boyuna, tekrar tekrar tartışırlar, çözümler üretirler. Ancak Uludağ toplantısı da, SAFA ve SMS toplantıları da çalıştay olmaktan ziyade birer seminer şeklindeydi. Bu seminer türü toplantıların da çok çeşitli faydaları olduğuna katılmakla birlikte, gerçek anlamda çalıştaylar yapılmasının, hem sektör hem de SHGM açısından çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
COSS ~ 10 yıl önce
Bu tür çalıştayların yapılması sektör açısından yararlı oluyor.Bende o tarihte bakım kısmında bulundum.Oradada öncü sektör THY çalışma grubu konuştu. Hava Taksi grubu çalışanları olarak daha sık bir araya gelip sorunlarımızı SHGM ile karşılıklı tartışırsak daha çabuk cevaplar bulacağımız kanaatindeyim.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
hava taksi ~ 10 yıl önce
ağzınıza sağlık, çok iyi bir konuya dikkat çekmişsiniz, dilerim ki SHGM bundan sonraki çalıştaylar da hava taksi ayrımını yapar

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000