Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com

Müşteri Odaklı Şirketler. Sendikalar ve Siyaset

İlker Beyin bir basın toplantısında “ THY müşteri odaklı bir şirket demesi insanları güldürür artık.. Kendisine olayı mı, olayın üzerine bizzat diktiği tüy mü hatırlatırlar onu bilemem. Sendikaların yaptığı mücadele ile siyaset ilişkisini gösteren çok örnek var. Bu durumda işçi örgütlerinin siyasetten kopuk olmalarının gerektiğini düşünmek yanlış olur

Şirketin Mensubu Olmak, Militanı (*) Gibi Davranmak Ve Yalanlar.

Kuruma mensubiyet duygusu olan kişi ahlaki ilkelerini muhafaza ederken çıkarı için doğrudan vazgeçmez. Sesi gür ve yetkili olanın değil haklının yanında durur. Militanlık duygusu hissedenler ise; kişi veya görüşe körü körüne bağlanırken benimsedikleri kültürün benliklerine kazıyarak şekillendirdiği, standart tek düze ve tartışılır bir tavır sergilerler.

IGA Dünyanın En Büyüklerinden Biri Olacak: Ona En Büyük Türk’ün Adı Yakışır

Dünyanın sayılı en büyük havalimanlarından biri olacak İGA’nın uluslararası kayıtlara da girecek olan isminin sonradan değiştirilmesi hoş bir manzara arz etmez. Bu husus haliyle münazara konusu olacaktır. Havalimanımızın isimlendirilmesini bu şekle dönüşmeden kalıcı bir şekilde yapmak gerek. Türkiye’mize, ülkemize yakışanı yapın gönüller sizinle olur.

Şu An İçin En İyi İş, Sahip Olduğunuzdur. Ona Sıkı Sıkı Sarılın.

Ekonomik kriz var mı? Yok mu? Tırmanır mı? Tırmanmaz mı? Durur mu? Durmaz mı? Bu ve benzeri şartlarda en iyi iş sahip olduğunuzdur. Vakit, onu muhafaza etmek için sıkıca sarılmak zamanıdır. İşinizin uçup gitmesine neden olacak hiçbir davranışta bulunmanız şart. Aklıselim bunu gerektirir. Her halde aranızda bunun tersini yapacak kadar aptal olan kimse yoktur.(?)

Sektörümüz Yöneticileri Çalışanı Hiç Olmazsa Öldürmüyor. Hasta Ediyorlar

Bu yazıyı sektörümüz yöneticilerine teşekkür etmek için yazdık. Zira Burcu Özçelik hanımın yazısında USA ve İngiltere’de uzun çalışma saatleri, düşük ücret, iş özel yaşam dengesi bozukluğu vb. nedenlerle ölen çalışan sayılarını görünce şaşırdık. Hiç olmaz ise bizim yöneticiler bu nedenlerle çalışanı öldürmüyor. Yalnız sinir hastası ediyorlar. Buna da şükür

Kedi Nankör, Karga Kindar, Tilki Kurnaz, Yılan Sinsi. İnsan İse Hepsi

Şimdi sizler söyleyin. Yavrusunu üzen insanı bir yere tüneyip bekleyen ve ona intikam almak için saldıran karga mı sinsi bir düşman yoksa salt aynı dünya görüşünde sahip olmamaları nedeni ile kinini içine hapsedip şirkette tensikat zamanı gelince, yalnız o insanın değil tüm ailenin ekmeği ile oynayarak çirkin kinini kusan insan denilen yaratık mı daha kindar?

Ülkede Artan Sosyal Uyumsuzluk Ve Hizmet Sektörü İnsanlarının Depresif Hali

Şirketinizde tasarruf denince akla ilk önce “ tensikat ” geliyor ve bu icraat belirli bir zümreden alkış topluyorsa, yöneticileriniz patronların ağzından çıkan en olmayacak şeyleri savunurken “ HEPİMİZ BİR AİLEYİZ” masalını anlatıyorsa şirketteki sosyal uyumsuzluk tepe yapacak ve DEPRESYON ayrılmaz bir parçanız olarak sizinle birlikte yaşayacaktır.

Ülkeler Parasızlıktan Değil Ahlaksızlıktan Çöker. ( Cicero)

İnsan yaratılış özelliklerini korumakla yükümlü kılınmış olan ve davranışlarını iradesiyle belirleyebilen bir varlık. İyilik ya da kötülükten birini seçip uygulayabilecek güce sahip. İyiliğe yönelir ve yeteneklerini o yönde geliştirirse güzel ahlaklı bir insan, kötülüğe sapar ve o yönde kendini geliştirirse kötü ahlaklı bir yaratık olarak nitelendirilir

İşte Bizim Sevgili (?) Yöneticilerimiz

Bizi işimizden, iş yerimizden soğutanlar kimlerdir sizce. En tepedeki yöneticilerimiz mi? Yoksa bize yakın çizgide çalışan günümüzü birlikte geçirdiğimiz orta seviyede yönetici olan ilk amirlerimiz mi? Askerlikte bir söz vardır. Kurada eve uzak bir yer çekince teselli babından söylenir. “ Üzülme; yerin iyisi değil çavuşun iyisi önemli” denir. Bu da aynı hesap.

Devlet, Fetö Konusundaki Hatalarını Onarıyor. THY 211 Kazazede İçin Ne Yapıyor?

Devlet Fetö suçlaması ile görevden aldığı çalışanları suçsuz iseler görevlerine iade ediyor. THY’ nın tepeleri aynı bahaneye başka renk bir kulp takarak işten attığı çalışanlar için Yargıtay’ın işe iade kararına rağmen haklarını ödedik “ o iş bitti diyerek ” hiçbir işlem yapmıyor ve şirketi istihdam konusunda tıpkı özel bir çiftlikmiş gibi yönetmeyi sürdürüyor

Turkish Do&Co'da neler oluyor? Şerefiye bedeli istemek THY için hak değil mi?

DO&CO’nun THY ikram hizmetine çok ( + ) katkısı oldu. Tabii ki kar da edecek. Bu arada THY’nın da hakkını alması şart. Yapılan ilk sözleşmede şerefiye bedeli talebinde bulunmaması bir hata. Bu ihmalden (?) ötürü şirketin binlerce TL kayba uğradığı açık. Yenilenecek olan sözleşmede bu talepte bulunulacağı kesin. İyi de bu zararı kim yarattı, bunun sorumlusu kim?

Sen Bağlısın, Ama İş Yerinin Sana Ne Kadar Bağlı Kalacağını Bilemezsin

Z kuşağı şu anda sahnelerimizde rol almış değil. Şu anda yazıdaki tabloda özellikleri kırmızı zemin üzerinde belirginleştirilmiş olan Y kuşağı var iş yaşamında. Bu kuşağın genel özellikleri sektörümüzde görev yapan aynı kuşak çalışanların özellikleri ile çakışmıyor. Belli ki bu özellikler kişinin yetiştirilme tarzına, tahsiline vb. değişkenlik arz ediyor...

Performansın Ölçümlenmesi: İşten Atılmayı Kolaylaştırıcı Bir Sisteme Dönüştü

Siz hiç personelinizin performans değerlendirme puanları düşük, çalışanı eğitememişsiniz diye sicil amiri yöneticinin sorgulandığını hiç gördünüz mü? Ya şirketteki personel devir hızı çok fazla diye çalışanla yapılan mülakat esnasında görevli olan IK uzmanlarına hesap sorulduğuna şahit olan var mı? Evet; düşük performansın sorumlusu yalnız çalışan değil

Yaşam Maçındaki Kasıtlı Şarjlar Ve Faulsüz Bir Maç Hayali

Durduğunuz yerde bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Muhtemelen yaşam maçının birinci devresinde yaptığınız faulün ertelenmiş cezasıdır içinde bulunduğunuz durum. Dua edin ki bu maçın hakemi değişik. Bu hakem yqptığınız kasti faullere rağmen sizi hemen yaşam maçının dışına göndermiyor .Yalnız sarı veya kırmızı bir kart gösterip ikaz ediyor veya oyun dışı bırakıyor

Dürüst Olmayan İnsanın Kantarı Ayar Tutmaz.

Güvensiz kalpler karaktersiz insanların eseri. Evet, işten atılanların arkasından sevinenlerin varlığını ve buna karar verenlerin çalışanlarca alkışlandığını gördük. Tepelere güven duygusu kalmadı. Birine güven duyabilmek için, kişide öncelikle insani duygulara sahip olma vasfı aramak gerek. Galiba onları güvenilmez kılan da bu konudaki eksiklikleri.

2017'nin en iyi iş vereni seçilen THY'na şapka çıkartacaktım ama?

Araştırma şirketi diyor ki; “Çalışmayı yaparken En değerli varlığınız çalışanlarınızın geri bildirimlerini alırız”. THY’nin çalışanlarına bakışı böyle mi? Bana göre hayır. Bu yarışmanın deneklerini kim seçti? Bu çalışanları denek olmaları için kim görevlendirdi? Herhalde Araştırma şirketi değil. İyi de, Geriye Kim Kaldı ki? THY ve Onun Saygın Yöneticileri.

Dışlanan On Bini Aşkın THY Çalışanı Adına Soruyorum?

THY yönetimi bir gün tensikata gitmeğe mecbur olsa şirkette 2004 öncesi işe girmiş olan kimse kalmadığına göre, ilk sırada artık sizler olacaksınız. Her akşam eve giderken bunu düşünmek nasıl bir duygu? Evet, dışlandıkları dönemde zaten çalışmayıp hep oturuyorlardı diye arkalarından adeta teneke çaldığınız on bini aşkın çalışan adına soruyorum. Ne dersiniz?

Hani, Bir Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmasını Hukuk Düzeni Korumazdı?

Medeni kanunda, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı"nın "Dürüstlük Kuralı" ile aynı maddede, aynı nitelikte düzenlendiğini açık. Evet, bu yasak, "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ifadesinden anlaşıldığı gibi emredici. Yani aksi, taraflarca kararlaştırılamaz. Aksi tavır hâkim tarafından resen dikkate alınır. Güzel sözler ( ? )

Tepe Yöneticileriniz İçin “Performans Değerlendirme ” Formatı

Sn. Baltaş’ın yazısı bir yöneticinin vasıflarını ortaya koyuyor. Yazıdaki yönetici özelliklerini bizimkilerle karşılaştırın. Onlar 211 kişi kovdu. Siz yalnız 2 kişiyi size iftira ettikleri için atın gitsinler. Nedenini soran olursa Amerika’daki mikropla ilişkilendirmeyin. Size yakışmaz. İşletmesel gereklilik dersiniz. Oturup ne olduğunu düşünsünler.

THY: Kuru Yaprak Çukuruna Kalleşçe İtilen 211 Yeşil Yaprak

Akrepler insanları sokunca öldürüyor. Buna rağmen onların bazı duygulara sahip oldukları da biliniyor. Etrafta; planlı kötülük yaparak insanların ailelerine de acı çektiren akrepten beter duygusuz insanlar var. Günahları, etraflarında bir ateş çemberi oluştursa ve kendilerini sokup intihar etmek tek çare kalsa, bu neyin karşılığı diye düşünürler mi acaba?

THY Sahnesinde Uzun Süredir Oynanan Tiyatro

“Mahkemenin işe iade kararına rağmen, çalışana THY tarafından iş başı yaptırılmamış olması nedeniyle mahrum bırakıldığı özlük hakları açısından, emekli olmak suretiyle işten ayrılan personel ile aynı koşullarda yararlandırılması gerektiğinin tespiti” yönündeki kararı Yargıtay tarafından onandı. Evet, aynı durumdaki eski THY’liler için emsal bir karar.

Hava İş Yasası: 10 Yıl Önceki Pilot Ve Kabin Memurları Daha Becerikliymiş.

Acaba uçucuların borçlar kanunu kapsamında bırakılmasının sektörün havayollarına sağladığı artılar, bu meslek grubunun hak ve menfaatlerinden daha mı önemli? Bilmiyorum. Ama günümüzdeki Sivil Havacılık sisteminin bazı şirketlerinde görevli tepe yöneticilerinin belirli konulardaki aşırı tarafgir tutumları insanı bu varsayımı da düşünmeğe itiyor.

Yapılan Sadece Kanunun Öngördüğü Şekle Uygun Yeni Bir Sendika Kurmak.

HavaSen konusu, pilotları kovarak, tehdit ve korku salmak gibi sivil havacılıkla bağdaşmayan ilkel yöntemlerle halletmeyi düşünen basit kafalarca çözümlenebilecek boyutu aştı artık. Allahtan dilerim ki, HavaSen ve THY eski çalışanı yabancı pilotun anlatımları doğruysa, haklılıkları kahredici bir olay sonucu anlaşılmasın. Tüm dualarımız bunun için.

Moso Ağacı Ne Anlatıyor? Torpil; İşyerinin Öldürücü Tümörü

İsterim ki, bu hikâyeden sektörümüz çalışanları ve de özellikle işe girer girmez arkalarındaki desteğin gücü ile ilk nefeste terfi alan çapsızlar kendileri için bir şeyler çıkartabilsin. Diğer çalışanlara ise etraftaki haksız görev yükselmelerine, hırslara ve maksatlı eleştirilere aldırış etmeden kendi gelişimleri ile ilgilenmeleri hususunda ışık tutsun

Bu Başlığı Bulan Ben Değilim. TGS:THY’nın Arka Bahçesi

Bahçıvan Bey. Bu yazı arkabahçe sakinlerinin notlarından oluştu. Şimdi alın elinize küreği, toprağı alt üst ederek havalandırın, çapalayın. Diktiğiniz ve kendiliğinden yetişen dikenli bitki ve çalıları sökün atın. Toprakta, yabani ve parazit otlar kalmasın sakın. Ve gübreleyin toprağı Bahçe çitini de onarın. Önüne gelen herkes akraba.