Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com

Dürüst Olmayan İnsanın Kantarı Ayar Tutmaz.

Güvensiz kalpler karaktersiz insanların eseri. Evet, işten atılanların arkasından sevinenlerin varlığını ve buna karar verenlerin çalışanlarca alkışlandığını gördük. Tepelere güven duygusu kalmadı. Birine güven duyabilmek için, kişide öncelikle insani duygulara sahip olma vasfı aramak gerek. Galiba onları güvenilmez kılan da bu konudaki eksiklikleri.

2017'nin en iyi iş vereni seçilen THY'na şapka çıkartacaktım ama?

Araştırma şirketi diyor ki; “Çalışmayı yaparken En değerli varlığınız çalışanlarınızın geri bildirimlerini alırız”. THY’nin çalışanlarına bakışı böyle mi? Bana göre hayır. Bu yarışmanın deneklerini kim seçti? Bu çalışanları denek olmaları için kim görevlendirdi? Herhalde Araştırma şirketi değil. İyi de, Geriye Kim Kaldı ki? THY ve Onun Saygın Yöneticileri.

Dışlanan On Bini Aşkın THY Çalışanı Adına Soruyorum?

THY yönetimi bir gün tensikata gitmeğe mecbur olsa şirkette 2004 öncesi işe girmiş olan kimse kalmadığına göre, ilk sırada artık sizler olacaksınız. Her akşam eve giderken bunu düşünmek nasıl bir duygu? Evet, dışlandıkları dönemde zaten çalışmayıp hep oturuyorlardı diye arkalarından adeta teneke çaldığınız on bini aşkın çalışan adına soruyorum. Ne dersiniz?

Hani, Bir Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmasını Hukuk Düzeni Korumazdı?

Medeni kanunda, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı"nın "Dürüstlük Kuralı" ile aynı maddede, aynı nitelikte düzenlendiğini açık. Evet, bu yasak, "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” ifadesinden anlaşıldığı gibi emredici. Yani aksi, taraflarca kararlaştırılamaz. Aksi tavır hâkim tarafından resen dikkate alınır. Güzel sözler ( ? )

Tepe Yöneticileriniz İçin “Performans Değerlendirme ” Formatı

Sn. Baltaş’ın yazısı bir yöneticinin vasıflarını ortaya koyuyor. Yazıdaki yönetici özelliklerini bizimkilerle karşılaştırın. Onlar 211 kişi kovdu. Siz yalnız 2 kişiyi size iftira ettikleri için atın gitsinler. Nedenini soran olursa Amerika’daki mikropla ilişkilendirmeyin. Size yakışmaz. İşletmesel gereklilik dersiniz. Oturup ne olduğunu düşünsünler.

THY: Kuru Yaprak Çukuruna Kalleşçe İtilen 211 Yeşil Yaprak

Akrepler insanları sokunca öldürüyor. Buna rağmen onların bazı duygulara sahip oldukları da biliniyor. Etrafta; planlı kötülük yaparak insanların ailelerine de acı çektiren akrepten beter duygusuz insanlar var. Günahları, etraflarında bir ateş çemberi oluştursa ve kendilerini sokup intihar etmek tek çare kalsa, bu neyin karşılığı diye düşünürler mi acaba?

THY Sahnesinde Uzun Süredir Oynanan Tiyatro

“Mahkemenin işe iade kararına rağmen, çalışana THY tarafından iş başı yaptırılmamış olması nedeniyle mahrum bırakıldığı özlük hakları açısından, emekli olmak suretiyle işten ayrılan personel ile aynı koşullarda yararlandırılması gerektiğinin tespiti” yönündeki kararı Yargıtay tarafından onandı. Evet, aynı durumdaki eski THY’liler için emsal bir karar.

Hava İş Yasası: 10 Yıl Önceki Pilot Ve Kabin Memurları Daha Becerikliymiş.

Acaba uçucuların borçlar kanunu kapsamında bırakılmasının sektörün havayollarına sağladığı artılar, bu meslek grubunun hak ve menfaatlerinden daha mı önemli? Bilmiyorum. Ama günümüzdeki Sivil Havacılık sisteminin bazı şirketlerinde görevli tepe yöneticilerinin belirli konulardaki aşırı tarafgir tutumları insanı bu varsayımı da düşünmeğe itiyor.

Yapılan Sadece Kanunun Öngördüğü Şekle Uygun Yeni Bir Sendika Kurmak.

HavaSen konusu, pilotları kovarak, tehdit ve korku salmak gibi sivil havacılıkla bağdaşmayan ilkel yöntemlerle halletmeyi düşünen basit kafalarca çözümlenebilecek boyutu aştı artık. Allahtan dilerim ki, HavaSen ve THY eski çalışanı yabancı pilotun anlatımları doğruysa, haklılıkları kahredici bir olay sonucu anlaşılmasın. Tüm dualarımız bunun için.

Moso Ağacı Ne Anlatıyor? Torpil; İşyerinin Öldürücü Tümörü

İsterim ki, bu hikâyeden sektörümüz çalışanları ve de özellikle işe girer girmez arkalarındaki desteğin gücü ile ilk nefeste terfi alan çapsızlar kendileri için bir şeyler çıkartabilsin. Diğer çalışanlara ise etraftaki haksız görev yükselmelerine, hırslara ve maksatlı eleştirilere aldırış etmeden kendi gelişimleri ile ilgilenmeleri hususunda ışık tutsun

Bu Başlığı Bulan Ben Değilim. TGS:THY’nın Arka Bahçesi

Bahçıvan Bey. Bu yazı arkabahçe sakinlerinin notlarından oluştu. Şimdi alın elinize küreği, toprağı alt üst ederek havalandırın, çapalayın. Diktiğiniz ve kendiliğinden yetişen dikenli bitki ve çalıları sökün atın. Toprakta, yabani ve parazit otlar kalmasın sakın. Ve gübreleyin toprağı Bahçe çitini de onarın. Önüne gelen herkes akraba.

Merak bu ya? Acaba bu araştırmaya THY ve TGS gençleri de katıldı mı?

Vodofon’un araştırması ile TUIK’ in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları örtüşüyor. 2015 yılı araştırmasında yaş gruplarına göre mutluluk düzeyinde en yüksek mutluluk oranı %63,8 ile 18-24 yaş grubunda. 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı %65,1 ile yine aynı gruptaydı. 2017’ de ise 18-24 gençleri 2 ci sırada. Şükür ki gençlerimiz hem mutlu hem de iyimser.

THY, TGS; İşiniz İçin Değerli Olduğunuzu Hissediyor musunuz?

İyi yönetici çalışanlarına kendilerini değerli hissettirir. Aranızda çalışması, göreve, bağlılığından ötürü kendisini değerli hisseden kimse var mı? Çalışana verilen değer kişinin torpiline göre değişmiyor mu? Bilmeliyiz ki “ Kimse bize karşı değil, Sadece kendilerinden yanalar o kadar”. Bizler bu oyunun figüranıyız. Rolümüz bitince unutulur gideriz.

3-0-5. Yan Yana 3 Rakam. THY Çalışanlarına Ne Hatırlatıyor?

1970’li yıllarda Sendikanın çalışanlara ait olduğu söylenirdi. Hep öyle bildik. Anlaşamadığımız tek husus İş yeri Temsilcisinin bizi mi, yoksa sendikayı mı temsil ettiğiydi. Sendikanın bizi temsil ettiği konusunda sorunumuz yoktu. Bu gün sanki çark tersine dönüyor gibi. Yoksa Sendika çalışana karşı Yönetimimi temsil ediyor? Bu denli sahiplenmeniz ondan mı?

Yaşamımızdaki Maskeli Yüzler.

Yaşam oyununu istediğimiz kostümle oynayabiliriz. Maskeli veya maskesiz. Sonuçta yaşamımızı tercihlerimiz şekillendiriyor. Rezil veya saygın olmak bizim elimizde. Birilerine göre yaşam bir komedi. Böyle düşünenler bu tür her oyununda yer alan son espriyi hatırdan çıkartmasalar iyi olur. Son sahnedeki bu espriye onlar gülemez ama herkes onlara gülecektir

THY Çalışanlarına Açık Mektup: Sendikal Karar

Kişi karar alırken mantıksal ve sezgisel olmak üzere iki ayrı sistem kullanır. Mantıksal sistemde ölçüp biçerek, neden-sonuç ilişkileri kurarak karar alınır. Sezgisel sistem ise mantık tanımaz. Veriler değerlendirilerek ve yaşanmışlara dayanarak karar verilir. “İçimden bir ses diyor ki ” dediğimiz an eğer o sesi dinlersek sezgisel kararımız oluşmuştur.

Baş Edebilmek İçin Hilekârlar Gibi Düşünebilmenin Bir Yolunu Bulmak Gerek.

Hile olarak tariflenen suçlarının işlenme nedenlerinin başında, şirkette yerleşmemiş etik ve uyum kültürünün gelmekte olduğu açık. Çalışanların kişisel hırslarına ilaveten kurumlardaki gevşek denetim sisteminin de bu tür suçların işlenmesinin zeminini oluşturuyor. Çok çapraşık bir İşletme yapısının ve zorba bir yönetimin kurumda bu yolu açtığı da gerçek.

Soytarının Yüzünü Görmek İçin, Sirkin (?) Sonlanmasını Beklemek Gerek

Osmanlı döneminde dalkavukluk, toplumsal hayatı etkilemeyen yalnız sarayda ve zengin konaklarında yer bulmuş, insanlara sempatik gelen bir meslek iken bu gün özellikle bürokrasinin yönetim kademelerinde Kurumsal Dalkavukluk adı altında yerleşik, çalışanların iş güvenliğine karşı tehdit oluşturan, antipatik bir görevde yükselme aracı haline dönüşmüş.

Dinsiz, İmansız, Allahsız, Kitapsız. Bir THY Çalışanı Böyle Yorumluyor.

Ahrette Sırat’a yürürken tanımadığı insanlara “ Dinsiz, İmansız, Kitapsız ve Allahsız ” diyen o sefil yaratığa rastlarsam, ayağının tökezlenip kor ateşlere düşmesi için dua edeceğim mutlak. Bu sözlerin bir Müslüman’a, Hıristiyan’a veya başka bir dine bağlı insan için sarf edilmemesi gerektiğini bilmek için bir kırıntı zeka ve Müslümanlık dinini tanımak gerek.

Sn.Topçu & Kotil, Ekşi & Aycı: Hiç Deveyi Hendekten Atlatmaya Çalıştınız mı?

Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez demişler. Aslında kötülükler biz bir araya gelince canlanıyor. Torpil diğer çalışanları törpüleyen çirkin bir uygulama. İğrenç olan bunu diğerlerinin hakkını çalıp birilerine yaranmak için yapanlar ve bu çirkinlikten yüzsüzce faydalanıp inkâr edenlerdir

İmam & Cemaat: Torpil Her Gün Gemi Daha Fazla Azıya Alıyor.

2017’de, Okul Müdürlerinin seçileceği bir " Sözlü Mülakat " yapılacaktı. Mülakat öncesi Türk Eğitim Sen’e torpillilerin isimleri ile alacakları puanların yazılı olduğu bir liste ulaştı el altından ve Sendika listeyi notere tasdik ettirildi. Mülakat sonucu mu? Listede isimleri yazılı adaylar hizalarında belirtilen puanlarla mülakatı kazandılar? Şaka gibi

İster misiniz, Cumhurbaşkanımız Yine Hepimizi Şaşırtsın?

Önce hangi ülkenin hangi Havalimanlarına hangi devlet büyüklerinin isimlerinin neden verilmiş olduğuna göz atmakta fayda var. Dünyadaki havalimanlarının sayısı kırk binli rakamlarla ifade ediliyor. Bunlar için de Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Pasifikteki Uluslararası havalimanlarına baktım. Onlar ne düşünmüş? Bizler ne düşünüyoruz?

Ben Emrettim. THY’nin Tepesi de Yaptı. Var mı İtirazı Olan? Savulun Bre Gafiller. Damat Ferit

Siz bakmayın, Damat Ferit Paşa işten kendine pay çıkartıyor. Bu tayinin Ankara’nın tepeleri ile ilgisi yok gibi. Yanlışı başkent tepelerine mal etmek yöneticiler açısından rahatlatıcı. Tüm zorluğu; çalışanın yüzüne bakarak; emir aldık yapacak bir şey yok demek ve çaresizliği ifade edercesine, tek başına yetkili olsaydım, diyerek derin bir iç çekmek. Yerseniz.

Türk Hava Yolları: Firmalar Çalışanları İle Özdeştir.

Bu gün THY’ da yetişip tepelere çıkmış olan kaç üst yöneticiniz var? Dün var mıydı? Bu insan, şirkette bir yerlere bu şekilde yükselen ilk ve tek kişi mi? Japonlar “ FİRMA ÇALIŞANLARI İLE ÖZDEŞTİR ” diyor. Eğer, THY yönetici ve çalışanlarından biri özdeş olma konusunda diğerini reddetmek isterse, buyursun lütfen. Her iki tarafında bu konuda sessiz kalacağına eminim.

Türk Hava Yolları anıları ile 2018 karşılaması. “GATE NUMBER ONE”

Yeni yılı sektöre dokunmadan, kimseyi kızdırmadan karşılayalım istedim. Bunun en kestirme yolu ise eski anıları tazelemek. Belki sizlerin de hoşunuza gider. Kim bilir? Evet; her dönemde, her iş yerinde iyi veya kötü birçok anı depolanır çalışanların hafızalarında. Bu gün yalnız iyilerini anımsamak gerekir ki, 2018’ de hep aynı iyilik ve güzelliklerle geçsin.