07 Mart 2018, Çarşamba 17:29:00

United uçağında panik; 'Ben tanrıyım' dedi ve...

ABD'de San Francisco'dan havalanan bir uçakta kısa süreli panik yaşandı. 'Ben tanrıyım' diye bağıran kadın uçağın kapısını açmaya çalıştı.
  • Tanrıysan oturdugun yerden acican ne kalkion ayaga
  • Delisi,manyağı,sapığı,sapkını,katili,gerzekleri yönünden en zengin ülke........Yaşanmaz orada ,can güvenliği yok.....
  • Muhtemelen bu kadının beyni uzun bir zaman oksijensiz kalmış..
  • Tasavvuf ehlidir sanırım kendileri. Bizde ki manası, En-el Hak 'tır. Acil şifalar diliyorum.
  • Zamanında oğlunu kesmek isteyen şizofreni, mağaralarda krizlere gireni, balığın içinde yaşadığını sananı, konuşma özürlü olanı, öz kızlarıyla yatanı, pedofili evlantlığının karısına halleneni, egzamalı manyağı hep tanrının elçisi olarak kabul ettiniz de bu kadını niye deli diye adlandırılıyorsunuz. Böyle başa böyle tarak!!!
  • whahahaha timarhanelik. yolcuya bol boo igne lazim
  • Belki de gerçektir? Nasıl emin olabilirsiniz ki?
  • Ne tür bir dil bu?? Anlamiyorum ben.
  • bonusunu istedi
  • Once you broke my tailor guitar :(
ABD’de United Express havayollarının San Francisco-Boise seferini yapan bir uçakta eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Uçak havada olduğu sırada first-class yolcularından biri ayağa kalkarak, ‘Ben tanrıyım’ diye bağırdı ve uçağın kapısına doğru yöneldi. Kapıyı açmaya çalışan kadına, kabin görevlileri ve yolcular müdahale etti. 

Yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Boise’de havalimanı polisi tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolüne götürüldü.

United uçağında panik; 'Ben tanrıyım' dedi ve...

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (19)

Tırt ~ 4 yıl önce
Tanrıysan oturdugun yerden acican ne kalkion ayaga

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Yankee ~ 4 yıl önce
Delisi,manyağı,sapığı,sapkını,katili,gerzekleri yönünden en zengin ülke........Yaşanmaz orada ,can güvenliği yok.....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Thy ~ 4 yıl önce
Muhtemelen bu kadının beyni uzun bir zaman oksijensiz kalmış..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Andromeda ~ 4 yıl önce
Tasavvuf ehlidir sanırım kendileri. Bizde ki manası, En-el Hak 'tır. Acil şifalar diliyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
yaaaa! ~ 4 yıl önce
Zamanında oğlunu kesmek isteyen şizofreni, mağaralarda krizlere gireni, balığın içinde yaşadığını sananı, konuşma özürlü olanı, öz kızlarıyla yatanı, pedofili evlantlığının karısına halleneni, egzamalı manyağı hep tanrının elçisi olarak kabul ettiniz de bu kadını niye deli diye adlandırılıyorsunuz. Böyle başa böyle tarak!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Uçucu ~ 4 yıl önce
Gördüğüm en güzel ve yerinde yorum bu olabilir. Helal
Tk ~ 4 yıl önce
Iyiki cehennem var.
Tk ~ 4 yıl önce
Neye inaniyosunuz saygi duyarim ama neden benim dinimle dalga geciyorsunuz. Yanilmak kolay biseydir ve yanilirsaniz vayy halinize.!
Ey yorum sahibi ~ 4 yıl önce
Yaptığınız haksız İthamlar, İftiralar Kur'an ve Hadisler ışığında alimlerimiz tarafından ispatlarla düşürülmüştür. Risale-i Nur eserleri iman hakikatlarını delilleriyle ispat eder meydandadır. Gerçek nedir merak ediyorsanız önce bir araştırın vicdan terazisinden geçirin. Yok ben ifsad için yazıyorum derseniz akıbetiniz ölümle son bulmaz bilesiniz. Size tüm hakikatlerin nerede ispatlandığını gösterebilirim ([email protected]). Şu anda komite sınav çalışma zamanındayım o yüzden hepsini göstemeyeceğim. Yalnızca Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Hz. Zeynep Radıyallahu Anha 'nın izdivacının hikmetini merak edene paylaşıyorum : Yedinci Mektub ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﺍَﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺩَﺍﺋِﻤًﺎ Aziz kardeşlerim! Bana söylemek üzere Şamlı Hâfız'a iki şey demişsiniz: Birincisi: "Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Zeyneb'i tezevvücünü; eski zaman münafıkları gibi, yeni zamanın ehl-i dalaleti dahi medar-ı tenkid buluyorlar, nefsanî, şehevanî telakki ediyorlar." diyorsunuz. Elcevab: Yüzbin defa hâşâ ve kellâ! O dâmen-i muallâya şöyle pest şübehatın eli yetişmez. Evet onbeş yaşından kırk yaşına kadar, hararet-i gariziyenin galeyanı hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Haticetü'l-Kübra (R.A.) gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zâtın kırktan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükûneti zamanında kesret-i izdivac ve tezevvücatı, bizzarure ve bilbedahe nefsanî olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenid olduğunu, zerre kadar insafı olana isbat eder bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki: Zât-ı Risaletin akvali gibi, ef'al ve ahvali ve etvar ve harekâtı dahi menabi-i din ve şeriattır ve ahkâmın me'hazleridir. Şıkk-ı zahirîsine Sahabeler hamele oldukları gibi, hususî dairesindeki mahfî ahvalâtından tezahür eden esrar-ı din ve ahkâm-ı şeriatın hameleleri ve râvileri de, Ezvac-ı Tahirattır ve bilfiil o vazifeyi îfa etmişlerdir. Esrar ve ahkâm-ı dinin hemen yarısı, belki onlardan geliyor. Demek bu azîm vazifeye, bir çok ve meşrebce muhtelif Ezvac-ı Tahirat lâzımdır. Gelelim Hazret-i Zeyneb'in tezevvücüne: Yirmibeşinci Söz'ün Birinci Şu'lesinin Üçüncü Şuâının misallerinden olan ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺍَﺑَٓﺎ ﺍَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭِﺟَﺎﻟِﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺧَﺎﺗَﻢَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ âyetine dair şöyle yazılmış ki: İnsanların tabakatına göre bir tek âyet, müteaddid vücuhlarla, herbir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu âyetten hisse-i fehmi şudur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hizmetkârı veya "oğlum" hitabına mazhar olan Zeyd (R.A.), rivayet-i sahiha ile itirafına binaen, izzetli zevcesini kendine manen küfüv bulmadığı için tatlik etmiş. Yani: Hazret-i Zeyneb, başka yüksek bir ahlâkta yaratılmış ve bir Peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu, Zeyd ferasetle hissetmiş ve kendisini ona zevc olacak fıtratta kendine küfüv bulmadığından, manevî imtizacsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm almış; yani ﺯَﻭَّﺟْﻨَﺎﻛَﻬَﺎnın işaretiyle, o nikâh bir akd-i semavî olduğuna delaletiyle, hârikulâde ve örf ve muamelât-ı zahiriye fevkinde, sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hükm-ü kadere inkıyad göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükm-ü şer'î ve mühim bir hikmet-i âmmeyi ve şümullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden ﻟِﻜَﻰْ ﻟﺎَ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺣَﺮَﺝٌ ﻓِٓﻰ ﺍَﺯْﻭَﺍﺝِ ﺍَﺩْﻋِﻴَٓﺎﺋِﻬِﻢْ âyet-i kerimesinin işaretiyle: Büyüklerin küçüklere "oğlum" demeleri, zıhar mes'eleleri gibi, yani karısına "Anam gibisin" dese, haram olduğu gibi değildir ki, ahkâm onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitabları, vazife-i risalet itibariyledir; şahsiyet-i insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin? İkinci bir tabakanın hisse-i fehmi şudur ki: Bir büyük âmir, raiyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o âmir, zahirî ve bâtınî bir padişah-ı ruhanî olsa; merhameti, pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için, raiyetinin efradı, onun hakikî evlâdı gibi, ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise, zevc nazarına inkılab edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkâr-ı âmmede, Peygamberin mü'minlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, Kur'an o vehmi def' maksadıyla der: "Peygamber rahmet-i İlahiye hesabıyla size şefkat eder, pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz. Fakat şahsiyet-i insaniye itibariyle pederiniz değildir ki, sizden zevce alması münasib düşmesin? Ve sizlere "oğlum" dese, ahkâm-ı şeriat itibariyle siz onun evlâdı olamazsınız!.." ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ Said Nursî Mektubat - 27
x ~ 4 yıl önce
whahahaha timarhanelik. yolcuya bol boo igne lazim

Yanıtla

Kalan karakter 1000
KAy ~ 4 yıl önce
Belki de gerçektir? Nasıl emin olabilirsiniz ki?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Allah seni kahretsin ~ 4 yıl önce
Allah seni kahretsin bu sözünden dolayı sen temiz pak bir kafirsin.
Ar yu kola ~ 4 yıl önce
Ne tür bir dil bu?? Anlamiyorum ben.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ve ~ 4 yıl önce
bonusunu istedi

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Again United ? ~ 4 yıl önce
Once you broke my tailor guitar :(

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000