04 Mart 2011, Cuma 08:01:02

TAYYARE İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kastamonu halkının 1931 yılında 2. Hava Kuvvetlerine kazandırmış olduğu uçak için Kastamonu halkının seferber olduğu öğrenildi.
Sahaf Nadide`nin sahibi Nadide Oğuz, "Teyyare Cemiyeti" adlı gazetede uçak alımı için Kastamonu halkının seferber olduğunun yazıldığını söyledi. Sahaf Nadide Oğuz, Teyyare Cemiyeti Gazetesi`nin 1321 tarihli 3 ve 8. sayısmda Kastamonu halkının uçak için para topladığı ve gazetede kimlerin ne kadar para verdiğinin yazıldığını anlattı.

Söz konusu gazetede uçak alımı için Teyyare Cemiyeti`nin çalışmalarının il il yer aldığı öğrenildi. Kastamonu halkının uçak alınması için para topladığı ve çalışmaların Ankara`ya sürekli olarak rapor edil diği anlaşılan yazıda, Cumhuriyet Halk Fırkası mutemedi Hüsnü`nün Teyyare Cemiyeti`ne gön derdiği telgrafı haber yapan gazete, Kastamonuluların teyyare alımı için himmet (para) topladıkları ve bir uçak için lazım olan 10 bin liranın toplanacağı ifade ediliyor.

Kastamonuluların, uçak için topladıkları 10 bin lira için seferber oldukları ifade edilerek, Kastamonu halkının toplanan paralar karşılığında Teyyare Cemiyeti `nden istedikleri tek şeyin ise "İlk TeyTAyarenin Kastamonu üzerinde görünmesini hararetle arzu ediyorlar" olduğu anlaşıldı.

Teyyare Cemiyeti Gazetesi`nin 1321 tarihli 3-8 sayısında yayımlanan Cumhuriyet Halk Fırkası mutemedi Hüsnü`nün yazdığı telgraftan ortaya çıkan haber ise şöyle: "Teyyare Cemiyetinin ilk defa teşkil eden şubesi olan Kastamonu Teyyare Cemiyeti Şubesi kemali hararetle faaliyetine devam etmektedir. Kastamonu`da Kemal Fahir`le nazarlarımıza çarpan tezahürat ve tebriatla daire cemiyet riayesetine ve aral olan bir telgrafı aynen derh ediyoruz.

KASTAMONU UÇAK İÇİN SEFERBER OLDU
Salı günü teyyare hakkında verilen konferans ve o günden beri yapılan teşvikat üzerine fedekar Kastamonu halkı tebritlere başlamıştır. Koçzate Tahir Ağa bin 250, Şeydi Bey Zade Abdullah Efendi bin, Muharrir Zade Mahir Efendi 600, Tokatlızade Hacı Mahmut Salih Efendi 500, Maliki Zade Hacı Ömer, Ankaralı Zade Hacı Mahmut Efendi 400`er, Boyacızade İsmail 300, Feyzi Zade Hacı Tahir 250, Ateş Ağa Zade Mahmut, Tokatlı Zade Hüsnü Efendi, 200`er, Nuh Zade Numan bey 150, Bektaş Zade Mahmut Bey 125, Çerteş Zade Ağa Hüseyin, Nuh Zade Mustafa Burtçu, Kara Veli Zade Selim Bey 100`er lira, tebri etmişlerdir. Bunlardan başka muhtelif miktarlarda tebriatte bulunan pek çok zevat vardır. Birinci teyyare bedeli olan 10 bin lira yalnız şehir halkı tarafından ikmal edi erek bankaya desti tamamdır.

"İLK TEYYAREYİ KASTAMONU ÜZERİNDE GÖRMEYİ HARARETLE ARZU EDİYORLAR"

Kastamonulular tebriane hararetle devam ediyolar. İlk teyyarenin Kastamonu üzerinde görmeyi hararetle arzu eden ahali tesriani istirham ediyorlar. Halkın pek yüksek hamiyet ve fedakarlıklarında bulunacakları anlaşılıyor. Kastamonu halkının servetlerine nispetle gösterdikleri himayetin cidaya sayan takdir olduğunu arz ederim." Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde 1 Mayıs 2010 tarihinde yapılan etkinlikte, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık Tarihi Öğretim Görevlisi Bülent Yılmazer tarafından, 1931 yılında Kastamonu halkının bağışlarıyla 2. Hava Kuvvetlerine kazandırılmış olan uçağın fotoğrafı Vali Mustafa Kara`ya hediye edilmişti.

(Kastamonu Postası)

TAYYARE İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yorumlar

Bu haber için henüz yorum gönderilmedi.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000