01 Mart 2018, Perşembe 10:42:47

SHGM'nin yeni ceza yönetmeliği resmen belli oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
  • Shgm cezalar nazıl olucak ordaki çalışanlar?
  • Kadro ne zaman çok yan gelip yattık bir de Thy de yatalım Türkiye’de işsiz üni mezunu yok !!!!!!!
  • Dünya'nın hangi medeni ülkesinde, sivil havacılığın böyle menü gibi ceza tarifesi var? Tebrikler Türkiye. Hadi keklikler havalansın arkadaşlar ceza kesecek. Boşuna yapılmadı bu tarife öyle değil mi?
  • Bazı cezalar !%100 olmuş...az olmuş halkın refahı çok güzel..daha yüksek olmalıydı ... kınıyorum shgm yi.
  • Sivil havacılık ne hakla ceza verebiliyor anlamış değilim. Sivil Havacılık sadece bir müdürlük. Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü. Önüne gelen, alsın eline bir koçan makbuz, kafaya göre ceza kessin madem öyle.
  • kumik 1 f
  • SHGM ye ceza verecek yok mu? Uçuş lisanlarına anlamsız bir genelgeyle el koydu. Neden hesap soranı yok

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ iki bölüm halinde duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/2)

"14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde yer alan para cezaları 1/1/2018 tarihinden itibaren Ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır."SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/2)

"14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 29/01/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’in 10 uncu maddesinde

“(1) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılarak belirlenen idari para cezası sınırlarına ilişkin Tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) İdari para cezası karşılıkları yeniden değerlemeye göre 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen alt sınırın altında olamaz.” hükmü yer almaktadır.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te yer alan idari para cezaları, 1/1/2018 tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen miktarlarda uygulanacaktır."

SHGM'nin yeni ceza yönetmeliği resmen belli oldu

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (8)

Shgm ~ 4 yıl önce
Shgm cezalar nazıl olucak ordaki çalışanlar?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Suriyelilere ~ 4 yıl önce
Kadro ne zaman çok yan gelip yattık bir de Thy de yatalım Türkiye’de işsiz üni mezunu yok !!!!!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Keklikler havalansın ~ 4 yıl önce
Dünya'nın hangi medeni ülkesinde, sivil havacılığın böyle menü gibi ceza tarifesi var? Tebrikler Türkiye. Hadi keklikler havalansın arkadaşlar ceza kesecek. Boşuna yapılmadı bu tarife öyle değil mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Az olmuş..!! ~ 4 yıl önce
Bazı cezalar !%100 olmuş...az olmuş halkın refahı çok güzel..daha yüksek olmalıydı ... kınıyorum shgm yi.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Suç ve Ceza ~ 4 yıl önce
Sivil havacılık ne hakla ceza verebiliyor anlamış değilim. Sivil Havacılık sadece bir müdürlük. Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü. Önüne gelen, alsın eline bir koçan makbuz, kafaya göre ceza kessin madem öyle.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Fikri olmadan zikri olmak ~ 4 yıl önce
Shgm aynı zamanda bir denetçi kuruluştur. Bknz:5431 sayılı kanun.
komik ~ 4 yıl önce
kumik 1 f

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Fikir ~ 4 yıl önce
SHGM ye ceza verecek yok mu? Uçuş lisanlarına anlamsız bir genelgeyle el koydu. Neden hesap soranı yok

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000