04 Mayıs 2017, Perşembe 10:00:14

SHGM'den heliport yönetmeliği

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • ispark a hayırlı olsun shgm ülke havacılığının önünde devvv bir kale ilerlemesin diye elinden geleni yapıyor , aynennn devamm....
  • Ve daha nasıl helipad işletecek tam bilinmiyor. Ceza ve denetim kelimelerini bol görüyoruz. Shgm'nin niyeti belli herzaman olduğu gibi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüzel kişiler, inşa edecekleri heliport için başvuru yaparak heliport yapım izni alacak. Acil iniş alanları için heliport yapım izni ve/veya işletme ruhsatı alınmasına gerek olmayacak. Acil iniş alanları, gerekli izinlerin alınması durumunda kullanılacak.

İşletim faaliyeti sona erdiğinde, Genel Müdürlükçe heliport işletme ruhsatı iptal edilecek ve heliport işletime kapatılacak.

Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, acil iniş alanının çevresel etkileri ve yerleşim alanlarında oluşacak gürültü konusunda, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygunluğu ve güvenlik açısından acil iniş alanının bulunduğu yerdeki Valiliğin olumlu görüşünü alacak.

Genel Müdürlük tarafından yayımlanan havaalanı mania planları sınırları içinde acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, havaalanı işletmecisinin de olumlu görüşünü alacak.

Belirtilen kurum veya kuruluşlardan en az birinin görüşünün olumsuz olması ya da iznin alınmaması halinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından acil iniş alanı yapılamayacak veya işletilemeyecek.

Havaalanı işletmecisi, helikopterlerin havaalanlarındaki pist, apron ve taksi yolu gibi güvenlik kontrollü sahalara iniş yapmaları gerektiğinde, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alacak ve Genel Müdürlükçe oluşturulan düzenlemelere uyacak.

Helidek (petrol veya gaz işlemek amacıyla kullanılan arama ve/veya üretim birimi gibi yüzen veya kıyıdan uzakta sabit bir yapı üzerinde bulunan heliport) ve gemi üzeri heliport haricindeki heliportlar için yapılan yapım izni başvurusu, Genel Müdürlük tarafından Genelkurmay Başkanlığı ile heliportun bulunduğu yerdeki valilik ve belediyeler ile sivil hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşun olumlu görüşünün alınmasını gerektirecek ve yerinde yapılacak incelemeyi takiben en geç 30 iş günü içinde değerlendirilecek.

Heliport yapımının denetimi

Heliport yapımının, yönetmelikte belirtilen standartlara uygunluğu Genel Müdürlük ve/veya Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce denetlenecek veya denetlettirilecek.

Milli güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığının tehlikeye girebileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde işletme ruhsatı verilmeyecek.

Acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, fiziki şartların elverdiği ölçüde belirlenen heliport emniyet standartlarına uyum sağlamak için her türlü tedbiri alma konusunda Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olacak.

Acil iniş alanı yapmaktan ve/veya işletmekten vazgeçen kamu kurum ve kuruluşları, bu durumu Genel Müdürlüğe bildirecek.

Denetleme ve yaptırımlar

Heliport işletmecileri Genel Müdürlük tarafından denetlenecek veya denetlettirilecek. Denetimlerde, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Si·vi·l Havacılık Genel Müdürlüğü Teşki·lat ve Görevleri· Hakkında Kanun ve bu kanunlara ilişkin yayımlanan yönetmeliklerle Genel Müdürlükçe yapılacak alt düzenlemelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde heliport işletme ruhsatı askıya alınacak veya iptal edilecek.

Heliportlarda yapılacak denetimlerde görülen kusur ve eksiklikler uçuş emniyetini tehlikeye düşürücü nitelikte bulunursa kusur, eksiklik ve aykırılıkların söz konusu olduğu faaliyet ve buna bağlı tüm faaliyetler, Genel Müdürlükçe durdurularak, heliport işletme ruhsatı askıya alınacak.

Genel Müdürlük, kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için işletmeciye 30 güne kadar süre verecek. Süre sonunda eksikliklerin devam etmesi durumunda heliport işletmecisine verilen heliport işletme ruhsatı iptal edilecek. Denetlemeler sırasında uçuş emniyeti açısından tehlike oluşturmayan ancak hizmette aksamalara neden olan kusur ve eksikliklerin düzenlemelere aykırılıklarının tespit edilmesi halinde, kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için heliport işletmecisine Genel Müdürlükçe kusur, eksiklik ve aykırılıkların durumuna göre 90 güne kadar süre verilecek.

Verilen süre içinde tespit edilen kusur, eksiklik ve aykırılıkların giderilmemesi durumunda heliport işletmecisine Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yaptırımlar uygulanacak. Takip eden denetimde mevzuata aykırı hususların giderilmediğinin tespiti durumunda ise verilen ruhsat Genel Müdürlükçe iptal edilecek.

Acil iniş alanlarının kullanımının mevzuata uygun olmaması ya da sakıncalar yarattığının ilgili mülki idare amirliği, belediye ya da diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelerde bu alanların kullanımına kısıtlama getirilebilecek.

Heliport yapımcısı, heliport işletmecisi, heliport kullanıcıları ve havaalanı işletmecisi ile acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen tüzel kişilerin heliport ve/veya acil iniş alanı yapım ve işletimine yönelik yaptığı faaliyetlerde yönetmelikteki hükümlere aykırı durumların tespit edilmesi halinde Türk Sivil Havacılık Kanunu ile diğer ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanacak ve heliportların ve/veya acil iniş alanlarının kullanımına Genel Müdürlükçe kısıtlama getirilebilecek.

SHGM'den heliport yönetmeliği

Facebook Yorum

Yorumlar

tc-clp ~ 5 yıl önce
ispark a hayırlı olsun shgm ülke havacılığının önünde devvv bir kale ilerlemesin diye elinden geleni yapıyor , aynennn devamm....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
2017 ~ 5 yıl önce
Ve daha nasıl helipad işletecek tam bilinmiyor. Ceza ve denetim kelimelerini bol görüyoruz. Shgm'nin niyeti belli herzaman olduğu gibi.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000