01 Aralık 2018, Cumartesi 00:26:21

Pilot ve kabin memuru maaşlarına gelir vergisi düzenlemesi

AK Parti, 71 maddeden oluşan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Kanunda pilot maaşlarından yapılacak vergi kesintisi de yer aldı.
  • Agrari ücretlinin maasinin 4 te biri vergi olarak alınıyor havacilarinda 4 te biri alinsin.
  • Asgari ücret alan FO meslektaşlarımızdan da gelir vergisi alacaklar mı ? Yazıklar olsun.. Canım ülkem, kimlerin eline kaldın...
  • Yorumları okuyunca cok üzülüyorum Vergi artırılması normal Herkes vergi verecek ben çalışmıyorum o halde borcla harçla vergimi veriyorum kazandığı paralarla arabam 20 litre yakıyor diyen veya evimde 10 tane tv var diye hava atan ınsanlar bılıyorumç vergi alsınlar sizden demekkı parayı harcayınca ne yapcagınızı sasırıyorsunuzç yüzde 30 olsun
  • Maaşına dokunulmasından rahatsız olan pilota tepki göstermeyin arkadaş! Siz çalıştığınız yerdeki maaşınızdan daha fazla maaş alabileceğiniz aynı işi yapacağınız bir şirket olduğunda başvurup transfer olmuyor musunuz? Hakkınızdır yaparsınız. Ekonomik düzenin doğal bir davranışıdır. İşte pilotlar da başvurup gidiyor. O halde pilot yurtdışında kazanabileceği parayla tabiki kıyaslar maaşını. Siz 4-5 bin TL kazanırken 8-10 bin TL’ alacağınızı bilseniz şirket değiştirmez misiniz? BU YÜZDEN; ŞU AN BURADA PİYASANIN ALTINDA MAAŞA ÇALIŞAN HER BİR UÇUCU HEPİNİZDEN DAHA VATANSEVER. ANLAYIN ARTIK. Hiç olmazsa içinizden kendinize itiraf edecek kadar cesur olun...
  • Konunun ne olduğunun önemi yok. Burada herhangi bir haberin altında hunharca ve anlamsızca pilot taşladığınız her yorum, pilotların kendi halkına milletine aidiyetini mahvediyor. Mevcut kalifiye tecrübeli pilotlar gitmek zorunda kalınca ne olacak sanıyorsunuz? Ya yurt dışından daha yüksek bedele pilot gelecek ya da yetersiz insanlara daha düşük ücretle bu iş yaptırılacak. Birinde ödediğiniz bilet fiyatı artar diğerinde can güvenliğiniz düşer. Kimi taşladığınızı hiç düşünüyor musunuz? Kaldı ki pilot dediğiniz adam içinizden eğitim almış birileri. Genç yaşta yeterli her birey pilot adayı zaten. Çünkü ihtiyaç var. Alım var. Özel bir güruha da sunulan bir imkan değil ki bu. İsteyen çalışıp emeğini sarfedip olabiliyor. Lütfen hangi işi yapıyor olursa olsun emeğiyle bedeniyle çalışanın kazandığı parayla uğraşmayın. Hatta mümkünse kendi hakkınızı da arayın.
  • Vergi herkesten alınmalı. ...tabiki alincak.....kara hava da çalışan diye ayrılamaz. ..otobüs şoförü insan değil mi....oda evine ekmek parası götürmuyormu...onunda yollarda ölme riski yok mu...VERGİ TC ÇALIŞAN HAVA KARA DEMEDEN ALINMALI...KARADAN ALİNİYOR SA HAVADAN DA ALİNCAK GEÇ BİLE KALINMIŞ. .....
  • Kesinlikle 30% hatta daha fazlası vergiye tabi olmalıdır. Uçan şoförcüklerin ve garsoncukların morali bozulsa bile..
  • Devletin malı deniz dediniz, yediniz yediniz bitiremediniz. Şimdi sıra pilot hosteslere mi geldi?! Altınızdaki Mercedes vb araçları küçültün kimse sizin aç karnınızı doyurmak zorunda değil!!!
  • Pilotlar kullanilmis mal almazz
  • Neye ve niye yorum yaptigini bilmeyen cahillere sözüm: sizin deyiminizle muavinden farksız olan bizler; muavinlerden fazla olarak HEPİMİZ KALİFİYE BOLUMLERDEN UNİVERSİTE MEZUNUYUZ.Ayrica muavinlere ek olarak sizin omrunuzde sadece MR cekilirken aldiginiz radyasyonun en alasini biz her gun aliyoruz basinc da cabası..hicbir iş kolay degil.muavini veya hostesi kucumseyerek hicbir yere gelemezsiniz.isinize geldiginde isciden yana olan cahil sizler bunda karsinizdakinin sadece jnsan oldugunu gormeyip gezmesinde eglenmesinde gizunuz kaldigi icin catliyorsunuz.siz de hostes veya host olsaydiniz kimse elinizi tutmadi.SADECE BECEREMEDİNİZ! sorun HUKUMETİN NEDEN milletvekili bakan vekillerine degil de kabin kokpit ya da halkin cebine gozunu diktiginde.Sirketler enflasyon oraninda zam yapmak zorunda ama yapilan zam akp tarafindan geri alinacak tek amac bu.szde burda kemik atilmis kopek gbi konusun

AK Parti, 71 maddeden oluşan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Kanunda pilot maaşlarından yapılacak vergi kesintisi de yer aldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde pilot ve kabin memurlarının aldıkları maaşlardaki vergi kesintisinin oranı yükseltilecek.

Kanun teklifi kabul edilirse, kabin memuru ve pilot maaşlarının yüzde 70'i gelir vergisinden muaf tutulacak. Pilot ve kabin memuru maaşlarının halihazırda yüzde 85'i gelir vergisinden muaf tutuluyor. 

Kanun teklifindeki yüzde, pilot ve kabin memurları arasında huzursuzluk yarattı.

Kanun teklifinde pilot ve kabin memurlarını ilgilendiren kısımlar şöyle;

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi,

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31/12/2023 tarihine uzatılması,

- İthalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi,

- İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi,

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması ve görev tanımın yapılması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanması,

- Ülkemiz sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulması,

- Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oram olarak belirlenmesi,

- DASK'ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda, münhasıran bu amaçla kurulacak bir anonim şirket üzerinden bu görevin yürütülebilmesi,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının finansal araçlar konusundaki tecrübesi ve teknik kapasitesi dikkate alınarak konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesi,

- Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması,

- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alman sütün satın alma bedeli üzerinden alınan payın kaldırılması,

- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması,

- Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmesi,

öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylı imar planlarına göre yapılan kışla arazilerinin imar uygulamasında kadastral yolların kapanması neticesinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca belediyeler adına oluşan hisselerin, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine ilave yük getirmeden, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edileceği hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığının daha güçlü bir mali yapıya kavuşturularak ortaklarına yaptığı yardımların arttırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların Sandığa ortak olmaları sağlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda düzenleme ile, söz konusu fonların sermaye piyasası araçlarına sahip olmaları veya sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler ile sermaye piyasası araçlarının devri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin BSMV'den istisna olması öngörülmektedir.

MADDE 4- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan istisna, uygulamaya yönelik bazı tereddütlerin giderilmesini teminen, aynı Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak yeniden düzenlenmektedir. Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'i gelir vergisinden istisna edilmektedir. Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen para ve aymlarla sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır. Madde ile ayrıca, mevcut istisna oranını %100'e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir.

MADDE 5- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara yönelik istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinden çıkarılarak aym Kanunun 23 üncü maddesinde ücret istisnası olarak düzenlenmesi nedeniyle, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi; subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmeti ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin mevcut istisna hükmünü aynen koruyacak şekilde değiştirilmektedir.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı % 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir)."

MADDE 5- 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltma dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;"

Pilot ve kabin memuru maaşlarına gelir vergisi düzenlemesi

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (396)

nameeeee ~ 3 ay önce
Agrari ücretlinin maasinin 4 te biri vergi olarak alınıyor havacilarinda 4 te biri alinsin.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Acaba ~ 3 ay önce
Asgari ücret alan FO meslektaşlarımızdan da gelir vergisi alacaklar mı ? Yazıklar olsun.. Canım ülkem, kimlerin eline kaldın...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
memet ~ 3 ay önce
Yorumları okuyunca cok üzülüyorum Vergi artırılması normal Herkes vergi verecek ben çalışmıyorum o halde borcla harçla vergimi veriyorum kazandığı paralarla arabam 20 litre yakıyor diyen veya evimde 10 tane tv var diye hava atan ınsanlar bılıyorumç vergi alsınlar sizden demekkı parayı harcayınca ne yapcagınızı sasırıyorsunuzç yüzde 30 olsun

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Pilotlara tepki ~ 3 ay önce
Maaşına dokunulmasından rahatsız olan pilota tepki göstermeyin arkadaş! Siz çalıştığınız yerdeki maaşınızdan daha fazla maaş alabileceğiniz aynı işi yapacağınız bir şirket olduğunda başvurup transfer olmuyor musunuz? Hakkınızdır yaparsınız. Ekonomik düzenin doğal bir davranışıdır. İşte pilotlar da başvurup gidiyor. O halde pilot yurtdışında kazanabileceği parayla tabiki kıyaslar maaşını. Siz 4-5 bin TL kazanırken 8-10 bin TL’ alacağınızı bilseniz şirket değiştirmez misiniz? BU YÜZDEN; ŞU AN BURADA PİYASANIN ALTINDA MAAŞA ÇALIŞAN HER BİR UÇUCU HEPİNİZDEN DAHA VATANSEVER. ANLAYIN ARTIK. Hiç olmazsa içinizden kendinize itiraf edecek kadar cesur olun...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Pilot ~ 3 ay önce
Konunun ne olduğunun önemi yok. Burada herhangi bir haberin altında hunharca ve anlamsızca pilot taşladığınız her yorum, pilotların kendi halkına milletine aidiyetini mahvediyor. Mevcut kalifiye tecrübeli pilotlar gitmek zorunda kalınca ne olacak sanıyorsunuz? Ya yurt dışından daha yüksek bedele pilot gelecek ya da yetersiz insanlara daha düşük ücretle bu iş yaptırılacak. Birinde ödediğiniz bilet fiyatı artar diğerinde can güvenliğiniz düşer. Kimi taşladığınızı hiç düşünüyor musunuz? Kaldı ki pilot dediğiniz adam içinizden eğitim almış birileri. Genç yaşta yeterli her birey pilot adayı zaten. Çünkü ihtiyaç var. Alım var. Özel bir güruha da sunulan bir imkan değil ki bu. İsteyen çalışıp emeğini sarfedip olabiliyor. Lütfen hangi işi yapıyor olursa olsun emeğiyle bedeniyle çalışanın kazandığı parayla uğraşmayın. Hatta mümkünse kendi hakkınızı da arayın.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Güneş ~ 3 ay önce
Vergi herkesten alınmalı. ...tabiki alincak.....kara hava da çalışan diye ayrılamaz. ..otobüs şoförü insan değil mi....oda evine ekmek parası götürmuyormu...onunda yollarda ölme riski yok mu...VERGİ TC ÇALIŞAN HAVA KARA DEMEDEN ALINMALI...KARADAN ALİNİYOR SA HAVADAN DA ALİNCAK GEÇ BİLE KALINMIŞ. .....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Nameless ~ 3 ay önce
Vergi zaten herkesten alınıyor sanki onlardan hiç alınmıyormuş gibi yorum yapmışsınız
Kesinlikle ~ 4 ay önce
Kesinlikle 30% hatta daha fazlası vergiye tabi olmalıdır. Uçan şoförcüklerin ve garsoncukların morali bozulsa bile..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ben ~ 3 ay önce
Allahım sen beni, çocuklarımı, sevdiklerimi, ömrümüz boyunca bir an için bile bu zavallılık haline düşürme ne olur
Nameless ~ 3 ay önce
Ah ah keşke her dua kabul olsa ben d senin gibi cahiller ölse d sadece vatan değil dünya 1az daha yaşanılır olsa beynine limon sıkılmış varlık parçası seni...
sebep ~ 3 ay önce
neden siz "garsoncuk ve şöförcük" lerin verdiği vergileri takip ediyorsunuz? siz vekiller,başkanlar,müdürler, bakanlar dan neden tasarruf edilmiyor onu takip edin sorgulayın... milyonluk araçlara biniyorlar. Saraylar, lüks camiler.. siz once bunu sorgulayın. Filler tepişir çimenler ezilir. Yani aynı gemideyiz aynı kaderi paylaşacağız . Bu art niyet ve kin nedendir... Sizler KÖTÜ insanlarsınız
yuhh ~ 3 ay önce
kıskançlık gördüm de böyle hunharca kıskançlık görmedim. Ulan sen bu kafayla pilotları kıskanmayı bile haketmiyorsun mankurt
yuhh diyene ~ 3 ay önce
neden bir şoförü kıskansın ki? Tek yüksek maaşlı işi yoksa sadece şoförlük mü sandın? Vizyon sahibi insan
Dark ~ 3 gün önce
Çok cahilsin
AÇLIK ~ 4 ay önce
Devletin malı deniz dediniz, yediniz yediniz bitiremediniz. Şimdi sıra pilot hosteslere mi geldi?! Altınızdaki Mercedes vb araçları küçültün kimse sizin aç karnınızı doyurmak zorunda değil!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Papa ~ 4 ay önce
Pilotlar kullanilmis mal almazz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hint Kumasi... ~ 4 ay önce
Kime diyorsan bu lafi , herhalde anlamistir almayacagini. Tamam baydin.
kabin ~ 4 ay önce
Neye ve niye yorum yaptigini bilmeyen cahillere sözüm: sizin deyiminizle muavinden farksız olan bizler; muavinlerden fazla olarak HEPİMİZ KALİFİYE BOLUMLERDEN UNİVERSİTE MEZUNUYUZ.Ayrica muavinlere ek olarak sizin omrunuzde sadece MR cekilirken aldiginiz radyasyonun en alasini biz her gun aliyoruz basinc da cabası..hicbir iş kolay degil.muavini veya hostesi kucumseyerek hicbir yere gelemezsiniz.isinize geldiginde isciden yana olan cahil sizler bunda karsinizdakinin sadece jnsan oldugunu gormeyip gezmesinde eglenmesinde gizunuz kaldigi icin catliyorsunuz.siz de hostes veya host olsaydiniz kimse elinizi tutmadi.SADECE BECEREMEDİNİZ! sorun HUKUMETİN NEDEN milletvekili bakan vekillerine degil de kabin kokpit ya da halkin cebine gozunu diktiginde.Sirketler enflasyon oraninda zam yapmak zorunda ama yapilan zam akp tarafindan geri alinacak tek amac bu.szde burda kemik atilmis kopek gbi konusun

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Panpitis ~ 11 gün önce
MR DA radyasyon yok be agam

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000