08 Temmuz 2009, Çarşamba 14:35:10

"Personel açığı yabancılarla giderilmeye çalışılıyor"

Dünya Gazetesi'nin bu haftaki konuk yazarı Mine Alptekin, Kuveyt'te Jazeera Airway Kalite Müdürü İbrahim Kızılay'dan bahsetmiş.
  • Burada kıskançıkla yorumlar yazıp, işi gücü başkasını çekiştirmek, sanki hayatında bi ... becerebilmiş gibi başka insanlara akıl veren insanlara duyurulur. Herkes önce kendi evinin önünü süpürsün lütfen...

Dünya Gazetesi'ne bu hafta konuk yazar olan Mine Alptekin, Kuveyt'te kendisinin de aralarında olduğu başarılı Türkler'den bahsetmiş. Bu başarılı Türkler'den birisi de Jazeera Airways Kalite Müdürü İbrahim Kızılay. Alptekin'in Kızılay'la yaptığı söyleşiyi olduğu gibi yayınlıyoruz...

------------

Sizi öncelikle Kuveyt'teki gizli turizm elçilerimiz ve başarı hikâyeleriyle tanıştırmak istiyorum.

Ortadoğu'da en büyük olanak, güçlü finansal durum

İlk konuğumuz Jazeera Havayolları Genel Müdürlüğü'nde Kalite Müdürü olarak çalışmakta olan İbrahim Kızılay.  

İbrahim, Jazeera'daki rolü ile Türkiye'nin Kuveyt'teki en önemli ve başarılı seslerinden bir tanesi…

1973 Zonguldak doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği bölümü, 1995 mezunu. Bilgi Üniversitesi'nde, MBA/ işletme masterı yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı havacılıkla ilgili şirketlerde 14 yıllık tecrübesi var. Özel pilot lisansı olan İbrahim; evli, 1 çocuk babası ve ailesiyle birlikte Kuveyt'te yaşamakta.

Kuveyt'te bulunan Jazeera Airways firması, İbrahim'i havacılıkla ilgili bir web sitesinde bulunan iş deneyimi bilgileri sayesinde bulmuş ve Haziran 2005'te ilk görüşmesini telefon ile gerçekleştirmiş. Jazeera, İbrahim'e daha önce çalıştığı şirketleri bildiklerini ve kendisiyle çalışmak istediklerini belirtmiş. Bir ay sonra, İbrahim Kuveyt'e taşınarak, Jazeera'da Kalite Müdürü olarak göreve başlamış.

"İş alanınızla ilgili Türkiye'de ortam nasıl?" diye sorduğumda İbrahim oldukça pozitifti ve önemli bir konuya değindi: Ülkemizde iş olanakları aranırken kalifiye personelin neden yurtdışından çalışmak üzere ülkemize getirildiği'ne…

"Havacılık ve havayolları, Türkiye'de özellikle son 5 senede çok hızlı gelişti. Malum ekonomik kriz havacılığı da etkiledi, ancak sektörde önemli ölçüde bir küçülme henüz yaşanmadı. Artan uçak sayıları, uçuş sayıları ve özel firmaların da iç hatlarda yoğunlaşan faaliyetleri, havacılığın ayırt edici özelliği gereği lisanslı personel temininde; bu personellerin tecrübelerinin sektördeki büyümeye göre geride kalmış olması nedeniyle bazı sıkıntılara sebep oldu. İhtiyaç duyulan kalifiye personel, yurtdışından getirilen lisanslı kişiler tarafından giderilmeye çalışıldı. Halen firmalarımızda önemli sayıda yabancı personel görev almakta. Sektördeki firmalar daha çok şirketlerin sahipleri tarafından yönetilmekte, kurumsallaşma tam anlamıyla havacılıkta bir kültür olarak yerleşmiş diyemem. Gerek havacılık şirketlerine personel alımında, gerekse işletmenin ticari faaliyetlerin planlanmasında (uçak alımı, hat seçilmesi, tedarikçi firmalarla ilişkiler... vb) şirket ortaklarının etkileri azımsanmayacak bir paya sahip diyebilirim.

Bunun sonucunda, işletmelerde daha çok günlük problemlerin çözümüne odaklanılmakta ve ileriye dönük faaliyetler yeterince analiz edilip planlanmamaktadır."

İbrahim'in Kuveyt'e gelme isteği tamamıyla çalıştığı havayolu ile ilgili… Jazeera Airways'in ileriye yönelik ve uzun vadedeki planlamaları, firmanın bu kapsamda gerçekleştirdiği 40 adetlik satın alma yolu ile uçak temin planı, finansal açıdan uluslararası bir seviyede yapı kurulması, bu yönde anlaşmaların yapılmış olması, firmanın Kuveyt borsasında da halka açılmış olması ve çalışanlarına verdiği sektör ortalamasının üzerinde ekonomik ve sosyal avantajlar etkili oldu.

Jazeera havayollarında şu anda çalışan, Kuveyt'te aileleriyle birlikte yerleşmiş olan sekiz Türk pilotumuz bulunmakta ve hepsinin çalışma ortamından tutun buraya aileleriyle birlikte rahatça yerleşmesine kadar özellikle şirket ilgilenmekte…

Ya Türkiye'ye dönme planları? Ve bu yolda ilerlemek isteyen kişilere önerileri?

Bu konuda da oldukça net imkanları görebiliyor İbrahim..

"Türkiye'de havacılık sektörü deyince, genelde akla sadece havayolları gelmektedir. Bugün 17 havayolu firmasının yanı sıra, sayıları azımsanmayacak kadar fazla sayılabilecek hava taksi firmaları, hava araçlarına bakım hizmeti veren firmalar, tüm havacılık firmalarına hizmet eden tedarikçi firmalar, hava alanı işleticileri gibi birçok firmada çalışma imkanım olabilir."

Kendi mesleği ile mevcut konumlarında en iyi olmalarını öneriyor…

"Havacılık çok geniş alana sahip bir sektör. Bu alanlarda uzmanlaşmak gerçekten çok önemli ve zahmetli bir iş. Kesinlikle kolay olmayan ve özveri gerektiren, sürekli gerçekleşen yeniliklere ayak uydurmayı ve adapte olmayı gerektiren bir yapıya sahip.

Havacılığın maliyetler açısından ele alındığında yüksek değerlere ulaştığını görmekteyiz. Bu yönden meslektaşlarıma yaptıkları çalışmalarda muhakkak bu konuyu göz ardı etmemelerini ve iyi analizlerde bulunmalarını öneririm. "

İbrahim, yurtdışı tecrübenin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyor, çünkü her ne kadar havacılık uluslararası bir yapıda gerçekleşiyor olsa da, kişilere yurtdışındaki kurumsallaşmış firmaların çok büyük katkıları bulunmaktadır.

Ortadoğu'daki olanakları genel anlamda şu şekilde tanımlıyor:

"En büyük olanak, tüm dünya ülkelerinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının çok büyük miktarına sahip olması. Bunun bir sonucu olarak, ülkelerdeki finansal durum diğer ülkelere oranla daha kuvvetli. Ülkelerin nakit yönünden zenginleşmeleri burada yaşayanlara da daha fazla imkânlar (enerji masraflarının azalması, vergilendirmenin ülkelerde daha düşük oranlarda gerçekleşmesi, ücretlerin yüksek olması, seyahat imkânlarının fazlalığı olması, diğer gelişmiş ülkeler için her zaman cazip bir pazar olmaları, teknolojilerin daha hızlı şekilde ülkeye temini/ genele yayılması, sayıları hızla artan havacılık firmalarının daha iyiye yönelik yaptıkları rekabet... vb) sağlamakta"

İbrahim’in bundan sonraki planları?

"Yaklaşık 4 senedir burada yaşıyorum. Dünya genelindeki finansal kriz ve etkileri benim gelecekteki planlarımı elbet etkiliyor. Kuveyt bu açıdan biraz daha şanslı diyebilirim. Çünkü nüfusunun azlığı ve finans sektörüne verilen hükümet desteği, ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca, çalıştığım firmanın sektördeki rakiplerin aksine büyüme trendinde olmasının bu dönemde benim için önemli bir tecrübe sağlayacağına inanıyorum. Gelecekteki hayalim ise; Türkiye'de sahip olduğum tecrübelerimi değerlendirebileceğim kendi özel havacılık firmamı kurmak"

Bu ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca konuk yazarımız Mine Alptekin, Kuveyt'te kendinin de aralarında olduğu başarılı Türk profesyonelleri tanıtacak.

Mine Alptekin, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu. Amerika'da, iletişimin organizasyonlarda kullanılması konusunda master yaptıktan sonra, Türkiye'de insan kaynakları alanında değişik firmalarda çalışmaya başlamış. Yaklaşık 2,5 yıldır Kuveyt'te Organizasyonal Gelişim konusunda çalışmakta… Kuveyt'te, bir önceki büyükelçi Şakir Fakili desteği ile kurulan Türk Forum'un Koordinatörü olarak Türkiye'yi tanıtıcı aktivitelere de destek oluyor.

Kuveyt'te çalışma olanağı karşıma çıktığı zaman, çok net hatırlıyorum, 'Nasıl yaşarım oralarda?' diye sıcak bakmamıştım. Bu düşüncem tamamıyla buradaki yaşamı bilmeden verdiğim bir tepkiydi… Zamanla, aslında bölgenin ne kadar hızla geliştiği ve bölgedeki birçok ülkenin insan kaynağına olan ihtiyacını öğrendim. Birçok iş ziyareti sonrasında ise, kendimi Kuveyt'te buldum; gayet sistemli, huzurlu keyifli bir yaşam içinde… Burası Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden bir tanesi… Toplam 3 milyon nüfusun sadece bir milyona yakını Kuveytli, diğerleri ise tamamıyla yabancı çalışanlardan oluşuyor. Petrol alanındaki verimli kaynakların yanı sıra, yabancı çalışanlara verilen iş olanakları ile aslında sesini, Arap Emirlikleri kadar çok duyurmuş bir ülke değil.. Yabancı olarak çoğunlukla Hindistan, Filipin, Bangladeş asıllı çalışanları görüyorsunuz. Şirketlerin üst düzey çalışanları arasında ise, İngiliz asıllı çalışanların baskın çoğunluğunu görmemek imkânsız. Bu ülke çalışanlarının yanı sıra; Lübnan, Suriye, Güney Afrika, Avustralya ve Avrupa asıllı birçok çalışan mevcut.

Kuveytliler bizleri sadece Türk dizilerinden tanımıyorlar… Buradaki Türk nüfusu 4 bin civarında ve çok değişik mesleklerden çalışan var. Tanışma olanağı bulduğum Türklerin, aslında gizli bir 'Turizm Elçisi' olduğunu düşünüyorum. Hiçbirinin ismini bilmiyoruz, ama onlar dünya sınırlarını çoktan aşmış ve bireysel başarılarıyla dünyanın her tarafında bizi başarıyla temsil eden Türkler. Açıkçası, ben de dahil olmak üzere, birçoğumuz 'Burada ne işim var?' derken, içimizden birileri çoktan sınırları aşmış ve başarılarını uluslararası platformda göstermiş bile..

Ben de sizlere bu başarı öykülerini tanıtmak istiyorum. İstiyorum çünkü önemli bir mesajın duyulması lazım. Türkiye'de son zamanda yazılan yazılar de ağırlık verilerin konulardan bir tanesi beyin göçü ve sürekli sorulan sorular: Önemli ve değerli kişileri neden kaybediyoruz? Neden ülkemizi terk ediyorlar? Neden Türkiye'de çalışmıyorlar?...

Öncelikle; bu önemli ve değerli kişilerin çoğu iş olanakları nerede ise, ona göre kendilerini yönlendiriyorlar. Bu, Türkiye'de çalışmak istemedikleri anlamına da gelmiyor. Birçok mesleki düzeyde kendini Türkiye sınırları dışında ispatlamış Türk için, artık ortam ve olanaklar nerede ise, iş olanaklarını değerlendirme ve buna göre karar verme söz konusu…

Aksine, bireysel başarı bizim sesimizi değil, Türkiye'mizin sesini uluslararası platformda duyuruyoruz, ülkemizi en başarılı biçimde tanıtıyoruz ve her zaman ülkemiz için hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz…

Sizi öncelikle Kuveyt'teki gizli turizm elçilerimiz ve başarı hikâyeleriyle tanıştırmak istiyorum.

Ortadoğu'da en büyük olanak, güçlü finansal durum

İlk konuğumuz Jazeera Havayolları Genel Müdürlüğü'nde Kalite Müdürü olarak çalışmakta olan İbrahim Kızılay. 

İbrahim, Jazeera'daki rolü ile Türkiye'nin Kuveyt'teki en önemli ve başarılı seslerinden bir tanesi…

1973 Zonguldak doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği bölümü, 1995 mezunu. Bilgi Üniversitesi'nde, MBA/ işletme masterı yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı havacılıkla ilgili şirketlerde 14 yıllık tecrübesi var. Özel pilot lisansı olan İbrahim; evli, 1 çocuk babası ve ailesiyle birlikte Kuveyt'te yaşamakta.

Kuveyt'te bulunan Jazeera Airways firması, İbrahim'i havacılıkla ilgili bir web sitesinde bulunan iş deneyimi bilgileri sayesinde bulmuş ve Haziran 2005'te ilk görüşmesini telefon ile gerçekleştirmiş. Jazeera, İbrahim'e daha önce çalıştığı şirketleri bildiklerini ve kendisiyle çalışmak istediklerini belirtmiş. Bir ay sonra, İbrahim Kuveyt'e taşınarak, Jazeera'da Kalite Müdürü olarak göreve başlamış.

"İş alanınızla ilgili Türkiye'de ortam nasıl?" diye sorduğumda İbrahim oldukça pozitifti ve önemli bir konuya değindi: Ülkemizde iş olanakları aranırken kalifiye personelin neden yurtdışından çalışmak üzere ülkemize getirildiği'ne…

"Havacılık ve havayolları, Türkiye'de özellikle son 5 senede çok hızlı gelişti. Malum ekonomik kriz havacılığı da etkiledi, ancak sektörde önemli ölçüde bir küçülme henüz yaşanmadı. Artan uçak sayıları, uçuş sayıları ve özel firmaların da iç hatlarda yoğunlaşan faaliyetleri, havacılığın ayırt edici özelliği gereği lisanslı personel temininde; bu personellerin tecrübelerinin sektördeki büyümeye göre geride kalmış olması nedeniyle bazı sıkıntılara sebep oldu. İhtiyaç duyulan kalifiye personel, yurtdışından getirilen lisanslı kişiler tarafından giderilmeye çalışıldı. Halen firmalarımızda önemli sayıda yabancı personel görev almakta. Sektördeki firmalar daha çok şirketlerin sahipleri tarafından yönetilmekte, kurumsallaşma tam anlamıyla havacılıkta bir kültür olarak yerleşmiş diyemem. Gerek havacılık şirketlerine personel alımında, gerekse işletmenin ticari faaliyetlerin planlanmasında (uçak alımı, hat seçilmesi, tedarikçi firmalarla ilişkiler... vb) şirket ortaklarının etkileri azımsanmayacak bir paya sahip diyebilirim.

Bunun sonucunda, işletmelerde daha çok günlük problemlerin çözümüne odaklanılmakta ve ileriye dönük faaliyetler yeterince analiz edilip planlanmamaktadır."

İbrahim'in Kuveyt'e gelme isteği tamamıyla çalıştığı havayolu ile ilgili… Jazeera Airways'in ileriye yönelik ve uzun vadedeki planlamaları, firmanın bu kapsamda gerçekleştirdiği 40 adetlik satın alma yolu ile uçak temin planı, finansal açıdan uluslararası bir seviyede yapı kurulması, bu yönde anlaşmaların yapılmış olması, firmanın Kuveyt borsasında da halka açılmış olması ve çalışanlarına verdiği sektör ortalamasının üzerinde ekonomik ve sosyal avantajlar etkili oldu.

Jazeera havayollarında şu anda çalışan, Kuveyt'te aileleriyle birlikte yerleşmiş olan sekiz Türk pilotumuz bulunmakta ve hepsinin çalışma ortamından tutun buraya aileleriyle birlikte rahatça yerleşmesine kadar özellikle şirket ilgilenmekte…

Ya Türkiye'ye dönme planları? Ve bu yolda ilerlemek isteyen kişilere önerileri?

Bu konuda da oldukça net imkanları görebiliyor İbrahim..

"Türkiye'de havacılık sektörü deyince, genelde akla sadece havayolları gelmektedir. Bugün 17 havayolu firmasının yanı sıra, sayıları azımsanmayacak kadar fazla sayılabilecek hava taksi firmaları, hava araçlarına bakım hizmeti veren firmalar, tüm havacılık firmalarına hizmet eden tedarikçi firmalar, hava alanı işleticileri gibi birçok firmada çalışma imkanım olabilir."

Kendi mesleği ile mevcut konumlarında en iyi olmalarını öneriyor…

"Havacılık çok geniş alana sahip bir sektör. Bu alanlarda uzmanlaşmak gerçekten çok önemli ve zahmetli bir iş. Kesinlikle kolay olmayan ve özveri gerektiren, sürekli gerçekleşen yeniliklere ayak uydurmayı ve adapte olmayı gerektiren bir yapıya sahip.

Havacılığın maliyetler açısından ele alındığında yüksek değerlere ulaştığını görmekteyiz. Bu yönden meslektaşlarıma yaptıkları çalışmalarda muhakkak bu konuyu göz ardı etmemelerini ve iyi analizlerde bulunmalarını öneririm. "

İbrahim, yurtdışı tecrübenin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyor, çünkü her ne kadar havacılık uluslararası bir yapıda gerçekleşiyor olsa da, kişilere yurtdışındaki kurumsallaşmış firmaların çok büyük katkıları bulunmaktadır.

Ortadoğu'daki olanakları genel anlamda şu şekilde tanımlıyor:

"En büyük olanak, tüm dünya ülkelerinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının çok büyük miktarına sahip olması. Bunun bir sonucu olarak, ülkelerdeki finansal durum diğer ülkelere oranla daha kuvvetli. Ülkelerin nakit yönünden zenginleşmeleri burada yaşayanlara da daha fazla imkânlar (enerji masraflarının azalması, vergilendirmenin ülkelerde daha düşük oranlarda gerçekleşmesi, ücretlerin yüksek olması, seyahat imkânlarının fazlalığı olması, diğer gelişmiş ülkeler için her zaman cazip bir pazar olmaları, teknolojilerin daha hızlı şekilde ülkeye temini/ genele yayılması, sayıları hızla artan havacılık firmalarının daha iyiye yönelik yaptıkları rekabet... vb) sağlamakta"

İbrahim’in bundan sonraki planları?

Yaklaşık 4 senedir burada yaşıyorum. Dünya genelindeki finansal kriz ve etkileri benim gelecekteki planlarımı elbet etkiliyor. Kuveyt bu açıdan biraz daha şanslı diyebilirim. Çünkü nüfusunun azlığı ve finans sektörüne verilen hükümet desteği, ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca, çalıştığım firmanın sektördeki rakiplerin aksine büyüme trendinde olmasının bu dönemde benim için önemli bir tecrübe sağlayacağına inanıyorum. Gelecekteki hayalim ise; Türkiye'de sahip olduğum tecrübelerimi değerlendirebileceğim kendi özel havacılık firmamı kurmak"

Dünya Gazetesi

"Personel açığı yabancılarla giderilmeye çalışılıyor"

Facebook Yorum

Yorumlar

Misafir ~ 13 yıl önce
Burada kıskançıkla yorumlar yazıp, işi gücü başkasını çekiştirmek, sanki hayatında bi ... becerebilmiş gibi başka insanlara akıl veren insanlara duyurulur. Herkes önce kendi evinin önünü süpürsün lütfen...

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000