28 Şubat 2023, Salı 23:10:09

Pegasus'tan genel kurul açıklaması

Pegasus Havayolları olağan genel kurul toplantısına ilişkin detayları paylaştı.
  • Başkanım PGS yer hizmetleri çalışanları için pas bilet ve prim verilecek mi?

Pegasus Havayolları olağan genel kurul toplantısına ilişkin detayları paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 30 Mart 2023 tarihinde olağan genel kurulun yapılacağı belirtildi.

İşte Pegasus'un olağan genel kurul gündem maddeleri;

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2022 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Pegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikasında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
12 - 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası metinlerinde yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2022 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve görüşler ve kapanış

Pegasus'tan genel kurul açıklaması

Yorumlar

Pgs ground ~ 12 ay önce
Başkanım PGS yer hizmetleri çalışanları için pas bilet ve prim verilecek mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Pas bilet ~ 12 ay önce
Saten 150 TL ucuyorsun birde pas ilet nedir Prim iste Nisan'da odenecekmi diye sor

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000